JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

«Dette handler ikke om å kutte kablene, men om å ha full politisk kontroll over krafta vår»

Vi krever full politisk styring og kontroll over krafta, skriver LO i Østre Agder.

Vi krever full politisk styring og kontroll over krafta, skriver LO i Østre Agder.

Anette Hobæk Ravnsborg

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Warning
Norge har mistet kontrollen og styringen ved å tilsluttet seg EUs energimarked.

8. desember vedtok representantskapet i LO i Østre Agder en uttalelse om kraftsituasjonen i Norge.

Uttalelsen omtaler alvoret med de høye strømprisene vi har fått i Norge, og hva dette vil gjøre med konkurransefordelen til norsk industri om det ikke tas et skikkelig oppgjør med hovedproblemet. 

Dersom det ikke kommer på plass full politisk styring og kontroll over energipolitikken, vil konkurransefordelen til norsk industri bli kortsluttet.

Norske husholdninger og næringsliv vil få så store kostnader at det vil gå ut over manges velferd, samtidig som det blir vanskelig å drive næringsvirksomhet.

Derfor haster det med å komme med tiltak som endrer et energimarked styrt etter markedsmessige prinsipper, til et energimarked styrt etter politiske prinsipper. Det vil si at krafta skal komme norsk industri/næringsliv og norske husholdninger til gode, med rimelige og forutsigbare priser.

Denne uttalelsen ble vedtatt av LO i Østre Agder sitt representantskap:

Norsk industri, øvrig næringsliv og husholdninger har helt siden kraftsystemet ble etablert i Norge nytt godt av forutsigbare og rimelige strømpriser. Norsk kraft har vært et gode for fellesskapet og gitt oss store konkurransefordeler.

Steg for steg har ulike regjeringer overlatt styringa og kontrollen av krafta vår til det frie markedet, og strømmen vår har blitt til en vare.

Norge har mistet kontrollen og styringen ved at Norge har tilsluttet seg EUs energimarked. Et energimarked som er styrt på en slik måte at krafta uhindret skal flyte fritt og at prissettingen skal baseres på den høyeste pris.

Denne utviklingen vil være ekstremt skadelidende for norske husholdninger, næringsliv/industri og for fremtidige industriutvikling basert på det grønne skifte.

LO i Østre Agder krever:

• JA til politisk styring! NEI til markedsstyring!

• Sikre at vannmagasinene til enhver tid har en forsvarlig fyllingsgrad.

• For kraftutveksling, men eksport skal kun forekomme om det er overskudd av kraft.

• Statlig/offentlig kontroll over omsetning av norskprodusert strøm og utveksling av strøm med andre land.

• Blir fyllingsgraden under et forsvarlig nivå skal all eksport stanses.

• Innføre et 2-pris system på strøm.

• Innføre makspris på strøm for husholdninger, næringsliv/industri og landbruk.

• Frikoble norske strømpriser fra europeiske strømpriser.

• Innføre støttetiltak for enøk-tiltak for både husholdninger og næringsliv/industri.

• Oppgradere kraftverkene slik at disse kan levere mer energi.

• Krafta skal ikke benyttes til elektrifisering av sokkelen.

• Hurtigere utvikling av nye energiformer som havvind, hydrogen, bølgekraftverk, forske/utvikle geotermisk energi, gasskraftverk, vindkraft på land mm.

• Reforhandle avtalen med Storbritannia angående vilkårene for bruk av kabel mellom landa.

Regjeringen må snarest komme i gang med reforhandlinger med EU med sikte på å sikre norsk politisk styring og kontroll over vårt arvesølv.

Arvesølvet tilhører den norske befolkning og det forventes at regjeringen kjemper for at krafta vår også i fremtiden skal være til stor fordel for norske husholdninger og norsk næringsliv/industri.

LO i Østre Agder vil berømme Ap/Sp-regjering for de støttetiltak som er innført for å begrense kostnadene for husholdninger, bedrifter og andre. Samtidig er det viktig å påpeke at tiltak haster med å komme på plass og at regjeringen må tørre å utfordre tilknytningen til EU med et felles energimarked.

Dette handler ikke om å kutte kablene eller isolere oss helt fra omverden, men om å ha full politisk kontroll over vannkrafta vår.

Det handler om å ta valget mellom et markedsstyrt strømmarked eller et politisk styrt strømmarked.

Mye lest: Tillitsvalgt mener Ap bortforklarer strømkrisa: – Folk er ikke dumme

Annonse
Annonse