JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Kjemisk fritt for politikk

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein savner politikk og prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett.13.05.2011
12:11
16.12.2013 16:08

Han mener regjeringen ikke gjør noe med akutte behov.

– Her er det en voldsom sparing, og regjeringen er veldig opptatt av å vise at de klarer å følge handlingsregelen. Samtidig er budsjettet nærmest kjemisk fritt for politikk og prioriteringer, sier Leirstein til TV 2.

Med ekstrainntekter fra oljepengene, kunne det vært tatt store grep uten å gå ut over handlingsregelen. Leirstein synes regjeringen er for opptatt av sparing og for lite interessert i den jevne nordmanns økonomi.

– Folk flest kommer til å få det tøffere. I går kom det en renteøkning, og det er ikke mye glede å spore i dette budsjettet

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann savner også en mer offensiv satsing på samferdsel.

– Vi har sagt lenge at det trengs et løft på vei og jernbane, og da er en ekstrabevilgning på 186 millioner kroner å kaste blår i øynene på folk.

Leirstein synes også det er påtakelig at politiet ikke er nevnt med et ord og tror mange kommuner hadde ventet mer til skole og eldre.

– De får ingenting.

Høyre: Lite satsing på vei, skole og omsorg

Høyre mener regjeringen bruker de store pengene på å øke de offentlige utgiftene, mens skole, omsorg og samferdsel kommer dårlig ut i revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg er ikke overrasket over regjeringens prioriteringer. Vi ser at de store pengene går til en generell økning av de offentlige utgiftene. Vi mener det er behov for å satse mer på samferdsel og etterutdanning av lærere, sier Høyres Jan Tore Sanner til TV 2.

Han er ikke fornøyd med regjeringens økte bevilgninger til samferdsel.

– Regjeringen bruker ikke mer penger på vei enn de bruker på å øke bevilgningene til drift av Nav. Dette viser hvor lavt regjeringen egentlig prioriterer bedre og tryggere veier, sier Sanner.

Venstre: Mangler kurs

Venstre sier regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ikke løser noen av utfordringene Norge står overfor. Det er om mulig enda mer politikkfritt enn vanlig, mener Borghild Tenden.

– Regjeringens forslag bekrefter mønsteret vi har sett de siste årene, nemlig at regjeringen ikke har noen vilje til retning for Norge. Totalt sett er ikke dette oppløftende lesning, sier finanspolitisk talskvinne Borghild Tenden. Hun trekker spesielt fram kunnskap som et område hvor hun savner en tydelig satsing.

– Det er bred politisk enighet om at det er dette vi skal leve av i fremtiden. Da må regjeringen satse, ikke bare prate, påpeker Tenden. Hun etterlyser mer penger til etter- og videreutdanning for lærere og økte bevilgninger til universiteter og høyskoler.

– Gitt at det heller ikke er noen nye satsinger innenfor forskningsfeltet er det åpenbart at «hvileskjæret» tydeligvis har blitt en permanent tilstand for denne regjeringen.

Et annet område hvor Venstre-politikeren er skuffet, er miljø og klima.

– Når de kutter 940 millioner kroner til rensing av gasskraftverket på Mongstad, viser de at de verken har engasjement eller en reell vilje til å satse.

Tenden mener videre at regjeringen svikter gründerne, ikke gjør nok for kollektivtransport i storbyene eller for fattigdomsbekjempelse.

KrF: Savner tiltak for rusmisbrukere

Kristelig Folkeparti savner midler til behandling av rusmisbrukere i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Over 4.000 står i kø for å få rusbehandling. Samtidig har ideelle institusjoner ledige behandlingsplasser. Det er smålig at regjeringen ikke klarer å bevilge de beskjedne midlene som skal til for å bøte på dette, sier partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen. Han mener at det reviderte budsjettet bekrefter at Norge er en fredet plett internasjonalt.

– Dermed kan oljepengebruken reduseres. Regjeringen burde ha økt engangsstønaden for unge mødre, kuttet i rusbehandlingskøene og gjort noe for frivillig sektor der de bare har holdt festtaler i fem år, sier han.

I alt 17 ideelle institusjoner innen barnevern, rus og eldreomsorg har ifølge Frivillighet Norge måttet legge ned virksomheten det siste året på grunn av regjeringens anbudspolitikk.

– Regjeringen sier ikke ett ord om ideell sektors rammevilkår på tross av gjentatte verbale forsikringer om at det arbeides med dette. Vilje til handling er ikke til stede, og det er nedslående, sier Syversen.

Unge mødre med liten arbeidstilknytning har bare rett på engangsstøtte, som tilsvarer 35.263 kroner.

– Mange studenter og unge kvinner oppgir svak økonomi som årsak til abort. De utsettes for en grov urettferdighet sammenlignet med dem som har opptjent rettigheter gjennom arbeid. I fremtiden vil vi trenge flere arbeidstakere for å møte eldrebølgen, og da trenger vi flere barn og en bedre familiepolitikk nå, sier Syversen.

LO: Savner tiltak

LO savner en sterkere satsing på arbeidsmarkedstiltak i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

- Den klare svekkelsen av arbeidsmarkedet de siste to årene har gjort det vanskeligere å integrere utsatte grupper, sier LO-nestleder Tor Arne Solbakken.

- Den varslede nedgangen i arbeidsledighet kan utebli fordi mange i utkanten av arbeidsmarkedet vil melde seg fremover. Det er også stor usikkerhet knyttet til innvandret arbeidskraft, som fortsatt ikke fullt ut fanges opp i arbeidsmarkedsstatistikken. Tilbakevending av innvandrere er noe som kan bidra til at arbeidsledigheten holdes oppe når sysselsettingen øker, advarer han.

LO er imidlertid godt fornøyd med tiltakene mot sosial dumping, ikke minst regjeringens forslag om å styrke Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner. Også bruken av oljepenger samt styrkingen av Nav med 84,6 millioner kroner blir godt mottatt. Det samme gjør de økte overføringene til Forsvaret og Kriminalomsorgen.

NHO: Betinget skryt

NHO gir regjeringen honnør for moderat pengebruk, men savner en større prioritering av vei, bane og forskning.

- Oljepengene brukes i altfor liten grad på å utvikle fremtidens verdiskaping gjennom økt satsing på veier, jernbane, forskning, utdanning og næringsvennlige skatte- og avgiftslettelser, sier NHOs direktør for næringspolitikk Petter H. Brubakk. Han mener fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital ville ha slått særlig positivt ut for norsk landbasert næringsliv.

Ifølge NHO er over halvparten av de store vei- og jernbaneprosjektene forsinket i forhold til Nasjonal Transportplan.

- Vi er positiv til økte bevilgninger som blant annet styrker vedlikeholdet, men er samtidig bekymret for framdriften i utbyggingen av viktige vei- og jernbaneprosjekter, sier Brubakk.

KS: Frykter utgiftene øker mer enn inntektene

KS er glade for at regjeringen vil gi 4 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommunene neste år, men advarer mot at det meste kan bli spist opp i økte utgifter. KS sier seg stort sett fornøyd med regjeringens budsjett for kommunesektoren neste år.

– En inntektsvekst på rundt fire milliarder kroner er mye penger, og det ser ut som om det kan bli en forbedring i forhold til det svært stramme opplegget for 2011. Det er vi glade for. Det er likevel viktig å være klar over at utgifter som følger av befolkningsutviklingen alene utgjør en stor andel av dette beløpet, og at den fort kan bli høyere enn regjeringen anslår. Det er også usikkert hvor stor økningen i pensjonsutgiftene blir for kommunesektoren, sier nestleder i KS, Bjørg Tysdal Moe.

Hun peker på at antall personer som mottar ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester, har økt sterkt over flere år, og at mange flere nå kommer inn under ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA).

– Tallet på barn som trenger ulike barnevernstiltak i kommunene øker også, og det er en jevn sterk vekst i elever som innvilges rett til spesialundervisning, sier Tysdal Moe. (ANB-NTB)

13.05.2011
12:11
16.12.2013 16:08Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken: – Jeg har ikke noe annet valg

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Christopher Beckham  vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Christopher Beckham vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Lene Svenning

HK-lederen ser seg ekstra over skulderen etter masseskytingen

NASJONALSKATT: Mick Lynch, generalsekretær i transportarbeidarforbundet RMT, er utropt som ny nasjonalskatt av britiske fans.

NASJONALSKATT: Mick Lynch, generalsekretær i transportarbeidarforbundet RMT, er utropt som ny nasjonalskatt av britiske fans.

NTB

Millionar av britar ramma av jernbanestreik. Leiaren har blitt ei superstjerne


Flere saker