JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frykten for EØS

EØS-diskusjonen på LO-kongressen handler ikke om jus. Den handler om hverdagen i norsk arbeidsliv.29.04.2013
15:48
16.12.2013 22:36

torgny.hasaas@lomedia.no

Når LO-kongressen åpnes, har Skolenes Landsforbund, Norsk Tjenestemannslag, Transportarbeiderforbundet, Fagforbundet, EL & IT Forbundet, Jernbaneforbundet og en rekke fylkesorganisasjoner det til felles, at de har med krav om å gjøre noe med EØS-avtalen.

For fire år siden vedtok LO-kongressen: «Tiden er nå inne for en bred og helhetlig evaluering av EØS-avtalens betydning for Norge. LO krever derfor en offentlig utredning hvor også utviklingen i forhold til faglige rettigheter og velferdsordninger inngår.»

Etter dette vedtok regjeringa å nedsette Europa-utredningen. I januar 2012 la utvalgets leder, jus-professor Fredrik Sejersted fram sin nesten 1000 sider tykke utredning om Norges forhold til Europa. Utredningen beskriver svært tette forbindelser mellom Norge og EU. EØS-avtalen er bare én av til sammen 74 avtaler som Norge har med EU.

600 norske lover

Utredningen fant at av 600 norske lover inneholder omlag 170 EU-rett.

Da EØS-utredningen ble nedsatt, var regjeringen klar på at utvalget ikke skulle utrede alternative tilknytningsformer til EU. Dette fikk en gruppe fra EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Nei til EU og bondeorganisasjonene til å ta initiativet til utredningen «Alternativer til dagens EØS-avtale».

Europa-utredningen kom i januar 2012, og Alternativ-utredningen to måneder seinere.

Nå skal LO-kongressen vedta veien videre. Kjernen i innstillinga fra et samlet LO-sekretariat er: «De siste 20 årene har EØS-avtalen ivaretatt Norges interesser på dette området. EØS-avtalen er derfor grunnlaget for LOs faglige europapolitikk.» I tillegg legger sekretariatet stor vekt på at en må utnytte handlingsrommet i avtalen.

En rekke direktiver

Diskusjonen om EU i fagbevegelsen dreier seg ofte om direktiver eller rettere sagt bruk av reservasjonsretten for å reservere seg mot direktiver. I 2005 dreide det seg om Tjenestedirektivet, så kom Datalagringsdirektivet og Tredje postdirektiv. For et år siden raste debatten om Vikarbyrådirektivet. Ved kongressen nå er to nye direktiv aktuelle, Håndhevingsdirektivet og Jernbanepakke IV.

Håndhevingsdirektivet gjelder forståelsen av Utstasjoneringsdirektivet. Utstasjoneringsdirektivet er EUs verktøy for å hindre at arbeidstakere sendt fra et land til et annet undergraver lønns- og arbeidsforholdene i vertslandet. Gjennom dommer i EU-domstolen, den såkalte Laval-kvartetten, har dette prinsippet blitt utfordret. Fri flyt av arbeidskraft er satt over beskyttelsen mot sosial dumping. Europeisk fagbevegelse har krevd et nytt Utstasjoneringsdirektiv. EU-kommisjonens svar er Håndhevingsdirektivet.

Det mest kontroversielle i Håndhevingsdirektivet er en uttømmende (det vil si fullstendig) liste over tillatte kontrollmekanismer. Landene skal ikke ha lov til å innføre tiltak som ikke står på lista. Dette forslaget har den norske regjeringa sagt at de er imot.

Jernbanepakke IV, som egentlig heter Direktiv om samtrafikkevnen i jernbanesystemet i EU, har møtt stor motstand i Norge. Jernbaneforbundet og Lokomotivmannsforbundet har ikke sendt inn forslag til LO-kongressen mot direktivet, fordi forslaget fra EU-kommisjonen først kom etter at forslagsfristen til LO-kongressen var utløpt. I Jernbanepakke IV foreslår EU full konkurranse på persontrafikken på i praksis alle jernbanestrekninger i Norge. Dette er det samme prinsippet som i Postdirektivet som Norge har reservert seg mot å innføre.

Fellesforbundet

Direktivkampen dreier seg ikke om jus. Den dreier seg om hvordan norsk arbeidsliv skal utformes.

Fellesforbundets landsmøte i oktober 2011, vedtok å kreve at Norge reserverte seg mot å innføre Vikarbyrådirektivet. Et samstemt landsmøte (vedtatt mot én stemme) stilte seg bak kravet. Men det landsmøtet først og fremst protesterte mot, var bruken av innleie og midlertidige i arbeidslivet. Taler etter taler beskrev hvordan det faste arbeidsforholdet er i ferd med å forsvinne og erstattes av innleide og midlertidige ansatte. Fellesforbundet har vært stødigst av alle i sitt forsvar for EØS-avtalen. Like fullt bevilget forbundet penger til EØS-skeptikerne i Alternativ-utredningen.

På kongressen vil tillitsvalgte fra hele landet entre talerstolen på nytt. De vil beskrive en hverdag med kolleger som kommer og forsvinner og snakker dårlig norsk, arbeidsgivere med svart belte i å trikse og mikse med kontrakter for å unngå å gi de ansatte de lønns- og arbeidsforholdene de har krav på.

Verftsdommen

5. mars falt avgjørelsen i Verftssaken. Åtte verft, Norsk Industri og NHO gikk til sak for å begrense allmenngjøringa av tariffavtaler til stort sett bare å gjelde lønn. Saken rettet seg mot staten ved Tariffnemnda, med LO og Fellesforbundet på sin side.

Verftene tapte i Tingretten og Lagmannsretten, men fikk støtte fra Efta-domstolen. Da Høyesterett skjøv Efta-domstolens avgjørelse til side, var det helt avgjørende for EØS-avtalens framtid.

Fellesforbundets leder, Arve Bakke, er en svoren EØS-tilhenger.

– Sier Høyesterett at EU-retten går foran et grundig knesatt prinsipp i norsk arbeidsliv, blir det ikke bare reforhandling av EØS-avtalen – da blir det mer. Da er ikke EØS-avtalen god nok for Norge, uttalte Arve Bakke til Klassekampen før dommen falt.

Uten denne dommen ville debatten på LO-kongressen blitt et stormløp mot EØS-avtalen.

I forslagsbunken til LO-kongressen er det langt mellom tilhengerne av EØS-avtalen. Det eneste forslaget kommer fra Telemark: «EØS-avtalen er en grunnleggende viktig avtale for norske arbeidstakere og norsk verdiskapning.»

Men også de setter krav til avtalen:

«Det er videre en forutsetning at arbeidet på følgende områder forsterkes:

– Kampen mot sosial dumping

– Reduksjon i bruk av vikarer og vikarbyråer/bemanningsselskaper

– Svekkelse av kompetansekrav i tilknytning til de ulike fagområder»

ILO over EØS

LO kjører fram ILO som overordnet EØS. I kongressheftet om EØS-avtalen skriver LO: «EØS-relevante regler må være i samsvar med ILO-konvensjoner, Europarådets sosialpakt og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Det må ikke være tvil om at grunnleggende internasjonale arbeids- og sosialstandarder som Norge er forpliktet til å etterleve må veie tyngre enn hensynet til de fire friheter som følger av EØS-avtalen.»

Fra mer EØS-skeptisk hold som LO i Oslo, kreves det at arbeidslivet skal ut av EØS-avtalen og de foreslår at: «regjeringen tar initiativet til å endre EØS-avtalen slik at den ikke griper inn mot norske tariffavtaler eller lovfestede rettigheter i arbeidslivet.»

Økt handlingsrom

Da Europautredningen ble lagt fram, var det et viktig poeng at den norske regjeringa måtte bruke handlingsrommet som faktisk finnes i EØS-avtalen. I utredningen står det: «det (er) i utnyttelsen av handlingsrommet innenfor rammene av avtalene med EU, snarere enn i en politikk for å påvirke EU, at de langt største mulighetene for norske politikere og myndigheter til å ivareta nasjonale interesser og ønsker ligger.»

Så spørs det om LO-kongressen er fornøyd med økt handlingsrom og ILO-prioritet eller om kongressen mener det må sterkere lut til for å ordne opp i sosial dumping og EU-direktiver.

29.04.2013
15:48
16.12.2013 22:36Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Charles Blålid har i fire år vært uenig med Statens pensjonskasse om pensjonsnivået sitt. Nå har han vunnet fram i Trygderetten.

Torgrim Halvari/NOF

Charles vant i retten. Nå øker pensjonen med flere tusen

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

UTMELDT: Tidligere forbundssekretær Arne Drabløs i NJF registrerer at mange av kollegaene i jernbanesektoren har meldt seg ut av Arbeiderpartiet, i likhet med ham selv.

Nina Hanssen

Hundrevis av jernbanefolk forlater Ap: – Dette bør bekymre Støre

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

GIR SEG: Etter å ha vært med siden starten i 2014, gir milliardæren Trond Mohn seg som bidragsyter for Tankesmien Agenda.

Marit Hommedal / NTB

Mohn takker for seg i Tankesmien Agenda

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

OPPGITT: Hovedtillitsvalgt Daniel Sjåfjell i Forsvarsbygg mener de ansatte i Bodø har måttet gjennomgå en unødvendig påkjenning med de avlyste oppsigelsene.

Guro Gulstuen Nordhagen

Avverget oppsigelser på flyplass, inntil videre: – En usikkerhet ansatte må leve med

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

Debatt

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kraftproduksjon blir ikkje lenger sett på som viktig infrastruktur, men som ei vare som skal seljast til høgast mogleg pris, meiner lokale LO-leiarar.

Kai Hovden

«Tida er inne for å ta politisk kontroll over krafta vår», meiner lokale LO-leiarar


Flere saker