JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Verdens viktigste arena for arbeidstakerrettigheter

Årets ILO-konferanse i Genéve 1.-17. juni, samler representanter for arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringer for å drøfte viktige globale arbeidslivsspørsmål. Konferansen er uten tvil den viktigste arenaen i verden for spørsmål knyttet til arbeidslivet. Både Angela Merkel fra Tyskland og Russlands Vladimir Putin er ventet til årets konferanse.22.06.2011
14:09
16.12.2013 16:26

ILO er FNs organisasjon for arbeidslivet, etablert for å bedre levekår, arbeidsforhold og muligheter for arbeidere verden over. ILO baserer sitt arbeid på vedtak av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Organisasjonen driver også globalt bistandsarbeid med faglig samarbeid og kunnskapsoverføring, for å bistå medlemslandene med å slutte seg til, gjennomføre og håndheve de internasjonale konvensjonene og anbefalingene.

Dette bidrar til styrket arbeidsvern, sosiale rettigheter, demokratisering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom.

ILOs overordnede målsetning er: Å arbeide for sosial rettferdighet gjennom anstendig arbeid.

The «Global Job Pact» ble vedtatt under arbeidskonferansen i 2009. Den er et verktøy til bruk i medlemslandene for å holde fokus på sysselsetting og sosial beskyttelse for å komme ut av den globale krisen.

«Å bygge ei framtid med anstendig arbeid» er overskriften for ILOs arbeidskonferanse 2011 som er nummer 100 i rekken.

Et av de faste punktene på ILO-konferansen er gjennomgang av rapporten om oppfølgning av ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. I år vil den globale rapporten omhandle avskaffelse av forskjellsbehandling i arbeid og sysselsetting. I tillegg skal minstestandarder for trygderettigheter, arbeidsmarkedsadministrasjon og Arbeidstilsyn diskuteres.

Fra arbeidstakersiden vil det i år være spesielt fokus på kinesisk fagbevegelse (ACFTU) og deres ønske om å bli representert i ILOs styre. ACFTUs tilknytning til det kommunistiske partiet i Kina samt manglende oppbakking av ILOs kjernekonvensjoner var årsaken til at ITUC (Internasjonal Faglig Samorganisasjon) ikke støttet ACFTUs ønske om styreplass i 2008, men aksepterte at ACFTU fikk en vara-representant.

Samtidig ble det avtalt at ITUC og ACFTU i valgperioden skulle igangsette flere tiltak som ville bli avgjørende om kinesernes ønske om en styreplass i 2011 ville bli oppfylt. ITUC har nylig sendt ut en liste med forslag til 13 styrerepresentanter og der er Kina ført opp. En styreplass til Kina er omdiskutert og ITUC har bedt om synspunkter fra medlemsorganisasjonene. Dette blir nok diskutert grundig under årets konferanse.

Den saken det er knyttet mest spenning og forventning til i år er om arbeidsforholdene til såkalte Domestic Workers (arbeidere i private hjem, for eksempel hushjelper). Dette er en arbeidstakergruppe som ofte blir utnyttet på det groveste og som har få rettigheter som kan beskytte dem mot utnyttelse. I Norge betrakter mange au pairer som det samme som hushjelper, bare billigere.

Familier som trenger dagmamma eller hushjelp må ansette arbeidskraft med anstendige lønns- og arbeidsvilkår, framfor å utnytte folk fra andre land som kommer hit på kulturutvekslingsprogrammer som au pairer!

Første runde om en konvensjon for Domestic Workers ble forhandlet på Arbeidskonferansen i 2010. Det ble da besluttet å utarbeide en konvensjon støttet av en rekommandasjon. Det foreligger forhandlede tekster som basis for årets forhandlinger hvor det skal settes endelig punktum.

Konvensjonen går i korte trekk ut på å sikre en rekke minimumsrettigheter til en stor gruppe arbeidstakere i private hjem. Dette vil anslagsvis få betydning for mellom 100 og 200 millioner mennesker på verdensbasis, og hvor langt de fleste arbeider i andre land og i andre deler av verden enn de opprinnelig kommer fra. Arbeidet med en konvensjon for denne gruppen er et instrument som skal gjøre uformelt arbeid til regulert arbeid.

I Norge er arbeidsgiversiden uenig i deler av den framforhandlede teksten som de mener er for vidtrekkende og for detaljert. Den norske regjeringen er positiv til en konvensjon støttet av en rekommandasjon og i hovedsak også i den foreslåtte teksten, men mener at enkelte tekster er for detaljerte. Regjeringen vil arbeide for at teksten blir mer generell.

Der kreves 2/3 flertall blant regjeringene for å få vedtatt konvensjonen, og de siste meldingene fra ITUC er at det ser lovende ut. ITUC oppfordrer imidlertid medlemsorganisasjonene til å påvirke sine regjeringer til en positiv innstilling til en konvensjon for Domestic Workers, noe vi selvfølgelig vil være med å bidra til.

De viktigste temaene for arbeidstakersiden blir å få til god tekst på temaene som ble forhandlet om i fjor:

– Kjempe for at det skal være en konvensjon støttet av en rekommandasjon.

– Det må gå klart fram at retten til privatliv både gjelder arbeidsgiver og arbeidstaker som lever i husstanden.

– Omfang- og unntaksbestemmelsene

– Arbeidstid og fritid (ukentlig, årlig ferie)

– Formidlingsbyråer

– Muligheter for tilsyn på arbeidsplassen. LO har her foreslått å bruke samme tekst som i rekommandasjonen for hjemmearbeid.

Som et fast punkt på konferansens dagsorden samles Applikasjonskomitéen hvert år for å gjennomgå mottatte rapporter om ratifisering av ILO-konvensjoner og brudd på disse.

Komiteen vil bruke den første uken til å drøfte utredningen om sosial sikkerhet. Denne skal drøftes i to komiteer som må samkjøre sine synspunkter. 4. juni skal ledelsene i de to komiteene møtes for å komme fram til felles anbefalinger.

Applikasjonskomitéen behandler hvert år 25 individuelle saker på landnivå og utvelgelse av sakene skjer etter forhandlinger mellom arbeidslivets parter. Applikasjonskomiteen starter mandag 6. juni med å behandle de landene som har de mest alvorlige bruddene på faglige rettigheter. De landene dette gjelder er følgende: Aserbadjan, (Konvensjon 138 om minstealder), Hvitrussland (Konvensjon 98 og retten til organisering og kollektive forhandlinger), Den demokratiske republikken Kongo (Konvensjon 29 om tvangsarbeid), Guatemala (Konvenjon 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten), Malaysia (Konvensjon 19 om lik behandling ved kompensasjon ved ulykker) og Uzbekistan (Konvensjon 182 om de verste formene for barnearbeid).

Det blir altså hektiske junidager i Genéve. Du kan holde deg orientert på www.ilo.org men også på http://trinelisesundnes.blogspot.com/, der jeg vil legge ut korte oppdateringer fra de viktigste hendelsene.

22.06.2011
14:09
16.12.2013 16:26Mest lest

Pernille Kramås (23) tror mange uføretrygda blir sykere av å stå utenfor arbeidslivet. – Mange vil jobbe. Jeg håper arbeidsgiverne kan se forbi den enkeltes diagnoser, sier hun.

Pernille Kramås (23) tror mange uføretrygda blir sykere av å stå utenfor arbeidslivet. – Mange vil jobbe. Jeg håper arbeidsgiverne kan se forbi den enkeltes diagnoser, sier hun.

Ida Bing

Hun er 23 år og trygda: Vi blir aldri gitt en sjanse, mener Pernille

Konsernsjef Christian Stav i NTE fikk mer enn én million kroner i lønnsøkning i fjor.

Konsernsjef Christian Stav i NTE fikk mer enn én million kroner i lønnsøkning i fjor.

NTE

Kraft-topp med over én million i lønnsøkning. Ansatte reagerer

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

ORDNA FORHOLD: Med tariffavtale fikk Lars Hansen bedre lønn og ulempetillegg for å jobbe kvelder og helger.

Brian Cliff Olguin

Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei. Han angrer ikke

De har alle tre lang fartstid i Finsbråten. Nå er trioen Marit Olstad (fra venstre), Nina Hansen og Heidi Solberg usikre på hva framtida vil bringe.

De har alle tre lang fartstid i Finsbråten. Nå er trioen Marit Olstad (fra venstre), Nina Hansen og Heidi Solberg usikre på hva framtida vil bringe.

Erlend Angelo

Finsbråten legges ned: De ansatte gruer seg til å måtte ut på jobbmarkedet

HELSEPLAGER: Etter å ha operert begge tomlene, er Hege Sundsetviks gripeevne redusert.

HELSEPLAGER: Etter å ha operert begge tomlene, er Hege Sundsetviks gripeevne redusert.

André Kjernsli

Hege (54) tapte tusener i feriepenger som sykmeldt

KUNDERÅDGIVER: Sandra Tamnes har gått fra verkstedet til kontorpulten. Hun får gode råd fra avdelingssjef Steffen Grafsrønningen (bak).

KUNDERÅDGIVER: Sandra Tamnes har gått fra verkstedet til kontorpulten. Hun får gode råd fra avdelingssjef Steffen Grafsrønningen (bak).

Sandra (22) hjelper bilkunder: – Det er flest kvinner som er skeptiske

MÅ UT: Fengselsbetjentene Bente Melquist og Marte Sjønnegård ser ikke lyst på at et unikt arbeidsmiljø går i oppløsning når Drammen fengsel legges ned.

MÅ UT: Fengselsbetjentene Bente Melquist og Marte Sjønnegård ser ikke lyst på at et unikt arbeidsmiljø går i oppløsning når Drammen fengsel legges ned.

Linda O. Aasand

Marte og Bente mister arbeidsplassen: – Det som skjer nå, rokker ved hele livet vårt

Det gis et generelt tillegg på 15.800 kroner per år til alle arbeidstakere i Posten Norge med en årslønn lavere enn 480 000 kroner.

Det gis et generelt tillegg på 15.800 kroner per år til alle arbeidstakere i Posten Norge med en årslønn lavere enn 480 000 kroner.

Alf Ragnar Olsen

Her er den nye lønna til ansatte i Posten

ENIGHET: Arbeidsmandsforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) er blitt enige om et forslag til en ny avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold  for anleggsarbeidere i private anlegg.

ENIGHET: Arbeidsmandsforbundet og Byggenæringens Landsforbund (BNL) er blitt enige om et forslag til en ny avtale som regulerer lønns- og arbeidsforhold for anleggsarbeidere i private anlegg.

Sissel M. Rasmusen

Minstelønna økes med 11 kroner for anleggsarbeiderne

LØNN: Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi har studert lønnsutviklingen for rundt 60.000 statsansatte, og kan ikke se at de høyest utdannede kommer dårlig ut.

LØNN: Fafo-forskerne Elin Svarstad og Bjorn Dapi har studert lønnsutviklingen for rundt 60.000 statsansatte, og kan ikke se at de høyest utdannede kommer dårlig ut.

Anders Hauge-Eltvik

Forskerne så på lønnsutviklinga i staten. En yrkesgruppe kom dårligere ut enn andre

Innføring av en egen lønnsstige for varebilsjåfører er blant grepene Fagforbundet Post og finans fikk gjennomslag for i årets oppgjør, utover lønnstillegg og økte ulempesatser.

Innføring av en egen lønnsstige for varebilsjåfører er blant grepene Fagforbundet Post og finans fikk gjennomslag for i årets oppgjør, utover lønnstillegg og økte ulempesatser.

Alf Ragnar Olsen

Dette er den nye lønna til sjåførene i Bring-selskapene

Hele Finnmark ville blitt rammet av busstreik dersom partene ikke hadde blitt enige i mekling, men nå kan bussene som her i Hammerfest fortsette å kjøre som før.

Hele Finnmark ville blitt rammet av busstreik dersom partene ikke hadde blitt enige i mekling, men nå kan bussene som her i Hammerfest fortsette å kjøre som før.

Roy Ervin Solstad

Ingen busstreik: Her er den nye lønna for bussjåførene

For Norsk olje og gass er dette vårens første oppgjør. Sokkelavtalene forhandles fra 3. til 4. mai.

For Norsk olje og gass er dette vårens første oppgjør. Sokkelavtalene forhandles fra 3. til 4. mai.

Arkivfto: Erlend Angelo

Brudd i lønnsforhandlingene til oljearbeidere

MARKERTE OVERTAKELSEN: – Kommunen skal ha hånda på rattet, det skal være gode lønns- og pensjonsordninger, og beboere skal ha det godt i det som er deres hjem, sa Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap under markeringen av overtakelsen av sykehjemmet:

MARKERTE OVERTAKELSEN: – Kommunen skal ha hånda på rattet, det skal være gode lønns- og pensjonsordninger, og beboere skal ha det godt i det som er deres hjem, sa Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap under markeringen av overtakelsen av sykehjemmet:

Oslo kommune

Ansatte får opp mot 100.000 mer i lønn når kommunen overtar sykehjemmet

IKKE BARE OVERLEVE: – For å tørre å satse på musikken, og skape vår egen arbeidsplass, må vi få bedre tilgang til velferdsgodene i Folketrygden. Vi må kunne tenke på andre ting enn å overleve, nemlig å leve, sier musiker, sanger og lærer Hans Martin Austestad.

IKKE BARE OVERLEVE: – For å tørre å satse på musikken, og skape vår egen arbeidsplass, må vi få bedre tilgang til velferdsgodene i Folketrygden. Vi må kunne tenke på andre ting enn å overleve, nemlig å leve, sier musiker, sanger og lærer Hans Martin Austestad.

Yngvil Mortensen

Musiker Hans Martin fikk en uventet melding fra ledelsen - mistet inntekt og trygghet

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Pål Lønseth, sjef for Økokrim, viser til flere eksempler der flyktninger arbeider svart.

Guro Gulstuen Nordhagen

Ukrainske flyktninger havner i kriminelle nettverk når de skal skaffe seg jobb, frykter politiet

NTL og Creo ble enige med Spekter om pensjonsordninger i kultursektoren natt til torsdag. Her fra streiken i fjor, med Creo-nestleder Christine Thomassen til høyre.

NTL og Creo ble enige med Spekter om pensjonsordninger i kultursektoren natt til torsdag. Her fra streiken i fjor, med Creo-nestleder Christine Thomassen til høyre.

Frank Holtschlag/nyebilder

Nå får kulturansatte endelig pensjonen de kjempet for

Lørdag kan det bli busstreik hvis partene ikke blir enige. Sjekk oversikten for å se hvilke bussruter som blir påvirket.

Lørdag kan det bli busstreik hvis partene ikke blir enige. Sjekk oversikten for å se hvilke bussruter som blir påvirket.

Ola Tømmerås

Denne helga kan det bli busstreik. Sjekk oversikten

Debatt

Vi ønsker å komme trygt hjem til familien uten å frykte for helsa vår, skriver Markus Hansen.

Vi ønsker å komme trygt hjem til familien uten å frykte for helsa vår, skriver Markus Hansen.

Leif Martin Kirknes

«Vi ønsker å komme trygt hjem til familien uten å frykte for helsa vår»

Kommentar

Frontfagsforhandlingene gir en retning som bidrar til å holde prisveksten nede og lønningene oppe., skriver Jørn Eggum.

Frontfagsforhandlingene gir en retning som bidrar til å holde prisveksten nede og lønningene oppe., skriver Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

«Vi øker lønna mest til de som har minst», skriver Jørn Eggum


Flere saker