JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Budsjett mot auka arbeidsløyse

Regjeringa spår at arbeidsløysa vil auke frå nå 3,2 til 3,7 prosent i 2010. I statsbudsjettet har den difor teke høgd for det - gjennom eit auka tiltaksnivå, endringar i reglane for bedriftsintern opplæring og ved å føre endringane i dagpenge- og permitteringsreglane vidare.13.10.2009
11:51
16.12.2013 11:31

– Desse tiltaka er viktige i kampen mot arbeidsløysa, og det er no behov for ein auka innsats mot langtids arbeidsløyse, seier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Dagpenge- og permitteringsreglar føres vidare

Regjeringa har gjort fleire endringar i dagpenge- og permitteringsregelverket for å hjelpe verksemdene med å halde på arbeidskrafta i nedgangskonjunkturen.

I Regjeringa si tiltakspakke i januar 2009 vart maksimal periode med dagpengar under permitteringar auka, frå 30 til 52 veker, og perioden der arbeidsgivaren har lønnsplikt vart redusert frå 10 til 5 dagar. I revidert nasjonalbudsjett 2009 blei kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpengar redusert frå 50 til 40 prosent for permitterte.

Regjeringa fører alle endringane vidare i 2010, noko som har ein samla kostnad på 540 millionar kroner i 2010.

78.200 arbeidsmarknadsplassar

Nivået på arbeidsmarknadstiltaka aukar med 3.000 plassar i snitt i 2009. Auka skal medverke til å gi arbeidsretta bistand til arbeidslause og arbeidssøkjarar med nedsett arbeidsevne. I 2010 gir løyvinga til arbeidsmarknadstiltak rom for totalt om lag 78.200 plassar. Innanfor det totale tiltaksnivået er det rom for ein auke i talet på plassar til forsøket med tidsubestemt lønnstilskott.

Meir til Arbeids- og velferdsetaten

Etaten skal i 2010 særleg prioritere betre forvaltning av ytingar og legge vekt på arbeidet med å motverke langtidsarbeidsløyse. Oppfølgingsarbeidet av sjukmeldte vil også bli styrka. Det skal leggast til rette for ei god innføring av arbeidsavklåringspengar og arbeidsevnevurdering.

Bedriftsintern opplæring

På grunn av situasjonen på arbeidsmarknaden innfører regjeringa midlertidige endringar i regelverket for BIO. Inngangsvilkåra blir mjuka opp, slik at tilskott til bedriftsintern opplæring ikkje berre kan gis ved omstillingar, men også til bedrifter som blir ramma av forbigåande marknadssvikt på grunn av konjunkturmessige forhold. Vidare blir den maksimale tida ein kan gå på tiltak utvida ut over grensa, som i dag er på 13 veker.

Pensjon og arbeidsinntekt

Regjeringa ønskjer å stimulere eldre til å stå lenger i arbeid. Frå 1. januar 2008 blei inntektsprøvinga av alderspensjon til 67-åringar oppheva, frå 1. januar 2009 for 68-åringar. Erfaringane syner at fleire eldre kombinerer arbeid og pensjon.

Regjeringa ønskjer difor å leggje ytterligare til rette for å behalde eldre i arbeidslivet, og gjer difor framlegg om å oppheve inntektsprøvinga for 69-åringar frå 1. januar 2010. Alle alderspensjonistar kan dermed kombinere pensjon og arbeidsinntekt utan at pensjonen blir avkorta. Dei samla meirutgiftene for folketrygda blir på om lag 175 millionar kroner i 2010.

Utvida langtidsarbeidslausegaranti

Regjeringa utvidar også målgruppa for langtidsarbeidsløysegarantien. Garantien skal sikre tilbod om arbeidsretta bistand til personar som har vore arbeidslause over ein lengre periode.

Den vil frå og med 2010 omfatte personar som har hatt ein arbeidssøkjarperiode på to år og har vore samanhangande ledige dei siste seks månadene.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
13.10.2009
11:51
16.12.2013 11:31Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied

Ole Palmstrøm

Unio vil kreve mer i lønnsvekst


Flere saker