JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Korona-krisen:

«Etter en uke med koronalov, har jeg gjort meg opp noen tanker», skriver NTL-leder Kjersti Barsok

I denne ekstraordinære situasjonen må vi opprettholde demokratiske ordninger, maktfordelingsprinsippet, og trepartsamarbeidet slik at vi ikke gjennomfører forhastede og unødvendige tiltak, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en pressekonferanse om korona-utbruddet i mars.

I denne ekstraordinære situasjonen må vi opprettholde demokratiske ordninger, maktfordelingsprinsippet, og trepartsamarbeidet slik at vi ikke gjennomfører forhastede og unødvendige tiltak, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en pressekonferanse om korona-utbruddet i mars.

Lise Åserud / NTB scanpix

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Warning
Fra oss i NTL er det et tydelig krav at det ikke fremmes forskrifter som berører arbeidstakerne, uten at man har forsøkt å finne løsninger sammen med de lokale partene.

Hele nasjonen står nå i en krevende situasjon og den kommer til å vare en god stund. Det stiller store krav til oss alle. Vi i NTL og våre medlemmer i NAV, DSB, Skatteetaten, departementene, Avinor, Folkehelseinstituttet, Forsvaret, ved universitetene, i kultursektoren og i frivillig sektor bidrar selvfølgelig.

27. mars trådte loven i kraft og allerede har det blitt innført en rekke forskrifter som er hjemlet i loven. Mange av disse er begrunnet i konkrete behov og de er ukontroversielle. Vi forventer at Regjeringen har tatt kritikken mot det første forslaget til Koronalov til etteretning.

p

Regjeringen ber nå om forlengelse av loven. Da må vi løfte fram noen kritikkverdige erfaringer og minne om koronalovens intensjoner og begrensninger. På denne korte tiden har vi sett at regjeringen fremmer forslag til forskrifter med hjemmel i fullmaktsloven med ekstremt kort høringsfrist, og uten å sende til relevante instanser for uttalelse, som for eksempel de ansattes organisasjoner.

Flere av disse høringene er heller ikke å finne i regjeringens egen høringsoversikt. I flere saker har det ikke vært noen som helst forsøk på dialog med de lokale partene for å finne løsninger innenfor dagens lov- og avtaleverk før man velger forskriftssporet.

p

I forslag til forskrift som omfatter sivile i Forsvaret handler dette kort fortalt om å sette lov om statens ansatte til side slik at også sivilt ansatte kan beordres mot villighet. Dette er en særs inngripende endring for de sivilt ansatte i Forsvaret.

Det er sterkt kritikkverdig at regjeringen foreslår noe slikt uten å ha forsøkt å finne løsninger med de lokale partene først. Så vidt oss kjent, var heller ikke arbeidsgiver i Forsvaret kjent med teksten i forskriften når det ble sendt ut fra departementet.

Lørdag stoppet Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet en forskrift som gjaldt unntak fra universitets- og høgskoleloven fordi den var for vid og for dårlig begrunnet. Det er vi veldig glad for at de gjorde.

Men det viser at både fagforeningene og opposisjonen i Stortinget må være ekstra våkne for hvilke forskrifter som fremmes, og at de faktisk er begrunnet i den alvorlige situasjonen som har oppstått som følge av koronapandemien.

Dersom denne loven skal forlenges kan ikke disse feilene gjentas. Om det er nødvendig å fremme forskriftsforslag må disse ligge allment tilgjengelig på regjeringen.no slik at alle som anser seg berørt får tid og mulighet til å uttale seg.

p

Fra oss i NTL er det et tydelig krav at det ikke fremmes forskrifter som berører arbeidstakerne uten at man har forsøkt å finne løsninger sammen med de lokale partene innenfor eksisterende lov- og avtaleverk. Vi og våre tillitsvalgte lokalt bidrar i dette arbeidet på mange områder og vi ønsker gode kriseløsninger som ansatte og innbyggere kan leve trygt med. Da må fullmaktsloven forvaltes med kløkt.

I denne ekstraordinære situasjonen må vi opprettholde demokratiske ordninger, maktfordelingsprinsippet, og trepartsamarbeidet slik at vi ikke gjennomfører forhastede og unødvendige tiltak. Gjør vi ikke det kan det få langsiktige konsekvenser vi ikke ser omfanget av nå. Demokrati og partssamarbeid er ikke et luksusgode for gode dager, men en forutsetning for god krisehåndtering.

Annonse
Annonse