JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Mangler strategi for framtiden

Høyre-leder Erna Solberg ser positive tegn i regjeringens forslag til statsbudsjett, men mener forslaget mangler strategi for framtiden.05.10.2010
10:47
16.12.2013 14:15

– Veldig mye har gått bra i norsk økonomi, og to store budsjettposter viser positive tegn: Lavere utgifter til sykelønn, og flyktning- og asylpolitikken, sier Solberg. Hun mener imidlertid at budsjettet mangler framtidsstrategi.

– Jeg er enig med Venstre i at den største utfordringen er mangel på prioriteringer når det gjelder utdanning og forskning. Budsjettet har ingen strategi for framtidig velferd. Regjeringen smører for mye ut på mange områder, sier Solberg.

Sanner: Regjeringen nedprioriterer

Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, sier at budsjettforslaget viser at regjeringen er Europas heldigste.

– Nok en gang nedprioriterer regjeringen skole, forskning, samt skattelettelser som kan bidra til vekst og varig velferd, sier han.

Sanner sier at det i de siste årene har vært en dramatisk vekst i offentlige utgifter, men at resultatene ikke står i forhold til pengebruken.

– Mens resten av Europa må gjennomføre kutt, bidrar store olje- og skatteinntekter til at regjeringen fortsatt kan øke utgiftene på mange områder. Vi har en regjering som skryter av pengebruken, samtidig som vi ser økte helsekøer, kvalitetsfall i skolen og stillstand i vei- og jernbanebyggingen, sier Sanner.

Høyre mener at regjeringen burde brukt mer penger på videreutdanning av norske lærere, mer til samferdsel og mer penger til eldreomsorgen. Dessuten etterlyser Høyre skattelettelse for folk med vanlige og lave inntekter, og redusert formuesskatt.

Jensen: Skuffet over eldresatsing

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen er skuffet over det hun mener er manglende satsing på de eldre.

– Det er litt penger som brukes på veldig mange formål. Det skaper to store tapere: Landets pleietrengende eldre, og en stor andel pensjonister. Det er fryktelig urettferdig, sier Frp-leder Siv Jensen.

Hun sier at regjeringen tar feil når den uttaler at den satser på eldreomsorg.

– Finansminister Sigbjørn Johnsen sier dette er et generasjonsregnskap, men hvert år glemmer regjeringen en generasjon. Nok en gang er de eldre blitt tapere, sier Jensen.

Hun mener det burde ha vært fullt mulig å sette av mer penger til eldre uten at det går ut over handlingsregelen.

Skei Grande: Trenger mer til utdanning

Venstres leder Trine Skei Grande mener regjeringen må gi mer til kunnskap og utdanning.

– I stedet for å prioritere flere og bedre lærere, bruker regjeringen de store pengene på å utvide skoledagen og til leksehjelp med lærere som ikke finnes, sier Trine Skei Grande.

Grande mener regjeringen ikke takler framtidas utfordringer innen kunnskap og verdiskaping med statsbudsjettet som ble lagt fram tirsdag. Heller ikke høyere utdanning mener Venstre har fått nok midler i budsjettet.

– Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning. Vi har hatt en historisk mulighet til å satse på dette, men regjeringen har latt sjansen gå fra seg, sier Skei Grande.

Venstre mener budsjettet mangler en helhetlig klimatankegang, men roser regjeringen for at jernbanebudsjettet økes med over 13 prosent.

Høybråten: Svikter fattige og eldre

KrF-leder Dagfinn Høybråten mener statsbudsjettet for 2011 skaper et kaldere samfunn som svikter de eldre og fattige.

– Vi kommer ikke nærmere et varmere samfunn med dette budsjettet. Internasjonalt står vi for kampen mot fattigdom, men regjeringen klarer blant annet nå å kutte bistanden, sier Dagfinn Høybråten.

Regjeringen reduserer bevilgningene til internasjonal bistand i 2011 til 27 milliarder kroner, fra 27,4 milliarder i år.

KrF-lederen mener regjeringen feiler også når det gjelder eldreomsorg og kampen mot fattigdom i Norge.

– Eldreomsorgen er ikke noe det skinner av, sier Høybråten.

Syversen: Fattige, barn og eldre blir nedprioritert

Kristelig Folkeparti er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett. Budsjettet fører til et kaldere samfunn, mener partiet som er bekymret over situasjonen for de fattige, eldre og for barn.

– Med et så romslig budsjett burde barnevern, kampen mot fattigdom og kvalitet i eldreomsorgen blitt sterkere prioritert, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Han viser til at over 4.000 personer står i kø for rusbehandling. Syversen mener riktignok at det er fint at regjeringen vil videreføre opptrappingsplanen, men han mener det ikke er satt av nok penger til formålet.

Han er også bekymret over situasjonen for unge mødre som har lite arbeidserfaring og kun rett på engangsstønad. Unge kvinner og studenter med svak økonomi blir ikke prioritert, mener Syversen.

KrF registrerer også at regjeringen reduserer bistanden.

KrF mener politiet ikke blir prioritert høyt nok i budsjettet, og at ikke skolesektoren får nok penger til å følge opp målet om flere lærere og bedre skole

Solhjell: Glad for snuoperasjon om biodiesel

SV er tilfreds med at regjeringen ikke fullfører det varslede avgiftshoppet på biodiesel.

– Det er fornuftig med stabilitet og ro om dette nå. Mange miljøorganisasjoner har gjort det klart at forutsigbarhet er viktig for å stimulere til mer miljøvennlig bilbruk, sier SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell til NTB.

Det skapte voldsomt rabalder da Arbeiderpartiet i fjor trumfet gjennom avgift på biodiesel, mot regjeringspartnernes vilje. Drivstoffet fikk i første omgang halv avgiftssats i forhold til vanlig autodiesel, en sats som etter planen skulle dobles til neste år.

SVs primære standpunkt var at biodrivstoff skulle fritas helt for avgifter, men Solhjell sier seg tilfreds med avgiftsnivået er slik det er nå.

– Det er billigere enn annet drivstoff også fordi det er fritatt for CO2-avgift. Jeg er godt fornøyd med denne løsningen, sier han.

Avgiften for autodiesel og biodiesel økes med 1,7 prosent i statsbudsjettet for neste år. I 2011 vil autodiesel avgiftsbelegges med 3,6 kroner per liter, mens biodiesel slipper med 1,8 kroner per liter.

I replikkvekslingen etter finanstalen brukte finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) drivstoffavgiftene som eksempel på opposisjonens påvirkningskraft

Flåthen: Et budsjett for arbeid og sysselsetting

LO-leder Roar Flåthen konstaterer at regjeringens forslag til statsbudsjett er et budsjett for arbeid og sysselsetting, men uttrykker bekymring knyttet til situasjonen i Europa.

– Dette er helt klart et budsjett for arbeid og sysselsetting, og det er vi glad for. Arbeid bør være hovedsaken når en skal diskutere statsbudsjettet og vurdere politikken fremover. Jeg er trygg på at regjeringen sikter mot å holde ledigheten nede også i 2011, men viktige risikomomenter tilsier høy beredskap for en dårligere utvikling enn det som forutsettes i budsjettet, sier Roar Flåthen.

Et blikk på situasjonen ute i Europa er en viktig påminnelse om hvor viktig det er å føre en langsiktig økonomisk politikk, ifølge Flåthen.

– Den største usikkerheten er knyttet til det som skjer ute og etterspørselen etter norske varer og tjenester, sier LO-lederen.

Han mener det er bra at regjeringen prioriterer velferd og likestilling framfor skattelette.

– Det er bra at kommuneøkonomien styrkes både for å sikre velferden og for å holde hjulene i gang. Satsingen på samferdsel er framtidsrettet, det samme kan vi si om offensiven for miljø og energi.

Bernander: For lite til forskning og samferdsel

NHO mener regjeringen bruker for lite penger på vekstfremmende tiltak i statsbudsjettet for 2011.

Statsbudsjettet sikrer ikke de investeringene som kunne blitt oppmuntret ved større bevilgninger til forskning, utvikling og samferdsel, mener administrerende direktør John G. Bernander i NHO.

– Stortinget har tidligere lagt til grunn at de ekstra oljemilliardene på statsbudsjettet skal brukes på å utvikle fremtidens verdiskaping, men i statsbudsjettet for 2011 går oljemilliardene hovedsakelig til andre formål, mener NHO.

Organisasjonen hevder at godt under 20 prosent blir foreslått til de vekstfremmende tiltak som Stortinget satte opp da handlingsregelen ble innført i 2001.

Folkestad: Stramt kommunebudsjett

Unio mener regjeringen legger opp til en stram kommuneøkonomi og er ikke fornøyd med at satsingen på flere lærere settes på vent.

– Kommuneopplegget er stramt, nok til å dekke flere plasser i sykehjem og hjemmesyketjenester, men ikke ei krone til økt lærertetthet. Det ser ut som dette punktet i Soria Moria-erklæringen utsettes til siste mulighet, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Han mener regjeringen burde tatt mer hensyn til at oppgavene i kommunal sektor vokser.

– Opplegget er heller ikke godt nok for å håndtere den økte gjeldsbyrden og økte pensjonskostnader. Det er imidlertid positivt at barnevernet styrkes, sier Folkestad.

Johannessen: Lite handlingsrom

De ansatte i politiet er avventende til det foreslåtte statsbudsjettet fra regjeringen. Frykten er at stillinger holdes ledige for å frigjøre midler, frykter Politiets Fellesforbund (PF).

– Budsjettet var ikke noe å rope hurra for i 2010, og det blir ikke noe bedre i 2011, sier leder Arne Johannessen i PF.

Justisdepartementet foreslår en økning på 547 millioner kroner for neste års statsbudsjett og opprettholder antallet politistudenter på 720 også i 2011. Et av målene er at alle nyutdannede politifolk skal få en jobb å gå til, men det tror Politiets Fellesforbund skal bli vanskelig, så lenge ikke de generelle overføringene til politidistriktene økes.

– Med et svært stramt driftsbudsjett, masse øremerking og detaljstyring, blir handlingsrommet svært lite. En løsning, som vi har sett mange eksempler på i år, er å holde stillinger ledige, sier Johannessen i en kommentar til budsjettet.

PF er fornøyde med regjeringens satsing på nytt nødnett og på forslaget om mer penger til Politiets sikkerhetstjeneste. At det ikke er satt av mer penger til IKT-satsingen er derimot bekymringsfullt, mener forbundslederen. (ANB-NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.10.2010
10:47
16.12.2013 14:15Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Det var under dette arbeidet dødsulykken skjedde på Metallco Aluminium i november 2017. Bildet er fra en video avdøde Sverre Aandahl lagde to år før ulykken der han dokumenterte arbeidet sitt. Hjullasteren til høyre i bilde har skuffa full av skrapmetall som den heller i kassa foran på det andre kjøretøyet. Dette kjøretøyet kjører så skuffa inn i smelteovnen, og metallet blir skjøvet inn i ovnen. Temperaturen i ovnen kan være opp mot 950 grader. Hvis en får vann i støpen, kan ovnen eksplodere. Det var det som skjedde, da ulykken inntraff.

Privat, skjermdump fra YouTube

Verneombud og ansatt døde etter eksplosjon på arbeidsplassen. Daglig leder dømt til fengsel

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Hessen Følsvik jobber i tospann for å få innført pensjon fra første krone.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og nestleder Peggy Hessen Følsvik jobber i tospann for å få innført pensjon fra første krone.

Jan-Erik Østlie

Pensjon fra første krone: Derfor sier LO nei til NHOs forslag

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

UTSATT: Tall fra Folkehelseinstituttet viser at siste halvår i fjor var det ansatte i serveringsbransjen den yrkesgruppa med mest koronasmitte. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Smittet på jobb: 611 har søkt Nav om å få covid-19 godkjent som yrkessykdom

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

Pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen i Ap

Pensjonspolitiske talsperson Lise Christoffersen i Ap

Jan-Erik Østlie

Ap og Rødt vil ha omkamp på omstridte pensjonsforslag

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Hovedtillitsvalgt Gro-Irene Hobber Hansen

Brian Cliff Olguin

Opptil 45.000 kan bli permittert på Østlandet: – Det er trist, vi håper det ikke blir langvarig, sier tillitsvalgt

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

LO-advokat Atle Sønsteli Johansen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Skal det være to eller 14 dagers varslingsfrist for permitteringer? LO-advokatene svarer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener at såkalte ostehøvelkutt ikke kan forklare hvorfor Danmark tester flere virusprøver for mutasjoner enn Norge.

Leif Martin Kirknes

Høie forsvarer budsjettkuttene i Folkehelseinstituttet (FHI)

Kommentar

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

«Regjeringen snakker som om deres egen kompensasjonsordning er perfekt. Det er den ikke»

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

KLAR TALE: – Det burde hete nødundervisning, som de kaller det i Danmark, for det er det det er – ikke skole, sier Henriette Sofie Selnæs. Hun mener vårens eksamener bør droppes.

Sissel M. Rasmussen

Ungdomsskolelærer Henriette (48) er forbanna: – Det burde hete nødundervisning, ikke skole

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

FHI-direktør Camilla Stoltenberg

NordForsk

FHI advarte om konsekvenser av nedbemanning allerede i 2017

Vlantanas 1500 lastebiler har blitt et kjent syn på motorveier over hele Europa. Vlantana Norge gikk bedriften konkurs i 2020. Selv etter konkursen fortsatte Vlantana å kjøre i Norge. Her er en litauisk Vlantana lastebil fotografert på døgnhvileplassen i Lier i sutten av juli 2020.

Vlantanas 1500 lastebiler har blitt et kjent syn på motorveier over hele Europa. Vlantana Norge gikk bedriften konkurs i 2020. Selv etter konkursen fortsatte Vlantana å kjøre i Norge. Her er en litauisk Vlantana lastebil fotografert på døgnhvileplassen i Lier i sutten av juli 2020.

Roy Ervin Solstad

Litauiske lastebilsjåfører krever lønn, overtid og feriepenger for til sammen 16 millioner kroner fra tidligere arbeidsgiver


Flere saker