JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav

– Smålig hvordan familier med svært syke barn blir behandla i dag

Freddy André Øvstegård og SV vil øke inntektsgrensene for pleiepenger, og støtten ved barns død.
Freddy André Øvstegård (SV) vil endre lovverket rundt pleiepenger.

Freddy André Øvstegård (SV) vil endre lovverket rundt pleiepenger.

Terje Pedersen / NTB

Dagsavisen

I dag mister man all støtte etter bare 30 dager om barnet dør – dersom man ikke har hatt 100 prosent pleiepenger sammenhengende de siste 3 årene.

Det ønsker SV å gjøre noe med.

I 2022 mottok 18.100 omsorgspersoner pleiepenger for pleie og omsorg av 14.000 barn.

Pleiepenger for sykt barn er for den som må være borte fra jobb for å ta vare på et barn som på grunn av sykdom eller skade trenger tilsyn og pleie hele tiden.

Barnet må ha vært til behandling eller utredning på sykehus eller i en annen del av spesialisthelsetjenesten.

Fremme forslag

Nå vil SV endre loven slik at alle som mottar pleiepenger hvor barnet dør får beholde pleiepengene opptil tre måneder – uavhengig av hvor lenge vedkommende har mottatt pleiepenger.

– I stedet for at enkelte kun får beholde pleiepenger i opptil 30 stønadsdager som i dag, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård til Dagsavisen.

I dag kan mottakere av pleiepenger kun tjene inntil ti tusen kroner før pleiepengene blir avkortet. Denne grensen har vært lik i mange år.

– Mottar du pleiepenger kan du ikke stå i jobb, men barns pleiebehov endrer seg i løpet av uker og år, sier SV-representanten.

– Noen ganger kan det være greit midlertidig å ta på seg oppdrag. Mange foreldre ønsker å bidra til oppgaver som gjerne honoreres eller lønnes, men må i dag takke nei fordi grensen er så lav. En grense vil gjøre at foreldre kan ta på seg flere samfunnsnyttige oppgaver og opprettholde noe kontakt med arbeidsliv, organisasjonsliv og lignende, som kan gjøre det å komme tilbake i jobb senere enklere.

– Derfor skal jeg og SV fremme forslag i løpet av uka om å øke fribeløpet til tilsvarende 100 prosent uføre, som i dag er 0,4 G, (47.448 kroner (2023)) og å la alle på pleiepenger få beholde støtten i opptil tre måneder dersom barna dør, sier han om SVs andre forslag.

Han sier pleiepengeordningen har hatt et bredt engasjement på Stortinget tidligere, og at ordningen ble justert i forrige periode.

– Jeg er spent på om engasjementet er like stort nå, og på hva de andre partiene sier, sier Øvstegård.

Raushet

Freddy André Øvstegård mener at man må stille opp med mer raushet for familiene som har barn med alvorlig sykdom.

– Mister familien barnet må de få tid til å komme seg. Hvis omsorgspersoner kan bidra litt og tjene noen kroner burde de ikke straffes for det. Jeg forventer at et storting med solid venstresideflertall vil bli med på en bedring i disse menneskenes liv, sier han.

Øvstegård har hatt tett kontakt med Løvemammaene, som har kommet med innspill til SVs forslag.

– Vi ønsker å få samme rettigheter som uføre, som kan tjene opp til 0,4 G i tillegg til trygden, sier nestleder i Løvemammaene, Elin Gunnarsson til Dagsavisen.

Hun får nå pleiepenger på 12 året, for å ta seg av sin sønn, som trenger hjelp 24/7.

– Min arbeidsgiver er min sønn, sier hun stille.

Elin Gunnarsson, nestleder i Løvemammaene. 

Elin Gunnarsson, nestleder i Løvemammaene. 

Løvemammaen

Må kunne engasjere seg

– Det er viktig at man ikke mister seg selv opp i alt dette. Når jobben er å være hjemme for å ta seg av barnet mister man det kollegiale, og man har også lett for å miste venner underveis. Alt handler om forståelse for en ekstrem situasjon, sier hun.

Hun mener at foreldre som mottar pleiepenger må kunne engasjere seg i frivillig arbeid og organisasjonsarbeid på lik linje som foreldre til funksjonsfriske barn kan, det være seg innen idrett, likemannsarbeid og annet engasjement i interesseorganisasjoner, eller politisk.

– Slike verv gjøres ved siden av ordinært arbeid. Pleiepenger er erstatning for nettopp ordinært arbeid, og da må det fortsatt være mulig å opprettholde verv på si. Det kan ikke være slik at man må gi opp alt av egne interesser/frivillige verv bare fordi man får et sykt barn. Det er viktig at foresatte som må gå på pleiepenger fortsatt kan engasjere seg og være aktive bidragsytere i samfunnet – og kanskje særlig viktig i slike livssituasjoner. Det er tross alt ikke de foresatte som er syke, men barnet. Foreldre må derfor kunne motta årlig honorar og/eller godtgjørelse for slike frivillige verv opp til 0,4 G, sier hun.

Løvemammaene har også vært med på å utarbeide forslaget om økt støtte ved barns død.

– Å miste et barn er vondt, uavhengig av hvor lenge man har mottatt pleiepenger. Vi mener at alle foreldre på pleiepenger bør beholde disse i minst tre måneder etter et dødsfall. Tre måneder er i seg selv svært kort tid å sørge uten å bekymre seg for at en bruker opp sykedager, sier Elin Gunnarsson.

Pleiepenger for sykt barn

Hvem kan få pleiepenger?

Du har omsorgen for barnet i perioden du søker for (med dette menes det at du har den daglige omsorgen for barnet).

Barnet ditt har vært til behandling eller utredning på sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.

Du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie deler av eller hele tiden.

Barnet er ikke i en tilsynsordningeller.

Barnet er i en tilsynsordning 30 timer eller mindre per uke (du kan likevel ha rett på 100 % pleiepenger dersom du må være i beredskap eller har nattevåk).

Du har vært i jobb i minst 4 uker før du søker pleiepenger.

Dagpenger, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, pleiepenger, opplæringspenger og omsorgsstønad regnes også som inntekt.

Du må ha minst 20 prosent inntektstap mens du pleier barnet.

Inntekten din er minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111.477,-.

Du har rett på pleiepenger når:

Du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som har blitt sykt.

Du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som er under utredning for sykdom.

Som i tillegg trenger din omsorg og pleie deler av eller hele tiden

Både somatisk (fysisk) og psykisk sykdom gir rett til pleiepenger.

Varig sykdom gir også rett til pleiepenger, i motsetning til tidligere, og alvorlighetskravet er ikke like strengt som det var på gammel ordning (før 2017).

Begge foreldre kan ha rett på pleiepenger når barnets pleiebehov tilsier det og dette dokumenteres av lege. Dette gjelder f.eks. også når man har født prematurt og barnet ikke lenger trenger pustestøtte, men fortsatt er innlagt. Eller dersom barnet har så store tilsyn- og pleiebehov i forbindelse med sin sykdom/funksjonsvariasjon at det er behov for to voksne som pleier og overvåker barnet. Dette kan også gjelde dersom barnet hovedsakelig er hjemme.

Ved korte sykdomsperioder på bare noen dager, f.eks. ved luftveisinfeksjon eller oppkast, skal man bruke omsorgsdager (også kalt «sykt barn dager»). Det er mulig å få ekstra omsorgsdager når man har barn med kronisk og/eller langvarig sykdom/funksjonsvariasjon. Les mer om det her.

Barn har en lovfestet rett til å ha minst én forelder hos seg på sykehus, så kortere innleggelser vil også kvalifisere til pleiepenger.

Kilde: Løvemammaene

Warning
Annonse
Annonse

Pleiepenger for sykt barn

Hvem kan få pleiepenger?

Du har omsorgen for barnet i perioden du søker for (med dette menes det at du har den daglige omsorgen for barnet).

Barnet ditt har vært til behandling eller utredning på sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste.

Du er sammen med barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme fordi barnet trenger pleie deler av eller hele tiden.

Barnet er ikke i en tilsynsordningeller.

Barnet er i en tilsynsordning 30 timer eller mindre per uke (du kan likevel ha rett på 100 % pleiepenger dersom du må være i beredskap eller har nattevåk).

Du har vært i jobb i minst 4 uker før du søker pleiepenger.

Dagpenger, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, pleiepenger, opplæringspenger og omsorgsstønad regnes også som inntekt.

Du må ha minst 20 prosent inntektstap mens du pleier barnet.

Inntekten din er minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp. Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2022 er kr 111.477,-.

Du har rett på pleiepenger når:

Du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som har blitt sykt.

Du må være borte fra jobb fordi du må være med et barn som er under utredning for sykdom.

Som i tillegg trenger din omsorg og pleie deler av eller hele tiden

Både somatisk (fysisk) og psykisk sykdom gir rett til pleiepenger.

Varig sykdom gir også rett til pleiepenger, i motsetning til tidligere, og alvorlighetskravet er ikke like strengt som det var på gammel ordning (før 2017).

Begge foreldre kan ha rett på pleiepenger når barnets pleiebehov tilsier det og dette dokumenteres av lege. Dette gjelder f.eks. også når man har født prematurt og barnet ikke lenger trenger pustestøtte, men fortsatt er innlagt. Eller dersom barnet har så store tilsyn- og pleiebehov i forbindelse med sin sykdom/funksjonsvariasjon at det er behov for to voksne som pleier og overvåker barnet. Dette kan også gjelde dersom barnet hovedsakelig er hjemme.

Ved korte sykdomsperioder på bare noen dager, f.eks. ved luftveisinfeksjon eller oppkast, skal man bruke omsorgsdager (også kalt «sykt barn dager»). Det er mulig å få ekstra omsorgsdager når man har barn med kronisk og/eller langvarig sykdom/funksjonsvariasjon. Les mer om det her.

Barn har en lovfestet rett til å ha minst én forelder hos seg på sykehus, så kortere innleggelser vil også kvalifisere til pleiepenger.

Kilde: Løvemammaene