JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Budsjett mot auka arbeidsløyse

Regjeringa spår at arbeidsløysa vil auke frå nå 3,2 til 3,7 prosent i 2010. I statsbudsjettet har den difor teke høgd for det - gjennom eit auka tiltaksnivå, endringar i reglane for bedriftsintern opplæring og ved å føre endringane i dagpenge- og permitteringsreglane vidare.13.10.2009
11:51
16.12.2013 11:31

– Desse tiltaka er viktige i kampen mot arbeidsløysa, og det er no behov for ein auka innsats mot langtids arbeidsløyse, seier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Dagpenge- og permitteringsreglar føres vidare

Regjeringa har gjort fleire endringar i dagpenge- og permitteringsregelverket for å hjelpe verksemdene med å halde på arbeidskrafta i nedgangskonjunkturen.

I Regjeringa si tiltakspakke i januar 2009 vart maksimal periode med dagpengar under permitteringar auka, frå 30 til 52 veker, og perioden der arbeidsgivaren har lønnsplikt vart redusert frå 10 til 5 dagar. I revidert nasjonalbudsjett 2009 blei kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpengar redusert frå 50 til 40 prosent for permitterte.

Regjeringa fører alle endringane vidare i 2010, noko som har ein samla kostnad på 540 millionar kroner i 2010.

78.200 arbeidsmarknadsplassar

Nivået på arbeidsmarknadstiltaka aukar med 3.000 plassar i snitt i 2009. Auka skal medverke til å gi arbeidsretta bistand til arbeidslause og arbeidssøkjarar med nedsett arbeidsevne. I 2010 gir løyvinga til arbeidsmarknadstiltak rom for totalt om lag 78.200 plassar. Innanfor det totale tiltaksnivået er det rom for ein auke i talet på plassar til forsøket med tidsubestemt lønnstilskott.

Meir til Arbeids- og velferdsetaten

Etaten skal i 2010 særleg prioritere betre forvaltning av ytingar og legge vekt på arbeidet med å motverke langtidsarbeidsløyse. Oppfølgingsarbeidet av sjukmeldte vil også bli styrka. Det skal leggast til rette for ei god innføring av arbeidsavklåringspengar og arbeidsevnevurdering.

Bedriftsintern opplæring

På grunn av situasjonen på arbeidsmarknaden innfører regjeringa midlertidige endringar i regelverket for BIO. Inngangsvilkåra blir mjuka opp, slik at tilskott til bedriftsintern opplæring ikkje berre kan gis ved omstillingar, men også til bedrifter som blir ramma av forbigåande marknadssvikt på grunn av konjunkturmessige forhold. Vidare blir den maksimale tida ein kan gå på tiltak utvida ut over grensa, som i dag er på 13 veker.

Pensjon og arbeidsinntekt

Regjeringa ønskjer å stimulere eldre til å stå lenger i arbeid. Frå 1. januar 2008 blei inntektsprøvinga av alderspensjon til 67-åringar oppheva, frå 1. januar 2009 for 68-åringar. Erfaringane syner at fleire eldre kombinerer arbeid og pensjon.

Regjeringa ønskjer difor å leggje ytterligare til rette for å behalde eldre i arbeidslivet, og gjer difor framlegg om å oppheve inntektsprøvinga for 69-åringar frå 1. januar 2010. Alle alderspensjonistar kan dermed kombinere pensjon og arbeidsinntekt utan at pensjonen blir avkorta. Dei samla meirutgiftene for folketrygda blir på om lag 175 millionar kroner i 2010.

Utvida langtidsarbeidslausegaranti

Regjeringa utvidar også målgruppa for langtidsarbeidsløysegarantien. Garantien skal sikre tilbod om arbeidsretta bistand til personar som har vore arbeidslause over ein lengre periode.

Den vil frå og med 2010 omfatte personar som har hatt ein arbeidssøkjarperiode på to år og har vore samanhangande ledige dei siste seks månadene.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.10.2009
11:51
16.12.2013 11:31Mest lest

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan gjøre det vanskelig for Wizz Air i Norge

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren: – En stor lettelse

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Debatt

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Lillehammer (HiL)

«Det som har skjedd, er at staten har konfiskert hele tjenestepensjonen min», skriver Paul Knutsen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Thomas Brun / NTB

Maksperioden på dagpenger forlenges. Se hvem det gjelder

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter


Flere saker