JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever sterkere regulering og bedre tilsyn

I dette brevet til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg krever LO økte bevilgninger til Arbeidstilsynet. Og aksepterer ikke at Norge ikke fullt ut skal etterleve ILO-94. LO vil ha stortingsmelding om sosial dumping.24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43

Den siste tids avsløringer rundt Adecco og deres virksomhet har på nytt synliggjort hvordan privatisering, anbudsprosesser og innleie/utleie av arbeidskraft bidrar til økt useriøsitet i norsk arbeidsliv og en generell dumping av lønns- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere.

LO mener at offentlige velferdstjenester bør drives i offentlig regi med fast ansatte.

Offentlig sektor har et ansvar for å opptre som foregangseksempler i det norske arbeidsmarkedet slik at både egne ansatte og andre som utøver arbeid for det offentlige har gode og anstendige arbeidsvilkår. Det er uakseptabelt at det forekommer sosial dumping med offentlige midler. Vi hilser derfor velkommen at det på siste møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd ble bestemt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor, med særlig fokus på kommunesektoren.

Det er med stor bekymring vi ser hvordan privatisering og kampen for å levere de laveste anbud på tjenester for det offentlige fører til kutt i arbeidstakeres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Avsløringene ved Ammerudlunden i Oslo og andre sykehjem drevet av Adecco viser at kommunene ikke etterlever sine forpliktelser etter anskaffelsesregelverket. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver (her Oslo kommune) skal kreve at leverandøren på forespørsel dokumenterer dette, og skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren ikke etterlever kontraktsklausulen.

ILO 94

Det er all grunn til å stille spørsmål ved om de enkelte kommuner har evne til å demme opp for useriøse aktører. Skal de det, må de ha vilje til å bruke anskaffelsesregelverket slik at dette sikres gjennom tydelige kontraktsforpliktelser og oppfølging av disse. Her må regjeringen tydelig tilkjennegi hvor de står, og instruere kommunene og øvrige offentlige instanser.

Etter press fra ESA har Regjeringen foreslått endringer i forskriften. LO kan ikke akseptere at Norge skal nektes å opprettholde en lojal gjennomføring av ILO-konvensjon nr. 94, som skal ivareta viktige arbeidstakerinteresser. Dette ga vi uttrykk for i vår høringsuttalelse om saken. Sett i lys av de hendelser som er avdekket den senere tid, finner vi det uakseptabelt at ESA søker å presse Norge til å svekke regler som er ledd i tiltak mot sosial dumping.

Innleie av arbeidskraft er slik vi ser det mange steder i dag av et omfang som utgjør en trussel mot det organiserte og seriøse arbeidsliv. Innleie av arbeidskraft er utbredt i de fleste bransjer og vi har sett en sterk vekst i antall vikarbyråer de senere årene. Til tross for arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse ser vi i flere bransjer tendenser til at faste ansettelser i økende grad erstattes av innleid personell på fast basis. Som et av de mest utsatte områdene, kan vi nevne sjømatnæringen hvor vi har grunn til å anta at 30-35 prosent av de som jobber i næringen er ansatt i bemanningsselskaper.

I flere bransjer er det også store innslag av utleie av utenlandske arbeidstakere, og dessverre ser vi altfor mange eksempler på hvordan både utleier og innleier profiterer på å sette sosial dumping i system.

At også en stor aktør som Adecco nå avsløres på en slik måte, gir ekstra grunn for bekymring.

Regjeringen må derfor iverksette nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og for å hindre ulovlig innleie.

Vi gjentar ikke vår uttalelse i forbindelse med høringen om vikarbyrådirektivet nå, men minner om våre betraktninger omkring sammenligningsgrunnlaget for bedrifter uten tariffavtale, innsynsrett for tillitsvalgte i innleie- og utleiebedriften samt ønske om etablering av solidaransvar for innleiebedriften, for å nevne noe. Dette er tiltak vi mener er vesentlige for å ta grep om den useriøsiteten som preger bransjen og som er en trussel for det seriøse arbeidsliv og velferdsstaten.

I tillegg til ovennevnte finner vi det nødvendig å peke på noen tiltak regjeringen må vurdere uavhengig av øvrige reguleringer.

Solidaransvar

I de allmenngjorte områdene ble det i fjor innført et solidaransvar. Meningen med solidaransvar er at det skal virke preventivt og synliggjøre innleiebedriftens ansvar når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO mener også at innleiebedriften må pålegges solidaransvar for vikarbyråets plikt til å følge likebehandlingsprinsippet. Ved brudd på likebehandlingsprinsippet må de tillitsvalgte i innleiebedriften ha adgang til å saksøke vikarbyrået (og innleiebedriften med solidaransvar).

Godkjenningsordning

Regjeringen fastsatte i 2008 en ny forskrift om obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer. Erfaringene med forskriften er at den har hatt liten (om noen) betydning for seriøsiteten hos bemanningsforetakene.

LO ønsker derfor at vilkårene for godkjenning skal utvides med særlige godkjenningskrav for å etablere og drive utleievirksomhet. En slik godkjenningsordning vil blant annet kunne bygges på en dokumentasjon av at bedriftene overholder forpliktelsene til fast ansettelse og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Økte bevilgninger til Arbeidstilsynet

Til sammen har Arbeidstilsynet tilsynsansvar for ca. 300 000 virksomheter med alt fra 2 ansatte til 40.000 ansatte (Helse Sør). Til tross for at det gjennomføres omlag 15 000 tilsyn årlig, viser de siste ukers avsløringer at Arbeidstilsynet fortsatt står overfor store utfordringer.

Arbeidstilsynets viktigste virkemidler for å bidra til at virksomhetene følger opp arbeidsmiljølovens bestemmelser, er tilsyn, veiledning, premissgiving og samarbeid med andre. LO mener det er viktig at Arbeidstilsynet får tilstrekkelige midler til videre styrking av sin virksomhet, og at en slik styrking tar utgangspunkt i alle virkemidlene, herunder styrking av trepartssamarbeidet i bransjer som er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.

Av områder vi mener det må føres spesielt tilsyn med, kan vi nevne at virksomhetene etterlever lovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser, at utleid personell har ansettelsesforhold og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker.

LO støtter for øvrig forslaget fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet, om en egen stortingsmelding om sosial dumping, og vi vil komme tilbake til om det er behov for å styrke arbeidsmiljøloven.

(Innlegget sto på trykk i LO-Aktuelt nr 6/2011)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Kommentar:

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Leif Martin Kirknes

«Takket være firerbanden har regjeringen blitt presset fra skanse til skanse»

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Pernille Bügel fikk omsider sikret seg en jobb etter utallige forsøk.

Pernille Bügel fikk omsider sikret seg en jobb etter utallige forsøk.

privat

Nyutdannede Pernille (31) søkte 93 jobber før hun fikk vikariat og flyttet nordover

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes


Flere saker