JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Undergraver arbeidsforholdene

Flyttebransjen og Transportarbeiderforbundet raser mot useriøs konkurranse fra idrettslag.16.09.2009
09:49
16.12.2013 11:13

vegard.holm@lomedia.no

Sosialtjenesten på Grünerløkka skal samles fra tre adresser til én – til NAV. Transportarbeiderforbundets 1. nestleder, Lars Johnsen, reagerer skarpt på at en offentlig utbyder bruker idrettslag til flyttejobber.

– Dette er helt forkastelig. Det undergraver ordnede arbeidsforhold og tarifferte lønninger. Bydelen bryter ILO-konvensjon 94 som klart slår fast at gjeldende tariffavtale skal følges når det offentlige skal ha slike tjenester. Jeg stiller også store spørsmål til hva som vil skje dersom noen blir alvorlig skadet ved en slik dugnadsjobb, sier Lars Johnsen.

– At det er i navnet til NAV dette skjer gjør det ekstra graverende. NAV har som oppgave å få folk ut i arbeidslivet igjen, ikke undergrave norske lover, avtaler og ordnede arbeidsforhold, sier han.

Transportarbeiderforbundet organiserer ansatte i flyttebransjen.

Forskrift med pålegg

ILO-konvensjon 94 ble vedtatt i Geneve så langt tilbake som i 1949. Norge ratifiserte bestemmelsen i 1995 etter at LO tok opp spørsmålet tidlig på 1990-tallet. ILO-konvensjon 94 er ratifisert og implementert i ni EU-land.

I 2005 påla regjeringa statlige etater å følge ILO-konvensjonens bestemmelser. I 2008 vedtok regjeringa en forskrift som også pålegger kommuner og fylker å etterleve den. Forskriften sier at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygg- og anleggsarbeid for offentlig oppdragsgiver ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Utsatt bransje

Lars Johnsen understreker at han har sympati med idrettslag som driver dugnadsarbeid, men mener det kan være konkurransevridende. Dessuten er flyttebransjen en bransje som verken kan eller bør settes bort til idrettslag eller liknende organisasjoner fordi det stilles store krav til sikkerhet.

– Flyttebransjen er utsatt og offentlige myndigheter må ikke gå i spissen å undergrave den. Denne saken forteller oss hvor nødvendig det er med innsynsrett, og hvor viktig det er med kontroll for å få has på sosial dumping. Administrasjonen i bydelen må gå tilbake på sin avgjørelse, krever nestleder Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet.

Ikke svar å få

Transportarbeideren har gjort mange henvendelser over to dager til avdlingsleder i Grünerløkka sosialsenter som står for oppdraget uten hell. Nestlederen på samme avdeling sier hun ikke kan uttale seg om slike saker. Avdelingssjefen for Helse og sosial i bydelen kunne ikke uttale seg før han hadde undersøkt saken nærmere.

Nesten to døgn etter første henvendelse har fortsatt ingen ansvarlige i bydelen svart på henvendelsen fra Transportarbeideren.

Politiske konsekvenser

Etter at denne saken ble kjent har både SV og Rødt i bydelen reagert. Begge partiene vil ta opp saken i bydelsutvalgets møte onsdag 16. september.

SVs gruppeleder Hilde Larsen, som også er leder i Bydelsutvalget, har stilt et spørsmål til administrasjonen i bydelen. Larsen spør om idrettslag betaler skatt og arbeidsgiveravgift. Hvis ikke hvordan kan flyttebyråene være konkurransedyktige. Larsen stiller også spørsmål om ikke dette er en form for sosial dumping.

Til Transportarbeideren sier Larsen:

– Jeg har ingenting i mot at idrettslag skal tjene penger, men kommunen har krav på seg til å følge reglene, blant annet at det betales tariffestet lønn.

– Administrasjonen er pliktig til å svare på slike spørsmål som dette. Vi vil derfor avvente svaret fra dem før vi bestemmer oss for hva vi vil gjøre, sier BU-leder Hilde Larsen.

Spillereglene må følges

Rødts gruppeleder i Grünerløkka bydelsutvalg, Ragnar Leine, sier partiet prinsipielt er for at profesjonelle bedrifter med tariffavtale skal gjøre denne type tjenester.

– Bydelsadministrasjonen må følge spillereglene, sier han.

Rødt vil levere et forslag til vedtak i bydelsutvalgets møte i dag, og krever at bydelen skal forholde seg til krav som stilles i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Partiet vil også at bydelen kun skal benytte tariffbundne bedrifter, og at det utarbeides en veileder og retningslinjer for kontroll slik at ILO-konvensjon 94 vil gjelde.

Ikke lave anbud

Det var Kolbotn brytegruppe som fikk flyttejobben foran de to flyttebyråene. Styreleder i brytegruppa, Rolf Røtnes, forteller at klubben betaler avgifter og er momspliktig. På spørsmål om hva brytegruppa får for flyttejobben svarer Røtnes at han ikke vil oppgi det, men sier at klubben ikke beregner mindre enn 150 kroner timer når de regner ut anbud som dette.

– Vi opptrer som vi skal. Hele jobben er dugnadsbasert, og folk stiller opp bare når jobben gir rimelig gode inntekter for klubben. Vi leverer ikke lave anbud, men holder oss til det som gjelder, sier Rolf Røtnes til Transportarbeideren.

Mye penger

Christiania Transport-Bureau (CTB) og Activ Flyttetjeneste og Flytteadministrasjon var de to selskapene som leverte anbud i konkurranse med Kolbotn brytegruppe. CTB bekrefter overfor Transportarbeideren at deres anbud for denne jobben lå på 454 000 kroner pluss moms. Activ leverte et anbud på mellom 400 000 og 500 000 kroner. For begge selskapene er dette betydelige jobber.

Daglig leder i CTB, Hans Christian Strand forteller at de ofte opplever konkurranse fra idrettslag.

– Dette opplever vi stadig oftere. Vi ser med bekymring på utviklingen. Det er ikke bare å gjøre en flyttejobb, det krever erfarne folk og avansert utstyr. Vi brukte mye tid på å levere inn anbudet der resultat var avgjort på forhånd, sier Strand.

CTB har tariffavtale med Transportarbeiderforbundet.

Brukt mye tid

Strand er oppgitt over at det offentlige skal spare noen kroner gjennom å øke risikoen for skader på mennesker og utstyr.

Driftssjef Reidar Larsen i CTB bekrefter at de bruker mye tid på befaring og annet arbeid med slike anbud de kanskje har tapt på forhånd.

– Forut for dette anbudet brukte jeg to arbeidsdager på befaring og utregning av anbud. Hadde jeg visst at vi konkurrerte mot et idrettslag ville vi kanskje ikke brydd oss om å gjøre en så stor jobb. Men vi ville ha denne jobben, sier Larsen.

Overrasket og forundret

Erik Jensen, som er arbeidende styreleder i Activ er ikke mindre betenkt.

– Jeg er både overrasket og litt forundret over at et idrettslag fikk denne jobben. Den er ikke enkel, sier Jensen da Transportarbeideren opplyser ham om hvem som fikk oppdraget.

Han kan ikke huske den nøyaktige summen på anbudet fra dem, men mener det lå på mellom 400 000 og 500 000 kroner.

– Vi pleier ikke å delta i anbudskonkurranse når vi vet at idrettslag er involvert, sier han.

«Fullstendig tatt av»

Det er ikke første gangen en sak som dette har skapt konflikt. I november 2004 krevde Vinjes transport i et brev til moderniseringsminister Morten A. Meyer at slike bedrifter som baserer sin virksomhet på idrettslagsmedlemmer må forbys.

Bakgrunnen for kravet var at det i flyttebransjen stadig ble mer bruk av idrettslag i konkurranse med profesjonelle bedrifter. Det har «fullstendig tatt av» het det i brevet. Og videre et eksempel fra samme brev:

«Trondheim Likningskontor skulle flytte sine kontorer og vi var en av flere som ga et anbud basert på våre fast ansatte. Det vi opplevde var at oppdraget gikk til et firma som kun brukte idrettslag. (…) Denne etat, som er basert på at det betales skatter o.s.v., bruker faktisk skattefrie arbeidstakere for å spare penger! Det føles derfor absurd i våre øyne at samme etat oppsøker arbeidsplasser for å avdekke svart arbeid. Finnes det ingen «klokker som ringer»?»

Etter dette er reglene strammet inn. Det kan ha gått Grünerløkka bydel hus forbi.

Konvensjonen har som formål å sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet, altså hindre sosial dumping.

Konvensjonen ble vedtatt i Geneve i 1949 og deretter ratifisert og implementert av en rekke land, etter hvert også ni EU-land.

Norge ratifiserte konvensjonen i 1995, etter at LO tok opp saken tidligere på 90-tallet.

I 2005 påla Regjeringen statlige etater å følge konvensjonens bestemmelser.

I 2008 vedtok regjeringen en forskrift som pålegger også kommuner og fylker å etterleve konvensjonens regler.

Forskriften sier at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.09.2009
09:49
16.12.2013 11:13Mest lest

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme


Flere saker