JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stenger oljekrana uten at det merkes

Regjeringen kutter «overforbruket» av oljepenger med over 36 milliarder, men har likevel flere milliarder til kommuner, sykehus og samferdsel neste år.05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14

einar.fjellvik@lomedia.no

Helt siden Sigbjørn Johnsen tiltrådte som finansminister har han varslet trangere budsjettider fra og med 2011. Etter å ha pumpet milliarder fra oljefondet inn i statsbudsjettet for å dempe virkningene av finanskrisa de to siste årene, skulle 2011-budsjettet ta et langt skritt tilbake til normaltilstanden.

I desember i fjor ga han regjeringspartienes stortingsgrupper i hjemmelekse å foreslå hvordan utgiftene kunne kuttes med 36 milliarder kroner fra 2010 til 2011.

Umerkelige kutt

I sitt forslag til statsbudsjett for neste år trapper regjeringen kraftig ned på «overforbuket» av oljepenger, men en skal likevel lete godt etter dramatiske kutt i statens utgifter. De øker tvert imot med over 50 milliarder, sammenliknet med statsbudsjettet for i år.

– Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Vi investerer i vår framtidige arbeidskraft og produksjon gjennom økt satsing på skole og utdanning, sa Johnsen i sin finanstale til Stortinget.

LAST NED:Les hele finanstalen

Forklaringen på dette paradokset ligger i to forhold: Norsk økonomi er på bedringens vei etter finanskrisa. Det betyr at skatteinntektene øker. I tillegg vokser Oljefondet. Det betyr at 4 % av fondets verdi - som er grensen for hvor mye finansministeren egentlig kan bruke til å saldere statsbudsjettet med - utgjør flere millairder kroner nå enn for ett år siden. Derfor kan regjeringen greie det kunststykket å nærme seg handlingsregelens grense for hvor mye oljepenger man kan bruke over statsbudsjettet og samtidig ha mer penger til gode formål nå enn for ett år siden.

RADIO: Hør intervju med statsminister Jens Stoltenberg (RadioRiks)

Taperne

Blant de som har grunn til å bli betenkte over forslaget til statsbudsjett for neste år er røykere, drankere og pensjonister med relativt høye pensjonsinntekter:

Regjeringen gjennomfører flere endringer i skattereglene for pensjonister for å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen. Resultatet er økt skatt for AFP- og alderspensjonister med bruttoinntekt på over 350 000 kroner. De med lavere inntekt får skattelette på til sammen 1,35 milliarder kroner.

Avgiftene på skrå og snus økes med 10 % og avgiftene på andre tobakksvarer og på alkohol økes med 5 %.

Også u-hjelpsbudsjettet reduseres med 400 millioner kroner, det vil si fra 1,09 til 1,02 % av brutto nasjonalinntekt.

Øremerket til barnevern

Ellers er det påplussinger på en rekke utgiftsposter som preger budsjettforslaget:

Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet for å nå målet om 400 nye stillinger. Også det statlige barnevernet får mer penger neste år; 20 millioner kroner, og det skal brukes 120 millioner kroner med på beredskaps- og familiehjem..

Milliarder til samferdsel

Bevilgningene vei og jernbane økes med 2,6 milliarder neste år. Det er særlig bevilgningen til vedlikehold av veinettet som økes mye. Ifølge regjeringen skal økningen være nok til å stoppe forfallet på veiene. Også neste år bevilges det en milliard til rassikring.

Tiltak mot ufrivillig deltid

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til ulike tiltak for å få bukt med ufrivillig deltidsarbeid. Dette er første skritt i en treårig satsing.’

Lengre pappaperm

Regjeringen går inn for å utvide fødselspermisjonen med ei uke. Det vil si at den fra 1. juli neste år blir på 47 uker med 100 prosent dekning eller 57 uker med 80 prosent dekning. Den nye uka øremerkes far. I tillegg blir en av ukene som i dag kan brukes valgfritt av mor eller far, blir reservert far. Dermed blir pappapermisjonen utvidet fra 10 til 12 uker.

Bygger for milliarder

Også neste år vil staten drive storstilt byggevirksomhet. I alt er det satt av 3,2 milliarder kroner til dette formålet. Blant annet vil de gamle universitetsbygningene i Oslo sentrum, Eidsvoldsbygningen, flere høyskoler og regjeringskvartalet sysselsette bygningsarbeidere på statens regning neste år.

Fattigdom

Som ledd i kampen mot fattigdom styrkes rusomsorgen med 100 millioner neste år. Det bevilges 175 millioner til tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning og programmet for basiskompetanse i arbeidslivet videreføres med 10 millioner kroner.

Bostøtten økes også, med 238 millioner kroner. Regjeringen regner med at vel 146 000 husstander vil motta i gjennomsnitt 25 600 kroner i bostøtte i 2011.

Mer til politi og fengsel

Etter å ha fått økt budsjettet med 1,3 milliarder i år, får politiet ytterligere 547 millioner i påplussing neste år. Kriminalomsorgen får 124 millioner mer neste år. Pengene skal blant annet brukes til utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning og å få flere fengselsbetjenter i utdanning

Følger opp IA-avtalen

Regjeringen setter av i alt 153 millioner kroner neste år til å følge opp den nye IA-avtalen og få sykefraværet ned. Blant annet får Nav 80 millioner ekstra til oppfølging av sykmeldte og det skal arrangeres en årlig IA-konferanse for å holde oppe oppmerksomheten omkring IA-arbeidet.

Sosial dumping

Det settes av 10 millioner kroner til å starte opp et treparts bransjeprogram for å skape mer seriøse arbeidsforhold i renholdsbransjen. I tillegg vil regjeringen innføre en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

Nettolønn

Nettolønnsordningen for sjøfolk videreføres, slik næringsminister Trond Giske lovte på Sjømannsforbundets landsmøte for kort tid siden. Men refusjonsbeløpet forblir uendret på 198 000 kroner per sjømann. Næringsdepartementet regner med at 10 500 sjøfolk vil være omfattet av ordningen i 2011.

Forlenget krisehjelp til fiskerne

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen forlenger og utvider garantiordningen som skal dempe virkningene av finanskrisen i fiskerinæringen med ett år. Hensikten er å gi fiskeindustrien tid til å tilpasse seg endrede markedsforhold og for å få på plass tilstrekkelig kommersiell finansiering for å erstatte garanterte lån.

Også deler av krisepakka for verftsindustrien videreføres i 2011.

Uendret makspris

Maksimalprisen for en barnehageplass blir uendret fra i år til neste år. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til private barnehager og å legge hele barnehagebevilgningen inn i kommunenes rammetilskudd.

Mer til sykehus og omsorg

Sykehusene får 970 millioner kroner mer til pasientbehandling neste år. Det blir også satt av penger til å bygge nytt sykehus i Østfold, og det bevilges 200 millioner til gjennomføring av samhandlingsreformen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser.

– Målet er full sykehjemsdekning i Norge ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få det innen 2015, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Milliarder til kommunene

Kommuner og fylker får til sammen 5,7 milliarder kroner mer å rutte med neste år, men bare 2,75 milliarder av dette er frie inntekter. Resten er økning i ulike øremerkede bevilgninger.

Vil utdanne flere lærere

I valgkampen i fjor lovte regjeringen å bedre lærerdekningen i grunnskolen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen erklærte at hver lærer på de laveste klassetrinnene ikke skulle ha mer enn 15 elever og at taket på det øverste klassetrinnene skulle settes ved 20 elever per lærer.

Denne reformen blir det ikke noe av i 2011. I første omgang satser regjeringen på å utdanne flere lærere. 375 nye studieplasser skal det bli neste år. Hensikten er å unngå at bedre lærerdekning bare fører til flere ufaglærte lærere i skolen.

Også helse- og sosialfag og realfagene får økt studiekapasiteten med henholdsvis 200 og 280 studieplasser neste år. Til sammen skal det bli 2 200 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

Handlingsregelen sier at man i normalår ikke skal bruke mer enn 4 % av Oljefondets verdi til å dekke statsbudsjettets utgifter.

I 20101-budsjettet ble det planlagt å bruke 45 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tilsa.

Da budsjettet ble revidert i mai ble merforbruket av oljepenger justert ned til 26 milliarder.

I budsjettet for neste år foreslår regjeringen å bruke «bare» 7,4 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier.

05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Kleskjede tilbyr seks timer i uka: – Jeg har slåss for å øke kontraktene, men kom ofte i en kjip situasjon

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»


Flere saker