JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Advokat Jan Fougner leder et utvalg som skal se på visse sider ved framtidens arbeidsliv.

Advokat Jan Fougner leder et utvalg som skal se på visse sider ved framtidens arbeidsliv.

LO Media

Kommentar:

«Framtidens arbeidsliv»

Arbeidslivet er i endring.
27.08.2019
14:00
28.08.2019 13:02

kjell.werner@anb.no

Derfor er det positivt at regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere ulike sider ved framtidens arbeidsliv. Dommen i Aleris-saken er et godt eksempel på hvorfor vi trenger en klargjøring av forskjellen på å være ordinært ansatt eller tilknyttet en bedrift på annen måte. Det er fornuftig at arbeidslivets parter er bredt representert i utvalget som ledes av advokat Jan Fougner. Dette er en gjennomgang som arbeidstakersiden har etterlyst lenge. I så måte kommer utvalgsarbeidet sent, men godt.

– Vi må sørge for at vi har et godt og oppdatert rammeverk som både ivaretar virksomhetenes behov for utvikling og fleksibilitet samtidig som viktige arbeidstakerrettigheter som medvirkning og informasjon sikres også i årene som kommer, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H). Utvalget har fått frist på se til 1. juni 2021 med å levere sin utredning.

Følg oss på Facebook

Arbeidslivet presses fra mange hold. Globaliseringen og et stadig med åpent arbeidsmarked er ett av utviklingstrekkene. Ny teknologi fører til at stadig flere arbeidsoppgaver blir automatisert. Faste og direkte ansettelser hos én arbeidsgiver er fortsatt hovedregelen i Norge, og godt er det. Men ny forskning forteller oss at 11 prosent av de sysselsatte er midlertidig ansatt, innleide eller selvstendig næringsdrivende uten ansatte.

På denne bakgrunn pågår det en viktig debatt om det eksisterer et arbeidsgiveransvar, hvem som bør ha arbeidsgiveransvar og hvem som bør ha ulike typer vern i relasjoner hvor arbeid utføres. Det har også oppstått uklarheter rundt forretningsmodeller som franchise og konsern. Dommen i Aleris-saken viser med all tydelighet at det er strid om hvilke rammer gjeldende rett setter og ikke minst behovet for et nytt lovverk.

Følg oss på Facebook

Dette er naturlig nok ikke bare et norsk fenomen. Derfor er det interessant og positivt at liknende debatter pågår internasjonalt, både innad i EU og i organer som OECD og den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Det hører også med til historien at det er satt i gang en nordisk kartlegging i regi av Nordisk ministerråd.

Det er på høy tid å få en bedre klargjøring av arbeidstakerbegrepet og innholdet i arbeidsgiveransvaret her til lands. Vi ser tendenser til at bedrifter organiserer seg slik at arbeidsmiljøloven i realiteten settes ut av spill. På denne bakgrunn må bedrifter som bruker selvstendige oppdragstakere og frilansere pålegges klar plikt og ansvar. Tilsvarende må gjelde for arbeidskraft i den nye delingsøkonomien.

I sum står vi overfor klare trusler mot den norske samfunnsmodellen. Fagbevegelsen vil sikkert finne krutt i Fougner-rapporten som kan smelles av i valgkampen i 2021. Regjeringen bør ikke bruke utvalgets arbeid som unnskyldning for ikke å gjøre noe i mellomtiden.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.08.2019
14:00
28.08.2019 13:02