JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
En tariffavtale som bestemmer at tjenestereisen skal foregå med tog er ett eksempel på en grønn tariffavtale, skriver artikkelforfatterne.

En tariffavtale som bestemmer at tjenestereisen skal foregå med tog er ett eksempel på en grønn tariffavtale, skriver artikkelforfatterne.

Eivind Olai Kristiansen

Debatt:

«I Norge er det utenkelig at arbeidslivets parter ikke er en viktig aktør i det grønne skiftet», skriver Jon Olav Bjergene og Inger Marie Hagen

For noen år siden ble miljøengasjerte tillitsvalgte bedt om å bytte forbund. Nå krever tillitsvalgte grønn og rettferdig omstilling med kollektiv makt bak krava.
26.06.2020
13:23
26.06.2020 13:30

Det er tillitsvalgtes miljøengasjement som skaper grønne tariffavtaler. Men hva er egentlig en grønn tariffavtale? Jo, helt vanlig tariffregulering av arbeidsforhold, men med miljø som formål og resultat.

De fleste tariffavtaler har regler om tjenestereiser. En tariffavtale som bestemmer at tjenestereisen skal foregå med tog, buss eller sykkel, eventuelt ved at det gis ekstra kilometergodtgjørelse for sykkel og elbil, er ett eksempel på en grønn tariffavtale. En tariffavtalt rett til miljøsertifisert arbeidsutstyr er et annet eksempel. I begge tilfellene reduseres klimagassutslippene fra bedriftens virksomhet.

For arbeidsgivere og tillitsvalgte på alle nivåer er denne typen regulering lite inngripende og representerer lavthengende frukter på veien mot mer bærekraftige bedrifter. Eksemplene viser tradisjonell tariffregulering hvor partenes interesser er forhandlet og balansert, men hvor deres felles interesse i reduserte klimagassutslipp også blir ivaretatt.

Andre typer krav og regulering er mer inngripende i bedriftenes autonomi og har ikke vært vanlig å regulere i tradisjonelle tariffavtaler. Dette vil nok endre seg. Hvis det for eksempel avtales at bedrifter i store byer skal behovsprøve tilgang til gratis parkering på arbeidsplassene, vil mange arbeidstakere gå over til kollektivtransport.

Ifølge tall fra Cicero Senter for klimaforskning kan et slikt krav halvere antall jobbreiser med bil, og åpenbart gi en vesentlig reduksjon av klimagassutslipp. For arbeidsgiver vil det redusere kostnadene.

Tariffavtaler med bonus for utslippsreduksjon på bedriften kan også være aktuelle, slik vi i dag ofte har bonuser for produksjonsøkning og effektivisering. Her kan vi la oss inspirere av Statens vegvesen. I kontrakter om utbygging av E16 i Jevnaker gis det bonuser til leverandører hvis de klarer å redusere miljøbelastningen under byggeperioden.

Tariffavtalene kan også brukes til å legge premisser for bedriftens pensjonsinnskudd, for eksempel at det bare skal betales innskudd til grønne fond. En kan også regulere bedriftenes verdikjeder ved å stille krav til underleverandørers investeringer, eller det kan avtales at man skal endre selve forretningsmodellen for å drive mer miljøvennlig.

Det er svært mye som kan gjøres, men partene må være enige. Og da kommer vi til en annen type krav. Det er såkalte prosesskrav. Det vil si at en bruker tariffavtalene til å avtale samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere for å nå klimamål.

Det er ordinær og velkjent medbestemmelse, men etter en konkret oppskrift for arbeidet med klima og miljø på bedriften. Partene måler miljøavtrykket, de setter mål for utslippsreduksjon og de identifiserer og iverksetter miljøtiltak. Stormberg er en bedrift som har kommet langt med slike medbestemmelsesprosesser.

Partene i arbeidslivet, både klubbledere og topptillitsvalgte, kan selvsagt sette seg ned og vente på miljøregulering fra myndighetene – det kommer mer og mer. De kan også ta mye av initiativet selv ved å regulere miljøbelastningen fra bedriften med det kraftigste verktøyet de har – tariffavtalene.

Fordelene er mange. For det første er tariffavtalene rettslig bindende. Det som blir bestemt, blir også gjennomført. Tariffavtalene er resultat av et kompromiss mellom partenes interesser. Når miljø også trekkes inn, balanseres partenes interesser også mot et nytt hensyn som vil prege bedriftenes rammevilkår mer og mer, nemlig miljøkrav fra myndigheter, kunder og andre samarbeidsparter.

Miljøkrav har ofte omkostninger som arbeidsgiver eller arbeidstaker må ta, eller som må fordeles. Tariffavtalene er det beste redskapet for fordeling. Når det gjelder byrdefordeling, er det også viktig å trekke inn tariffavtalenes legitimitet.

Tariffavtalene er nemlig resultater av en prosess som begynner med krav forankret i demokratiske prosesser i fagforeningene. Deretter finner de sin form i forhandlinger med arbeidsgivere og/eller arbeidsgiverorganisasjoner som også er medlemsbaserte organisasjoner med stor grad av legitimitet. Tariffavtalene har altså oppslutning, og 70 prosent av det norske arbeidslivet er dekket av tariffavtaler.

Klima og miljø vil prege norsk samfunns- og arbeidsliv i overskuelig fremtid. I Norge er det utenkelig at arbeidslivets parter ikke er en viktig aktør i det grønne skiftet. De som har makt, har også ansvar. Vi så i vedtaket fra LOs representantskap i vår at tariffavtaler er et aktuelt verktøy for å nå klima- og miljøpolitiske mål.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.06.2020
13:23
26.06.2020 13:30Mest lest

DELE PÅ SKYLD: Høyesterett mener mannen som fikk utbetalt for mye fra SPK og Nav ikke må ta all skyld.

DELE PÅ SKYLD: Høyesterett mener mannen som fikk utbetalt for mye fra SPK og Nav ikke må ta all skyld.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hvem skal ha regninga når SPK har utbetalt 170.000 for mye til en pensjonist? Dette sier Høyesterett i en fersk dom

GRAVFERD: – Eg hadde kjensla av å vere ferdig med ei gravferd, seier hovudtillitsvald Anne Marie Andersen om allmøtet på Park Hotell i Sandefjord. Andersen sit også i det norske og europeiske samarbeidsutvalet til Scandic-konsernet.

GRAVFERD: – Eg hadde kjensla av å vere ferdig med ei gravferd, seier hovudtillitsvald Anne Marie Andersen om allmøtet på Park Hotell i Sandefjord. Andersen sit også i det norske og europeiske samarbeidsutvalet til Scandic-konsernet.

Tormod Ytrehus

Scandic nedbemannar med 1000 årsverk: – Den svartaste dagen i livet mitt, seier tillitsvald

Debatt:

Terje Pedersen / NTB scanpix

«Tillit må fortjenes. Det burde høyresida og arbeidsgiverne huske når hverdagen vender tilbake»

SAMARBEIDSAVTALEN: Allerede i 1977 ble den første samarbeidsavtalen mellom Securitas og de tillitsvalgte undertegnet. Avtalen regulerer blant annet hvordan samarbeidet mellom bedrift og tillitsvalgte skal foregå lokalt, regionalt og sentralt.

SAMARBEIDSAVTALEN: Allerede i 1977 ble den første samarbeidsavtalen mellom Securitas og de tillitsvalgte undertegnet. Avtalen regulerer blant annet hvordan samarbeidet mellom bedrift og tillitsvalgte skal foregå lokalt, regionalt og sentralt.

Sissel M. Rasmussen

Rett før 100 flyplass-vektere skal sies opp, kutter Securitas samarbeidsavtalen med fagforeninga

GODT BETALT: Toppsjefene i Jernbane-Norge tjener godt. Fra venstre Geir Isaksen: (Vygruppen), Philipp Engedal (Flytoget) og Ingvild Storås (Baneservice)

GODT BETALT: Toppsjefene i Jernbane-Norge tjener godt. Fra venstre Geir Isaksen: (Vygruppen), Philipp Engedal (Flytoget) og Ingvild Storås (Baneservice)

Ole Palmstrøm /

Fortsatt fett å være jernbanesjef: Dette tjener toppene i jernbanen

STRAFF I SAMFUNNET: - Jeg er kjempefornøyd nå med å kunne etablere med på normalen, sier Jan (54). Bøtesoningen hans har til nå spart oss en halv million skattekroner i ubenyttede fengselsdøgn.

STRAFF I SAMFUNNET: - Jeg er kjempefornøyd nå med å kunne etablere med på normalen, sier Jan (54). Bøtesoningen hans har til nå spart oss en halv million skattekroner i ubenyttede fengselsdøgn.

Martin Guttormsen Slørdal

Dette gjerdet sparer samfunnet for en halv million kroner

Merethe Solberg i Fellesforbundet sier at mange medlemmer nå desperat tar kontakt fordi de ikke har fått feriepengene sine.

Merethe Solberg i Fellesforbundet sier at mange medlemmer nå desperat tar kontakt fordi de ikke har fått feriepengene sine.

Erlend Angelo

Mange ansatte får ikke feriepengene sine som lovet: – Dette er folk som føler seg sist i rekka og har lite å gå på

FRIVILLIGE HJELPERE: Dan-Eirik Hætta og Harald Bjørsvik i Statens Pensjonskasse (SPK) nølte ikke lenge med å melde sin interesse da Nav ba om saksbehandlere fra andre statlige viksomheter.

FRIVILLIGE HJELPERE: Dan-Eirik Hætta og Harald Bjørsvik i Statens Pensjonskasse (SPK) nølte ikke lenge med å melde sin interesse da Nav ba om saksbehandlere fra andre statlige viksomheter.

Ole Palmstrøm

Dan-Eirik og Harald er på utlån fra Statens pensjonskasse til Nav: – Nå har hele samfunnet skjønt at man må tenke nytt

NYANSATTE: Yara oppleves som en trygg og stabil arbeidsplass, mener prosessoperatørene Sture Rasmus Olsen og Marie Moen.

NYANSATTE: Yara oppleves som en trygg og stabil arbeidsplass, mener prosessoperatørene Sture Rasmus Olsen og Marie Moen.

Sissel M. Rasmussen

Sture (21) og Marie (23) fikk fast jobb under koronakrisa: – Jeg trodde nesten det var tull

Nora Lund skal gå av med pensjon, men er bekymret for Ylva Bjørkedal og andre ansatte ved Polaria som til høsten mister inntektsgrunnlaget sitt.

Nora Lund skal gå av med pensjon, men er bekymret for Ylva Bjørkedal og andre ansatte ved Polaria som til høsten mister inntektsgrunnlaget sitt.

Ida Bing

Nora (61) går av med pensjon samme dag som kollega Ylva (24) mister jobben

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen provoserer både arbeidstakersiden og sine egne i NHO med utspillet om at offentlig ansattes bidrag i koronadugnaden bør være å bli langt færre.

Norsk Industri-direktør Stein Lier-Hansen provoserer både arbeidstakersiden og sine egne i NHO med utspillet om at offentlig ansattes bidrag i koronadugnaden bør være å bli langt færre.

Håvard Sæbø

Provoserer: Offentlig ansatte må akseptere at det blir færre av dem for å hjelpe samfunnet fremover, mener Norsk Industri-direktøren

FRAMSKYNDET: Spordrift, selskapet som har tatt over drifts- og vedlikeholdsdelen av Bane NOR skal skilles helt ut fra Bane NOR allerede fra juli 2021

FRAMSKYNDET: Spordrift, selskapet som har tatt over drifts- og vedlikeholdsdelen av Bane NOR skal skilles helt ut fra Bane NOR allerede fra juli 2021

Morten Hansen

Bane Nor hasteinnfører oppstykking av jernbanen: Departementet velger ideologi foran sikkerhet, mener ansatte

Det er ikke slik en kriseorganisasjon skal være; at du må ha et enormt antall overtidstimer for å håndtere situasjonen, sier NTL-tillitsvalgte Marc Gayorfar.

Det er ikke slik en kriseorganisasjon skal være; at du må ha et enormt antall overtidstimer for å håndtere situasjonen, sier NTL-tillitsvalgte Marc Gayorfar.

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte har allerede 19.000 overtidstimer i år. Midt i stormen står kutt-bekjemper Marc Gayorfar

Debatt:

Artikkelforfatteren imøtegår det han mener er påstander fra Oslo-kommentatorene som kun støttes av vindkraftlobbyen.

Artikkelforfatteren imøtegår det han mener er påstander fra Oslo-kommentatorene som kun støttes av vindkraftlobbyen.

LO Media

«Kommentatorer i Oslo-pressen fremmer påstander som bare støttes av vindkraftlobbyen. Hva kan være grunnen?», skriver Hogne Hongset

Debatt:

Jane B. Sæthre,  forbundsleder i Norsk jernbaneforbund (NJF)

Jane B. Sæthre, forbundsleder i Norsk jernbaneforbund (NJF)

Tri Nguyen Dinh

«Jo, Knut Arild Hareide – du privatiserer jernbanen»

TILLITSVALGTE I FELLESFORBUNDET: Arne Sveen, Djevat Hisenaj, Oddvar Hølland og Idar Magne Klemo.

TILLITSVALGTE I FELLESFORBUNDET: Arne Sveen, Djevat Hisenaj, Oddvar Hølland og Idar Magne Klemo.

Erlend Angelo / Roy Ervin Solstad

Fellesforbundet-tillitsvalgte med klar beskjed: Lønna skal fortsatt opp

LOVSTRIDIG: – Vi mener vi det er lovstridig å holde tilbake lønn, uansett om det foreligger en plikt til å benytte elektronisk verktøy eller ikke, sier hovedtillitsvalgt i Schindler AS, Alexander Jordnes.

LOVSTRIDIG: – Vi mener vi det er lovstridig å holde tilbake lønn, uansett om det foreligger en plikt til å benytte elektronisk verktøy eller ikke, sier hovedtillitsvalgt i Schindler AS, Alexander Jordnes.

Knut Viggen

260 heismontører får ikke utbetalt lønn. Nå går Schindler-konflikten til Arbeidsretten

Debatt:

Ole Palmstrøm

Industri-topp vil kutte i offentlig sektor. Merkelig timing, svarer NTL-lederen

Annika Byrde / NTB scanpix

NHO: Ekstra viktig å unngå konflikt i lønnsoppgjøret

De gamle regjeringspartnerne Ap, Sp og SV ligger for første gang i år an til et mindretall på gjennomsnittsmålingene.

De gamle regjeringspartnerne Ap, Sp og SV ligger for første gang i år an til et mindretall på gjennomsnittsmålingene.

Stortinget

Måling: Nå har de rødgrønne mistet flertallet