JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Oslo er to byer

Inntekstforskjellene er størst i Oslo. Middelklassen stikker stort seg av med spesialisthelsetjenestene og folk i ytre vest lever fra sju til tolv år lenger enn på østkanten. – Oslo er ikke en, men to byer, mener Erik Hagen, fagforeningsleder i Arcus.10.09.2010
10:35
16.12.2013 14:02

stig.christensen@lomedia.no

Tre av fire Oslo-borgere er enig i at det er betydelig klasseskille i det norske samfunnet. Ifølge Statistisk sentralbyrå skiller Oslo seg ut ved å ha en langt høyere inntektsulikhet enn i resten av landet. Den høyere levealderen de siste tiårene har nesten bare kommet høyt utdannede grupper til gode. Blant de som defineres som fattige i Oslo, finner vi de fl este i de østlige bydeler, og i stor grad i innvandrerfamilier. Skoler med høy minoritetsandel finner vi på Mortensrud, Tøyen og ikke minst i Groruddalen, et område med 165 000 innbyggere og 60 000 arbeidsplasser. Her ligger Gran skole med en minoritetsandel på 95 prosent.

KLASSE I 2010?

Bare noen steinkast unna Gran skole fi nner vi Furuset frivillighetssentral, med leder Tone Glad og prosjektleder Gunn Indrevær. De ser store forskjeller mellom øst og vest i byen, men klasser? Er det et begrep de føler seg bekvemme med?

– Jeg er oppvokst i en tid da dette var mer aktuelt. Nå vet jeg ikke. Det er nesten ikke industriarbeidere igjen. Klassebegrepet må defineres på nytt, mener Tone Glad, som er medlem av Fagforbundet.

Det bor mange innvandrere og arbeidsfolk i Groruddalen. Levealderen er lavere enn vest i byen, helsa gjennomgående dårligere og inntekt og formue lavere. Likevel advarer Glad og Indrevær mot å legge ensidig vekt på det negative, noe de mener media har vært flinke til. Begge trekker fram de positive sidene ved Furuset. De to fokuserer ikke så mye på kulturforskjellene mellom folk, og Indrevær understreker at det fins masse ressurser i området som ikke blir etterspurt.

– Folk må få delta på sitt vis, mener hun, og legger til at mange bidrar mye selv om de ikke har høy utdanning. Indrevær registrerer et vidsyn hos unge mennesker som vokser opp på et sted som Furuset.

– Når noen for eksempel begynner på videregående på Kristelig Gymnasium, kan de oppfatte at de møter en elite oppvokst i sin egen boble på Oslo vest, en elite med gode kontakter i middelklassen og de øvre sjikt. Det er «disse andre» som er bærere av definisjonen på hva som er «det gode liv».

– Du kan komme fra Furuset og ta høy utdanning, men med mørk hud blir det vanskeligere. Du har ikke det nettverket som folk fra middelklassen har.

Begge har ett grunnleggende råd til politikerne:

– De må komme hit jevnlig, snakke med folk og høre hvordan vi opplever livet, ikke bare hver gang det er valg.

SATSING Furuset er en bydel med grønne sletter og luft mellom blokkene.

– Det er fine boområder her, men strøket har lav status. Det er et paradoks, mener Gunn Indrevær, som jobber i prosjektet «Bo sammen», en del av Groruddalssatsingen. Statistikken viser at andelen etniske nordmenn går ned i Groruddalen.

– Det er en fordel med et blandet samfunn, så det er ikke en ønsket utvikling. Vi må ha folk som representerer språket. Å mestre norsk er inngangen til det norske samfunnet. Du må ha nettverket og skjønne kodene, mener Indrevær.

– Hvilke krav vil dere stille til politikerne?

– Hold fast på Groruddalssatsingen med å ruste opp området fysisk, bygge turveier med god belysning, sørge for at gresset klippes og at det fins nok søppeldunker, i det hele tatt legge til rette for et godt bomiljø.

Tone Glad og Gunn Indrevær roser biblioteket som daglig har 600 besøkende, og mener det er behov for flere møteplasser.

Jamil Syed jobber sammen med Indrevær i «Bo sammen». Han har holdt foredrag i Inkluderingsdepartementet og kunne registrere at kjennskapet til de østlige deler av byen ikke nødvendigvis var veldig stor. Han vil ha inkludering med gjensidig respekt og få bort «vi» og «de»– tenkningen.

– Kun 50 prosent stemmer på østkanten, mens valgdeltakelsen på vestkanten er over 80 prosent. Hva må gjøres?

– Det trengs bedre informasjon, både om rettigheter og plikter. Folk skal vokse opp her, det gjelder deres liv. Da dreier det seg om å skape et eierforhold til samfunnet, skape tilhørighet og identitet. Vi som har opprinnelse fra andre land må inn i styrene i borettslaget. Da kommer også engasjementet og valgdeltakelsen, mener Syed.

BOLIG OG ARBEIDSPLASSER

Erik Hagen, fagforeningsleder og leder i næringspolitisk utvalg i LO i Oslo, mener den langsiktige kampen fram mot valget i 2011 må få preg av to-delingen av byen.

– Ta boligpolitikken. Unge arbeidsfolk mangler faktisk penger til å komme inn på boligmarkedet i Oslo. De har ikke foreldre som kan skyte inn store deler av innskuddet, sånn som barn av middelklassen har. Dessuten blir det mer og mer vikarer og innleie, folk som ikke får lån da de ikke kan dokumentere en sikker inntekt. Derfor må vi slåss for trygge og faste jobber hele tiden, mener Hagen.

Hagen, som sitter på kontoret i Arcus på Hasle nederst i Groruddalen, mener det trengs et bredt tilbud av arbeidsplasser i hovedstaden, ikke bare finansinstitusjoner og papirflyttere. Mange av de gamle industribedriftene blir utsatt for press for å flytte ut av byen.

– Ta Arcus, vi skal ende opp på Gjelleråsen i 2012. Bedriften får noe sånt som 900 millioner for tomta. Gamle Nycomed, nå GE Healthcare, har blitt omringet av boliger. Dermed kan man også der risikere å føle presset fra omgivelsene for å flytte ut. Noen steder i byen må man prioritere arbeidsplasser, andre steder boliger, mener Hagen.

Fagbevegelsen i Oslo har også slåss for Alnabru, som selve navet i distribusjonen. Gods blir lastet om for så å bli spredt over hele landet. Jernbanen er en nøkkel her, miljøvennlig og samfunnsnyttig. LO i Oslo måtte kjempe for å opprettholde dette viktige knutepunktet med et vell av arbeidsplasser. Erik Hagen kritiserer det borgerlige byrådet i Oslo for ikke å ha noen politikk for et mangfoldig arbeidsliv.

STØY OG FORURENSING

Et annet spørsmål som opptar fagforeningslederen er skjerming av hovedveier i Groruddalen.

– Det går rushtrafikk og tungtrafikk på Trondheimsveien bare noen meter fra boligblokkene. Jeg ser dette som en klassediskriminering i Oslo. Vestkanten med langt lavere boligtetthet blir skjermet mens arbeidsfolk på østkanten må tåle støy og luftforurensing i mye større grad.

Et annet område som må fram i valgkampen er helse- og levealdersforskjellene, pensjon og uføretrygd:

– Arbeidsfolk er glad i Aker sykehus. Det er kort vei for de fleste og de kjenner stedet. Blir Aker lagt ned, må de ut av byen, til A-hus, noe som betyr en fremmedgjøring, mener Hagen.

Det er stort sett middelklassen og de enda høyere på strå som stikker av med spesialisthelsetjenestene her i landet. En stor undersøkelse viser at halvparten av legene mener at de med mindre status og ressurser nå må løftes fram i helsekøen.

– Ventetider og manglende kapasitet rammer arbeidsfolk. Andre kjøper seg forbi i private tilbud eller argumenterer sterkt og presser på for best mulig behandling, mener fagforeningslederen.

Hagen erkjenner at folk har et ansvar for egen helseutvikling, men mener at presset på de ulike grupper er forskjellig. Det ligger bedre til rette for folk lenger opp i hierarkiet å trene, om så i arbeidstida. Arbeidere er presset av dårligere økonomi, ofte lange arbeidsreiser, tidsnød og i mange tilfeller en mer krevende arbeidsdag. Dermed blir det vanskeligere å sette av tid for å holde kroppen i form. Forskjellen i levealder mellom øst og vest har sine konsekvenser:

– Det skjer en overføring i pensjon fra arbeidsfolk til overklassen og middelklassen som lever lengre. Helt uakseptabelt, mener Hagen.

– Oslo består av nesten 600 000 innbyggere, over en fjerdedel med minoritetsbakgrunn. Hva er viktigst, etnisitet eller klasse?

– Klasse. For dem som ikke liker klassebegrepet, er det sikkert fint å snakke om noe annet, og etnisitet er godt synlig. Her på jobben har vi et stort mangfold, men etnisk bakgrunn sier lite om hvordan du har det på jobben. Klassetilhørigheten bestemmer det. I jobbsituasjonen er det nesten ikke forskjeller. Vi er underlagt de samme sjefer, har samme lønn og arbeidsforhold. Men dette utelukker jo ikke at folk med minoritetsbakgrunn har opplevd diskriminering, sier Erik Hagen.

Folk lever sju – tolv år lengre på vestkanten enn på østkanten, litt avhengig av hvilken østkantbydel man bor i. ( LO i Oslo/debatthefte)

Direktør ved folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen, ønsker seg politikere som bruker langt mer av helsebudsjettet på å bedre folkehelsen til de svakeste. Han synes det er alarmerende at vi har fått økende forskjeller de siste tiårene. (Aftenposten 14. juni 2010)

«De økende forskjellene i helsetilstand gjør at halvparten av norske leger vil bryte med dagens likebehandling av pasienter. De vil favorisere pasienter nederst på rangstigen, viser en fersk spørreundersøkelse foretatt blant 1 150 norske leger». (NTB, 14/6-2010)

SFO-DELTAKELSE Andelen elever fra 1.-4-klasse varierer betydelig mellom øst og vest i hovedstaden. På Mortensrud skole er andelen 26,8 prosent og i Gamlebyen 49,7 prosent. Gjennomsnitt for de to: 38,3 prosent. På Vinderen skole er andelen 84,2 prosent og på Majorstua 66,3 prosent. Gjennomsnitt for de to: 75,3 prosent. (Grunnskolens informasjonssystem: www.wis.no/gsi)

KLASSEFORSKJELLER I SKOLEN Det oppstår klasseforskjeller i skolen «fordi klassene i ulik grad besitter de ressurser som skal til for å stimulere og hjelpe barna gjennom skolegangen.» (NOU 2010:7 Mangfold og mestring)

TAR DE SMÅ Det er stor frustrasjon i Politiet, Økokrim, Oslo Børs og Skatteetaten over at man ikke får etterforsket økonomisk kriminalitet. Fram til 22. juli i år har politiet registrert ni anmeldelser for korrupsjon og 6 865 anmeldelser for narkotikabruk. Det er store klasseforskjeller i jussektoren. Det er bare å se på hvem som sitter i fengslene. Flertallet tilhører den svakeste gruppen i samfunnet, sier justisminister Knut Storberget. (Dagbladet 22/7-2010.)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.09.2010
10:35
16.12.2013 14:02Mest lest

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

ELENDIG BEHANDLING: Tommy Storeide Vangen har jobba i varehandelen i mange år.

Erlend Angelo

Tommy jobba seg i senk og ble sykmeldt: – Jeg har aldri blitt så dårlig behandla som av Coop

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

KRISE: Valgforsker Johannes Bergh mener Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Senterpartiets sentraliseringskritikk.

Jan-Erik Østlie

Bunnotering for Ap: – Utrolig hvordan partiet sliter, sier valgforsker

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

Folketrygda

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen, hvis det betyr mindre pensjon til andre grupper

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Kantinekokken Monica Karlsen Moseby har vært permittert helt siden mars i fjor, og har søkt flere andre jobber uten å få napp. Hun er glad for at regjeringa nå vil forlenge permitteringsperioden. Samtidig sier hun: – Jeg forstår ikke hvorfor de ikke bare kan si at ordningene varer så lenge pandemien varer. Det er så usikkert for oss og for bedriftene, sier Moseby, som er medlem i Fellesforbundet.

Privat

Monica har snart vært permittert ett år: – Det er tøft. Bare å stå opp og vite at ingen har behov for deg

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Mari Falck forteller at faren Morten alltid har vært en positivt innstilt person med et usedvanlig godt humør. Han ble veldig deprimert etter nedstengingen og følte seg innesperret.

Privat

Mari fikk besøke sin dødssyke far kun én gang i uka. Da kokte det over for overlegen

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Harald Eia er sosiolog, komiker, programleder og forfatter.

Ida Bing

Harald Eia kurser Ap om Ulikhets-Norge. Her er hans advarsel

Kommentar:

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Stats,inister Erna Solberg måtte innse at opposisjonen var i ferd med å overkjøre regjeringen.

Leif Martin Kirknes

«Takket være firerbanden har regjeringen blitt presset fra skanse til skanse»

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan utelukke Wizz Air fra å delta i konkurransen om norske ruter

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jonas Gahr Støre. Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

– Skal regjeringen komme etter med enda nye innrømmelser, bør det være å gi feriepenger på dagpenger

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

537 ansatte ved sju Tine-meierier kan bli tatt ut i streik fra lørdag.

Jan-Erik Østlie

Over 500 ansatte i Tine kan bli tatt ut i streik

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Bjørnar Moxnes mener svekkelsen av lønns- og arbeidsvilkårene til togrenholderne er ønsket politikk fra regjeringens side.

Jan-Erik Østlie

Togrenholdere kjemper for å beholde lønna: – Stjerneeksempel på borgerlig politikk, mener Moxnes

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti


Flere saker