JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever sterkere regulering og bedre tilsyn

I dette brevet til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg krever LO økte bevilgninger til Arbeidstilsynet. Og aksepterer ikke at Norge ikke fullt ut skal etterleve ILO-94. LO vil ha stortingsmelding om sosial dumping.24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43

Den siste tids avsløringer rundt Adecco og deres virksomhet har på nytt synliggjort hvordan privatisering, anbudsprosesser og innleie/utleie av arbeidskraft bidrar til økt useriøsitet i norsk arbeidsliv og en generell dumping av lønns- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere.

LO mener at offentlige velferdstjenester bør drives i offentlig regi med fast ansatte.

Offentlig sektor har et ansvar for å opptre som foregangseksempler i det norske arbeidsmarkedet slik at både egne ansatte og andre som utøver arbeid for det offentlige har gode og anstendige arbeidsvilkår. Det er uakseptabelt at det forekommer sosial dumping med offentlige midler. Vi hilser derfor velkommen at det på siste møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd ble bestemt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor, med særlig fokus på kommunesektoren.

Det er med stor bekymring vi ser hvordan privatisering og kampen for å levere de laveste anbud på tjenester for det offentlige fører til kutt i arbeidstakeres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Avsløringene ved Ammerudlunden i Oslo og andre sykehjem drevet av Adecco viser at kommunene ikke etterlever sine forpliktelser etter anskaffelsesregelverket. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver (her Oslo kommune) skal kreve at leverandøren på forespørsel dokumenterer dette, og skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren ikke etterlever kontraktsklausulen.

ILO 94

Det er all grunn til å stille spørsmål ved om de enkelte kommuner har evne til å demme opp for useriøse aktører. Skal de det, må de ha vilje til å bruke anskaffelsesregelverket slik at dette sikres gjennom tydelige kontraktsforpliktelser og oppfølging av disse. Her må regjeringen tydelig tilkjennegi hvor de står, og instruere kommunene og øvrige offentlige instanser.

Etter press fra ESA har Regjeringen foreslått endringer i forskriften. LO kan ikke akseptere at Norge skal nektes å opprettholde en lojal gjennomføring av ILO-konvensjon nr. 94, som skal ivareta viktige arbeidstakerinteresser. Dette ga vi uttrykk for i vår høringsuttalelse om saken. Sett i lys av de hendelser som er avdekket den senere tid, finner vi det uakseptabelt at ESA søker å presse Norge til å svekke regler som er ledd i tiltak mot sosial dumping.

Innleie av arbeidskraft er slik vi ser det mange steder i dag av et omfang som utgjør en trussel mot det organiserte og seriøse arbeidsliv. Innleie av arbeidskraft er utbredt i de fleste bransjer og vi har sett en sterk vekst i antall vikarbyråer de senere årene. Til tross for arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse ser vi i flere bransjer tendenser til at faste ansettelser i økende grad erstattes av innleid personell på fast basis. Som et av de mest utsatte områdene, kan vi nevne sjømatnæringen hvor vi har grunn til å anta at 30-35 prosent av de som jobber i næringen er ansatt i bemanningsselskaper.

I flere bransjer er det også store innslag av utleie av utenlandske arbeidstakere, og dessverre ser vi altfor mange eksempler på hvordan både utleier og innleier profiterer på å sette sosial dumping i system.

At også en stor aktør som Adecco nå avsløres på en slik måte, gir ekstra grunn for bekymring.

Regjeringen må derfor iverksette nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og for å hindre ulovlig innleie.

Vi gjentar ikke vår uttalelse i forbindelse med høringen om vikarbyrådirektivet nå, men minner om våre betraktninger omkring sammenligningsgrunnlaget for bedrifter uten tariffavtale, innsynsrett for tillitsvalgte i innleie- og utleiebedriften samt ønske om etablering av solidaransvar for innleiebedriften, for å nevne noe. Dette er tiltak vi mener er vesentlige for å ta grep om den useriøsiteten som preger bransjen og som er en trussel for det seriøse arbeidsliv og velferdsstaten.

I tillegg til ovennevnte finner vi det nødvendig å peke på noen tiltak regjeringen må vurdere uavhengig av øvrige reguleringer.

Solidaransvar

I de allmenngjorte områdene ble det i fjor innført et solidaransvar. Meningen med solidaransvar er at det skal virke preventivt og synliggjøre innleiebedriftens ansvar når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO mener også at innleiebedriften må pålegges solidaransvar for vikarbyråets plikt til å følge likebehandlingsprinsippet. Ved brudd på likebehandlingsprinsippet må de tillitsvalgte i innleiebedriften ha adgang til å saksøke vikarbyrået (og innleiebedriften med solidaransvar).

Godkjenningsordning

Regjeringen fastsatte i 2008 en ny forskrift om obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer. Erfaringene med forskriften er at den har hatt liten (om noen) betydning for seriøsiteten hos bemanningsforetakene.

LO ønsker derfor at vilkårene for godkjenning skal utvides med særlige godkjenningskrav for å etablere og drive utleievirksomhet. En slik godkjenningsordning vil blant annet kunne bygges på en dokumentasjon av at bedriftene overholder forpliktelsene til fast ansettelse og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Økte bevilgninger til Arbeidstilsynet

Til sammen har Arbeidstilsynet tilsynsansvar for ca. 300 000 virksomheter med alt fra 2 ansatte til 40.000 ansatte (Helse Sør). Til tross for at det gjennomføres omlag 15 000 tilsyn årlig, viser de siste ukers avsløringer at Arbeidstilsynet fortsatt står overfor store utfordringer.

Arbeidstilsynets viktigste virkemidler for å bidra til at virksomhetene følger opp arbeidsmiljølovens bestemmelser, er tilsyn, veiledning, premissgiving og samarbeid med andre. LO mener det er viktig at Arbeidstilsynet får tilstrekkelige midler til videre styrking av sin virksomhet, og at en slik styrking tar utgangspunkt i alle virkemidlene, herunder styrking av trepartssamarbeidet i bransjer som er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.

Av områder vi mener det må føres spesielt tilsyn med, kan vi nevne at virksomhetene etterlever lovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser, at utleid personell har ansettelsesforhold og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker.

LO støtter for øvrig forslaget fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet, om en egen stortingsmelding om sosial dumping, og vi vil komme tilbake til om det er behov for å styrke arbeidsmiljøloven.

(Innlegget sto på trykk i LO-Aktuelt nr 6/2011)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

NHOs Ole Erik Almlid og LOs Peggy Hessen Følsvik på vei inn for å bekrefte at det er brudd i årets lønnsopgjør.

NHOs Ole Erik Almlid og LOs Peggy Hessen Følsvik på vei inn for å bekrefte at det er brudd i årets lønnsopgjør.

Leif Martin Kirknes

Se lista: Her kan det bli streik i årets lønnsoppgjør

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Øyvind Aukrust

4.000 vektere kan miste tillegg i lønna: – Dette er et helt hårreisende krav av NHO, mener topptillitsvalgt

RETTSHJELP: LO-advokat Jan Arild Vikan bisto arbeidstaker og forbundet i saken. Han sier saken gjelder langt ut over dette ene tilfellet og denne bedriften.

RETTSHJELP: LO-advokat Jan Arild Vikan bisto arbeidstaker og forbundet i saken. Han sier saken gjelder langt ut over dette ene tilfellet og denne bedriften.

Sissel M. Rasmussen

Nei, arbeidsgiver kan ikke bare trekke deg i lønn, selv om det står i arbeidsavtalen

Hanna Skotheim

Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Martin Guttormsen Slørdal

Gunvor (81) har slitt ut åtte motorsager: – Jeg har mange trær på samvittigheten

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

Ole Palmstrøm

Derfor advarer vaskeriene mot å vaske arbeidsklærne hjemme

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

Eirik Dahl Viggen

Vibeke (48) må bruke egenmeldinger for å ta seg av sin kreftsyke mann

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Håvard Sæbø

Hvem kan få lavlønnstillegg i årets lønnsoppgjør? Disse fikk et ekstra løft sist

Håvard Sæbø

Over 11.000 Fellesforbundet-medlemmer kan gå ut i streik søndag. Sjå lista

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

Leif Martin Kirknes

Lønnsoppgjøret: Slik foregår meklingen

Problemet er særlig stort i produksjonen av agurker. Der kreves det nemlig seks-åtte måneders opplæring.

Problemet er særlig stort i produksjonen av agurker. Der kreves det nemlig seks-åtte måneders opplæring.

Sissel M. Rasmussen

Færre utenlandske arbeidere kan gi færre norske agurker

Kommentar

Ihne Pedersen

«Norske journalister kjøper NHOs skambud til vanlige folk», skriver Mímir Kristjánsson

Debatt

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Colourbox.com

«Lederen i Sykepleierforbundet mener jeg har misforstått sykepleierlønna. Det er feil»

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Røe Isaksen: – Det skal ikke være flaut å be om hjelp for å få mat på bordet

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Leif Martin Kirknes

Innspurten på lønnsoppgjøret er i gang: – Streik er en mulighet, sier LO-lederen

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Dorthe Karlsen

2500 medlemmer av Arbeidsmandsforbundet kan gå ut i streik søndag

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Colourbox.com

Feriepenger på dagpenger blir ikke trukket i skatt i juni

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få


Flere saker