JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vår kraftmarknad: Eksport i året med lite nedbør

Hadde vi brukt like mykje straum i fjor som i året 2009, hadde vi hatt full dekning av eigenprodusert kraft.31.01.2011
10:26
16.12.2013 15:13

Vasskraftproduksjonen i 2010 var 119 000 GWh, pluss ein mindre del varmekraft og vindkraft. Men fjoråret vart eit kaldt år – ein må tilbake til 1941 for å finne eit kaldare år. Og ikkje nok med det, nedbøren i det heile var 85 prosent av normalen. Vassmengda i reguleringsmagasina var under normalverdet; til dømes var magasinlager i juni seks prosent under normalverdet for årstida, og juli 11 prosent.

Det er derfor til å undre seg over at i heile fjor eksporterte vi straum – tilsvarande sju altakraftverk - som vi altså sende ut av landet og fekk kolkraft tilbake. Dette fortel om styrelaus bruk av regulert vatn i våre vassdrag.

Straumprisen i 2010

Marknadsprisen i alminneleg forsyning ( hushald, tenestyting og industri ) vart i 2010 53 øre per kWh, ein auke frå førre året på 51 prosent, endå vår vasskraft – med uendra produksjonskostnad – utgjorde 95 prosent av totalforbruket. Produksjonskostnaden for norsk vasskraft blir rekna til i storleiken 10 øre per kWh, medrekna skatt.

Forbruket i alminneleg forsyning var i fjor 84 000 GWh, og utgjorde om lag tre firedeler av totalforbruket. Resten gikk til kraftintensiv industri, og som hadde ein avtalepris på 21 øre per kWh. Dei som nyttar denne avtalekrafta unngår såleis meirutlegget grunna import. Denne meirkostnaden må ein legge til kostnaden for straum i alminneleg forsyning. For importen er her rekna kolkraftpris - som ein har fått oppgitt til 40 øre per kWh. Med desse føresetnadene betalte straumkundane i fjor 47 milliardar kroner for straum som kosta 11 milliardar. Fortenesta i storleiken 36 milliardar utgjer 40 øre per kWh. At straumkundane i heile 2010 betalte kolkraftpris, gir grunn til ettertanke, for ikkje å seie mistanke.

Nord Pool ASA er blitt Nasdaq OMX

I 1991 fekk vi energilova. Det var ein god ting. Men det er skremmande som denne lova er misbrukt, tydelegvis grunna politikarane trekte seg tilbake og overlèt denne viktige sektoren fullstendig til ein sjølvstyrd marknad.

I etterkant av den nye energilova gjorde Norge opptaket til ein sams kraftmarknad med Sverige. Det norske Statnett og det svenske Kraftnät skipa Nord Pool ASA – med 50 prosent eige kvar - og som hadde konsesjon i Norge og dreiv kraftbørs i Norden.

I mars i fjor selde imidlertid Norge og Sverige Nord Pool ASA til det store amerikanske aksjeselskapet Nasdaq OMX for 80 millionar kroner. Nasdaq er eit av verdens største børsar, med ein omsetnad nær 1000 milliardar kroner i året. Det blir opplyst at Nasdaq OMX «er den finansielle kraftbørsen – altså den børsen hvor kraftderivater ble omsatt. Det vil si ulike finansielle kraftkontrakter, blant annet brukt til prissikring.» Det er altså Nasdaq OMX som no tar hand om våre kraftressursar. Statnett og Kraftnät har igjen Nord Pool Spot – som tar seg av den fysiske kraftomsetnaden, men ikkje det økonomiske.

Årsaka til dei høge straumprisane

Forklaringane frå media om årsaka til dei høge og sterkt varierande kraftprisane her i landet er

mangelfulle. Det er eit sjukdomsmerke at Stortinget spør kva som skjer med straumprisen her i landet! Det er vel vanleg semje om at marknadsprisar som ikkje er kostnadsrelaterte er manipulasjon. Og at manipulasjon er bedrag – som er lovstridig. Det fekk Enron merke med sin kraftmarknad i California. No må ein sjølvsagt ikkje direkte samanlikne Enron med vår kraftmarknad. I USA er det likevel døme på ein viss samfunnskontroll med kraftsektoren. Med vår privatiserte kraftmarknad er det ingen kontroll. Vi har verdens mest liberale energilov og reagerer ikkje på manipulerte straumprisar. Det er typisk norsk å vere best!

Ein nasjonal kraftmarknad

Etter salet av Nord Pool ASA burde det ligge godt til rette for å skipe ein nasjonal kraftmarknad. For Norge er det verken nødvendig eller hensiktsmessig å vere knytt til ein verdensbørs som Nasdaq OMX. Spørsmålet er då: Er det noko eller nokon som kan hindre skiping av vår eigen nasjonale kraftmarknad? Kva med EU? Etter Lisboa-kontrakten vart riktig nok energimarknaden ”innlemma” i EØS i 2009. EU har ikkje nokon felles kraftmarknad. Innan EU er kraftmarknaden nasjonal – noko dei enkelte medlemsland held sterkt på. Det ville vere toskut om EU nekta Norge å skipe ein nasjonal kraftmarknad – det som EU sjølv praktiserer!

Det er vel ikkje noko land som det ligg betre til rette for ein nasjonal kraftmarknad enn vårt. Norge har verdens største vasskraftproduksjon per innbyggar, og er nr. 6 i verda i absolutt vasskraftproduksjon. Vasskraft dekker 99 prosent av vårt totale forbruk av straum. Det er realistisk i nær framtid å kunne auke vår kraftprodukson slik at vi har full dekning også i turrår. Nedbetalte kraftverk, som dei hjå oss, har låge og stabile produksjonskostnader. Det er dette som gjer at ein gjennom ein nasjonal kraftmarknad kan vente stabile og akseptable straumprisar. Ein slik marknad vil likevel naturlegvis gi rom for betydeleg og rettmessig fortenest til kraftverkseigarane. Den største fordelen både for produsent og forbrukar ved ei slik omlegging er at ein oppnår stabile prisar og får stoppa manipulasjonane. I 2010 varierte marknadsprisen frå 42,89 kWh til 81,65, ein dobling på eitt år. Spør du om stabile inntekter er viktig for ein kommune, kan rådmannen svare. Han veit litt om det. For bedrifter kan det vere avgjerande viktig å vite kva straumutgiftene blir. Ein skal heller ikkje gløyme dei som strevar med å få hushaldsbudsjettet til å gå i hop. For det finst mange som strevar nettopp med det – endå til i rike Norge! Den 14. januar i år fremja regjeringa forslag for Stortinget om å gi 318,5 millionar kroner til om lag 125 000 hustandar som hjelp til å få betalt straumrekningane. Slik kan det bli når det kvite gullet vårt blir selt med 400 prosent fortenest!

Summa summarum: Det er fleire gode grunnar for å skipe ein norsk kraftmarknad.

I vårt land er det gjort politiske bragder nettopp innafor kraftsektoren. Det starta i 1917 med venstreregjeringa Knudsen, som sikra den nasjonale kraftressursen til utvikling av landet. Nær like stor bragd sytte den raudgrøne regjeringa Stoltenberg for i 2008, då dei ikkje berre slo tilbake fleirpartiregjeringa Bondeviks angrep på våre konsesjonslover, men gjorde konsesjonslovene endå betre og meir robuste. Eit døme på det: Då bedriftshandlaren Orkla selde Elkem til Kina, følgde ikkje kraftproduksjonen med i handelen.

No står vi framføre ei ny og stor oppgåve i kraftsektoren: Rydde opp i straumprisvirvaret. Har vi ei regjering i dag som ser dette og vågar spranget? Det er best å få gjort dette no – framtida er for usikker.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
31.01.2011
10:26
16.12.2013 15:13Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Øyvind Aukrust

4.000 vektere kan miste tillegg i lønna: – Dette er et helt hårreisende krav av NHO, mener topptillitsvalgt

Hanna Skotheim

Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Martin Guttormsen Slørdal

Gunvor (81) har slitt ut åtte motorsager: – Jeg har mange trær på samvittigheten

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

Ole Palmstrøm

Derfor advarer vaskeriene mot å vaske arbeidsklærne hjemme

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

Eirik Dahl Viggen

Vibeke (48) må bruke egenmeldinger for å ta seg av sin kreftsyke mann

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Håvard Sæbø

Hvem kan få lavlønnstillegg i årets lønnsoppgjør? Disse fikk et ekstra løft sist

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

Leif Martin Kirknes

Lønnsoppgjøret: Slik foregår meklingen

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Kommentar

Ihne Pedersen

«Norske journalister kjøper NHOs skambud til vanlige folk», skriver Mímir Kristjánsson

Debatt

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Colourbox.com

«Lederen i Sykepleierforbundet mener jeg har misforstått sykepleierlønna. Det er feil»

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Røe Isaksen: – Det skal ikke være flaut å be om hjelp for å få mat på bordet

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Leif Martin Kirknes

Innspurten på lønnsoppgjøret er i gang: – Streik er en mulighet, sier LO-lederen

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Colourbox.com

Feriepenger på dagpenger blir ikke trukket i skatt i juni

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Dorthe Karlsen

2500 medlemmer av Arbeidsmandsforbundet kan gå ut i streik søndag

JUBLER: Peter Barkar, hovedtillitsvalgt i Implenia fram t il 15. april, jubler over at utenlandske anleggsarbeidere som ikke kommer seg på jobb, skal få kompensasjon med etterbetaling fra 29. januar. Bildet er tatt før korona en kom, da han fortsatt kunne møte opp på kontoret på Lysaker.

JUBLER: Peter Barkar, hovedtillitsvalgt i Implenia fram t il 15. april, jubler over at utenlandske anleggsarbeidere som ikke kommer seg på jobb, skal få kompensasjon med etterbetaling fra 29. januar. Bildet er tatt før korona en kom, da han fortsatt kunne møte opp på kontoret på Lysaker.

Sissel M. Rasmussen

De kom seg ikke på jobb: Nå skal EØS-pendlerne få kompensasjon for inntektstapet

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet


Flere saker