JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Undergraver arbeidsforholdene

Flyttebransjen og Transportarbeiderforbundet raser mot useriøs konkurranse fra idrettslag.16.09.2009
09:49
16.12.2013 11:13

vegard.holm@lomedia.no

Sosialtjenesten på Grünerløkka skal samles fra tre adresser til én – til NAV. Transportarbeiderforbundets 1. nestleder, Lars Johnsen, reagerer skarpt på at en offentlig utbyder bruker idrettslag til flyttejobber.

– Dette er helt forkastelig. Det undergraver ordnede arbeidsforhold og tarifferte lønninger. Bydelen bryter ILO-konvensjon 94 som klart slår fast at gjeldende tariffavtale skal følges når det offentlige skal ha slike tjenester. Jeg stiller også store spørsmål til hva som vil skje dersom noen blir alvorlig skadet ved en slik dugnadsjobb, sier Lars Johnsen.

– At det er i navnet til NAV dette skjer gjør det ekstra graverende. NAV har som oppgave å få folk ut i arbeidslivet igjen, ikke undergrave norske lover, avtaler og ordnede arbeidsforhold, sier han.

Transportarbeiderforbundet organiserer ansatte i flyttebransjen.

Forskrift med pålegg

ILO-konvensjon 94 ble vedtatt i Geneve så langt tilbake som i 1949. Norge ratifiserte bestemmelsen i 1995 etter at LO tok opp spørsmålet tidlig på 1990-tallet. ILO-konvensjon 94 er ratifisert og implementert i ni EU-land.

I 2005 påla regjeringa statlige etater å følge ILO-konvensjonens bestemmelser. I 2008 vedtok regjeringa en forskrift som også pålegger kommuner og fylker å etterleve den. Forskriften sier at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygg- og anleggsarbeid for offentlig oppdragsgiver ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Utsatt bransje

Lars Johnsen understreker at han har sympati med idrettslag som driver dugnadsarbeid, men mener det kan være konkurransevridende. Dessuten er flyttebransjen en bransje som verken kan eller bør settes bort til idrettslag eller liknende organisasjoner fordi det stilles store krav til sikkerhet.

– Flyttebransjen er utsatt og offentlige myndigheter må ikke gå i spissen å undergrave den. Denne saken forteller oss hvor nødvendig det er med innsynsrett, og hvor viktig det er med kontroll for å få has på sosial dumping. Administrasjonen i bydelen må gå tilbake på sin avgjørelse, krever nestleder Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet.

Ikke svar å få

Transportarbeideren har gjort mange henvendelser over to dager til avdlingsleder i Grünerløkka sosialsenter som står for oppdraget uten hell. Nestlederen på samme avdeling sier hun ikke kan uttale seg om slike saker. Avdelingssjefen for Helse og sosial i bydelen kunne ikke uttale seg før han hadde undersøkt saken nærmere.

Nesten to døgn etter første henvendelse har fortsatt ingen ansvarlige i bydelen svart på henvendelsen fra Transportarbeideren.

Politiske konsekvenser

Etter at denne saken ble kjent har både SV og Rødt i bydelen reagert. Begge partiene vil ta opp saken i bydelsutvalgets møte onsdag 16. september.

SVs gruppeleder Hilde Larsen, som også er leder i Bydelsutvalget, har stilt et spørsmål til administrasjonen i bydelen. Larsen spør om idrettslag betaler skatt og arbeidsgiveravgift. Hvis ikke hvordan kan flyttebyråene være konkurransedyktige. Larsen stiller også spørsmål om ikke dette er en form for sosial dumping.

Til Transportarbeideren sier Larsen:

– Jeg har ingenting i mot at idrettslag skal tjene penger, men kommunen har krav på seg til å følge reglene, blant annet at det betales tariffestet lønn.

– Administrasjonen er pliktig til å svare på slike spørsmål som dette. Vi vil derfor avvente svaret fra dem før vi bestemmer oss for hva vi vil gjøre, sier BU-leder Hilde Larsen.

Spillereglene må følges

Rødts gruppeleder i Grünerløkka bydelsutvalg, Ragnar Leine, sier partiet prinsipielt er for at profesjonelle bedrifter med tariffavtale skal gjøre denne type tjenester.

– Bydelsadministrasjonen må følge spillereglene, sier han.

Rødt vil levere et forslag til vedtak i bydelsutvalgets møte i dag, og krever at bydelen skal forholde seg til krav som stilles i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Partiet vil også at bydelen kun skal benytte tariffbundne bedrifter, og at det utarbeides en veileder og retningslinjer for kontroll slik at ILO-konvensjon 94 vil gjelde.

Ikke lave anbud

Det var Kolbotn brytegruppe som fikk flyttejobben foran de to flyttebyråene. Styreleder i brytegruppa, Rolf Røtnes, forteller at klubben betaler avgifter og er momspliktig. På spørsmål om hva brytegruppa får for flyttejobben svarer Røtnes at han ikke vil oppgi det, men sier at klubben ikke beregner mindre enn 150 kroner timer når de regner ut anbud som dette.

– Vi opptrer som vi skal. Hele jobben er dugnadsbasert, og folk stiller opp bare når jobben gir rimelig gode inntekter for klubben. Vi leverer ikke lave anbud, men holder oss til det som gjelder, sier Rolf Røtnes til Transportarbeideren.

Mye penger

Christiania Transport-Bureau (CTB) og Activ Flyttetjeneste og Flytteadministrasjon var de to selskapene som leverte anbud i konkurranse med Kolbotn brytegruppe. CTB bekrefter overfor Transportarbeideren at deres anbud for denne jobben lå på 454 000 kroner pluss moms. Activ leverte et anbud på mellom 400 000 og 500 000 kroner. For begge selskapene er dette betydelige jobber.

Daglig leder i CTB, Hans Christian Strand forteller at de ofte opplever konkurranse fra idrettslag.

– Dette opplever vi stadig oftere. Vi ser med bekymring på utviklingen. Det er ikke bare å gjøre en flyttejobb, det krever erfarne folk og avansert utstyr. Vi brukte mye tid på å levere inn anbudet der resultat var avgjort på forhånd, sier Strand.

CTB har tariffavtale med Transportarbeiderforbundet.

Brukt mye tid

Strand er oppgitt over at det offentlige skal spare noen kroner gjennom å øke risikoen for skader på mennesker og utstyr.

Driftssjef Reidar Larsen i CTB bekrefter at de bruker mye tid på befaring og annet arbeid med slike anbud de kanskje har tapt på forhånd.

– Forut for dette anbudet brukte jeg to arbeidsdager på befaring og utregning av anbud. Hadde jeg visst at vi konkurrerte mot et idrettslag ville vi kanskje ikke brydd oss om å gjøre en så stor jobb. Men vi ville ha denne jobben, sier Larsen.

Overrasket og forundret

Erik Jensen, som er arbeidende styreleder i Activ er ikke mindre betenkt.

– Jeg er både overrasket og litt forundret over at et idrettslag fikk denne jobben. Den er ikke enkel, sier Jensen da Transportarbeideren opplyser ham om hvem som fikk oppdraget.

Han kan ikke huske den nøyaktige summen på anbudet fra dem, men mener det lå på mellom 400 000 og 500 000 kroner.

– Vi pleier ikke å delta i anbudskonkurranse når vi vet at idrettslag er involvert, sier han.

«Fullstendig tatt av»

Det er ikke første gangen en sak som dette har skapt konflikt. I november 2004 krevde Vinjes transport i et brev til moderniseringsminister Morten A. Meyer at slike bedrifter som baserer sin virksomhet på idrettslagsmedlemmer må forbys.

Bakgrunnen for kravet var at det i flyttebransjen stadig ble mer bruk av idrettslag i konkurranse med profesjonelle bedrifter. Det har «fullstendig tatt av» het det i brevet. Og videre et eksempel fra samme brev:

«Trondheim Likningskontor skulle flytte sine kontorer og vi var en av flere som ga et anbud basert på våre fast ansatte. Det vi opplevde var at oppdraget gikk til et firma som kun brukte idrettslag. (…) Denne etat, som er basert på at det betales skatter o.s.v., bruker faktisk skattefrie arbeidstakere for å spare penger! Det føles derfor absurd i våre øyne at samme etat oppsøker arbeidsplasser for å avdekke svart arbeid. Finnes det ingen «klokker som ringer»?»

Etter dette er reglene strammet inn. Det kan ha gått Grünerløkka bydel hus forbi.

Konvensjonen har som formål å sikre like arbeidsvilkår uavhengig av nasjonalitet, altså hindre sosial dumping.

Konvensjonen ble vedtatt i Geneve i 1949 og deretter ratifisert og implementert av en rekke land, etter hvert også ni EU-land.

Norge ratifiserte konvensjonen i 1995, etter at LO tok opp saken tidligere på 90-tallet.

I 2005 påla Regjeringen statlige etater å følge konvensjonens bestemmelser.

I 2008 vedtok regjeringen en forskrift som pålegger også kommuner og fylker å etterleve konvensjonens regler.

Forskriften sier at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke skal ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.09.2009
09:49
16.12.2013 11:13Mest lest

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

UTESTENGT: James McDonald og Kristoffer Eriksen foran bygningen i Oslo der Motvind Norge har kontorene sine. De har kontrakt på at de er ansatte der, men slipper ikke lenger inn og får heller ikke lønn for den jobben de har gjort.

Ole Palmstrøm

James og Kristoffer får ikke lønn– nå er de utestengt fra jobben

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

FRYKTER FOR FRAMTIDA: Arbeidsgiveren ISS har anket saken, og reglene er slik at Grethe Beck har rett til å stå i jobb fram til ankesaken kommer opp – antakelig først en gang på nyåret. – Men jeg er blitt skeptisk, og spør meg alltid: «Hva kommer nå?»

Tri Nguyen Dinh

Renholder Grethe har Tourettes og ble sagt opp av ISS: – De ville ha meg ut fra dag én

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Daniela Silva har grunn til å smile. Hun har klart å skaffe seg sin egen bolig i Oslo etter mange år som leietaker.

Privat

For Daniela (37) har det vært umulig å kjøpe egen bolig. Så kom det en ny ordning

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

HJELPEARPPARAT: – Vi som jobber i Nav blir brukt som lege, psykiater og støttekontakt, sier Elenita Vik-Strandli.

Katharina Dale Håkonsen

Elenita har blitt spyttet på og kalt «hore» på jobben i Nav

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

OFRET FOR KONKURRANSEN: Togrenholderne i Trafikkservice fikk valget mellom dårligere betingelser eller å risikere at selskapet tapte anbud da jernbanereformen ble innført.

Morten Hansen

Renholder Ellinor og kollegene fikk kutt i nattillegget: – Det er alltid hos oss det skal spares

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Administrerende direktør i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn og forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Tormod Ytrehus og Grethe Nygaard

Full krangel om vekterlønningene: – Vi må bare registrere at vi har ulik virkelighetsoppfatning

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

LO krever at Adrian Dumitrescu får erstatning og at arbeidsgiveren idømmes saksomkostningene.

Tormod Ytrehus

Adrian organiserte sine rumenske kollegaer og sørget for tariffavtale. Nå er han sagt opp

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Ledelsen visste om støyfaren i 2016. En ny måling i vår viste ekstrem støy – opptil 143 desibel. Et halvt år senere er bygningsmessige tiltak ikke gjort.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte må sjekkes for hørselsskader: – Svært betenkelig, sier tillitsvalgt

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

TELLEKANTER: Veileder Thomas Hall stortrives i jobben, men er enig med dem som sier at Nav lider under for mye mål- og resultatstyring.

Anders Hauge-Eltvik

Nav-ansatte Thomas (43): – Jeg følger opp rundt 155 brukere. Det er for mye

Debatt

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Vekterbransjen er spesiell og arbeiderne i den er sårbare på sine måter fordi vi jobber på anbud, skriver Joakim Møllersen. (Illustrasjonsfoto)

Sissel M. Rasmussen

«Det er forferdelig å se på det som utvilsomt må kalles streikebryteri», skriver vekter Joakim

Mats Løvstad

Kontrakter avslører: Wizz Air-piloter kan sies opp på dagen

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

FULL STØTTE: Sjåføren satt seg ned og beveget bussen i to til tre sekunder før samtalen med support ble avsluttet. Vy mente dette ga grunnlag for avskjed. Retten avviser både avskjed og oppsigelse.

Werner Juvik

Bussjåfør fikk sparken etter mobilbruk, men vant i retten. Vy får flengende kritikk

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Harald Baardseth har lang fartstid på poliklinikk og synes utviklingen er negativ.

Hanna Skotheim

Harald har kjent jaget mot klokka i helsevesenet i 19 år: - Hele systemet har blitt et stemplingsur

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Paul Olai-Olssen og Espen Utne Landgraff kjenner de lagerpregede landskapene rundt Oslo bedre enn de fleste etter hvert.

Håvard Sæbø

Paul og Espen skaffet Foodora tariffavtale. Nå dumper nye selskaper sykkelbud-lønna

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

– Så lenge jeg har lov til å jobbe og gjør det, er jeg arbeidstaker. Jeg er uføretrygdet også, men jeg er ikke bare det, sier Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Leni Aurora Brækhus

Uføre Vibeke ville melde seg inn i Fagforbundet. Det fikk hun ikke lov til

Tormod Ytrehus

Nå selger staten unna eierskapet i kontorbygg til svensk eiendomsgigant

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

IKKE PÅ GREEN DEAL-LISTA: Et EU-forslag kan gjøre det mindre attraktivt å investere i vannkraft

Colourbox.com

Vannkraft er ikke bærekraftig, mener EU. Det kan norske vannkraftverk få svi for

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

JUBEL: De ansatte i B-hallen ved Hydro Husnes kan juble for at produksjonen nå er i gang igjen i hallen.

Geir Berntzen/Hydro

Over ti år etter at Hydro stoppet produksjonen, kan de ansatte starte elektrolyseovnene igjen

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er særlig vanskelig å forstå at KrF kan leve med at disse kuttene rammer så mange sårbare mennesker, ikke minst midt inne i en pandemikrise, hvor mange sliter ekstra tungt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Venstresiden ville forlenge AAP-støtten. Regjeringen og Frp sier nei

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Helikopterstyrt ved Songesand. Piloten kom uskadd fra hendelsen.

Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad

Her er LOs sju krav for å bedre helikoptersikkerheten


Flere saker