JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever sterkere regulering og bedre tilsyn

I dette brevet til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg krever LO økte bevilgninger til Arbeidstilsynet. Og aksepterer ikke at Norge ikke fullt ut skal etterleve ILO-94. LO vil ha stortingsmelding om sosial dumping.24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43

Den siste tids avsløringer rundt Adecco og deres virksomhet har på nytt synliggjort hvordan privatisering, anbudsprosesser og innleie/utleie av arbeidskraft bidrar til økt useriøsitet i norsk arbeidsliv og en generell dumping av lønns- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere.

LO mener at offentlige velferdstjenester bør drives i offentlig regi med fast ansatte.

Offentlig sektor har et ansvar for å opptre som foregangseksempler i det norske arbeidsmarkedet slik at både egne ansatte og andre som utøver arbeid for det offentlige har gode og anstendige arbeidsvilkår. Det er uakseptabelt at det forekommer sosial dumping med offentlige midler. Vi hilser derfor velkommen at det på siste møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd ble bestemt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor, med særlig fokus på kommunesektoren.

Det er med stor bekymring vi ser hvordan privatisering og kampen for å levere de laveste anbud på tjenester for det offentlige fører til kutt i arbeidstakeres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Avsløringene ved Ammerudlunden i Oslo og andre sykehjem drevet av Adecco viser at kommunene ikke etterlever sine forpliktelser etter anskaffelsesregelverket. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver (her Oslo kommune) skal kreve at leverandøren på forespørsel dokumenterer dette, og skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren ikke etterlever kontraktsklausulen.

ILO 94

Det er all grunn til å stille spørsmål ved om de enkelte kommuner har evne til å demme opp for useriøse aktører. Skal de det, må de ha vilje til å bruke anskaffelsesregelverket slik at dette sikres gjennom tydelige kontraktsforpliktelser og oppfølging av disse. Her må regjeringen tydelig tilkjennegi hvor de står, og instruere kommunene og øvrige offentlige instanser.

Etter press fra ESA har Regjeringen foreslått endringer i forskriften. LO kan ikke akseptere at Norge skal nektes å opprettholde en lojal gjennomføring av ILO-konvensjon nr. 94, som skal ivareta viktige arbeidstakerinteresser. Dette ga vi uttrykk for i vår høringsuttalelse om saken. Sett i lys av de hendelser som er avdekket den senere tid, finner vi det uakseptabelt at ESA søker å presse Norge til å svekke regler som er ledd i tiltak mot sosial dumping.

Innleie av arbeidskraft er slik vi ser det mange steder i dag av et omfang som utgjør en trussel mot det organiserte og seriøse arbeidsliv. Innleie av arbeidskraft er utbredt i de fleste bransjer og vi har sett en sterk vekst i antall vikarbyråer de senere årene. Til tross for arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse ser vi i flere bransjer tendenser til at faste ansettelser i økende grad erstattes av innleid personell på fast basis. Som et av de mest utsatte områdene, kan vi nevne sjømatnæringen hvor vi har grunn til å anta at 30-35 prosent av de som jobber i næringen er ansatt i bemanningsselskaper.

I flere bransjer er det også store innslag av utleie av utenlandske arbeidstakere, og dessverre ser vi altfor mange eksempler på hvordan både utleier og innleier profiterer på å sette sosial dumping i system.

At også en stor aktør som Adecco nå avsløres på en slik måte, gir ekstra grunn for bekymring.

Regjeringen må derfor iverksette nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og for å hindre ulovlig innleie.

Vi gjentar ikke vår uttalelse i forbindelse med høringen om vikarbyrådirektivet nå, men minner om våre betraktninger omkring sammenligningsgrunnlaget for bedrifter uten tariffavtale, innsynsrett for tillitsvalgte i innleie- og utleiebedriften samt ønske om etablering av solidaransvar for innleiebedriften, for å nevne noe. Dette er tiltak vi mener er vesentlige for å ta grep om den useriøsiteten som preger bransjen og som er en trussel for det seriøse arbeidsliv og velferdsstaten.

I tillegg til ovennevnte finner vi det nødvendig å peke på noen tiltak regjeringen må vurdere uavhengig av øvrige reguleringer.

Solidaransvar

I de allmenngjorte områdene ble det i fjor innført et solidaransvar. Meningen med solidaransvar er at det skal virke preventivt og synliggjøre innleiebedriftens ansvar når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO mener også at innleiebedriften må pålegges solidaransvar for vikarbyråets plikt til å følge likebehandlingsprinsippet. Ved brudd på likebehandlingsprinsippet må de tillitsvalgte i innleiebedriften ha adgang til å saksøke vikarbyrået (og innleiebedriften med solidaransvar).

Godkjenningsordning

Regjeringen fastsatte i 2008 en ny forskrift om obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer. Erfaringene med forskriften er at den har hatt liten (om noen) betydning for seriøsiteten hos bemanningsforetakene.

LO ønsker derfor at vilkårene for godkjenning skal utvides med særlige godkjenningskrav for å etablere og drive utleievirksomhet. En slik godkjenningsordning vil blant annet kunne bygges på en dokumentasjon av at bedriftene overholder forpliktelsene til fast ansettelse og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Økte bevilgninger til Arbeidstilsynet

Til sammen har Arbeidstilsynet tilsynsansvar for ca. 300 000 virksomheter med alt fra 2 ansatte til 40.000 ansatte (Helse Sør). Til tross for at det gjennomføres omlag 15 000 tilsyn årlig, viser de siste ukers avsløringer at Arbeidstilsynet fortsatt står overfor store utfordringer.

Arbeidstilsynets viktigste virkemidler for å bidra til at virksomhetene følger opp arbeidsmiljølovens bestemmelser, er tilsyn, veiledning, premissgiving og samarbeid med andre. LO mener det er viktig at Arbeidstilsynet får tilstrekkelige midler til videre styrking av sin virksomhet, og at en slik styrking tar utgangspunkt i alle virkemidlene, herunder styrking av trepartssamarbeidet i bransjer som er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.

Av områder vi mener det må føres spesielt tilsyn med, kan vi nevne at virksomhetene etterlever lovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser, at utleid personell har ansettelsesforhold og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker.

LO støtter for øvrig forslaget fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet, om en egen stortingsmelding om sosial dumping, og vi vil komme tilbake til om det er behov for å styrke arbeidsmiljøloven.

(Innlegget sto på trykk i LO-Aktuelt nr 6/2011)

24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43Mest lest

SYK: Da Jan Inge Oen jobbet nattskift offshore, gruet han seg alltid til å komme hjem igjen: – For du var så dårlig at det eneste du tenkte på var hvordan du skulle få snudd døgnet tilbake på en grei måte.

SYK: Da Jan Inge Oen jobbet nattskift offshore, gruet han seg alltid til å komme hjem igjen: – For du var så dårlig at det eneste du tenkte på var hvordan du skulle få snudd døgnet tilbake på en grei måte.

Petter Pettersen

Jan Inge ble syk av å jobbe natt: – Du føler deg helt elendig

Pensjonssystemet belønner de friske som kan jobbe til de er langt oppe i 60-åra. Men ikke alle kan det, sier Anne Skevik Grødem, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Pensjonssystemet belønner de friske som kan jobbe til de er langt oppe i 60-åra. Men ikke alle kan det, sier Anne Skevik Grødem, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Colourbox/privat

Folk som holder seg friske belønnes: – En svakhet, mener pensjonsforsker

Kommentar

Norwegian er blant flyselskapene som har måttet innstille avganger som følge av streiken blant flyteknikerne.

Norwegian er blant flyselskapene som har måttet innstille avganger som følge av streiken blant flyteknikerne.

Atle Straume

«Flyteknikerne har mistet bakkekontakten»

Alle ansatte ved sykehusene får et lønnstillegg på 12.000 kroner.

Alle ansatte ved sykehusene får et lønnstillegg på 12.000 kroner.

Frøydis Falch Urbye

Ny lønn til sykehusansatte. Se hvor mye de fikk

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

Håvard Sæbø

Silje og Silje vil skjerme barna: – De trenger ikke vite at ikke alle aksepterer vår familie

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Tormod Ytrehus

I sommar kan det bli meir flykaos. Her er noko av grunnen

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Stortinget har fått varsel om at det skylder arbeidsgiveravgift, mens enkeltrepresentanter får varsel om skattesmell.

Stortinget har fått varsel om at det skylder arbeidsgiveravgift, mens enkeltrepresentanter får varsel om skattesmell.

Ole Palmstrøm

28 stortingspolitikere får skattesmell – partiene vil ikke si noe om hvem de er

NHO-sjef Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid

Jan-Erik Østlie

Flyteknikerne blir stengt ute fra jobb. NHO varsler lockout i streiken

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

Kommentar

Varselklokkene bør ringe hos Sp-strategene, skriver Kjell Werner.

Varselklokkene bør ringe hos Sp-strategene, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Mange velgere ser nå en annen Vedum enn de så i fjor»

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Erlend Angelo

Tine legger ned sitt meieri på Voss: – En trist dag

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Sissel M. Rasmussen

Her er en kort forklaring på hva lockout er

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder


Flere saker