JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Krever sterkere regulering og bedre tilsyn

I dette brevet til regjeringen ved statsminister Jens Stoltenberg krever LO økte bevilgninger til Arbeidstilsynet. Og aksepterer ikke at Norge ikke fullt ut skal etterleve ILO-94. LO vil ha stortingsmelding om sosial dumping.24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43

Den siste tids avsløringer rundt Adecco og deres virksomhet har på nytt synliggjort hvordan privatisering, anbudsprosesser og innleie/utleie av arbeidskraft bidrar til økt useriøsitet i norsk arbeidsliv og en generell dumping av lønns- og arbeidsvilkår for norske og utenlandske arbeidstakere.

LO mener at offentlige velferdstjenester bør drives i offentlig regi med fast ansatte.

Offentlig sektor har et ansvar for å opptre som foregangseksempler i det norske arbeidsmarkedet slik at både egne ansatte og andre som utøver arbeid for det offentlige har gode og anstendige arbeidsvilkår. Det er uakseptabelt at det forekommer sosial dumping med offentlige midler. Vi hilser derfor velkommen at det på siste møte i Arbeids- og pensjonspolitisk råd ble bestemt å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak mot sosial dumping i offentlig sektor, med særlig fokus på kommunesektoren.

Det er med stor bekymring vi ser hvordan privatisering og kampen for å levere de laveste anbud på tjenester for det offentlige fører til kutt i arbeidstakeres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Avsløringene ved Ammerudlunden i Oslo og andre sykehjem drevet av Adecco viser at kommunene ikke etterlever sine forpliktelser etter anskaffelsesregelverket. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Oppdragsgiver (her Oslo kommune) skal kreve at leverandøren på forespørsel dokumenterer dette, og skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren ikke etterlever kontraktsklausulen.

ILO 94

Det er all grunn til å stille spørsmål ved om de enkelte kommuner har evne til å demme opp for useriøse aktører. Skal de det, må de ha vilje til å bruke anskaffelsesregelverket slik at dette sikres gjennom tydelige kontraktsforpliktelser og oppfølging av disse. Her må regjeringen tydelig tilkjennegi hvor de står, og instruere kommunene og øvrige offentlige instanser.

Etter press fra ESA har Regjeringen foreslått endringer i forskriften. LO kan ikke akseptere at Norge skal nektes å opprettholde en lojal gjennomføring av ILO-konvensjon nr. 94, som skal ivareta viktige arbeidstakerinteresser. Dette ga vi uttrykk for i vår høringsuttalelse om saken. Sett i lys av de hendelser som er avdekket den senere tid, finner vi det uakseptabelt at ESA søker å presse Norge til å svekke regler som er ledd i tiltak mot sosial dumping.

Innleie av arbeidskraft er slik vi ser det mange steder i dag av et omfang som utgjør en trussel mot det organiserte og seriøse arbeidsliv. Innleie av arbeidskraft er utbredt i de fleste bransjer og vi har sett en sterk vekst i antall vikarbyråer de senere årene. Til tross for arbeidsmiljølovens hovedregel om fast ansettelse ser vi i flere bransjer tendenser til at faste ansettelser i økende grad erstattes av innleid personell på fast basis. Som et av de mest utsatte områdene, kan vi nevne sjømatnæringen hvor vi har grunn til å anta at 30-35 prosent av de som jobber i næringen er ansatt i bemanningsselskaper.

I flere bransjer er det også store innslag av utleie av utenlandske arbeidstakere, og dessverre ser vi altfor mange eksempler på hvordan både utleier og innleier profiterer på å sette sosial dumping i system.

At også en stor aktør som Adecco nå avsløres på en slik måte, gir ekstra grunn for bekymring.

Regjeringen må derfor iverksette nødvendige tiltak for å sikre lovlige ansettelsesforhold i vikarbyråene og for å hindre ulovlig innleie.

Vi gjentar ikke vår uttalelse i forbindelse med høringen om vikarbyrådirektivet nå, men minner om våre betraktninger omkring sammenligningsgrunnlaget for bedrifter uten tariffavtale, innsynsrett for tillitsvalgte i innleie- og utleiebedriften samt ønske om etablering av solidaransvar for innleiebedriften, for å nevne noe. Dette er tiltak vi mener er vesentlige for å ta grep om den useriøsiteten som preger bransjen og som er en trussel for det seriøse arbeidsliv og velferdsstaten.

I tillegg til ovennevnte finner vi det nødvendig å peke på noen tiltak regjeringen må vurdere uavhengig av øvrige reguleringer.

Solidaransvar

I de allmenngjorte områdene ble det i fjor innført et solidaransvar. Meningen med solidaransvar er at det skal virke preventivt og synliggjøre innleiebedriftens ansvar når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO mener også at innleiebedriften må pålegges solidaransvar for vikarbyråets plikt til å følge likebehandlingsprinsippet. Ved brudd på likebehandlingsprinsippet må de tillitsvalgte i innleiebedriften ha adgang til å saksøke vikarbyrået (og innleiebedriften med solidaransvar).

Godkjenningsordning

Regjeringen fastsatte i 2008 en ny forskrift om obligatorisk melde- og registreringsordning for vikarbyråer. Erfaringene med forskriften er at den har hatt liten (om noen) betydning for seriøsiteten hos bemanningsforetakene.

LO ønsker derfor at vilkårene for godkjenning skal utvides med særlige godkjenningskrav for å etablere og drive utleievirksomhet. En slik godkjenningsordning vil blant annet kunne bygges på en dokumentasjon av at bedriftene overholder forpliktelsene til fast ansettelse og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Økte bevilgninger til Arbeidstilsynet

Til sammen har Arbeidstilsynet tilsynsansvar for ca. 300 000 virksomheter med alt fra 2 ansatte til 40.000 ansatte (Helse Sør). Til tross for at det gjennomføres omlag 15 000 tilsyn årlig, viser de siste ukers avsløringer at Arbeidstilsynet fortsatt står overfor store utfordringer.

Arbeidstilsynets viktigste virkemidler for å bidra til at virksomhetene følger opp arbeidsmiljølovens bestemmelser, er tilsyn, veiledning, premissgiving og samarbeid med andre. LO mener det er viktig at Arbeidstilsynet får tilstrekkelige midler til videre styrking av sin virksomhet, og at en slik styrking tar utgangspunkt i alle virkemidlene, herunder styrking av trepartssamarbeidet i bransjer som er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.

Av områder vi mener det må føres spesielt tilsyn med, kan vi nevne at virksomhetene etterlever lovens arbeidstids- og overtidsbestemmelser, at utleid personell har ansettelsesforhold og kontrakt etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker.

LO støtter for øvrig forslaget fra stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen, Arbeiderpartiet, om en egen stortingsmelding om sosial dumping, og vi vil komme tilbake til om det er behov for å styrke arbeidsmiljøloven.

(Innlegget sto på trykk i LO-Aktuelt nr 6/2011)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.03.2011
13:12
16.12.2013 15:43Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder

Kværner Stord er et av stedene der vektere blir tatt ut i streik fra 2. november.

Kværner Stord er et av stedene der vektere blir tatt ut i streik fra 2. november.

Håvard Sæbø

Her trappes vekterstreiken opp


Flere saker