JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Verdens viktigste arena for arbeidstakerrettigheter

Årets ILO-konferanse i Genéve 1.-17. juni, samler representanter for arbeidstakere, arbeidsgivere og regjeringer for å drøfte viktige globale arbeidslivsspørsmål. Konferansen er uten tvil den viktigste arenaen i verden for spørsmål knyttet til arbeidslivet. Både Angela Merkel fra Tyskland og Russlands Vladimir Putin er ventet til årets konferanse.22.06.2011
14:09
16.12.2013 16:26

ILO er FNs organisasjon for arbeidslivet, etablert for å bedre levekår, arbeidsforhold og muligheter for arbeidere verden over. ILO baserer sitt arbeid på vedtak av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Organisasjonen driver også globalt bistandsarbeid med faglig samarbeid og kunnskapsoverføring, for å bistå medlemslandene med å slutte seg til, gjennomføre og håndheve de internasjonale konvensjonene og anbefalingene.

Dette bidrar til styrket arbeidsvern, sosiale rettigheter, demokratisering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom.

ILOs overordnede målsetning er: Å arbeide for sosial rettferdighet gjennom anstendig arbeid.

The «Global Job Pact» ble vedtatt under arbeidskonferansen i 2009. Den er et verktøy til bruk i medlemslandene for å holde fokus på sysselsetting og sosial beskyttelse for å komme ut av den globale krisen.

«Å bygge ei framtid med anstendig arbeid» er overskriften for ILOs arbeidskonferanse 2011 som er nummer 100 i rekken.

Et av de faste punktene på ILO-konferansen er gjennomgang av rapporten om oppfølgning av ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. I år vil den globale rapporten omhandle avskaffelse av forskjellsbehandling i arbeid og sysselsetting. I tillegg skal minstestandarder for trygderettigheter, arbeidsmarkedsadministrasjon og Arbeidstilsyn diskuteres.

Fra arbeidstakersiden vil det i år være spesielt fokus på kinesisk fagbevegelse (ACFTU) og deres ønske om å bli representert i ILOs styre. ACFTUs tilknytning til det kommunistiske partiet i Kina samt manglende oppbakking av ILOs kjernekonvensjoner var årsaken til at ITUC (Internasjonal Faglig Samorganisasjon) ikke støttet ACFTUs ønske om styreplass i 2008, men aksepterte at ACFTU fikk en vara-representant.

Samtidig ble det avtalt at ITUC og ACFTU i valgperioden skulle igangsette flere tiltak som ville bli avgjørende om kinesernes ønske om en styreplass i 2011 ville bli oppfylt. ITUC har nylig sendt ut en liste med forslag til 13 styrerepresentanter og der er Kina ført opp. En styreplass til Kina er omdiskutert og ITUC har bedt om synspunkter fra medlemsorganisasjonene. Dette blir nok diskutert grundig under årets konferanse.

Den saken det er knyttet mest spenning og forventning til i år er om arbeidsforholdene til såkalte Domestic Workers (arbeidere i private hjem, for eksempel hushjelper). Dette er en arbeidstakergruppe som ofte blir utnyttet på det groveste og som har få rettigheter som kan beskytte dem mot utnyttelse. I Norge betrakter mange au pairer som det samme som hushjelper, bare billigere.

Familier som trenger dagmamma eller hushjelp må ansette arbeidskraft med anstendige lønns- og arbeidsvilkår, framfor å utnytte folk fra andre land som kommer hit på kulturutvekslingsprogrammer som au pairer!

Første runde om en konvensjon for Domestic Workers ble forhandlet på Arbeidskonferansen i 2010. Det ble da besluttet å utarbeide en konvensjon støttet av en rekommandasjon. Det foreligger forhandlede tekster som basis for årets forhandlinger hvor det skal settes endelig punktum.

Konvensjonen går i korte trekk ut på å sikre en rekke minimumsrettigheter til en stor gruppe arbeidstakere i private hjem. Dette vil anslagsvis få betydning for mellom 100 og 200 millioner mennesker på verdensbasis, og hvor langt de fleste arbeider i andre land og i andre deler av verden enn de opprinnelig kommer fra. Arbeidet med en konvensjon for denne gruppen er et instrument som skal gjøre uformelt arbeid til regulert arbeid.

I Norge er arbeidsgiversiden uenig i deler av den framforhandlede teksten som de mener er for vidtrekkende og for detaljert. Den norske regjeringen er positiv til en konvensjon støttet av en rekommandasjon og i hovedsak også i den foreslåtte teksten, men mener at enkelte tekster er for detaljerte. Regjeringen vil arbeide for at teksten blir mer generell.

Der kreves 2/3 flertall blant regjeringene for å få vedtatt konvensjonen, og de siste meldingene fra ITUC er at det ser lovende ut. ITUC oppfordrer imidlertid medlemsorganisasjonene til å påvirke sine regjeringer til en positiv innstilling til en konvensjon for Domestic Workers, noe vi selvfølgelig vil være med å bidra til.

De viktigste temaene for arbeidstakersiden blir å få til god tekst på temaene som ble forhandlet om i fjor:

– Kjempe for at det skal være en konvensjon støttet av en rekommandasjon.

– Det må gå klart fram at retten til privatliv både gjelder arbeidsgiver og arbeidstaker som lever i husstanden.

– Omfang- og unntaksbestemmelsene

– Arbeidstid og fritid (ukentlig, årlig ferie)

– Formidlingsbyråer

– Muligheter for tilsyn på arbeidsplassen. LO har her foreslått å bruke samme tekst som i rekommandasjonen for hjemmearbeid.

Som et fast punkt på konferansens dagsorden samles Applikasjonskomitéen hvert år for å gjennomgå mottatte rapporter om ratifisering av ILO-konvensjoner og brudd på disse.

Komiteen vil bruke den første uken til å drøfte utredningen om sosial sikkerhet. Denne skal drøftes i to komiteer som må samkjøre sine synspunkter. 4. juni skal ledelsene i de to komiteene møtes for å komme fram til felles anbefalinger.

Applikasjonskomitéen behandler hvert år 25 individuelle saker på landnivå og utvelgelse av sakene skjer etter forhandlinger mellom arbeidslivets parter. Applikasjonskomiteen starter mandag 6. juni med å behandle de landene som har de mest alvorlige bruddene på faglige rettigheter. De landene dette gjelder er følgende: Aserbadjan, (Konvensjon 138 om minstealder), Hvitrussland (Konvensjon 98 og retten til organisering og kollektive forhandlinger), Den demokratiske republikken Kongo (Konvensjon 29 om tvangsarbeid), Guatemala (Konvenjon 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten), Malaysia (Konvensjon 19 om lik behandling ved kompensasjon ved ulykker) og Uzbekistan (Konvensjon 182 om de verste formene for barnearbeid).

Det blir altså hektiske junidager i Genéve. Du kan holde deg orientert på www.ilo.org men også på http://trinelisesundnes.blogspot.com/, der jeg vil legge ut korte oppdateringer fra de viktigste hendelsene.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.06.2011
14:09
16.12.2013 16:26Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

TIL HØYESTERETT: Motstanderne av EUs jernbanepakke IV øyner nytt håp etter at Frp sluttet seg til SVs forslag om å be Høyesterett vurdere reformen.

Morten Hansen

Frp snudde og stemte med venstresida: Dette skjer videre når Høyesterett skal vurdere EUs jernbanereform

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den


Flere saker