JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stenger oljekrana uten at det merkes

Regjeringen kutter «overforbruket» av oljepenger med over 36 milliarder, men har likevel flere milliarder til kommuner, sykehus og samferdsel neste år.05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14

einar.fjellvik@lomedia.no

Helt siden Sigbjørn Johnsen tiltrådte som finansminister har han varslet trangere budsjettider fra og med 2011. Etter å ha pumpet milliarder fra oljefondet inn i statsbudsjettet for å dempe virkningene av finanskrisa de to siste årene, skulle 2011-budsjettet ta et langt skritt tilbake til normaltilstanden.

I desember i fjor ga han regjeringspartienes stortingsgrupper i hjemmelekse å foreslå hvordan utgiftene kunne kuttes med 36 milliarder kroner fra 2010 til 2011.

Umerkelige kutt

I sitt forslag til statsbudsjett for neste år trapper regjeringen kraftig ned på «overforbuket» av oljepenger, men en skal likevel lete godt etter dramatiske kutt i statens utgifter. De øker tvert imot med over 50 milliarder, sammenliknet med statsbudsjettet for i år.

– Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Vi investerer i vår framtidige arbeidskraft og produksjon gjennom økt satsing på skole og utdanning, sa Johnsen i sin finanstale til Stortinget.

LAST NED:Les hele finanstalen

Forklaringen på dette paradokset ligger i to forhold: Norsk økonomi er på bedringens vei etter finanskrisa. Det betyr at skatteinntektene øker. I tillegg vokser Oljefondet. Det betyr at 4 % av fondets verdi - som er grensen for hvor mye finansministeren egentlig kan bruke til å saldere statsbudsjettet med - utgjør flere millairder kroner nå enn for ett år siden. Derfor kan regjeringen greie det kunststykket å nærme seg handlingsregelens grense for hvor mye oljepenger man kan bruke over statsbudsjettet og samtidig ha mer penger til gode formål nå enn for ett år siden.

RADIO: Hør intervju med statsminister Jens Stoltenberg (RadioRiks)

Taperne

Blant de som har grunn til å bli betenkte over forslaget til statsbudsjett for neste år er røykere, drankere og pensjonister med relativt høye pensjonsinntekter:

Regjeringen gjennomfører flere endringer i skattereglene for pensjonister for å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen. Resultatet er økt skatt for AFP- og alderspensjonister med bruttoinntekt på over 350 000 kroner. De med lavere inntekt får skattelette på til sammen 1,35 milliarder kroner.

Avgiftene på skrå og snus økes med 10 % og avgiftene på andre tobakksvarer og på alkohol økes med 5 %.

Også u-hjelpsbudsjettet reduseres med 400 millioner kroner, det vil si fra 1,09 til 1,02 % av brutto nasjonalinntekt.

Øremerket til barnevern

Ellers er det påplussinger på en rekke utgiftsposter som preger budsjettforslaget:

Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet for å nå målet om 400 nye stillinger. Også det statlige barnevernet får mer penger neste år; 20 millioner kroner, og det skal brukes 120 millioner kroner med på beredskaps- og familiehjem..

Milliarder til samferdsel

Bevilgningene vei og jernbane økes med 2,6 milliarder neste år. Det er særlig bevilgningen til vedlikehold av veinettet som økes mye. Ifølge regjeringen skal økningen være nok til å stoppe forfallet på veiene. Også neste år bevilges det en milliard til rassikring.

Tiltak mot ufrivillig deltid

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til ulike tiltak for å få bukt med ufrivillig deltidsarbeid. Dette er første skritt i en treårig satsing.’

Lengre pappaperm

Regjeringen går inn for å utvide fødselspermisjonen med ei uke. Det vil si at den fra 1. juli neste år blir på 47 uker med 100 prosent dekning eller 57 uker med 80 prosent dekning. Den nye uka øremerkes far. I tillegg blir en av ukene som i dag kan brukes valgfritt av mor eller far, blir reservert far. Dermed blir pappapermisjonen utvidet fra 10 til 12 uker.

Bygger for milliarder

Også neste år vil staten drive storstilt byggevirksomhet. I alt er det satt av 3,2 milliarder kroner til dette formålet. Blant annet vil de gamle universitetsbygningene i Oslo sentrum, Eidsvoldsbygningen, flere høyskoler og regjeringskvartalet sysselsette bygningsarbeidere på statens regning neste år.

Fattigdom

Som ledd i kampen mot fattigdom styrkes rusomsorgen med 100 millioner neste år. Det bevilges 175 millioner til tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning og programmet for basiskompetanse i arbeidslivet videreføres med 10 millioner kroner.

Bostøtten økes også, med 238 millioner kroner. Regjeringen regner med at vel 146 000 husstander vil motta i gjennomsnitt 25 600 kroner i bostøtte i 2011.

Mer til politi og fengsel

Etter å ha fått økt budsjettet med 1,3 milliarder i år, får politiet ytterligere 547 millioner i påplussing neste år. Kriminalomsorgen får 124 millioner mer neste år. Pengene skal blant annet brukes til utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning og å få flere fengselsbetjenter i utdanning

Følger opp IA-avtalen

Regjeringen setter av i alt 153 millioner kroner neste år til å følge opp den nye IA-avtalen og få sykefraværet ned. Blant annet får Nav 80 millioner ekstra til oppfølging av sykmeldte og det skal arrangeres en årlig IA-konferanse for å holde oppe oppmerksomheten omkring IA-arbeidet.

Sosial dumping

Det settes av 10 millioner kroner til å starte opp et treparts bransjeprogram for å skape mer seriøse arbeidsforhold i renholdsbransjen. I tillegg vil regjeringen innføre en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

Nettolønn

Nettolønnsordningen for sjøfolk videreføres, slik næringsminister Trond Giske lovte på Sjømannsforbundets landsmøte for kort tid siden. Men refusjonsbeløpet forblir uendret på 198 000 kroner per sjømann. Næringsdepartementet regner med at 10 500 sjøfolk vil være omfattet av ordningen i 2011.

Forlenget krisehjelp til fiskerne

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen forlenger og utvider garantiordningen som skal dempe virkningene av finanskrisen i fiskerinæringen med ett år. Hensikten er å gi fiskeindustrien tid til å tilpasse seg endrede markedsforhold og for å få på plass tilstrekkelig kommersiell finansiering for å erstatte garanterte lån.

Også deler av krisepakka for verftsindustrien videreføres i 2011.

Uendret makspris

Maksimalprisen for en barnehageplass blir uendret fra i år til neste år. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til private barnehager og å legge hele barnehagebevilgningen inn i kommunenes rammetilskudd.

Mer til sykehus og omsorg

Sykehusene får 970 millioner kroner mer til pasientbehandling neste år. Det blir også satt av penger til å bygge nytt sykehus i Østfold, og det bevilges 200 millioner til gjennomføring av samhandlingsreformen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser.

– Målet er full sykehjemsdekning i Norge ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få det innen 2015, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Milliarder til kommunene

Kommuner og fylker får til sammen 5,7 milliarder kroner mer å rutte med neste år, men bare 2,75 milliarder av dette er frie inntekter. Resten er økning i ulike øremerkede bevilgninger.

Vil utdanne flere lærere

I valgkampen i fjor lovte regjeringen å bedre lærerdekningen i grunnskolen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen erklærte at hver lærer på de laveste klassetrinnene ikke skulle ha mer enn 15 elever og at taket på det øverste klassetrinnene skulle settes ved 20 elever per lærer.

Denne reformen blir det ikke noe av i 2011. I første omgang satser regjeringen på å utdanne flere lærere. 375 nye studieplasser skal det bli neste år. Hensikten er å unngå at bedre lærerdekning bare fører til flere ufaglærte lærere i skolen.

Også helse- og sosialfag og realfagene får økt studiekapasiteten med henholdsvis 200 og 280 studieplasser neste år. Til sammen skal det bli 2 200 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

Handlingsregelen sier at man i normalår ikke skal bruke mer enn 4 % av Oljefondets verdi til å dekke statsbudsjettets utgifter.

I 20101-budsjettet ble det planlagt å bruke 45 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tilsa.

Da budsjettet ble revidert i mai ble merforbruket av oljepenger justert ned til 26 milliarder.

I budsjettet for neste år foreslår regjeringen å bruke «bare» 7,4 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Nav nektet alenepappa Rune AAP: – Det knekte økonomien min

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do

STREIKEN I 1998:  Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

STREIKEN I 1998: Flere hundre arge streikende transportarbeidere demonstrerte utenfor Sjølystsenteret i Oslo hvor Transportbedriftenes Landsforening holdt sin generalforsamling. Per Østvold (bildet) i Norsk Transportarbeiderforbund holdt en flammende appell til de streikende. Her knytter han neven, og er klar til kamp for saken.

NTB/Bjørn Halfdansen

Da bussjåførene gikk til streik for 22 år siden, overrasket de arbeidsgiverne og vant


Flere saker