JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

Norge må forsvares hver dag

Regjeringen har gjort en historisk investering i forsvaret hvor Norge skal bruke 600 milliarder de neste tolv årene. (Arkivfoto)

Regjeringen har gjort en historisk investering i forsvaret hvor Norge skal bruke 600 milliarder de neste tolv årene. (Arkivfoto)

Alf Ragnar Olsen

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Det er behov for å styrke beredskapen over hele linja. Arbeiderpartiet skal sammen med fagbevegelsen være garantisten for trygghet i hele landet i urolige tider.

Stortingsrepresentant for Ap

LO-sekretær

Hver dag avverges kriser for norske lokalsamfunn og for landet.

Det kommunale brannvesenet rykker ut og slokker branner. Gjengkriminelle får sin dom og må sone i fengsel. Skadde og syke blir tatt hånd om av et helsevesen i verdensklasse. Forberedelser til sabotasje mot norsk infrastruktur avverges av etterretningstjenester på jobb for landet.

Vi lever i en urolig og uforutsigbar tid. Den sikkerhetspolitiske situasjonen og gjør at vi må ruste opp den militære beredskapen kraftig. Klimaendringene gjør at vi må ruste opp beredskapen for naturkatastrofer. Gjengkriminaliteten må knekkes med både styrking av politi og forebygging av årsakene til kriminalitet.

Totalberedskap er hele samfunnets evne til å helhetlig og målrettet forebygge og håndtere alle slags kriser. Derfor er vi glad for at vi har en regjering som har gjort totalberedskap til en hovedprioritet.

Historisk satsing på Forsvaret

På to områder gjøres det en kraftig innsats fra politisk hold akkurat nå: Opprusting av Forsvaret og i å forsterke kampen mot de kriminelle gjengene.

Regjeringen har gjort en historisk investering i forsvaret hvor Norge skal bruke 600 milliarder de neste tolv årene. I revidert nasjonalbudsjett styrker Ap/Sp-regjeringen forsvaret med ytterligere sju milliarder kroner på toppen av dette. Vi skal ha flere vernepliktige, investere i utstyr og ha et sterkt forsvar i hele landet.

Samtidig må vi hele tiden arbeide for å styrke den sivile beredskapen. I dagens sikkerhetssituasjon utsettes vi for et mye mer komplekst trusselbilde enn tidligere og det setter helt andre krav til våre sivile myndigheter enn for få år siden.

Skal ta kampen mot gjengene

Vi skal alltid ta kampen mot alvorlig kriminalitet og ingen utenlandske gjenger skal få fotfeste i Norge. Politiet har blitt styrket med flere hundre millioner flere ganger i løpet av de siste to årene.

Det har vært viktig, men samtidig må vi erkjenne at det ikke er nok med den prisstigningen det har vært.

Derfor har regjeringen styrket politiet med 1,6 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal blant annet gå til flere politifolk og kampen mot gjengkriminalitet.

Sterkere fellesskap er beredskap

Beredskap er imidlertid ikke bare forsvars- og justispolitikk.

Det trengs et samlet løft for forsyningsberedskap, helseberedskap og transportberedskap – for å nevne noe. Det kreves for at Norge skal være trygt i utrygge tider. Vi vet ikke hva neste krise blir.

Ikke minst: Vi må verne om den særnorske tilliten som gjør at vi stoler på hverandre og på myndighetene. Og det gjør at hver enkelt av oss stiller opp om krisa rammer lokalsamfunnet, eller når vi blir bedt om å om å lagre vann, mat og utstyr til oppvarming i boden.

Økende ulikhet og utenforskap er en trussel mot tilliten, og dermed mot vår evne til å stå støtt i møte med kriser og forsøk på å destabilisere fellesskapet vårt.

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen vet at involvering, medvirkning og forankring av beredskapsarbeidet blir viktig på alle nivå i samfunnet vårt. Ikke minst bygger det opp under den tilliten som er så viktig for samfunnets beredskapsevne.

Gjennom hele vår felles historie har trygghet vært arbeiderbevegelsens viktigste oppdrag. Ikke bare trygghet i arbeidslivet, men også trygghet i møte med økonomiske kriser og samfunnskriser.

Vår viktigste fellesoppgave nå er å få Norge gjennom urolige tider, ta vare på Norges sikkerhet og gjøre at alle er del av, og blir vernet om, av beredskapen. Med Arbeiderpartiet blir det trygghet for Norge i en verden som er i konstant endring.

Warning
Annonse
Annonse