JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vår kraftmarknad: Eksport i året med lite nedbør

Hadde vi brukt like mykje straum i fjor som i året 2009, hadde vi hatt full dekning av eigenprodusert kraft.31.01.2011
10:26
16.12.2013 15:13

Vasskraftproduksjonen i 2010 var 119 000 GWh, pluss ein mindre del varmekraft og vindkraft. Men fjoråret vart eit kaldt år – ein må tilbake til 1941 for å finne eit kaldare år. Og ikkje nok med det, nedbøren i det heile var 85 prosent av normalen. Vassmengda i reguleringsmagasina var under normalverdet; til dømes var magasinlager i juni seks prosent under normalverdet for årstida, og juli 11 prosent.

Det er derfor til å undre seg over at i heile fjor eksporterte vi straum – tilsvarande sju altakraftverk - som vi altså sende ut av landet og fekk kolkraft tilbake. Dette fortel om styrelaus bruk av regulert vatn i våre vassdrag.

Straumprisen i 2010

Marknadsprisen i alminneleg forsyning ( hushald, tenestyting og industri ) vart i 2010 53 øre per kWh, ein auke frå førre året på 51 prosent, endå vår vasskraft – med uendra produksjonskostnad – utgjorde 95 prosent av totalforbruket. Produksjonskostnaden for norsk vasskraft blir rekna til i storleiken 10 øre per kWh, medrekna skatt.

Forbruket i alminneleg forsyning var i fjor 84 000 GWh, og utgjorde om lag tre firedeler av totalforbruket. Resten gikk til kraftintensiv industri, og som hadde ein avtalepris på 21 øre per kWh. Dei som nyttar denne avtalekrafta unngår såleis meirutlegget grunna import. Denne meirkostnaden må ein legge til kostnaden for straum i alminneleg forsyning. For importen er her rekna kolkraftpris - som ein har fått oppgitt til 40 øre per kWh. Med desse føresetnadene betalte straumkundane i fjor 47 milliardar kroner for straum som kosta 11 milliardar. Fortenesta i storleiken 36 milliardar utgjer 40 øre per kWh. At straumkundane i heile 2010 betalte kolkraftpris, gir grunn til ettertanke, for ikkje å seie mistanke.

Nord Pool ASA er blitt Nasdaq OMX

I 1991 fekk vi energilova. Det var ein god ting. Men det er skremmande som denne lova er misbrukt, tydelegvis grunna politikarane trekte seg tilbake og overlèt denne viktige sektoren fullstendig til ein sjølvstyrd marknad.

I etterkant av den nye energilova gjorde Norge opptaket til ein sams kraftmarknad med Sverige. Det norske Statnett og det svenske Kraftnät skipa Nord Pool ASA – med 50 prosent eige kvar - og som hadde konsesjon i Norge og dreiv kraftbørs i Norden.

I mars i fjor selde imidlertid Norge og Sverige Nord Pool ASA til det store amerikanske aksjeselskapet Nasdaq OMX for 80 millionar kroner. Nasdaq er eit av verdens største børsar, med ein omsetnad nær 1000 milliardar kroner i året. Det blir opplyst at Nasdaq OMX «er den finansielle kraftbørsen – altså den børsen hvor kraftderivater ble omsatt. Det vil si ulike finansielle kraftkontrakter, blant annet brukt til prissikring.» Det er altså Nasdaq OMX som no tar hand om våre kraftressursar. Statnett og Kraftnät har igjen Nord Pool Spot – som tar seg av den fysiske kraftomsetnaden, men ikkje det økonomiske.

Årsaka til dei høge straumprisane

Forklaringane frå media om årsaka til dei høge og sterkt varierande kraftprisane her i landet er

mangelfulle. Det er eit sjukdomsmerke at Stortinget spør kva som skjer med straumprisen her i landet! Det er vel vanleg semje om at marknadsprisar som ikkje er kostnadsrelaterte er manipulasjon. Og at manipulasjon er bedrag – som er lovstridig. Det fekk Enron merke med sin kraftmarknad i California. No må ein sjølvsagt ikkje direkte samanlikne Enron med vår kraftmarknad. I USA er det likevel døme på ein viss samfunnskontroll med kraftsektoren. Med vår privatiserte kraftmarknad er det ingen kontroll. Vi har verdens mest liberale energilov og reagerer ikkje på manipulerte straumprisar. Det er typisk norsk å vere best!

Ein nasjonal kraftmarknad

Etter salet av Nord Pool ASA burde det ligge godt til rette for å skipe ein nasjonal kraftmarknad. For Norge er det verken nødvendig eller hensiktsmessig å vere knytt til ein verdensbørs som Nasdaq OMX. Spørsmålet er då: Er det noko eller nokon som kan hindre skiping av vår eigen nasjonale kraftmarknad? Kva med EU? Etter Lisboa-kontrakten vart riktig nok energimarknaden ”innlemma” i EØS i 2009. EU har ikkje nokon felles kraftmarknad. Innan EU er kraftmarknaden nasjonal – noko dei enkelte medlemsland held sterkt på. Det ville vere toskut om EU nekta Norge å skipe ein nasjonal kraftmarknad – det som EU sjølv praktiserer!

Det er vel ikkje noko land som det ligg betre til rette for ein nasjonal kraftmarknad enn vårt. Norge har verdens største vasskraftproduksjon per innbyggar, og er nr. 6 i verda i absolutt vasskraftproduksjon. Vasskraft dekker 99 prosent av vårt totale forbruk av straum. Det er realistisk i nær framtid å kunne auke vår kraftprodukson slik at vi har full dekning også i turrår. Nedbetalte kraftverk, som dei hjå oss, har låge og stabile produksjonskostnader. Det er dette som gjer at ein gjennom ein nasjonal kraftmarknad kan vente stabile og akseptable straumprisar. Ein slik marknad vil likevel naturlegvis gi rom for betydeleg og rettmessig fortenest til kraftverkseigarane. Den største fordelen både for produsent og forbrukar ved ei slik omlegging er at ein oppnår stabile prisar og får stoppa manipulasjonane. I 2010 varierte marknadsprisen frå 42,89 kWh til 81,65, ein dobling på eitt år. Spør du om stabile inntekter er viktig for ein kommune, kan rådmannen svare. Han veit litt om det. For bedrifter kan det vere avgjerande viktig å vite kva straumutgiftene blir. Ein skal heller ikkje gløyme dei som strevar med å få hushaldsbudsjettet til å gå i hop. For det finst mange som strevar nettopp med det – endå til i rike Norge! Den 14. januar i år fremja regjeringa forslag for Stortinget om å gi 318,5 millionar kroner til om lag 125 000 hustandar som hjelp til å få betalt straumrekningane. Slik kan det bli når det kvite gullet vårt blir selt med 400 prosent fortenest!

Summa summarum: Det er fleire gode grunnar for å skipe ein norsk kraftmarknad.

I vårt land er det gjort politiske bragder nettopp innafor kraftsektoren. Det starta i 1917 med venstreregjeringa Knudsen, som sikra den nasjonale kraftressursen til utvikling av landet. Nær like stor bragd sytte den raudgrøne regjeringa Stoltenberg for i 2008, då dei ikkje berre slo tilbake fleirpartiregjeringa Bondeviks angrep på våre konsesjonslover, men gjorde konsesjonslovene endå betre og meir robuste. Eit døme på det: Då bedriftshandlaren Orkla selde Elkem til Kina, følgde ikkje kraftproduksjonen med i handelen.

No står vi framføre ei ny og stor oppgåve i kraftsektoren: Rydde opp i straumprisvirvaret. Har vi ei regjering i dag som ser dette og vågar spranget? Det er best å få gjort dette no – framtida er for usikker.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
31.01.2011
10:26
16.12.2013 15:13Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

En forhøyet dagpengesats er viktig for å sikre lavtlønte gjennom koronakrisa, ifølge tillitsvalgt Djevat Hisenai.

Håvard Sæbø

Permittere og ledige får beholde dagpengesatsen: – Nå slipper de å leve under fattigdomsgrensa

Trond Giske

Trond Giske

Leif Martin Kirknes

Giske foreslått som lokallagsleder i Trondheim, men takket selv nei til å stille

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Colourbox

Nær halvparten vet ikke hva de får eller trenger i pensjon

SV-leder Audun Lysbakken krever flere sosiale tiltak for å hindre en permanent ledighet og ulikhet når koronakrisa er over.

SV-leder Audun Lysbakken krever flere sosiale tiltak for å hindre en permanent ledighet og ulikhet når koronakrisa er over.

Jan-Erik Østlie

Åtte forslag: Her er SVs nye krisepakke


Flere saker