JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Full seier for fagbevegelsen

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra NHO og ni verft i rettsstriden om allmenngjøringen av tariffavtalen i verftsbransjen.14.05.2012
11:32
16.12.2013 19:11

eline@lomedia.no

Også i tingretten tapte NHO og verftene på alle punkter. Lagmannsretten valgte å ikke legge seg opp til til Efta-domstolens rådgivende kjennelse i saken, der NHO langt på vei fikk rett i sin anke. I stedet tolker Lagmannsretten de aktuelle EØS-bestemmelsene slik staten argumenterte for under rettssaken.

For mer om Efta-kjennelsen, se her.

Det var særlig tre viktige spørsmål Lagmannsretten skulle ta stilling til når det gjaldt den norske allmenngjøringsloven. Det ene var om tillegget for reise, kost og losji lovlig kunne allmenngjøres. Det andre var utenbystillegget på 20 prosent og det tredje var arbeidstid.

De tre lagdommerne er kommet til at alle disse ordningene kan allmenngjøres uten at det strider med EØS-retten.

LO er svært godt fornøyd med dommen fra Borgarting.

– Dette er en viktig dom for allmenngjøringsordningen og for den norske modellen for lønnsdannelse, sier LO-leder Roar Flåthen

Reise, kost og losji

Lagretten konstaterer at utgifter til reise, kost og losji vil tilsvare omtrent 50 kroner timen, det vil si nesten halvparten av en minstelønn på 120 kroner timen for ufaglærte arbeidere. Dersom arbeidsgiver kan trekke dette fra på lønna vil det ifølge retten føre til at utsendte arbeidstakere sitter igjen med svært lav lønn.

– Dersom arbeidstakere selv må dekke utgifter til reise,. kost og losji, undergraves den allmenngjorte minstelønnen. Det øker også vesentlig forskjellene mellom utsendte arbeidstakere og gjennomsnittslønnen til norske arbeidstakere, noe som setter norske arbeidstakeres lønn under press, heter det i dommen.

Retten har langt på vei gått med på LOs argumentasjon om at en svekket allmenngjøringsordning vil føre til større lønnsforskjeller .- og et mer urolig arbeidsliv i kjølvannet av dette. Blant annet peker de på et dårligere klima mellom partene i arbeidslivet.

– Lagmannsretten er etter en samlet vurdering av den oppfatning at fundamentale samfunnsinteresser står på spill, og at allmenngjøring av Verkstedsoverenskomstens bestemmelser om dekning av reise, kost og losji er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, offentlig orden, skriver dommerne i dommen.

Les dommen i sin helhet her.

Også arbeidstid og utenbystillegget

NHOs advokat argumenterte under rettssaken med at allmenngjøringen av en arbeidstidsordning som var bedre enn arbeidsmiljøloven, ikke objektivt tjente til å beskytte de utsendte arbeiderne. Lagretten er av en annen oppfatning, og skriver i dommen at dersom man ikke allmenngjør arbeidstida vil utsendte arbeidere måtte jobbe lenger enn norske kollegaer før de får rett til overtidsbetalt.

På samme måte mener Borgarting at utsendte arbeidere må ha det samme utenbystillegget som andre, fordi dersom de ikke får det blir de ikke kompensert for den ekstra ulempen det er å arbeide borte fra hjemmet. Dommerne har ikke tatt hensyn til NHOs argumenter om at det ikke er i de utsendte arbeidernes interesse å ha dette tillegget fordi det vil prise dem ut - gjøre dem så dyre at de ikke vil få arbeid i det hele tatt. Retten går heller ikke med på at utenbystillegget er diskriminerende, fordi det samme tillegget gjelder alle arbeidstakere - norske som utenlandske.

– Prinsippsak

NHOs advokat Ingvald Falch sier at de ankende partene nå skal sette seg ned og vurdere om de tar saken videre til Høyesterett.

– Dette er helt klart en viktig prinsippsak, det har det vært hele veien. Vi mener blant annet at Lagmannsretten ikke følger den kjennelsen Efta-domstolen kom med i saken, og det er et av momentene vi skal se på når vi vurderer anke, sier Falch. Han konstaterer at Lagmannsretten ikke valgte å følge NHOs resonnementer, selv om han under rettssaken mente at det lå godt til rette for at de ville vinne fram med i hvert fall deler av sine argumentasjon.

Ankefristen er en måned fra domsavsigelse.

Fornøyd i LO

– Dette er en riktig dom. Lagmannsretten har tatt hensyn til de tungtveiende samfunnsinteressene som ligger bak allmenngjøringa, sier en meget godt fornøyd LO-advokat Håkon Angell.

Han trekker særlig fram lagrettens begrunnelse for at det er lovlig å allmenngjøre bestemmelser for reise, kost og losji som viktig.

– Det er bra at retten legger vekt på at å fjerne disse tilleggene vil bety mye for den enkeltes lønn, og at det vil medføre et press på lønnsdannelsen. I sin tur legger det press på hele den norske arbeidslivsmodellen, sier Angell.

LO-leder Roar Flåthen er også glad for at lagmannsretten har gitt allmenngjøringsordningen godkjentstempelet:

– Ikke minst er jeg fornøyd med at lagmannsretten ut fra tungtveiende samfunnsmessige hensyn har akseptert at norske myndigheter har adgang til å stille krav om at utenlandske arbeidsgivere må betale sine arbeidstakere reise, kost og losji. Dersom arbeidstakerne måtte ha betalt dette selv, ville det ha medført en reell reduksjon i timelønna på kr 50,-, noe som ville tilsi en brutto timelønn ned mot kr 75,- per time. Det ville ha medført en undergraving av allmenngjøringsordningen og satt norske lønninger og den norske arbeidslivsmodellen under press, sier han.

Ap: – Sentrale prinsipper

Arbeiderpartiets Raymond Johansen slutter seg til rekkene av fornøyde etter dommen, og sier at dersom dommen blir rettskraftig bekrefter den helt sentrale prinsipper i norsk arbeidsliv.

– Allmenngjøring er en helt sentral del av vår arbeidslivsmodell og viktig for å bekjempe sosial dumping, noe LO og Arbeiderparti har kjempet fram og står bak.

Johansen sier han er glad for at lagmannsretten har lyttet til LOs argumenter om at en svekket allmenngjøringsordning vil føre til større lønnsforskjeller og usikkerhet i arbeidslivet.

Årelang prosess

Spørsmålet om norsk tarifflønn skal gjøres gjeldende for alle ansatte i verftsindustrien – enten de er fagorganiserte og omfattet av tariffavtale eller ei – har pågått i fem år.

I desember 2007 krevde LO og Fellesforbundet at deler av Verkstedoverenskomsten ble allmenngjort i verftsindustrien.

6. oktober 2008 vedtok Tariffnemnda, etter innbitt motstand fra NHO, en forskrift om allmenngjøring. Den trådte i kraft fra 1. desember samme år.

– Les også: Tariffnemndas vedtak

24. mars 2009 gikk ni verft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, til søksmål mot staten ved Tariffnemnda. De hevdet at allmenngjøringsvedtaket strider mot EØS-avtalen og derfor må kjennes ugyldig.

29. januar 2010 falt dom i Oslo tingrett. Arbeidsgiverne gikk på et fullstendig nederlag, men anken saken til Borgarting lagmannsrett.

– Les også: Verftene tapte stort

Lagmannsretten ba om en rådgivende uttalelse fra Efta-domstolen. 23. januar i år ble Efta-domstolens uttalelse offentliggjort. Den gikk i korte trekk ut på at det er i strid med EØS-retten å allmenngjøre bestemmelser om reise, kost og losji, mens det er lov å allmenngjøre 37,5 timers arbeidsuke. Spørsmålet om det såkalte utenbystillegget kan allmenngjøres overlot Efta-domstolen til Borgarting lagmannsrett å ta stilling til.

– Les også: Derfor er Efta-dommen viktig

Denne våren har lagmannsretten behandlet saken. Nå foreligger dommen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
14.05.2012
11:32
16.12.2013 19:11Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Fergeselskapet nektet Endre pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning: – Deilig

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Lønnsoppgjøret:

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

STREIKEVAKT: Tillitsvalgt for Fellesforbundet i Unibuss sin avdeling på Alnabru i Oslo, Annstein Garnes, var på plass med streikevester klokka seks søndag morgen. – Vi må få det vi har blitt lovet helt siden 2006, sier Garnes.

Roy Ervin Solstad

Busstreiken er i gang: – Vi må få det vi har blitt lovet


Flere saker