JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Kjemisk fritt for politikk

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein savner politikk og prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett.13.05.2011
12:11
16.12.2013 16:08

Han mener regjeringen ikke gjør noe med akutte behov.

– Her er det en voldsom sparing, og regjeringen er veldig opptatt av å vise at de klarer å følge handlingsregelen. Samtidig er budsjettet nærmest kjemisk fritt for politikk og prioriteringer, sier Leirstein til TV 2.

Med ekstrainntekter fra oljepengene, kunne det vært tatt store grep uten å gå ut over handlingsregelen. Leirstein synes regjeringen er for opptatt av sparing og for lite interessert i den jevne nordmanns økonomi.

– Folk flest kommer til å få det tøffere. I går kom det en renteøkning, og det er ikke mye glede å spore i dette budsjettet

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann savner også en mer offensiv satsing på samferdsel.

– Vi har sagt lenge at det trengs et løft på vei og jernbane, og da er en ekstrabevilgning på 186 millioner kroner å kaste blår i øynene på folk.

Leirstein synes også det er påtakelig at politiet ikke er nevnt med et ord og tror mange kommuner hadde ventet mer til skole og eldre.

– De får ingenting.

Høyre: Lite satsing på vei, skole og omsorg

Høyre mener regjeringen bruker de store pengene på å øke de offentlige utgiftene, mens skole, omsorg og samferdsel kommer dårlig ut i revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg er ikke overrasket over regjeringens prioriteringer. Vi ser at de store pengene går til en generell økning av de offentlige utgiftene. Vi mener det er behov for å satse mer på samferdsel og etterutdanning av lærere, sier Høyres Jan Tore Sanner til TV 2.

Han er ikke fornøyd med regjeringens økte bevilgninger til samferdsel.

– Regjeringen bruker ikke mer penger på vei enn de bruker på å øke bevilgningene til drift av Nav. Dette viser hvor lavt regjeringen egentlig prioriterer bedre og tryggere veier, sier Sanner.

Venstre: Mangler kurs

Venstre sier regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett ikke løser noen av utfordringene Norge står overfor. Det er om mulig enda mer politikkfritt enn vanlig, mener Borghild Tenden.

– Regjeringens forslag bekrefter mønsteret vi har sett de siste årene, nemlig at regjeringen ikke har noen vilje til retning for Norge. Totalt sett er ikke dette oppløftende lesning, sier finanspolitisk talskvinne Borghild Tenden. Hun trekker spesielt fram kunnskap som et område hvor hun savner en tydelig satsing.

– Det er bred politisk enighet om at det er dette vi skal leve av i fremtiden. Da må regjeringen satse, ikke bare prate, påpeker Tenden. Hun etterlyser mer penger til etter- og videreutdanning for lærere og økte bevilgninger til universiteter og høyskoler.

– Gitt at det heller ikke er noen nye satsinger innenfor forskningsfeltet er det åpenbart at «hvileskjæret» tydeligvis har blitt en permanent tilstand for denne regjeringen.

Et annet område hvor Venstre-politikeren er skuffet, er miljø og klima.

– Når de kutter 940 millioner kroner til rensing av gasskraftverket på Mongstad, viser de at de verken har engasjement eller en reell vilje til å satse.

Tenden mener videre at regjeringen svikter gründerne, ikke gjør nok for kollektivtransport i storbyene eller for fattigdomsbekjempelse.

KrF: Savner tiltak for rusmisbrukere

Kristelig Folkeparti savner midler til behandling av rusmisbrukere i det reviderte nasjonalbudsjettet.

– Over 4.000 står i kø for å få rusbehandling. Samtidig har ideelle institusjoner ledige behandlingsplasser. Det er smålig at regjeringen ikke klarer å bevilge de beskjedne midlene som skal til for å bøte på dette, sier partiets finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen. Han mener at det reviderte budsjettet bekrefter at Norge er en fredet plett internasjonalt.

– Dermed kan oljepengebruken reduseres. Regjeringen burde ha økt engangsstønaden for unge mødre, kuttet i rusbehandlingskøene og gjort noe for frivillig sektor der de bare har holdt festtaler i fem år, sier han.

I alt 17 ideelle institusjoner innen barnevern, rus og eldreomsorg har ifølge Frivillighet Norge måttet legge ned virksomheten det siste året på grunn av regjeringens anbudspolitikk.

– Regjeringen sier ikke ett ord om ideell sektors rammevilkår på tross av gjentatte verbale forsikringer om at det arbeides med dette. Vilje til handling er ikke til stede, og det er nedslående, sier Syversen.

Unge mødre med liten arbeidstilknytning har bare rett på engangsstøtte, som tilsvarer 35.263 kroner.

– Mange studenter og unge kvinner oppgir svak økonomi som årsak til abort. De utsettes for en grov urettferdighet sammenlignet med dem som har opptjent rettigheter gjennom arbeid. I fremtiden vil vi trenge flere arbeidstakere for å møte eldrebølgen, og da trenger vi flere barn og en bedre familiepolitikk nå, sier Syversen.

LO: Savner tiltak

LO savner en sterkere satsing på arbeidsmarkedstiltak i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

- Den klare svekkelsen av arbeidsmarkedet de siste to årene har gjort det vanskeligere å integrere utsatte grupper, sier LO-nestleder Tor Arne Solbakken.

- Den varslede nedgangen i arbeidsledighet kan utebli fordi mange i utkanten av arbeidsmarkedet vil melde seg fremover. Det er også stor usikkerhet knyttet til innvandret arbeidskraft, som fortsatt ikke fullt ut fanges opp i arbeidsmarkedsstatistikken. Tilbakevending av innvandrere er noe som kan bidra til at arbeidsledigheten holdes oppe når sysselsettingen øker, advarer han.

LO er imidlertid godt fornøyd med tiltakene mot sosial dumping, ikke minst regjeringens forslag om å styrke Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner. Også bruken av oljepenger samt styrkingen av Nav med 84,6 millioner kroner blir godt mottatt. Det samme gjør de økte overføringene til Forsvaret og Kriminalomsorgen.

NHO: Betinget skryt

NHO gir regjeringen honnør for moderat pengebruk, men savner en større prioritering av vei, bane og forskning.

- Oljepengene brukes i altfor liten grad på å utvikle fremtidens verdiskaping gjennom økt satsing på veier, jernbane, forskning, utdanning og næringsvennlige skatte- og avgiftslettelser, sier NHOs direktør for næringspolitikk Petter H. Brubakk. Han mener fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital ville ha slått særlig positivt ut for norsk landbasert næringsliv.

Ifølge NHO er over halvparten av de store vei- og jernbaneprosjektene forsinket i forhold til Nasjonal Transportplan.

- Vi er positiv til økte bevilgninger som blant annet styrker vedlikeholdet, men er samtidig bekymret for framdriften i utbyggingen av viktige vei- og jernbaneprosjekter, sier Brubakk.

KS: Frykter utgiftene øker mer enn inntektene

KS er glade for at regjeringen vil gi 4 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommunene neste år, men advarer mot at det meste kan bli spist opp i økte utgifter. KS sier seg stort sett fornøyd med regjeringens budsjett for kommunesektoren neste år.

– En inntektsvekst på rundt fire milliarder kroner er mye penger, og det ser ut som om det kan bli en forbedring i forhold til det svært stramme opplegget for 2011. Det er vi glade for. Det er likevel viktig å være klar over at utgifter som følger av befolkningsutviklingen alene utgjør en stor andel av dette beløpet, og at den fort kan bli høyere enn regjeringen anslår. Det er også usikkert hvor stor økningen i pensjonsutgiftene blir for kommunesektoren, sier nestleder i KS, Bjørg Tysdal Moe.

Hun peker på at antall personer som mottar ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester, har økt sterkt over flere år, og at mange flere nå kommer inn under ordningen med brukerstyrt personlig assistent (BPA).

– Tallet på barn som trenger ulike barnevernstiltak i kommunene øker også, og det er en jevn sterk vekst i elever som innvilges rett til spesialundervisning, sier Tysdal Moe. (ANB-NTB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.05.2011
12:11
16.12.2013 16:08Mest lest

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) presenterte tallene for hvor mange som har kommet inn på studier fredag. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Færre ferske lærerstudenter i rekordstort studieopptak

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

FESTIVALSJEFEN: En fornøyd Jan Lange alias Søppelmann Jansson, 60 år og noen dager.

Jan-Erik Østlie

Søppelmann Jansson festival: Full av politikk og internasjonalt engasjement

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Jannicke Skaanes

Jannicke Skaanes

Alf Ragnar Olsen

Firebarnsmor og DNB-tillitsvalgt Jannicke har troen på valgfri bruk av hjemmekontor


Flere saker