JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er dette landet annerledes?

Den vestlige gjeldskrisa har foreløpig skapt små problemer i vår norske økonomi. Spørsmålet er om dette kan vedvare eller om også Norge vil bli rammet av boligprisfall, økt arbeidsledighet og svekket offentlig økonomi.12.12.2011
09:23
16.12.2013 17:52

Det som var en finanskrise er nå en statlig gjeldskrise, etter at stater over hele verden har brukt store summer på å redde egne banker. Kostnadene ved disse redningsaksjonene og lav skatteinngang, truer nå statsfinansieringen i en rekke land. Et nytt internasjonalt tilbakeslag synes derfor nesten uunngåelig når stadig flere stater må ha hjelp til å skaffe penger. Hovedutfordringen er denne gangen i eurosonen og pengeunionen i EU har forsterket problemene. Høsten 2008 var det en privat gjeldskrise som skapte problemene. Nå er det de europeiske statsfinansene som tilsynelatende står foran stupet, og vanlige folk er skviset mellom hvordan de skal håndtere egen gjeld og hvor mye de evner å bidra til å betjene statens gjeld og driftskostnader.

Krisa vil med andre ord bli langvarig og mer alvorlig enn den forrige, fordi den eneste som kan redde statene er sentralbanken og trykking av flere penger. USA og Storbritannia har allerede gjort dette. Men skal den tysk-dominerte europeiske sentralbanken gjøre det samme, vil det i praksis si at også Tyskland må være med og garantere for gjelda i middelhavslandene. Det finnes det gode grunner for ikke å gjøre. En av dem er at om Spania og Italia må ut av eurosonen, så vil de resterende landene i eurosonen måtte trykke penger for å redde seg selv. Går seddelpressa varm før disse landene bryter ut, kan euroen risikere hyperinflasjon. Og det har Tyskland og Europa dårlige erfaringer med …

Med bakgrunn i de dystre utsikter i våre europeiske naboland og Vesten for øvrig, så har det til nå vært forbausende lite effekter her i Norge. Ikke engang en skikkelig boligkorreksjon har vi hatt.

Boligprisfall var hovedårsak til dagens økonomiske problemer i mange land. Prisøkningen de siste tiårene bar i økende grad preg av pyramidespill, og til slutt røk fundamentet. Da det ikke var flere boligkjøpere igjen som kunne gå inn i markedet, stagnerte prisene. Fallet ble utløst av stigende renter og en voksende gruppe som ikke lenger greide å betale renter på økende gjeld. Et økende mislighold rev med seg bankvesenet og skapte til slutt finanskrisen, enkelt forklart. Påfølgende økt arbeidsledighet, svake offentlige finanser og økt privat sparing gjør at prisene i mange land fortsatt faller.

I hvilken grad kan norske boligpriser sies å være et pyramidespill? Det er ikke usannsynlig at hendelsesforløpet over også kan ramme Norge. Norske boligpriser har steget med godt over 300 prosent som helhet og nærmere 450 prosent i Oslo og Bærum siden tidlig nittitall. Ingen europeiske land har hatt en liknende prisvekst. Boligprisene i Sverige har til sammenlikning steget med 250 prosent i samme periode. Jens Stoltenberg er bekymret, og flere med ham.

I statsbudsjettet for 2012 understrekes det at brutto gjeldsnivå i husholdningene i Norge nå er om lag 200 prosent av disponibel inntekt. I USA var den private gjeldsbelastningen på rundt 140 prosent av disponibel inntekt da boblen sprakk i 2008.

Til tross for reallønnsvekst i Norge, i motsetning til mange andre land, så er mye av forbruket likevel i stor grad basert på lån. Med dagens lave renter og lav arbeidsledighet kan mange tåle en høyere gjeldsbelastning enn USA, men gjelda stiger fortsatt. I september ble det meldt at husholdningenes gjeld steg med nærmere 8 prosent årlig, mens lønnsveksten er på 4 prosent. Norske husholdninger har økt gjelda mer enn lønnsveksten hvert år siden midt på 1990-tallet. Det betyr at mange husholdninger akkumulerer gjeld i stort omfang og at de forutsetter videre vekst i boligprisene.

Med en ny nedtur i internasjonal økonomi vil norsk industri også bli rammet, varer og tjenester vil selge dårligere og skatteinngangen vil bli lavere og kommunene må kutte kostnader. Med høyere arbeidsledighet, lavere skatteinntekter og endrede forventninger til videre prisutvikling vil boligprisfall også ramme Norge.

Om vi ikke tror at dette landet er annerledes, bør begrensningene i kredittveksten komme før boblen sprekker. USAs avgåtte sentralbanksjef Alan Green-span sa at myndighetene ikke burde sprekke bobler som markedet skapte, av frykt for å gjøre feil. Hans syn var at det var bedre å rydde opp etterpå. Vi vet hva den strategien har ført til.

Norge bør ikke lenger opprettholde regelverk og skatteordninger som stimulerer til eiendomsspekulasjon og overdrevne låneopptak. Ett tiltak er å fjerne skattefradraget for lån – gradvis. Nå som renta er lav vil det ha små konsekvenser. Da vil man få ned prisen på boliger, fordi alle da får redusert sitt lånenivå. Dessuten vil det hjelpe dem som skal inn i boligmarkedet, som da vil få lavere lån, og det vil stimulere til sparing, som mange husholdninger trenger. Dagens skattefradrag på lån fungerer som indirekte subsidier til biler, båter og hytter, samt til ekstra utleieboliger som igjen øker etterspørselen og prisnivået på boliger. Dernest kan man videreutvikle eiendomsskatt på eiendom utenom egen bopel slik regjeringen allerede har begynt med. Videre bør man heve formuesgrunnlaget for uteleieboliger og senke den for aksjer. Da vil man få penger ut av et gjeldsdrevet eiendomssystem og over i (forhåpentligvis) produktiv virksomhet.

En ny internasjonal nedgang vil i neste runde antakelig utløses i EU og svekke økonomien i Europa og USA. Kina vil denne gang mest sannsynlig få større problemer, grunnet videre eksportfall, og for svak innenlandsk etterspørsel til å veie opp for dette. Samtidig har Kina etter manges syn sin egen store boligboble, der luften kan være i ferd med å gå ut. Det vil i så fall gjøre at de tre største motorene i verdensøkonomien går med redusert kapasitet.

Sannsynligheten er derfor stor for at vi står foran store utfordringer også i vårt land. Da vil boligprisene falle, kredittboblen kan sprekke og arbeidsmarkedet settes under press. Vår industri blir da svært utsatt for nedleggelser og oppkjøp. Strategiene for å sikre industri og verne arbeidsmarkedet og hvordan vi skal håndtere kredittboblen, bør legges så raskt som mulig. Fagbevegelsen har gjennom flere generasjoner stolte tradisjoner i så måte. Nå må den kunnskapen og arven igjen brukes for å ta vare på den norske modellen og sikre framtidig verdiskaping i en styrket realøkonomi.

Norge bør ikke lenger opprettholde regelverk og skatteordninger som stimulerer til eiendomsspekulasjon og overdrevne låneopptak.

Gjeld: Med høyere arbeidsledighet, lavere skatteinntekter og endrede forventninger til videre prisutvikling vil boligprisfall også ramme Norge,skriver kronikøren.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 20/2011)

12.12.2011
09:23
16.12.2013 17:52Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører. Her er hennes råd

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommuneansatte har fått ny lønn – men lærerne varsler streik

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

Ole Palmstrøm

Blir ikke streik i staten: Her er den nye lønna til de ansatte

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

Håvard Sæbø

Dette verkstedet kan bidra til å løse strømkrisa: – Men da må politikerne satse på vannkraft

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

Martin Guttormsen Slørdal

Er Jonny feilfri på jobb, kan han få en månedslønn i bonus

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Eirik Dahl Viggen

Mekling på overtid i staten: – Det er jævlig vanskelig

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

Statsansatte venter på meklinga: – Vi er streikeklare


Flere saker