JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Mangler strategi for framtiden

Høyre-leder Erna Solberg ser positive tegn i regjeringens forslag til statsbudsjett, men mener forslaget mangler strategi for framtiden.05.10.2010
10:47
16.12.2013 14:15

– Veldig mye har gått bra i norsk økonomi, og to store budsjettposter viser positive tegn: Lavere utgifter til sykelønn, og flyktning- og asylpolitikken, sier Solberg. Hun mener imidlertid at budsjettet mangler framtidsstrategi.

– Jeg er enig med Venstre i at den største utfordringen er mangel på prioriteringer når det gjelder utdanning og forskning. Budsjettet har ingen strategi for framtidig velferd. Regjeringen smører for mye ut på mange områder, sier Solberg.

Sanner: Regjeringen nedprioriterer

Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, sier at budsjettforslaget viser at regjeringen er Europas heldigste.

– Nok en gang nedprioriterer regjeringen skole, forskning, samt skattelettelser som kan bidra til vekst og varig velferd, sier han.

Sanner sier at det i de siste årene har vært en dramatisk vekst i offentlige utgifter, men at resultatene ikke står i forhold til pengebruken.

– Mens resten av Europa må gjennomføre kutt, bidrar store olje- og skatteinntekter til at regjeringen fortsatt kan øke utgiftene på mange områder. Vi har en regjering som skryter av pengebruken, samtidig som vi ser økte helsekøer, kvalitetsfall i skolen og stillstand i vei- og jernbanebyggingen, sier Sanner.

Høyre mener at regjeringen burde brukt mer penger på videreutdanning av norske lærere, mer til samferdsel og mer penger til eldreomsorgen. Dessuten etterlyser Høyre skattelettelse for folk med vanlige og lave inntekter, og redusert formuesskatt.

Jensen: Skuffet over eldresatsing

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen er skuffet over det hun mener er manglende satsing på de eldre.

– Det er litt penger som brukes på veldig mange formål. Det skaper to store tapere: Landets pleietrengende eldre, og en stor andel pensjonister. Det er fryktelig urettferdig, sier Frp-leder Siv Jensen.

Hun sier at regjeringen tar feil når den uttaler at den satser på eldreomsorg.

– Finansminister Sigbjørn Johnsen sier dette er et generasjonsregnskap, men hvert år glemmer regjeringen en generasjon. Nok en gang er de eldre blitt tapere, sier Jensen.

Hun mener det burde ha vært fullt mulig å sette av mer penger til eldre uten at det går ut over handlingsregelen.

Skei Grande: Trenger mer til utdanning

Venstres leder Trine Skei Grande mener regjeringen må gi mer til kunnskap og utdanning.

– I stedet for å prioritere flere og bedre lærere, bruker regjeringen de store pengene på å utvide skoledagen og til leksehjelp med lærere som ikke finnes, sier Trine Skei Grande.

Grande mener regjeringen ikke takler framtidas utfordringer innen kunnskap og verdiskaping med statsbudsjettet som ble lagt fram tirsdag. Heller ikke høyere utdanning mener Venstre har fått nok midler i budsjettet.

– Regjeringen har over flere år underfinansiert forskning og høyere utdanning. Vi har hatt en historisk mulighet til å satse på dette, men regjeringen har latt sjansen gå fra seg, sier Skei Grande.

Venstre mener budsjettet mangler en helhetlig klimatankegang, men roser regjeringen for at jernbanebudsjettet økes med over 13 prosent.

Høybråten: Svikter fattige og eldre

KrF-leder Dagfinn Høybråten mener statsbudsjettet for 2011 skaper et kaldere samfunn som svikter de eldre og fattige.

– Vi kommer ikke nærmere et varmere samfunn med dette budsjettet. Internasjonalt står vi for kampen mot fattigdom, men regjeringen klarer blant annet nå å kutte bistanden, sier Dagfinn Høybråten.

Regjeringen reduserer bevilgningene til internasjonal bistand i 2011 til 27 milliarder kroner, fra 27,4 milliarder i år.

KrF-lederen mener regjeringen feiler også når det gjelder eldreomsorg og kampen mot fattigdom i Norge.

– Eldreomsorgen er ikke noe det skinner av, sier Høybråten.

Syversen: Fattige, barn og eldre blir nedprioritert

Kristelig Folkeparti er skuffet over regjeringens forslag til statsbudsjett. Budsjettet fører til et kaldere samfunn, mener partiet som er bekymret over situasjonen for de fattige, eldre og for barn.

– Med et så romslig budsjett burde barnevern, kampen mot fattigdom og kvalitet i eldreomsorgen blitt sterkere prioritert, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

Han viser til at over 4.000 personer står i kø for rusbehandling. Syversen mener riktignok at det er fint at regjeringen vil videreføre opptrappingsplanen, men han mener det ikke er satt av nok penger til formålet.

Han er også bekymret over situasjonen for unge mødre som har lite arbeidserfaring og kun rett på engangsstønad. Unge kvinner og studenter med svak økonomi blir ikke prioritert, mener Syversen.

KrF registrerer også at regjeringen reduserer bistanden.

KrF mener politiet ikke blir prioritert høyt nok i budsjettet, og at ikke skolesektoren får nok penger til å følge opp målet om flere lærere og bedre skole

Solhjell: Glad for snuoperasjon om biodiesel

SV er tilfreds med at regjeringen ikke fullfører det varslede avgiftshoppet på biodiesel.

– Det er fornuftig med stabilitet og ro om dette nå. Mange miljøorganisasjoner har gjort det klart at forutsigbarhet er viktig for å stimulere til mer miljøvennlig bilbruk, sier SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell til NTB.

Det skapte voldsomt rabalder da Arbeiderpartiet i fjor trumfet gjennom avgift på biodiesel, mot regjeringspartnernes vilje. Drivstoffet fikk i første omgang halv avgiftssats i forhold til vanlig autodiesel, en sats som etter planen skulle dobles til neste år.

SVs primære standpunkt var at biodrivstoff skulle fritas helt for avgifter, men Solhjell sier seg tilfreds med avgiftsnivået er slik det er nå.

– Det er billigere enn annet drivstoff også fordi det er fritatt for CO2-avgift. Jeg er godt fornøyd med denne løsningen, sier han.

Avgiften for autodiesel og biodiesel økes med 1,7 prosent i statsbudsjettet for neste år. I 2011 vil autodiesel avgiftsbelegges med 3,6 kroner per liter, mens biodiesel slipper med 1,8 kroner per liter.

I replikkvekslingen etter finanstalen brukte finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) drivstoffavgiftene som eksempel på opposisjonens påvirkningskraft

Flåthen: Et budsjett for arbeid og sysselsetting

LO-leder Roar Flåthen konstaterer at regjeringens forslag til statsbudsjett er et budsjett for arbeid og sysselsetting, men uttrykker bekymring knyttet til situasjonen i Europa.

– Dette er helt klart et budsjett for arbeid og sysselsetting, og det er vi glad for. Arbeid bør være hovedsaken når en skal diskutere statsbudsjettet og vurdere politikken fremover. Jeg er trygg på at regjeringen sikter mot å holde ledigheten nede også i 2011, men viktige risikomomenter tilsier høy beredskap for en dårligere utvikling enn det som forutsettes i budsjettet, sier Roar Flåthen.

Et blikk på situasjonen ute i Europa er en viktig påminnelse om hvor viktig det er å føre en langsiktig økonomisk politikk, ifølge Flåthen.

– Den største usikkerheten er knyttet til det som skjer ute og etterspørselen etter norske varer og tjenester, sier LO-lederen.

Han mener det er bra at regjeringen prioriterer velferd og likestilling framfor skattelette.

– Det er bra at kommuneøkonomien styrkes både for å sikre velferden og for å holde hjulene i gang. Satsingen på samferdsel er framtidsrettet, det samme kan vi si om offensiven for miljø og energi.

Bernander: For lite til forskning og samferdsel

NHO mener regjeringen bruker for lite penger på vekstfremmende tiltak i statsbudsjettet for 2011.

Statsbudsjettet sikrer ikke de investeringene som kunne blitt oppmuntret ved større bevilgninger til forskning, utvikling og samferdsel, mener administrerende direktør John G. Bernander i NHO.

– Stortinget har tidligere lagt til grunn at de ekstra oljemilliardene på statsbudsjettet skal brukes på å utvikle fremtidens verdiskaping, men i statsbudsjettet for 2011 går oljemilliardene hovedsakelig til andre formål, mener NHO.

Organisasjonen hevder at godt under 20 prosent blir foreslått til de vekstfremmende tiltak som Stortinget satte opp da handlingsregelen ble innført i 2001.

Folkestad: Stramt kommunebudsjett

Unio mener regjeringen legger opp til en stram kommuneøkonomi og er ikke fornøyd med at satsingen på flere lærere settes på vent.

– Kommuneopplegget er stramt, nok til å dekke flere plasser i sykehjem og hjemmesyketjenester, men ikke ei krone til økt lærertetthet. Det ser ut som dette punktet i Soria Moria-erklæringen utsettes til siste mulighet, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Han mener regjeringen burde tatt mer hensyn til at oppgavene i kommunal sektor vokser.

– Opplegget er heller ikke godt nok for å håndtere den økte gjeldsbyrden og økte pensjonskostnader. Det er imidlertid positivt at barnevernet styrkes, sier Folkestad.

Johannessen: Lite handlingsrom

De ansatte i politiet er avventende til det foreslåtte statsbudsjettet fra regjeringen. Frykten er at stillinger holdes ledige for å frigjøre midler, frykter Politiets Fellesforbund (PF).

– Budsjettet var ikke noe å rope hurra for i 2010, og det blir ikke noe bedre i 2011, sier leder Arne Johannessen i PF.

Justisdepartementet foreslår en økning på 547 millioner kroner for neste års statsbudsjett og opprettholder antallet politistudenter på 720 også i 2011. Et av målene er at alle nyutdannede politifolk skal få en jobb å gå til, men det tror Politiets Fellesforbund skal bli vanskelig, så lenge ikke de generelle overføringene til politidistriktene økes.

– Med et svært stramt driftsbudsjett, masse øremerking og detaljstyring, blir handlingsrommet svært lite. En løsning, som vi har sett mange eksempler på i år, er å holde stillinger ledige, sier Johannessen i en kommentar til budsjettet.

PF er fornøyde med regjeringens satsing på nytt nødnett og på forslaget om mer penger til Politiets sikkerhetstjeneste. At det ikke er satt av mer penger til IKT-satsingen er derimot bekymringsfullt, mener forbundslederen. (ANB-NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.10.2010
10:47
16.12.2013 14:15Mest lest

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Privat

Ragnar har vært sykmeldt i snart ett år – venter fremdeles på sykepenger fra Nav

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Kommentar

Tormod Ytrehus

«Vi kan få en ungdomsgenerasjon som blir rammet for livet», skriver Svein-Yngve Madssen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Leif Martin Kirknes og Jan-Erik Østli

Ap og Sp jevnstore blant Fellesforbundets medlemmer

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

Ole Palmstrøm

MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet

Natalia Levytska

Natalia Levytska

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU)

Kvinner rammes hardere av koronaen enn menn. Fem kvinner fra hele verden forteller sine historier

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Hanna Skotheim

Ledige og permitterte skylder Nav 2,8 milliarder kroner

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Erlend Angelo

Kan man virkelig avskaffe stoppeklokkeomsorg? Her er de ulike erfaringene fra Oslo

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Erlend Angelo

Arbeidsledig? Her er karriererådgiverens 10 tips

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sissel M. Rasmussen

Sjøfolk er lei av å bo på karantenehotell. Nå raser de mot nye regler fra regjeringen


Flere saker