JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kronikk

«Kan arbeidsgiver nekte deg å jobbe ut oppsigelsesperioden?»

Tenk deg at du leverer inn oppsigelsen din. I forkant har du sjekket hvor lang oppsigelsestiden er. Du forventer å jobbe tilsvarende din nåværende stillingsprosent ut oppsigelsestiden.
Om arbeidsgiver ikke tildeler deg vaktene du har krav på i oppsigelsestiden, anbefaler Jussformidlingen at du forsøker å kreve vaktene dine.

Om arbeidsgiver ikke tildeler deg vaktene du har krav på i oppsigelsestiden, anbefaler Jussformidlingen at du forsøker å kreve vaktene dine.

Tormod Ytrehus

Men når oppsigelsestiden begynner, får du plutselig ikke vakter. Ingen vakter, ingen lønn. Hva nå?

Vit at arbeidsgivers mulighet til å fatte ensidige beslutninger ikke er ubetinget. Arbeidsgivers bestemmelsesrett er underlagt en rekke begrensninger. Arbeidsmiljøloven utgjør en stor begrensing, ettersom den verner om arbeidstakers minimumsrettigheter.[1]

Men verner verneloven om vaktene dine?

Arbeidsmiljøloven uttrykker ikke klart at du har rett til vaktene dine i oppsigelsestiden. Men det at loven som utgangspunkt gir deg krav på minst én måned oppsigelsestid[2], innebærer i seg selv at du har rett til vakter. Om ikke dette hadde vært tilfellet ville retten til oppsigelsestid vært rent illusorisk, og ikke en reel rettighet.

Dersom du selv ønsker å jobbe ut oppsigelsestiden, har du altså etter loven et vern om vaktene dine. Men vær oppmerksom på at kravet om vakter går begge veier: arbeidsgiver har på sin side rett til å kreve at du jobber ut oppsigelsestiden, selv om du ikke skulle ønske dette selv. Loven er likevel ikke til hinder for at du og arbeidsgiver avtaler at du ikke trenger å jobbe ut oppsigelsestiden.[3] Legg da merke til at en arbeidsgiver ikke kan tvinge deg til å gå med på en avtale der du frasier deg retten til vakter i oppsigelsestiden.[4]                

Hva kan du gjøre om arbeidsgiver nekter deg vakter i oppsigelsestiden?

Om arbeidsgiver ikke tildeler deg vaktene du har krav på i oppsigelsestiden, anbefaler Jussformidlingen at du forsøker å kreve vaktene dine. Om arbeidsgiver fortsatt ikke gir deg vakter, kan du uansett kreve lønn for vaktene du skulle ha hatt i oppsigelsestiden - så lenge du stiller din arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver.[5]

Dersom arbeidsgiver ikke gir deg vaktene du har krav på i oppsigelsestiden, kan du klage arbeidsgiver inn for forliksrådet. Forliksrådet er et tvisteløsningsorgan, som skal legge til rette for at du og arbeidsgiver får løst tvisten ved mekling eller dom. Som innklager må du betale kr 1345 for behandlingen av saken.[6] Dersom du vinner saken, kan du kreve å få behandlingsgebyret dekket av arbeidsgiver.[7]

Kilder:

[1] Se Arbeidsmiljøloven (aml.) § 1-9 som sier at loven som hovedregel ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstaker.

[2] Se aml. § 15-3 (1) til (3)

[3] Se aml. § 15-3 i sammenheng med § 1-9.

[4] Se avtaleloven § 29.

[5] Jf. Det alminnelige grunnprinsippet om ytelse mot ytelse.

[6] https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/forliksklage/

[7] Ibid.

Warning
Annonse
Annonse