JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stenger oljekrana uten at det merkes

Regjeringen kutter «overforbruket» av oljepenger med over 36 milliarder, men har likevel flere milliarder til kommuner, sykehus og samferdsel neste år.05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14

einar.fjellvik@lomedia.no

Helt siden Sigbjørn Johnsen tiltrådte som finansminister har han varslet trangere budsjettider fra og med 2011. Etter å ha pumpet milliarder fra oljefondet inn i statsbudsjettet for å dempe virkningene av finanskrisa de to siste årene, skulle 2011-budsjettet ta et langt skritt tilbake til normaltilstanden.

I desember i fjor ga han regjeringspartienes stortingsgrupper i hjemmelekse å foreslå hvordan utgiftene kunne kuttes med 36 milliarder kroner fra 2010 til 2011.

Umerkelige kutt

I sitt forslag til statsbudsjett for neste år trapper regjeringen kraftig ned på «overforbuket» av oljepenger, men en skal likevel lete godt etter dramatiske kutt i statens utgifter. De øker tvert imot med over 50 milliarder, sammenliknet med statsbudsjettet for i år.

– Statsbudsjettet for 2011 er et ansvarlig budsjett for å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Vi investerer i vår framtidige arbeidskraft og produksjon gjennom økt satsing på skole og utdanning, sa Johnsen i sin finanstale til Stortinget.

LAST NED:Les hele finanstalen

Forklaringen på dette paradokset ligger i to forhold: Norsk økonomi er på bedringens vei etter finanskrisa. Det betyr at skatteinntektene øker. I tillegg vokser Oljefondet. Det betyr at 4 % av fondets verdi - som er grensen for hvor mye finansministeren egentlig kan bruke til å saldere statsbudsjettet med - utgjør flere millairder kroner nå enn for ett år siden. Derfor kan regjeringen greie det kunststykket å nærme seg handlingsregelens grense for hvor mye oljepenger man kan bruke over statsbudsjettet og samtidig ha mer penger til gode formål nå enn for ett år siden.

RADIO: Hør intervju med statsminister Jens Stoltenberg (RadioRiks)

Taperne

Blant de som har grunn til å bli betenkte over forslaget til statsbudsjett for neste år er røykere, drankere og pensjonister med relativt høye pensjonsinntekter:

Regjeringen gjennomfører flere endringer i skattereglene for pensjonister for å tilpasse skattesystemet til pensjonsreformen. Resultatet er økt skatt for AFP- og alderspensjonister med bruttoinntekt på over 350 000 kroner. De med lavere inntekt får skattelette på til sammen 1,35 milliarder kroner.

Avgiftene på skrå og snus økes med 10 % og avgiftene på andre tobakksvarer og på alkohol økes med 5 %.

Også u-hjelpsbudsjettet reduseres med 400 millioner kroner, det vil si fra 1,09 til 1,02 % av brutto nasjonalinntekt.

Øremerket til barnevern

Ellers er det påplussinger på en rekke utgiftsposter som preger budsjettforslaget:

Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet for å nå målet om 400 nye stillinger. Også det statlige barnevernet får mer penger neste år; 20 millioner kroner, og det skal brukes 120 millioner kroner med på beredskaps- og familiehjem..

Milliarder til samferdsel

Bevilgningene vei og jernbane økes med 2,6 milliarder neste år. Det er særlig bevilgningen til vedlikehold av veinettet som økes mye. Ifølge regjeringen skal økningen være nok til å stoppe forfallet på veiene. Også neste år bevilges det en milliard til rassikring.

Tiltak mot ufrivillig deltid

Regjeringen foreslår å bevilge 25 millioner kroner til ulike tiltak for å få bukt med ufrivillig deltidsarbeid. Dette er første skritt i en treårig satsing.’

Lengre pappaperm

Regjeringen går inn for å utvide fødselspermisjonen med ei uke. Det vil si at den fra 1. juli neste år blir på 47 uker med 100 prosent dekning eller 57 uker med 80 prosent dekning. Den nye uka øremerkes far. I tillegg blir en av ukene som i dag kan brukes valgfritt av mor eller far, blir reservert far. Dermed blir pappapermisjonen utvidet fra 10 til 12 uker.

Bygger for milliarder

Også neste år vil staten drive storstilt byggevirksomhet. I alt er det satt av 3,2 milliarder kroner til dette formålet. Blant annet vil de gamle universitetsbygningene i Oslo sentrum, Eidsvoldsbygningen, flere høyskoler og regjeringskvartalet sysselsette bygningsarbeidere på statens regning neste år.

Fattigdom

Som ledd i kampen mot fattigdom styrkes rusomsorgen med 100 millioner neste år. Det bevilges 175 millioner til tiltak for å få flere til å fullføre videregående utdanning og programmet for basiskompetanse i arbeidslivet videreføres med 10 millioner kroner.

Bostøtten økes også, med 238 millioner kroner. Regjeringen regner med at vel 146 000 husstander vil motta i gjennomsnitt 25 600 kroner i bostøtte i 2011.

Mer til politi og fengsel

Etter å ha fått økt budsjettet med 1,3 milliarder i år, får politiet ytterligere 547 millioner i påplussing neste år. Kriminalomsorgen får 124 millioner mer neste år. Pengene skal blant annet brukes til utvidet bruk av elektronisk hjemmesoning og å få flere fengselsbetjenter i utdanning

Følger opp IA-avtalen

Regjeringen setter av i alt 153 millioner kroner neste år til å følge opp den nye IA-avtalen og få sykefraværet ned. Blant annet får Nav 80 millioner ekstra til oppfølging av sykmeldte og det skal arrangeres en årlig IA-konferanse for å holde oppe oppmerksomheten omkring IA-arbeidet.

Sosial dumping

Det settes av 10 millioner kroner til å starte opp et treparts bransjeprogram for å skape mer seriøse arbeidsforhold i renholdsbransjen. I tillegg vil regjeringen innføre en offentlig godkjenningsordning for renholdsbedrifter.

Nettolønn

Nettolønnsordningen for sjøfolk videreføres, slik næringsminister Trond Giske lovte på Sjømannsforbundets landsmøte for kort tid siden. Men refusjonsbeløpet forblir uendret på 198 000 kroner per sjømann. Næringsdepartementet regner med at 10 500 sjøfolk vil være omfattet av ordningen i 2011.

Forlenget krisehjelp til fiskerne

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen forlenger og utvider garantiordningen som skal dempe virkningene av finanskrisen i fiskerinæringen med ett år. Hensikten er å gi fiskeindustrien tid til å tilpasse seg endrede markedsforhold og for å få på plass tilstrekkelig kommersiell finansiering for å erstatte garanterte lån.

Også deler av krisepakka for verftsindustrien videreføres i 2011.

Uendret makspris

Maksimalprisen for en barnehageplass blir uendret fra i år til neste år. Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til private barnehager og å legge hele barnehagebevilgningen inn i kommunenes rammetilskudd.

Mer til sykehus og omsorg

Sykehusene får 970 millioner kroner mer til pasientbehandling neste år. Det blir også satt av penger til å bygge nytt sykehus i Østfold, og det bevilges 200 millioner til gjennomføring av samhandlingsreformen.

Regjeringen foreslår også å bevilge 222 millioner kroner som investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser.

– Målet er full sykehjemsdekning i Norge ved at alle som trenger heldøgns omsorg skal få det innen 2015, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Milliarder til kommunene

Kommuner og fylker får til sammen 5,7 milliarder kroner mer å rutte med neste år, men bare 2,75 milliarder av dette er frie inntekter. Resten er økning i ulike øremerkede bevilgninger.

Vil utdanne flere lærere

I valgkampen i fjor lovte regjeringen å bedre lærerdekningen i grunnskolen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen erklærte at hver lærer på de laveste klassetrinnene ikke skulle ha mer enn 15 elever og at taket på det øverste klassetrinnene skulle settes ved 20 elever per lærer.

Denne reformen blir det ikke noe av i 2011. I første omgang satser regjeringen på å utdanne flere lærere. 375 nye studieplasser skal det bli neste år. Hensikten er å unngå at bedre lærerdekning bare fører til flere ufaglærte lærere i skolen.

Også helse- og sosialfag og realfagene får økt studiekapasiteten med henholdsvis 200 og 280 studieplasser neste år. Til sammen skal det bli 2 200 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

Handlingsregelen sier at man i normalår ikke skal bruke mer enn 4 % av Oljefondets verdi til å dekke statsbudsjettets utgifter.

I 20101-budsjettet ble det planlagt å bruke 45 milliarder kroner mer enn handlingsregelen tilsa.

Da budsjettet ble revidert i mai ble merforbruket av oljepenger justert ned til 26 milliarder.

I budsjettet for neste år foreslår regjeringen å bruke «bare» 7,4 milliarder mer enn handlingsregelen tilsier.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
05.10.2010
10:28
16.12.2013 14:14Mest lest

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

Marius Fiskum

Deni ble permittert uten dagpenger og så seg nødt til å slutte på studie: – Jeg følte på en skam


Flere saker