JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

«Aller viktigst er tariffavtalen»

De med de laveste lønningene trenger tariffavtale mest, skriver Trine Lise Sundnes.

De med de laveste lønningene trenger tariffavtale mest, skriver Trine Lise Sundnes.

Jan-Erik Østlie

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Warning
Jeg har lest om Ylva og Trine som forsøkte å organisere sine kolleger på Backstube i Fellesforbundet , men som følte seg presset til å slutte med dette.

Aller først: Til arbeidsgivere som forsøker presse ut arbeidstakere som fagorganiserer seg vil jeg si; Slutt med det.

Tariffavtaler er normen i Norge, det er ingen grunn til å være engstelig for at du har ansatt folk som forsvarer den norske modellen.  

Selvfølgelig skal det være mulig å organisere arbeidskollegene sine i Norge, også i arbeidstida.

Det normale i arbeidslivet er å organisere kollegene sine i arbeidshverdagen. Det normale er å søke råd hos kolleger og tillitsvalgte i arbeidstida. Det normale er å forhandle avtaler i arbeidstida.

På samme måte som arbeidsgiverne har tilgang til NHO, Virke, Spekter eller KS, skal arbeidstakere ha full tilgang til tillitsvalgte og fagforeningene.

Uten et organisert arbeidsliv klapper den norske modellen sammen.

Jeg sier: Heia Ylva og Trine, vi trenger flere av dere!

Synkende tariffavtaledekning i Norge

For noen dager siden rapporterte Fafo at tariffavtaledekningen i Norge synker.

Vi er helt avhengige av å snu den trenden for å ivareta ansvarsfordelingen, hvor partene i arbeidslivet har ansvaret for, og ivaretar lønnsnivået.

Også når det kommer til medbestemmelse og bedriftsdemokrati på arbeidsplassen er vi helt avhengige av at det legges til rette for at ansatte kan organisere seg i fagforeninger slik at tariffavtaler tegnes.

Arbeidstakernes organisasjonsgrad synker i privat sektor. Det er ikke et særnorsk fenomen, den synker i alle de nordiske land, bortsett fra på Island. Paradokset, men kanskje også løsningen, ligger i at organisasjonsgraden blant arbeidsgivere øker.

Jeg liker godt NHOs Nina Melsom sitt forslag om at arbeidsgiverne bør bidra ute på arbeidsplassene sammen med LOs sommerpatrulje slik hun framsatte det på Fafos seminar om synkende tariffavtaledekning.

Kanskje kan arbeidsgiverorganisasjonens tilstedeværelse dempe engstelige arbeidsgivere.

De med de laveste lønningene trenger tariffavtale mest

Tariffavtaledekningen for privat sektor i Norge har sunket fra 50 prosent i perioden 1997-2004 til 46 prosent for perioden 2017-2018. Dekningen i offentlig sektor er 100 prosent.

At tariffavtaledekkingen i privat sektor synker, er urovekkende. Det viser seg også tydelig gjennom at det er i privat sektor lavlønnen og lønnsgapet er økende. Når det er urovekkende handler det om at de med de laveste lønningene trenger tariffavtaledekning aller mest.

I dag får arbeidsgivere og arbeidstakere skattefradrag for å være medlemmer i en arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjon og på den måten bidra til opprettholdelse av den norske modellen.

Regjeringen har sørget for å doble fagforeningsfradraget da den sto uendret under Høyre-regjeringen. Arbeidsgivernes skattefradrag er prosentbasert og har følgelig ikke behov for tilsvarende regulering.

Fafo-forsker Jon Erik Dølvik tok sist uke til orde for skattefradrag for bedrifter som er tariffavtalebundet.

Det mener jeg regjeringen seriøst må vurdere. Det kan være et viktig bidrag på veien til å snu den negative trenden i privat sektor.

Arbeidsgivere mer fornøyd når de har tariffavtale

Fafos rapport om holdninger til organisering og tariffavtaler i privat sektor fra 2021, viser at arbeidsgivere som har tariffavtale i det store godt fornøyd med dette.

De trekker fram at det også er ressursbesparende for dem. Svært få bedrifter mener det er dyrt og uhensiktsmessig.

Uorganiserte arbeidsgivere er mer negativt stemt, men ikke i stand til å trekke fram fordeler eller ulemper. Hvorfor har de så ikke sørget for at det finnes tariffavtale i deres bedrift?

De fleste oppgir at ansatte ikke har spurt om det. På spørsmål om hva de ville gjort om kravet kom, svarer et flertall at de ville akseptert kravet selv om en av fire ville forsøkt å unngå det.

17 prosent ville forsøkt å overbevise ansatte om å trekke kravet, men ville akseptert kravet om overbevisning ikke førte fram. Derimot ville ni prosent av bedriftene forsøkt å hindre kravet så langt det lar seg gjøre.

Tariffavtaler er lønnsomt for alle

I Arbeiderpartiet mener vi at fellesskapet er helt avhengige av organiserte forhold på begge sider av forhandlingsbordet for at samfunnskontrakten skal gå opp.

I dag har arbeidstakere internasjonal beskyttelse for å nettopp sørge for å kunne organisere seg og danne fagforeninger. Det er lønnsomt for alle parter, også for samfunnet.

Derfor er tariffavtale det viktigste vi kan ha på arbeidsplassen.

Annonse
Annonse