JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Graver fram glemt historie

Engasjementet i Jernbaneforbundet var sterkt fra første dag under borgerkrigen i Spania. Protokoller fra møter og artikler i Jernbanemanden forteller at medlemmene var svært oppmerksomme på trusselen fra fascismen.08.06.2010
13:40
16.12.2013 13:30

oystein@lomedia.no

Krigen startet 17. juli 1936 med et militært opprør mot den demokratisk valgte regjeringen. Bare noen uker senere, 6. september, holdt Oslo distrikts stasjonspersonale ekstraordinært årsmøte for å diskutere støtte til Spaniahjelpen.

Organisasjonen oppsto spontant, og ble en forløper til Norsk Folkehjelp.

– Vedtaket ble 200 kroner, en stor sum for en liten forening den gang, forteller Tore Mentyjærvi.

Samme år bevilget Norsk Jernbaneforbund sentralt 5000 kroner til saken. Andre foreninger ga uttrykk for en sterk vilje, og beklaget at en slunken kasse bare ga mulighet til beskjedne bidrag.

Leter

Mentyjærvi går gjennom NJFs blad Jernbanemanden og forbundets protokoller og beretninger fra årene 1936–39 for å følge debatten.

Andre kilder må brukes for å finne ut om engasjementet førte til at medlemmer reiste til Spania for å slutte seg til de internasjonale brigadene som kjempet mot Franco.

Både verving og deltakelse ble forbudt, og måtte foregå i det skjulte.

– Jeg prøver å slå fast hvor mange jernbanefolk som dro og hvordan det gikk med dem. Først skal jeg se på aktiviteten i forbundet, forteller Mentyjærvi.

Målet er å systematisere funnene og få dem publisert.

– Jeg gjør dette på fritida og lover ingenting når det gjelder omfang eller publiseringsdato, men ambisjonen er å gi ut et hefte eller en liten bok, eventuelt en serie artikler. Neste år er det 75 år siden utbruddet, og det kunne passe å ha noe klart til da, sier Mentyjærvi, til daglig leder i Salgspersonalets Fagforening (SPF).

Reiste ut

Mange kvinner engasjerte seg i innsamlingsarbeidet. Noen dro også til Spania for å delta i humanitært arbeid.

Nestleder i SPF, Bente Sandaker, samler fakta om deres bidrag. Hun favner bredere enn bare NJF-medlemmer.

– Bakteppet er det samme. Det er spennende å se på norske kvinners innsats for å hjelpe til den demokratisk valgte regjeringen, forteller Sandaker.

Engasjementet var omfattende. Kjente samfunnsdebattanter deltok i innsamlingsarbeidet.

Det ble finansiert et norsk-svensk sykehus i Alcoy, der norske sykepleiere jobbet.

Journalister som Gerda Grepp og Lise Lindbæk rapporterte fra fronten. Flere lyrikere skrev dikt. Og mens utenriksminister Koht sto for nonintervensjon, var datteren hans sterkt engasjert i støttearbeidet.

Innsatsen holdt fram etter at de internasjonale brigadene ble oppløst og sendt hjem.

– Republikkens regjering gjorde et desperat forsøk på å stanse støtten fra Tyskland og Italia til opprørerne. De vedtok at alle utenlandske tropper skulle ut av landet, til ingen nytte. NJF bevilget midler til å hjelpe veteranene da de kom tilbake, sier Bente Sandaker.

Forpliktende

Begge understreker at engasjementet var stort i hele fagbevegelsen. I NJFs protokoller er det henvist til en rekke skriv og vedtak fra andre forbund i LO. Hvor omfattende dette ble, er ikke klart.

– Ingen andre forbund har kartlagt sine aktiviteter i forhold til den spanske borgerkrigen. Men industriarbeiderne i Odda reiste midler til en ambulanse ved hjelp av ekstrakontingent. De som nektet å bidra ble ekskludert, forteller Mentyjærvi.

En del slik informasjon er hentet fra boka ”Tusen dager”, utgitt av forfatterne Jo Stein Moen og Rolf Sæther som Mentyjærvi har et samarbeid med.

Han har blant annet stilt ut samlingen sin av effekter og våpen fra borgerkrigen, og fremført sanger fra perioden under deres foredrag.

Også i NJF ble det tatt inn ekstrakontingent, øremerket hjelpearbeidet.

– Fagbevegelsen var klar på at dette var en kamp mot fascismen og alt den sto for. De så at under et slikt styre har individet ingen verdi.

Blokade

Humanitær bistand var tillatt. Å samle inn til våpen eller reise til Spania for å delta i kampene ble ulovlig fra februar 1937.

Da vedtok Folkeforbundet, forløperen til FN, etter initiativ fra Englands statsminister Neville Chamberlain, at ingen utenforstående skulle blande seg inn.

Regjeringen Nygaardsvold, med utenriksminister Halvdan Koht som pådriver, valgte å støtte Folkeforbundets nonintervensjon, og fikk et enstemmig Storting med seg:

”Det skal være forbudt her i riket å la sig hverve til krigstjeneste for noen av partene i borgerkrigen (…).”

Da hadde Hitler og Mussolini gitt Franco solid støtte.

– Den spanske marinen nektet å frakte tropper fra de afrikanske områdene over til selve Spania i 1936. Da trådte Tyskland til med flytransport. Hitlers luftbro var avgjørende for resultatet. Her deltok også norske piloter. De var riktignok ikke mange, under ti nordmenn alt i alt bisto Franco, men det er utrivelig å tenke på at de gjorde mye for å sikre opprørerne seieren, sier Mentyjærvi.

Et land som ga mye hjelp til regjeringen var Sovjetunionen. Det kostet.

– KGBs forgjenger GRU fikk operere fritt, og stalinistene fikk uforholdsmessig stor innflytelse. Brigadene sloss for en demokratisk valgt regjering med bred støtte i befolkningen. Den gjennomførte blant annet jordreformer. Derfor blir ettermælet til de frivillige merkelig, når det nærmest virker som om Franco gjorde opprør mot et kommunistisk regime, mener Mentyjærvi.

De som kjempet for å gjeninnføre monarkiet var også en mangfoldig samling av adel, kirkelige konservative og militære. Diktatoren Francisco Franco blir deres øverste leder, ”ansvarlig bare for Gud og historien” og innfører den romerske hilsenen med høyre arm løftet.

Politisk skille

Den norske regjeringens ikke-innblandingspolitikk provoserte fagbevegelsen, NJF inkludert.

I all hovedsak bidro blokaden til at støtten fra Italia og Tyskland kunne fortsette, mens den lovlig valgte regjeringen ikke kunne få hjelp utenfra.

I 1938 hadde NJF landsmøte, og da innsamlingen kom opp som sak, ble det også vedtatt en klar uttalelse – enstemmig:

”I ly av nonintervensjonskomiteens bestemmelser kan Franco – understøttet av de fascistiske makter Tyskland og Italia – legge hele byer i ruiner og myrde tusenvis av uskyldige kvinner, barn og oldinger. Landsmøtet krever at nonintervensjonspolitikken ophører, og at Spania får adgang til å skaffe sig våben for å slå fascismen tilbake.”

Stasjonspersonalets landsråd foreslo å bevilge 2000 kroner. Det ble vedtatt ved akklamasjon.

– Engasjementet fra grasrota, som ga så sterkt utslag på landsmøtet, kan nok skyldes frykten for fascismen som bredte seg i Europa. I Spania kom det til åpen konfrontasjon. På republikkens side deltok også hjemløse tyskere og italienere, folk som ikke hadde noe land å vende tilbake til, sier Mentyjærvi.

Et tema han er interessert i å se nærmere på er uenigheten mellom de partitro og radikale krefter, også i stor grad innenfor arbeiderpartiet, som ville sende våpen.

Forfatteren Arnulf Øverland harselerte med innsamlingen til ambulanser – burde det ikke like gjerne sendes likkister?

– Hvorfor kan vi ikke hjelpe Madrid med å forsvare seg mot luftangrep, spurte Øverland, ifølge boken ”Tusen dager”.

Konsekvenser

Spania var ruinert i 1939, og hadde lite å bidra med under 2. verdenskrig, noe som fikk en rasende Hitler til å karakterisere Franco som upålitelig.

Da Franco i 1944 så hvilken vei krigslykken gikk og proklamerte, for å berge sitt eget skinn, at Spania aldri hadde vært fascistisk, karakteriserte Hitler ham som frekk. Offisielt var Spania nøytralt.

– Landet sendte ”Den blå divisjon”, oppkalt etter fascistpartiets blå skjorter, til Østfronten for å kjempe mot Sovjetunionen. Ifølge regimet besto den kun av frivillige. Hvor frivillig deltakelsen var, er det grunn til å stille spørsmålstegn ved, sier Mentyjærvi.

Franco klarte å mobilisere drøyt 18 000 mann. Offiserer og befal var profesjonelle soldater, mange med erfaring fra borgerkrigen. Ofte ble rekruttene vervet under press.

Da divisjonen ble satt inn under beleiringen av Leningrad i 1942-43 og opplevde store tap, sendte Franco vernepliktige som forsterkninger.

– Hadde Spania unngått å bli utarmet av borgerkrigen og hatt ressurser til å yte fullverdig støtte til Hitlers styrker, kunne europeisk historie sett helt annerledes ut. Man kan si at de som slåss for republikken og mot Francos fascister tapte borgerkrigen, men de hjalp allikevel i høy grad til med å vinne andre verdenskrig før den i det hele tatt hadde begynt, sier Tore Mentyjærvi.

Hvis medlemmer i NJF har opplysninger som kan bidra i arbeidet, vil han gjerne bli kontaktet. Mobilnummeret er 916 53 471, epostadressen: to-ment@online.no

Kilder:

Rolf Sæther, Jo Stein Moen: Tusen dager. Gyldendal 2009 Store norske leksikon

1931: Venstreseier ved valgene. Fra monarki til demokratisk republikk. Gjennomførte jordreformer.

1933–34: Konservativ regjering. Reformvedtak settes til side.

1935–36: Sterk sosial og politisk uro.

1936: En samling av sosialister og radikale republikanere vinner valget. Følges av konfrontasjoner. Militæroppstand i Marokko og på Kanariøyene innleder borgerkrigen. Får avgjørende støtte fra Tyskland og Italia, samt Portugal.

1937: Folkeforbundet vedtar nonintervensjon. Norge følger opp, forbudt å verve seg og sende våpen.

1939: Borgerkrigen slutter med seier for opprørerne. Falangen blir eneste tillatte parti.

1939–45: Formelt nøytralt under 2. verdenskrig. Sender store tropper til Østfronten.

1973: Franco utnevner ny regjeringssjef etter seg selv.

1975: Franco dør. Juan Carlos utnevnes til konge.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
08.06.2010
13:40
16.12.2013 13:30Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

Rønnaug Jarlsbo

Åpnet pasientjournalen til kjærestens ekskone: – Jeg skjønte ikke konsekvensene

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

Glen Musk

Rundt 350 vektere må bytte arbeidsgiver etter at Securitas tapte anbud

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

DYRT: Altus Intervention-klubbleder Ulf Tegnér opplever at pensjonistene melder seg ut av Industri Energi, og fikk med seg landsmøtet på at forbundet skal se på et mulig kutt i pensjonistkontingenten.

Jan-Erik Østlie

Ulf synes det er for dyrt for pensjonistene – snudde landsmøtet

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

FOLKEBONUS:  Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

FOLKEBONUS: Er du over 17 år og tjener 500.000 kroner eller mindre, vil SV gi deg 1.450 kroner i 2022. Pengene tas fra inntektene på den økte CO₂-avgiften.

Colourbox (illustrasjonsbilde)

SV vil bruke penger fra klimaavgiften til å gi deg en gavesjekk

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

PENSJON: Da Vilde Wessel Ljungberg ble tatt ut i kulturstreiken, måtte hun lære det grunnleggende om pensjon. Da fikk hun seg en vekker.

Cathrine Kahrs

Vilde (27) visste lite om pensjon. Så skulle hun streike for en bedre ordning

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Leif Martin Kirknes

LO øker presset på Støre i feriepenge-saken: – En skam om ikke fellesskapet stiller opp

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

TARIFF-JUBEL: Christine Lie og Marthe Kaland er tillitsvalde i Norges einaste «Mækker'n» med tariffavtale. No har dei tilsette fleire rettar skrivne ned og fagforeininga og forbundet i ryggen.

Håvard Sæbø

Christine (22) og Marthe (25) er tillitsvalde i Norges einaste McDonald’s med tariffavtale

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Arbeidsminister Hadia Tajiks vurdering er at minstelønnsdirektiv, slik det nå er utformet, ikke er omfattet av EØS-avtalen.

Håvard Sæbø

Norden sier nei til EUs minstelønn. Norge slipper å innføre dette, hevder Hadia Tajik

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident


Flere saker