JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever sterkere regulering og bedre tilsyn

I dette brevet til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg krever LO økte bevilgninger til Arbeidstilsynet. Og aksepterer ikke at Norge ikke fullt ut skal etterleve ILO-94. LO vil ha stortingsmelding om sosial dumping.24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43

Den siste tids avsløringer rundt Adecco og deres virksomhet har på nytt synliggjort hvordan privatisering, anbudsprosesser og innleie/utleie av arbeidskraft bidrar til økt useriøsitet i norsk arbeidsliv og en generell dumping av lønns- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere.

LO mener at offentlige velferdstjenester bør drives i offentlig regi med fast ansatte.

Offentlig sektor har et ansvar for å opptre som foregangseksempler i det norske arbeidsmarkedet slik at både egne ansatte og andre som utøver arbeid for det offentlige har gode og anstendige arbeidsvilkår. Det er uakseptabelt at det forekommer sosial dumping med offentlige midler. Vi hilser derfor velkommen at det på siste møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd ble bestemt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor, med særlig fokus på kommunesektoren.

Det er med stor bekymring vi ser hvordan privatisering og kampen for å levere de laveste anbud på tjenester for det offentlige fører til kutt i arbeidstakeres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Avsløringene ved Ammerudlunden i Oslo og andre sykehjem drevet av Adecco viser at kommunene ikke etterlever sine forpliktelser etter anskaffelsesregelverket. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver (her Oslo kommune) skal kreve at leverandøren på forespørsel dokumenterer dette, og skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren ikke etterlever kontraktsklausulen.

ILO 94

Det er all grunn til å stille spørsmål ved om de enkelte kommuner har evne til å demme opp for useriøse aktører. Skal de det, må de ha vilje til å bruke anskaffelsesregelverket slik at dette sikres gjennom tydelige kontraktsforpliktelser og oppfølging av disse. Her må regjeringen tydelig tilkjennegi hvor de står, og instruere kommunene og øvrige offentlige instanser.

Etter press fra ESA har Regjeringen foreslått endringer i forskriften. LO kan ikke akseptere at Norge skal nektes å opprettholde en lojal gjennomføring av ILO-konvensjon nr. 94, som skal ivareta viktige arbeidstakerinteresser. Dette ga vi uttrykk for i vår høringsuttalelse om saken. Sett i lys av de hendelser som er avdekket den senere tid, finner vi det uakseptabelt at ESA søker å presse Norge til å svekke regler som er ledd i tiltak mot sosial dumping.

Innleie av arbeidskraft er slik vi ser det mange steder i dag av et omfang som utgjør en trussel mot det organiserte og seriøse arbeidsliv. Innleie av arbeidskraft er utbredt i de fleste bransjer og vi har sett en sterk vekst i antall vikarbyråer de senere årene. Til tross for arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse ser vi i flere bransjer tendenser til at faste ansettelser i økende grad erstattes av innleid personell på fast basis. Som et av de mest utsatte områdene, kan vi nevne sjømatnæringen hvor vi har grunn til å anta at 30-35 prosent av de som jobber i næringen er ansatt i bemanningsselskaper.

I flere bransjer er det også store innslag av utleie av utenlandske arbeidstakere, og dessverre ser vi altfor mange eksempler på hvordan både utleier og innleier profiterer på å sette sosial dumping i system.

At også en stor aktør som Adecco nå avsløres på en slik måte, gir ekstra grunn for bekymring.

Regjeringen må derfor iverksette nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og for å hindre ulovlig innleie.

Vi gjentar ikke vår uttalelse i forbindelse med høringen om vikarbyrådirektivet nå, men minner om våre betraktninger omkring sammenligningsgrunnlaget for bedrifter uten tariffavtale, innsynsrett for tillitsvalgte i innleie- og utleiebedriften samt ønske om etablering av solidaransvar for innleiebedriften, for å nevne noe. Dette er tiltak vi mener er vesentlige for å ta grep om den useriøsiteten som preger bransjen og som er en trussel for det seriøse arbeidsliv og velferdsstaten.

I tillegg til ovennevnte finner vi det nødvendig å peke på noen tiltak regjeringen må vurdere uavhengig av øvrige reguleringer.

Solidaransvar

I de allmenngjorte områdene ble det i fjor innført et solidaransvar. Meningen med solidaransvar er at det skal virke preventivt og synliggjøre innleiebedriftens ansvar når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO mener også at innleiebedriften må pålegges solidaransvar for vikarbyråets plikt til å følge likebehandlingsprinsippet. Ved brudd på likebehandlingsprinsippet må de tillitsvalgte i innleiebedriften ha adgang til å saksøke vikarbyrået (og innleiebedriften med solidaransvar).

Godkjenningsordning

Regjeringen fastsatte i 2008 en ny forskrift om obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer. Erfaringene med forskriften er at den har hatt liten (om noen) betydning for seriøsiteten hos bemanningsforetakene.

LO ønsker derfor at vilkårene for godkjenning skal utvides med særlige godkjenningskrav for å etablere og drive utleievirksomhet. En slik godkjenningsordning vil blant annet kunne bygges på en dokumentasjon av at bedriftene overholder forpliktelsene til fast ansettelse og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Økte bevilgninger til Arbeidstilsynet

Til sammen har Arbeidstilsynet tilsynsansvar for ca. 300 000 virksomheter med alt fra 2 ansatte til 40.000 ansatte (Helse Sør). Til tross for at det gjennomføres omlag 15 000 tilsyn årlig, viser de siste ukers avsløringer at Arbeidstilsynet fortsatt står overfor store utfordringer.

Arbeidstilsynets viktigste virkemidler for å bidra til at virksomhetene følger opp arbeidsmiljølovens bestemmelser, er tilsyn, veiledning, premissgiving og samarbeid med andre. LO mener det er viktig at Arbeidstilsynet får tilstrekkelige midler til videre styrking av sin virksomhet, og at en slik styrking tar utgangspunkt i alle virkemidlene, herunder styrking av trepartssamarbeidet i bransjer som er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.

Av områder vi mener det må føres spesielt tilsyn med, kan vi nevne at virksomhetene etterlever lovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser, at utleid personell har ansettelsesforhold og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker.

LO støtter for øvrig forslaget fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet, om en egen stortingsmelding om sosial dumping, og vi vil komme tilbake til om det er behov for å styrke arbeidsmiljøloven.

(Innlegget sto på trykk i LO-Aktuelt nr 6/2011)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski

Jan-Erik Østlie

Laksemilliardær advarte mot formuesskatt: – Uhorvelig frekt, svarer SV

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

LO/Trond Isaksen (pressefoto)

Ulovlig overvåking og manglende kontrakter: Her er funnene fra LOs sommerpatrulje

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Kommentar

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

Skattelette for unge vil øke forskjellene, skriver Stein Sneve

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Jannicke Skaanes

Jannicke Skaanes

Alf Ragnar Olsen

Firebarnsmor og DNB-tillitsvalgt Jannicke har troen på valgfri bruk av hjemmekontor


Flere saker