JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er dette landet annerledes?

Den vestlige gjeldskrisa har foreløpig skapt små problemer i vår norske økonomi. Spørsmålet er om dette kan vedvare eller om også Norge vil bli rammet av boligprisfall, økt arbeidsledighet og svekket offentlig økonomi.12.12.2011
09:23
16.12.2013 17:52

Det som var en finanskrise er nå en statlig gjeldskrise, etter at stater over hele verden har brukt store summer på å redde egne banker. Kostnadene ved disse redningsaksjonene og lav skatteinngang, truer nå statsfinansieringen i en rekke land. Et nytt internasjonalt tilbakeslag synes derfor nesten uunngåelig når stadig flere stater må ha hjelp til å skaffe penger. Hovedutfordringen er denne gangen i eurosonen og pengeunionen i EU har forsterket problemene. Høsten 2008 var det en privat gjeldskrise som skapte problemene. Nå er det de europeiske statsfinansene som tilsynelatende står foran stupet, og vanlige folk er skviset mellom hvordan de skal håndtere egen gjeld og hvor mye de evner å bidra til å betjene statens gjeld og driftskostnader.

Krisa vil med andre ord bli langvarig og mer alvorlig enn den forrige, fordi den eneste som kan redde statene er sentralbanken og trykking av flere penger. USA og Storbritannia har allerede gjort dette. Men skal den tysk-dominerte europeiske sentralbanken gjøre det samme, vil det i praksis si at også Tyskland må være med og garantere for gjelda i middelhavslandene. Det finnes det gode grunner for ikke å gjøre. En av dem er at om Spania og Italia må ut av eurosonen, så vil de resterende landene i eurosonen måtte trykke penger for å redde seg selv. Går seddelpressa varm før disse landene bryter ut, kan euroen risikere hyperinflasjon. Og det har Tyskland og Europa dårlige erfaringer med …

Med bakgrunn i de dystre utsikter i våre europeiske naboland og Vesten for øvrig, så har det til nå vært forbausende lite effekter her i Norge. Ikke engang en skikkelig boligkorreksjon har vi hatt.

Boligprisfall var hovedårsak til dagens økonomiske problemer i mange land. Prisøkningen de siste tiårene bar i økende grad preg av pyramidespill, og til slutt røk fundamentet. Da det ikke var flere boligkjøpere igjen som kunne gå inn i markedet, stagnerte prisene. Fallet ble utløst av stigende renter og en voksende gruppe som ikke lenger greide å betale renter på økende gjeld. Et økende mislighold rev med seg bankvesenet og skapte til slutt finanskrisen, enkelt forklart. Påfølgende økt arbeidsledighet, svake offentlige finanser og økt privat sparing gjør at prisene i mange land fortsatt faller.

I hvilken grad kan norske boligpriser sies å være et pyramidespill? Det er ikke usannsynlig at hendelsesforløpet over også kan ramme Norge. Norske boligpriser har steget med godt over 300 prosent som helhet og nærmere 450 prosent i Oslo og Bærum siden tidlig nittitall. Ingen europeiske land har hatt en liknende prisvekst. Boligprisene i Sverige har til sammenlikning steget med 250 prosent i samme periode. Jens Stoltenberg er bekymret, og flere med ham.

I statsbudsjettet for 2012 understrekes det at brutto gjeldsnivå i husholdningene i Norge nå er om lag 200 prosent av disponibel inntekt. I USA var den private gjeldsbelastningen på rundt 140 prosent av disponibel inntekt da boblen sprakk i 2008.

Til tross for reallønnsvekst i Norge, i motsetning til mange andre land, så er mye av forbruket likevel i stor grad basert på lån. Med dagens lave renter og lav arbeidsledighet kan mange tåle en høyere gjeldsbelastning enn USA, men gjelda stiger fortsatt. I september ble det meldt at husholdningenes gjeld steg med nærmere 8 prosent årlig, mens lønnsveksten er på 4 prosent. Norske husholdninger har økt gjelda mer enn lønnsveksten hvert år siden midt på 1990-tallet. Det betyr at mange husholdninger akkumulerer gjeld i stort omfang og at de forutsetter videre vekst i boligprisene.

Med en ny nedtur i internasjonal økonomi vil norsk industri også bli rammet, varer og tjenester vil selge dårligere og skatteinngangen vil bli lavere og kommunene må kutte kostnader. Med høyere arbeidsledighet, lavere skatteinntekter og endrede forventninger til videre prisutvikling vil boligprisfall også ramme Norge.

Om vi ikke tror at dette landet er annerledes, bør begrensningene i kredittveksten komme før boblen sprekker. USAs avgåtte sentralbanksjef Alan Green-span sa at myndighetene ikke burde sprekke bobler som markedet skapte, av frykt for å gjøre feil. Hans syn var at det var bedre å rydde opp etterpå. Vi vet hva den strategien har ført til.

Norge bør ikke lenger opprettholde regelverk og skatteordninger som stimulerer til eiendomsspekulasjon og overdrevne låneopptak. Ett tiltak er å fjerne skattefradraget for lån – gradvis. Nå som renta er lav vil det ha små konsekvenser. Da vil man få ned prisen på boliger, fordi alle da får redusert sitt lånenivå. Dessuten vil det hjelpe dem som skal inn i boligmarkedet, som da vil få lavere lån, og det vil stimulere til sparing, som mange husholdninger trenger. Dagens skattefradrag på lån fungerer som indirekte subsidier til biler, båter og hytter, samt til ekstra utleieboliger som igjen øker etterspørselen og prisnivået på boliger. Dernest kan man videreutvikle eiendomsskatt på eiendom utenom egen bopel slik regjeringen allerede har begynt med. Videre bør man heve formuesgrunnlaget for uteleieboliger og senke den for aksjer. Da vil man få penger ut av et gjeldsdrevet eiendomssystem og over i (forhåpentligvis) produktiv virksomhet.

En ny internasjonal nedgang vil i neste runde antakelig utløses i EU og svekke økonomien i Europa og USA. Kina vil denne gang mest sannsynlig få større problemer, grunnet videre eksportfall, og for svak innenlandsk etterspørsel til å veie opp for dette. Samtidig har Kina etter manges syn sin egen store boligboble, der luften kan være i ferd med å gå ut. Det vil i så fall gjøre at de tre største motorene i verdensøkonomien går med redusert kapasitet.

Sannsynligheten er derfor stor for at vi står foran store utfordringer også i vårt land. Da vil boligprisene falle, kredittboblen kan sprekke og arbeidsmarkedet settes under press. Vår industri blir da svært utsatt for nedleggelser og oppkjøp. Strategiene for å sikre industri og verne arbeidsmarkedet og hvordan vi skal håndtere kredittboblen, bør legges så raskt som mulig. Fagbevegelsen har gjennom flere generasjoner stolte tradisjoner i så måte. Nå må den kunnskapen og arven igjen brukes for å ta vare på den norske modellen og sikre framtidig verdiskaping i en styrket realøkonomi.

Norge bør ikke lenger opprettholde regelverk og skatteordninger som stimulerer til eiendomsspekulasjon og overdrevne låneopptak.

Gjeld: Med høyere arbeidsledighet, lavere skatteinntekter og endrede forventninger til videre prisutvikling vil boligprisfall også ramme Norge,skriver kronikøren.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 20/2011)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.12.2011
09:23
16.12.2013 17:52Mest lest

SETTE GRENSER: – Jeg klarte ikke se mine egne grenser for hvor mye jeg kunne jobbe. Nav-veilederen så mye tydeligere enn meg at jeg ikke ville klare å jobbe fullt. Men hun så også at det var bra for meg å jobbe. Takket være personlig oppfølging fra henne, klarte jeg det, sier Wenche Reppen. Nesten mot sin vilje søkte hun, og fikk innvilget, delvis uføretrygd.

SETTE GRENSER: – Jeg klarte ikke se mine egne grenser for hvor mye jeg kunne jobbe. Nav-veilederen så mye tydeligere enn meg at jeg ikke ville klare å jobbe fullt. Men hun så også at det var bra for meg å jobbe. Takket være personlig oppfølging fra henne, klarte jeg det, sier Wenche Reppen. Nesten mot sin vilje søkte hun, og fikk innvilget, delvis uføretrygd.

Privat

Alenemor Wenche ble satt ut av spørsmålet fra Nav: – Evig takknemlig for hjelpen jeg fikk

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Debatt

Vi kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at den alminnelige aldersgrensen skal være ulik i privat og offentlig sektor, skriver Camilla Barth hos Jussformidlingen.

Vi kan ikke se at det er noen god begrunnelse for at den alminnelige aldersgrensen skal være ulik i privat og offentlig sektor, skriver Camilla Barth hos Jussformidlingen.

Anna Granqvist

«Vil du jobbe så lenge sinnet og kroppen holder? Da får vi håpe du ikke er ansatt i stat eller kommune»

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Live Glesne Kjølstad sammen Sorab Abolfathi og andre gode hjelpere under åpningen til Louis Pizza. Foto: Privat

Foto: Privat

Live ville hjelpe sine iranske venner og ga dem jobb. Nå skal hun i retten for tredje gang

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

DET ER HÅP: Fagforbundets økonom Bjørn Kristian Rudaa har selv bidratt til å snu mange nedbemanningsforslag.

Bjørn A. Grimstad

Slaget er ikke tapt selv om kommunen vil si opp ansatte. Her er økonomiekspertens råd

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Over 1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon, til tross for at de hadde null ansatte da koronakrisen startet. Det viser en kartlegging Dagbladet har foretatt.

Colourbox

1.400 selskaper har fått lønnskompensasjon. Problemet? De hadde ingen ansatte


Flere saker