JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningsselskapene må tøyles

Bemanningsselskap er som en trojansk hest, fordekt men fiendtlig, skriver <b>Jonas Bals</b>.13.09.2010
11:54
16.12.2013 14:04

Inntil nylig tenkte jeg på bemanningsselskapene som stokkmaur, som i det stille ødelegger fundamentet for fagbevegelsen: Arbeidsfellesskapet, kompetansen, klubbdemokratiet, og ikke minst den grunnleggende tryggheten som gjør det mulig å ta tak i problemer som oppstår på jobben. Jeg har sett hvor vanskelig det er å få folk til å organisere seg når de til enhver tid kan straffes av bedriften, ikke i form av oppsigelser og åpenlys trakassering, men simpelthen med henvisning til ”mangel på nye oppdrag”. Jeg har også sett en endeløs rekke av saker der uretten og ulovlighetene som blir begått aldri får konsekvenser, fordi apparatet som skal ta seg av sakene – våre egne organisasjoner, domstolene, påtalemyndighetene – er tilpasset en tid da arbeidsforhold var noe varig, arbeidsstokken rotnorsk, og arbeidsmiljøloven reflekterte alminnelig praksis ute på arbeidsplassene.

Nå er jeg av en annen oppfatning. Jeg ser ikke lenger bemanningsselskapene som saktegående skadedyr. Utviklingen glipper ikke langsomt ut av hendene våre. Det går raskt. Veldig raskt. Og bemanningsselskapene fremstår nå mer og mer som en trojansk hest: En fiendtlig, om enn fordekt, kamphandling.

Kjernen av problemet er bemanningsselskapenes kontrakter om fast ansettelse uten garantilønn, som betyr at du som ansatt ikke har krav på lønn mellom arbeidsoppdrag. Den fleksibiliteten og rabatten dette gir, er det viktigste konkurransefortrinnet bemanningsselskapene har, og er en sentral årsak til deres voldsomme vekst de siste årene.

Selvsagt er ikke dette noen særnorsk utvikling. I Sverige, hvor flere selskaper det siste året har sparket samtlige ansatte for så å ta dem inn igjen som “vikarer” dagen etter, har bemanningsselskapene vært det største stridstemaet i årets tariffoppgjør. Og i begynnelsen av juni kunne Financial Times melde at et flertall av de nye jobbene som nå skapes i Europa, er i bemanningsselskapene.

Ei heller er det slik at dette er et problem som begrenser seg til østeuropeiske arbeidsinnvandrere. I kjølvannet av de mange oppsigelsene vi har sett de siste to årene har flere av mine rotnorske, faglærte kompiser funnet ut at bemanningsselskapene er de eneste som ansetter folk. Søker du på bygningsjobber på finn.no, finner du ikke annet enn usikre ansettelser.

Verst er det kanskje at den endeløse strømmen av problemer oftere og oftere fremstår som noe vi ikke er i stand til å løse. For selv om viktige prinsipielle spørsmål berøres, er det de færreste som orker den belastningen det er å stå opp mot egen arbeidsgiver. Dette desto mer ettersom man lever på arbeidsgiverens nåde, som etter eget forgodtbefinnende kan slutte å gi deg oppdrag.

Det siste forholdet peker på et annet sentralt problem hva angår bemanningsselskapene: Rettsvernet man har som arbeidstaker er i realiteten satt ut av spill, og man befinner seg i et juridisk grenseland der det ofte er vanskelig å si om det er blitt begått direkte ulovligheter. Dette bidrar igjen til at det er vanskelig å anbefale et medlem å sette i gang en prosess som ofte kan ta flere år, og hvor utfallet er uvisst.

Inntil nylig var Adecco et hederlig unntak fra denne utviklingen. De ansatte der organiserte seg, valgte tillitsvalgte og krevde tariffavtale. Med den fulgte også faste ansettelser med ventelønn mellom oppdrag. Men slik er det ikke lenger. Én etter én erstattes nå avtaler om fast ansettelse med rene prosjektansettelser.

Det er i en slik situasjon EUs vikarbyrådirektiv skal implementeres. Nå er det avgjørende at fagbevegelsen bruker de kommende månedene på å diskutere hvorvidt direktivet kan implementeres på et vis som ikke gir bemanningsselskapene enda større spillerom til å undergrave fagbevegelsens forutsetninger.

På oppdrag av Oslofjordkonferansen, som samler mer enn tjue bygningsarbeiderforeninger fra hele Norge, har Petter Vellesen og Kjell Skjærvø nylig skrevet et notat om saken. Der foreslår de at gjennomføringen av vikarbyrådirektivet må sørge for

– at innleide arbeidstaker får samme betaling som om de varansatt i innleiebedriften, også etter lokale særavtaler og akkordavtaler,

– at de, om det ikke fins tariffavtale i innleiebedriften, lønnes med minst gjennomsnittslønna og ellers betalingsbestemmelsene i tariffavtalen som gjelder i den bransjen de leies ut til,

– at det gjøres unntak for bemanningsselskap som er bundet av landsomfattende tariffavtale og der arbeidstakerne har betalt mellom arbeidsoppdrag,

– at de samme krav som gjelder for innenlandske foretak også må etterleves av utenlandske foretak, og

– at dagens lov- og avtaleverk om innleie av arbeidstakere ikke undergraves.

Notatet kan finnes i sin helhet på www.bygningsarbeider.no. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i problemstillingene direktivet reiser, og melde seg på i diskusjonen i månedene som kommer. Bemanningsselskapene må tøyles – og kanskje er dette et øyeblikk der vi har mulighet til å gjøre nettopp det.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.09.2010
11:54
16.12.2013 14:04Mest lest

De laveste satsene for arbeidsavklaringspenger og dagpenger er så lave at en del blir avhengig av sosialhjelp som varig stønad, ifølge Christine Strandmann.

De laveste satsene for arbeidsavklaringspenger og dagpenger er så lave at en del blir avhengig av sosialhjelp som varig stønad, ifølge Christine Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

Christine lever på 14.300 kroner i måneden: – Norge har råd til å gjøre dette på en bedre måte

Martin Guttormsen Slørdal

Her er teksten Hans-Christian Gabrielsen skrev to dager før han døde

Da Hege oppdaget hvor mye hun ble trukket i uføretrygd og klagen til Nav ikke førte fram, skrev hun seg ut fra rusinstitusjonen. Illustrasjonsfoto.

Da Hege oppdaget hvor mye hun ble trukket i uføretrygd og klagen til Nav ikke førte fram, skrev hun seg ut fra rusinstitusjonen. Illustrasjonsfoto.

Ole Palmstrøm og Colourbox

Hege hadde ikke råd til å være innlagt da Nav trakk uføretrygden

Øyvind Andreas Jacobsen (29) fikk påvist kreft i 2011. I etterkant har han slitt med ulike senskader.

Øyvind Andreas Jacobsen (29) fikk påvist kreft i 2011. I etterkant har han slitt med ulike senskader.

Sophia Wedege Stavnem

Når Øyvind (29) søker jobber, er det én opplysning han kvier seg for å gi

LETTET: Jorun Valmestadrød er lettet for HK og arbeidsgiveren kom fram til en ordning slik at hun fikk beholde AFP-en sin.

LETTET: Jorun Valmestadrød er lettet for HK og arbeidsgiveren kom fram til en ordning slik at hun fikk beholde AFP-en sin.

Brian Cliff Olguin

Butikkmedarbeider Jorun (62) holdt på å miste pensjonen verdt 1,1 millioner. Et tilfeldig møte endret alt

SAMME KRETS: Pål Gisle Andersen, nestleder i HK-klubben i SAS er glad for at retten ga medhold i at det ikke var noen grunn til å fravike at hele virksomheten er samme utvalgskrets.

SAMME KRETS: Pål Gisle Andersen, nestleder i HK-klubben i SAS er glad for at retten ga medhold i at det ikke var noen grunn til å fravike at hele virksomheten er samme utvalgskrets.

Ylva Seiff Berge

SAS-ansatt ble sagt opp etter 36 år, men vant fram i retten

Debatt

Det er et problem for hele samfunnet at lønnsnivået til sykepleierne ikke er tilpasset situasjonen og at tariffoppgjørene gir lite rom for nødvendige lønnsløft, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Det er et problem for hele samfunnet at lønnsnivået til sykepleierne ikke er tilpasset situasjonen og at tariffoppgjørene gir lite rom for nødvendige lønnsløft, skriver Lill Sverresdatter Larsen.

Sunniva Tønsberg Gaski

«Misforstått om sykepleiernes lønn», skriver Lill Sverresdatter Larsen

FRI: Solveig Samuelsen er renholder og regiontillitsvalgt i ISS, og leder for avdeling 1 i Arbeidsmandsforbundet. Her er hun fotografert på Mokollen i Sandefjord, et utsiktspunkt hvorfra hun ser utover hele byen.

FRI: Solveig Samuelsen er renholder og regiontillitsvalgt i ISS, og leder for avdeling 1 i Arbeidsmandsforbundet. Her er hun fotografert på Mokollen i Sandefjord, et utsiktspunkt hvorfra hun ser utover hele byen.

Trond Teigen

Renholder Solveig mistet først sønnen, så ektemannen: – At jeg ble aktiv i fagforeninga, reddet meg

DYRE REGNINGER: I Ålesund ble sosialhjelpen til over 200 barnefamilier avkortet for barnetrygden, mot politikerens ønske.

DYRE REGNINGER: I Ålesund ble sosialhjelpen til over 200 barnefamilier avkortet for barnetrygden, mot politikerens ønske.

Colourbox

Vanja måtte velge mellom å kjøpe mat til familien og betale regninger. Så ble strømmen kuttet

Håvard Sæbø

Tom-Rune har snart vært permittert ett år: – Da de åpnet en ny matbutikk her, var det 800 søkere

– Politikerne må sikre folks inntekt, både av hensyn til dem det gjelder og for at det skal bli enklere for Nav å gjøre jobben sin. Alt må gjøres for å hindre at folk må søke om sosialhjelp, sier Elisabeth Steen, leder for NTL Nav.

– Politikerne må sikre folks inntekt, både av hensyn til dem det gjelder og for at det skal bli enklere for Nav å gjøre jobben sin. Alt må gjøres for å hindre at folk må søke om sosialhjelp, sier Elisabeth Steen, leder for NTL Nav.

Ole Palmstrøm

Folk som mister dagpengene kommer seg ikke raskere tilbake i jobb, advarer Nav-tillitsvalgt

EKSPORTERES: I fjor ble det hogd rundt 10 millioner kubikkmeter med industrivirke for salg. Av dette ble over 34 prosent av tømmeret eksportert ut av Norge, mye til Sverige, Belgia og Tyskland.

EKSPORTERES: I fjor ble det hogd rundt 10 millioner kubikkmeter med industrivirke for salg. Av dette ble over 34 prosent av tømmeret eksportert ut av Norge, mye til Sverige, Belgia og Tyskland.

Martin Guttormsen Slørdal

En tredel av tømmeret eksporteres ut av landet: – Et paradoks at Norge går glipp av så mange arbeidsplasser

«Ane» varslet om at de var for få på jobb, opp mot beboergruppen de hadde boende. Illustrasjonsfoto.

«Ane» varslet om at de var for få på jobb, opp mot beboergruppen de hadde boende. Illustrasjonsfoto.

Colourbox

Miljøterapeut «Ane» varslet om at de var for få på jobb. Selv fikk hun psykiske helseplager

Geir Lippestad

Geir Lippestad

Jan-Erik Østlie

Sentrum fjerner tilknytningen til kristendom og sosialdemokrati

I studio snakker Peggy Hessen Følsvik om sin nye rolle som LO-leder.

I studio snakker Peggy Hessen Følsvik om sin nye rolle som LO-leder.

Jan-Erik Østlie

Hør LO-lederen snakke ut om tida etter sjokket: – Jeg tvilte aldri på å ta over

Kommentar

Selvsagt har vi vært heldige. Oljen i Nordsjøen var en gave, skriver Jo Moen Bredeveien.

Selvsagt har vi vært heldige. Oljen i Nordsjøen var en gave, skriver Jo Moen Bredeveien.

Even Kleppa / Øyvind Gravås, Woldcam AS/ Equinor

«Vi gjorde alt riktig da vi fant oljen. Nå gjør vi alt galt», skriver Jo Moen Bredeveien

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Leif Martin Kirknes

Frp-innstilling til sentralstyre vekker reaksjoner

MDG-leder Une Bastholm

MDG-leder Une Bastholm

Leif Martin Kirknes

MDG-landsmøtet avsluttet – dette er de viktigste vedtakene

Erna Solberg

Erna Solberg

Ole Palmstrøm

Erna Solbergs popularitet som statsminister stuper

BLÅGRØNT: – Norge er en veldig maritim nasjon, sier Une Bastholm. Derfor tror hun mye av næringslivet vil være vendt mot havet også etter oljealderen.

BLÅGRØNT: – Norge er en veldig maritim nasjon, sier Une Bastholm. Derfor tror hun mye av næringslivet vil være vendt mot havet også etter oljealderen.

Anita Arntzen

MDG-leder Une Bastholm: – Jeg føler vi overtar der arbeiderbevegelsen slapp


Flere saker