JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Oslo er to byer

Inntekstforskjellene er størst i Oslo. Middelklassen stikker stort seg av med spesialisthelsetjenestene og folk i ytre vest lever fra sju til tolv år lenger enn på østkanten. – Oslo er ikke en, men to byer, mener Erik Hagen, fagforeningsleder i Arcus.10.09.2010
10:35
16.12.2013 14:02

stig.christensen@lomedia.no

Tre av fire Oslo-borgere er enig i at det er betydelig klasseskille i det norske samfunnet. Ifølge Statistisk sentralbyrå skiller Oslo seg ut ved å ha en langt høyere inntektsulikhet enn i resten av landet. Den høyere levealderen de siste tiårene har nesten bare kommet høyt utdannede grupper til gode. Blant de som defineres som fattige i Oslo, finner vi de fl este i de østlige bydeler, og i stor grad i innvandrerfamilier. Skoler med høy minoritetsandel finner vi på Mortensrud, Tøyen og ikke minst i Groruddalen, et område med 165 000 innbyggere og 60 000 arbeidsplasser. Her ligger Gran skole med en minoritetsandel på 95 prosent.

KLASSE I 2010?

Bare noen steinkast unna Gran skole fi nner vi Furuset frivillighetssentral, med leder Tone Glad og prosjektleder Gunn Indrevær. De ser store forskjeller mellom øst og vest i byen, men klasser? Er det et begrep de føler seg bekvemme med?

– Jeg er oppvokst i en tid da dette var mer aktuelt. Nå vet jeg ikke. Det er nesten ikke industriarbeidere igjen. Klassebegrepet må defineres på nytt, mener Tone Glad, som er medlem av Fagforbundet.

Det bor mange innvandrere og arbeidsfolk i Groruddalen. Levealderen er lavere enn vest i byen, helsa gjennomgående dårligere og inntekt og formue lavere. Likevel advarer Glad og Indrevær mot å legge ensidig vekt på det negative, noe de mener media har vært flinke til. Begge trekker fram de positive sidene ved Furuset. De to fokuserer ikke så mye på kulturforskjellene mellom folk, og Indrevær understreker at det fins masse ressurser i området som ikke blir etterspurt.

– Folk må få delta på sitt vis, mener hun, og legger til at mange bidrar mye selv om de ikke har høy utdanning. Indrevær registrerer et vidsyn hos unge mennesker som vokser opp på et sted som Furuset.

– Når noen for eksempel begynner på videregående på Kristelig Gymnasium, kan de oppfatte at de møter en elite oppvokst i sin egen boble på Oslo vest, en elite med gode kontakter i middelklassen og de øvre sjikt. Det er «disse andre» som er bærere av definisjonen på hva som er «det gode liv».

– Du kan komme fra Furuset og ta høy utdanning, men med mørk hud blir det vanskeligere. Du har ikke det nettverket som folk fra middelklassen har.

Begge har ett grunnleggende råd til politikerne:

– De må komme hit jevnlig, snakke med folk og høre hvordan vi opplever livet, ikke bare hver gang det er valg.

SATSING Furuset er en bydel med grønne sletter og luft mellom blokkene.

– Det er fine boområder her, men strøket har lav status. Det er et paradoks, mener Gunn Indrevær, som jobber i prosjektet «Bo sammen», en del av Groruddalssatsingen. Statistikken viser at andelen etniske nordmenn går ned i Groruddalen.

– Det er en fordel med et blandet samfunn, så det er ikke en ønsket utvikling. Vi må ha folk som representerer språket. Å mestre norsk er inngangen til det norske samfunnet. Du må ha nettverket og skjønne kodene, mener Indrevær.

– Hvilke krav vil dere stille til politikerne?

– Hold fast på Groruddalssatsingen med å ruste opp området fysisk, bygge turveier med god belysning, sørge for at gresset klippes og at det fins nok søppeldunker, i det hele tatt legge til rette for et godt bomiljø.

Tone Glad og Gunn Indrevær roser biblioteket som daglig har 600 besøkende, og mener det er behov for flere møteplasser.

Jamil Syed jobber sammen med Indrevær i «Bo sammen». Han har holdt foredrag i Inkluderingsdepartementet og kunne registrere at kjennskapet til de østlige deler av byen ikke nødvendigvis var veldig stor. Han vil ha inkludering med gjensidig respekt og få bort «vi» og «de»– tenkningen.

– Kun 50 prosent stemmer på østkanten, mens valgdeltakelsen på vestkanten er over 80 prosent. Hva må gjøres?

– Det trengs bedre informasjon, både om rettigheter og plikter. Folk skal vokse opp her, det gjelder deres liv. Da dreier det seg om å skape et eierforhold til samfunnet, skape tilhørighet og identitet. Vi som har opprinnelse fra andre land må inn i styrene i borettslaget. Da kommer også engasjementet og valgdeltakelsen, mener Syed.

BOLIG OG ARBEIDSPLASSER

Erik Hagen, fagforeningsleder og leder i næringspolitisk utvalg i LO i Oslo, mener den langsiktige kampen fram mot valget i 2011 må få preg av to-delingen av byen.

– Ta boligpolitikken. Unge arbeidsfolk mangler faktisk penger til å komme inn på boligmarkedet i Oslo. De har ikke foreldre som kan skyte inn store deler av innskuddet, sånn som barn av middelklassen har. Dessuten blir det mer og mer vikarer og innleie, folk som ikke får lån da de ikke kan dokumentere en sikker inntekt. Derfor må vi slåss for trygge og faste jobber hele tiden, mener Hagen.

Hagen, som sitter på kontoret i Arcus på Hasle nederst i Groruddalen, mener det trengs et bredt tilbud av arbeidsplasser i hovedstaden, ikke bare finansinstitusjoner og papirflyttere. Mange av de gamle industribedriftene blir utsatt for press for å flytte ut av byen.

– Ta Arcus, vi skal ende opp på Gjelleråsen i 2012. Bedriften får noe sånt som 900 millioner for tomta. Gamle Nycomed, nå GE Healthcare, har blitt omringet av boliger. Dermed kan man også der risikere å føle presset fra omgivelsene for å flytte ut. Noen steder i byen må man prioritere arbeidsplasser, andre steder boliger, mener Hagen.

Fagbevegelsen i Oslo har også slåss for Alnabru, som selve navet i distribusjonen. Gods blir lastet om for så å bli spredt over hele landet. Jernbanen er en nøkkel her, miljøvennlig og samfunnsnyttig. LO i Oslo måtte kjempe for å opprettholde dette viktige knutepunktet med et vell av arbeidsplasser. Erik Hagen kritiserer det borgerlige byrådet i Oslo for ikke å ha noen politikk for et mangfoldig arbeidsliv.

STØY OG FORURENSING

Et annet spørsmål som opptar fagforeningslederen er skjerming av hovedveier i Groruddalen.

– Det går rushtrafikk og tungtrafikk på Trondheimsveien bare noen meter fra boligblokkene. Jeg ser dette som en klassediskriminering i Oslo. Vestkanten med langt lavere boligtetthet blir skjermet mens arbeidsfolk på østkanten må tåle støy og luftforurensing i mye større grad.

Et annet område som må fram i valgkampen er helse- og levealdersforskjellene, pensjon og uføretrygd:

– Arbeidsfolk er glad i Aker sykehus. Det er kort vei for de fleste og de kjenner stedet. Blir Aker lagt ned, må de ut av byen, til A-hus, noe som betyr en fremmedgjøring, mener Hagen.

Det er stort sett middelklassen og de enda høyere på strå som stikker av med spesialisthelsetjenestene her i landet. En stor undersøkelse viser at halvparten av legene mener at de med mindre status og ressurser nå må løftes fram i helsekøen.

– Ventetider og manglende kapasitet rammer arbeidsfolk. Andre kjøper seg forbi i private tilbud eller argumenterer sterkt og presser på for best mulig behandling, mener fagforeningslederen.

Hagen erkjenner at folk har et ansvar for egen helseutvikling, men mener at presset på de ulike grupper er forskjellig. Det ligger bedre til rette for folk lenger opp i hierarkiet å trene, om så i arbeidstida. Arbeidere er presset av dårligere økonomi, ofte lange arbeidsreiser, tidsnød og i mange tilfeller en mer krevende arbeidsdag. Dermed blir det vanskeligere å sette av tid for å holde kroppen i form. Forskjellen i levealder mellom øst og vest har sine konsekvenser:

– Det skjer en overføring i pensjon fra arbeidsfolk til overklassen og middelklassen som lever lengre. Helt uakseptabelt, mener Hagen.

– Oslo består av nesten 600 000 innbyggere, over en fjerdedel med minoritetsbakgrunn. Hva er viktigst, etnisitet eller klasse?

– Klasse. For dem som ikke liker klassebegrepet, er det sikkert fint å snakke om noe annet, og etnisitet er godt synlig. Her på jobben har vi et stort mangfold, men etnisk bakgrunn sier lite om hvordan du har det på jobben. Klassetilhørigheten bestemmer det. I jobbsituasjonen er det nesten ikke forskjeller. Vi er underlagt de samme sjefer, har samme lønn og arbeidsforhold. Men dette utelukker jo ikke at folk med minoritetsbakgrunn har opplevd diskriminering, sier Erik Hagen.

Folk lever sju – tolv år lengre på vestkanten enn på østkanten, litt avhengig av hvilken østkantbydel man bor i. ( LO i Oslo/debatthefte)

Direktør ved folkehelseinstituttet Geir Stene-Larsen, ønsker seg politikere som bruker langt mer av helsebudsjettet på å bedre folkehelsen til de svakeste. Han synes det er alarmerende at vi har fått økende forskjeller de siste tiårene. (Aftenposten 14. juni 2010)

«De økende forskjellene i helsetilstand gjør at halvparten av norske leger vil bryte med dagens likebehandling av pasienter. De vil favorisere pasienter nederst på rangstigen, viser en fersk spørreundersøkelse foretatt blant 1 150 norske leger». (NTB, 14/6-2010)

SFO-DELTAKELSE Andelen elever fra 1.-4-klasse varierer betydelig mellom øst og vest i hovedstaden. På Mortensrud skole er andelen 26,8 prosent og i Gamlebyen 49,7 prosent. Gjennomsnitt for de to: 38,3 prosent. På Vinderen skole er andelen 84,2 prosent og på Majorstua 66,3 prosent. Gjennomsnitt for de to: 75,3 prosent. (Grunnskolens informasjonssystem: www.wis.no/gsi)

KLASSEFORSKJELLER I SKOLEN Det oppstår klasseforskjeller i skolen «fordi klassene i ulik grad besitter de ressurser som skal til for å stimulere og hjelpe barna gjennom skolegangen.» (NOU 2010:7 Mangfold og mestring)

TAR DE SMÅ Det er stor frustrasjon i Politiet, Økokrim, Oslo Børs og Skatteetaten over at man ikke får etterforsket økonomisk kriminalitet. Fram til 22. juli i år har politiet registrert ni anmeldelser for korrupsjon og 6 865 anmeldelser for narkotikabruk. Det er store klasseforskjeller i jussektoren. Det er bare å se på hvem som sitter i fengslene. Flertallet tilhører den svakeste gruppen i samfunnet, sier justisminister Knut Storberget. (Dagbladet 22/7-2010.)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.09.2010
10:35
16.12.2013 14:02Mest lest

Vlantana vil selv ikke innrømme at det finnes noen kobling til firmaet D4DXpress. Men de har ikke klart å fjerne alle spor på lastebilene. Her er kontrasten økt noe på bildet for å fremheve logoen som tidligere sto over frontruten på trekkvognen fra D4DXpress.

Vlantana vil selv ikke innrømme at det finnes noen kobling til firmaet D4DXpress. Men de har ikke klart å fjerne alle spor på lastebilene. Her er kontrasten økt noe på bildet for å fremheve logoen som tidligere sto over frontruten på trekkvognen fra D4DXpress.

Stein inge Stølen

52 underbetalte sjåfører krever millioner i erstatning fra tidligere arbeidsgiver. Nå er selskapet tilbake i Norge under nytt navn

HOTELLIV: Matros Kim Lekva Velve mener den tilfeldige måten norske sjøfolk blir behandlet på er en skam. Her sitter han i hotellkarantene etter fire uker på sjøen.

HOTELLIV: Matros Kim Lekva Velve mener den tilfeldige måten norske sjøfolk blir behandlet på er en skam. Her sitter han i hotellkarantene etter fire uker på sjøen.

Privat

Kim ble satt på karantenehotell - kollegene fikk reise rett hjem: – Dagens regler gir ingen mening

Christian Larssen måtte bo på sofaen hos sin far i Oslo, etter at UD ga ham beskjed om å forlate jobben i Indonesiai bråhast.

Christian Larssen måtte bo på sofaen hos sin far i Oslo, etter at UD ga ham beskjed om å forlate jobben i Indonesiai bråhast.

Ole Palmstrøm

UD-ansatte sendes hjem på kort varsel: Christian sto uten eget sted å bo

UHELBREDELIG: Sykdommen har tatt godt for seg av musklene i kroppen, men Bjarkeid er fortsatt krystallklar i toppen.

UHELBREDELIG: Sykdommen har tatt godt for seg av musklene i kroppen, men Bjarkeid er fortsatt krystallklar i toppen.

Nina Hanssen

Som fengselsleder kjempet Knut Bjarkeid for de aller sykeste innsatte. Her gir han politikere et siste spark

For sesongarbeidere i landbruket er det fastsatt en lovbestemt minstelønn, allmenngjort lønn, på 123,15 kroner i timen. Mange jordbærprodusenter lar arbeiderne jobbe akkord. (Illustrasjonsfoto)

For sesongarbeidere i landbruket er det fastsatt en lovbestemt minstelønn, allmenngjort lønn, på 123,15 kroner i timen. Mange jordbærprodusenter lar arbeiderne jobbe akkord. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Jordbærbonde fikk 250.000 kroner i gebyr. Nå legger han ned produksjonen

VANSKELIG SITUASJON: – Å være 56 år og gå på dagpenger og ta strøjobber som kommer ad hoc er vanskelig, sier Anne Karin Thoresen. Hun er nå tilkallingsvakt på sykehjem. Amina Hendrics (t.v.) jobber oppsigelsestida si på Værnes.

VANSKELIG SITUASJON: – Å være 56 år og gå på dagpenger og ta strøjobber som kommer ad hoc er vanskelig, sier Anne Karin Thoresen. Hun er nå tilkallingsvakt på sykehjem. Amina Hendrics (t.v.) jobber oppsigelsestida si på Værnes.

Line Mette Finnøy

En SAS-ansatt mistet jobben, men vant fram i retten. Nå angrer kollegene på at de ga seg uten kamp

TILLITSVALGT: Josefine Skoglund på Meny Wilbergjordet i Fredrikstad har fått med seg at mange gleder seg til å kunne dra på svenskehandel når grensene åpner igjen. Det kan bety at hun mister flere kolleger.

TILLITSVALGT: Josefine Skoglund på Meny Wilbergjordet i Fredrikstad har fått med seg at mange gleder seg til å kunne dra på svenskehandel når grensene åpner igjen. Det kan bety at hun mister flere kolleger.

Brian Cliff Olguin

Tusenvis kan miste jobben når grensa åpner igjen: – Kjedelig å tenke på å miste gode kolleger

SLUTT: Wizz Air avvikler all innenlands trafikk i Norge. Det er HK glad for.

SLUTT: Wizz Air avvikler all innenlands trafikk i Norge. Det er HK glad for.

Wizz Air

– Vi er glade for at et fagforeningsfiendtlig flyselskap som Wizz Air trekker seg ut av Norge

FORSKJELLS-NORGE: Agenda-sjef Trygve Svensson vil ha økt skatt for de som har mest fra før.

FORSKJELLS-NORGE: Agenda-sjef Trygve Svensson vil ha økt skatt for de som har mest fra før.

Jan-Erik Østlie

Agenda-sjefen vil ha ny arveavgift: – Norge har flere dollarmilliardærer enn USA

Norsk Sykepleierforbund mener at koronasituasjonen gir en ekstra grunn for å gi sykepleierne et lønnsløft.

Norsk Sykepleierforbund mener at koronasituasjonen gir en ekstra grunn for å gi sykepleierne et lønnsløft.

Ole Martin Wold

Mekler nå: Overhengende fare for enda en sykepleierstreik

Jan-Erik Østlie

Solberg: Nordmenn kan reise på harryhandel igjen i juni

Leder i Unio Stat, Guro Lind, (foran) vurderer å avslutte samarbeidet med LO og YS i statsoppgjøret. Leder i LO Stat, Egil André Aas (i bakgrunnen) mener det har vært et godt samarbeid mellom de tre hovedorganisasjonene i statssektoren.

Leder i Unio Stat, Guro Lind, (foran) vurderer å avslutte samarbeidet med LO og YS i statsoppgjøret. Leder i LO Stat, Egil André Aas (i bakgrunnen) mener det har vært et godt samarbeid mellom de tre hovedorganisasjonene i statssektoren.

Ole Palmstrøm

Unio vurderer å bryte samarbeidet med LO og YS i staten

DAGPENGER VS FULL LØNN: For permitterte er det stor forskjell på om arbeidsgiveren må betale full lønn i 14 dager, eller slipper unna med lønn for bare to dager.

DAGPENGER VS FULL LØNN: For permitterte er det stor forskjell på om arbeidsgiveren må betale full lønn i 14 dager, eller slipper unna med lønn for bare to dager.

Ole Palmstrøm

Ansatte har tapt mange tusen på at arbeidsgiver permitterte dem på kort varsel. Nå er reglene presisert

Frp-leder Sylvi Listhaug blir grundig analysert i boka «Listhaugs metode», utgitt av Forlaget Manifest.

Frp-leder Sylvi Listhaug blir grundig analysert i boka «Listhaugs metode», utgitt av Forlaget Manifest.

Tri Nguyen Dinh

– Listhaug er en politisk pyroman. Hun vil sette fyr på hva som helst, mener Magnus Marsdal

Senterpartiet holder sitt landsmøte denne helgen, her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet holder sitt landsmøte denne helgen, her ved partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Jan-Erik Østlie

Sju saker kan splitte Sp-landsmøtet i helga. Her er lista

Tidligere hjelpepleier og leder av fagforeninga Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, Siri Follerås, reagerer på måten ansatte på Oslos sykehjem følges opp når de er syke.

Tidligere hjelpepleier og leder av fagforeninga Fagforbundet Pleie og omsorg Oslo, Siri Follerås, reagerer på måten ansatte på Oslos sykehjem følges opp når de er syke.

Mimsy Møller

Fagforening mener ansatte på Oslos sykehjem utsettes for forfølgelse: – Blir ikke trodd på at du er syk

– Hvis KS gir mer til Unio enn til de andre, må hele lønnsoppgjøret i kommunesektoren tas på nytt. Derfor tror jeg det er veldig lite sannsynlig at Unio får mer, sier Steinar Holden.

– Hvis KS gir mer til Unio enn til de andre, må hele lønnsoppgjøret i kommunesektoren tas på nytt. Derfor tror jeg det er veldig lite sannsynlig at Unio får mer, sier Steinar Holden.

Martin Guttormsen Slørdal

Eksperter tror ikke Unio får mer, for da må hele oppgjøret starte på nytt

JERNBANE PÅ ANBUD: Jernbanepakke IV vil legge et enormt press på lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, tror leder av Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre.

JERNBANE PÅ ANBUD: Jernbanepakke IV vil legge et enormt press på lønns- og arbeidsvilkår for ansatte, tror leder av Norsk Jernbaneforbund, Jane B. Sæthre.

Tri Nguyen Dinh

Stortinget sa ja til EUs jernbanereform: LO har startet jakten på smutthull

Emmie Olivia Kristiansen

Slik øker lønna for ansatte i kommunale tjenester

LÆRE I BEDRIFT: Som lærling jobber du sammen med fagarbeidere. Her Linn Kjeilen (til venstre) og Therese Bjørklund på Goman Lindås. I bakgrunnen Alexis Valdes, rett før hun avsluttet læretida med fagprøven. Kravet til presisjon og produktivitet er større i arbeidslivet enn på skolen. Bildet er fra 2019, tatt i forbindelse med ny oppstart på fabrikken.

LÆRE I BEDRIFT: Som lærling jobber du sammen med fagarbeidere. Her Linn Kjeilen (til venstre) og Therese Bjørklund på Goman Lindås. I bakgrunnen Alexis Valdes, rett før hun avsluttet læretida med fagprøven. Kravet til presisjon og produktivitet er større i arbeidslivet enn på skolen. Bildet er fra 2019, tatt i forbindelse med ny oppstart på fabrikken.

Torgny Hasås

Stortinget slår ring om lærlingeordningen: Avviser regjeringas forslag om å kunne ta fagbrev på skolen


Flere saker