JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

«NSM tåkelegger i debatten om konseptvalg for en nasjonal skytjeneste»

Konseptvalgutredningen skulle etter planen oversendes Justisdepartementet 1. desember i år, men er forventet ved årsskiftet, slik statsministeren oppga i sitt svar til meg under debatten, skriver Torstein Brechan i NTL.

Konseptvalgutredningen skulle etter planen oversendes Justisdepartementet 1. desember i år, men er forventet ved årsskiftet, slik statsministeren oppga i sitt svar til meg under debatten, skriver Torstein Brechan i NTL.

colourbox.com

Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og kronikkinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no
Warning
Det er oppsiktsvekkende at NSM har valgt å hyre Sopra Steria til å bistå konseptutredningsutvalget når de selv er blant de mest aktuelle leverandørene.

Torstein Brechan

I en kommentar til Frifagbevegelses sak om NTLs bekymringer knyttet til konseptvalgutredningsarbeidet for en nasjonal skytjeneste, kommer kommunikasjonsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Hasse Lindmo med påstander som må besvares.

Uvisst av hvilken grunn antyder Lindmo at jeg har sådd tvil om åpenheten NSM har vist i arbeidet med konseptvalgutredningen og dannet meg en «misoppfatning». Jeg har ikke uttalt meg om NSMs åpenhet i denne prosessen og finner det underlig at det har festet seg en slik oppfatning.

For å bidra til en mer opplyst debatt følger her noen fakta om sakens gang med utgangspunkt i mitt innlegg i debatten med Jonas Gahr Støre på årets Kartellkonferanse.

Den 23. november 2021 oversendte Justisdepartementet et mandat for en konseptvalgutredning for etablering av en nasjonal skytjeneste til NSM. I stedet for å utføre prosjektarbeidet selv, la NSM oppgaven ut på anbud i desember 2021, med følgende oppdrag: «Konsulentenes rolle(r) vil være prosjekt- og prosessledelse, informasjonsinnhenting, gjennomføring av analyser i henhold til KVU-metode, utformingen av selve rapporten og eventuelt andre oppgaver i prosjektet.»

I februar i år ble det kjent at oppdraget tilfalt et konsortium bestående av Menon Economics, Holte Consulting og A-2 Norge i følge Harald Næss, seksjonssjef ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM og prosjektleder for konseptutredningsutvalget. Det ble ikke omtalt at Sopra Steria hadde fått tilslag på noe anbud på dette tidspunktet.

Konseptvalgutredningen skulle etter planen oversendes Justisdepartementet 1. desember i år, men er forventet ved årsskiftet, slik statsministeren oppga i sitt svar til meg under debatten.

Mitt innlegg på Kartellkonferanse gjaldt innrettingen av det foreløpige arbeidet, og hvilke leverandører som har vært involvert, slik det kommer frem i saksdokumentene og referatet fra NSM til møtet med Skate den 12. oktober i år. Her fremgår det at det arbeides med syv ulike konsepter hvorav hele seks av konseptene innebærer bruk av private leverandører, inklusive nullalternativet som viderefører dagens situasjon med bruk av private leverandører.

Kun ett av konseptene som er omtalt åpner for at staten eier og driver en sentral privat skyløsning i egenregi. NTL frykter at det sistnevnte alternativet, av oss gjennom mange år omtalt som en Statssky, ikke blir valgt når konseptvalgutredningen foreligger.

I det samme referatet fremgår det at prosjektet har hatt «støtte fra Sopra Steria».

Jeg har ingen formening eller informasjon om hvilken rolle Sopra Steria har hatt utover Lindmos kommentar, og foruten referatet fra Skate finner jeg heller ingen tilgjengelig informasjon om når de ble hyret inn, på hvilket grunnlag, eller til hvilken pris.

Lindmo hevder at Sopra Steria er en av fire konsulentselskaper som har bistått i den praktiske gjennomføringen av prosjektet hvor oppgavene ifølge konkurransegrunnlaget blant annet innebar «utformingen av selve rapporten». Uavhengig av i hvilken kapasitet og omfang Sopra Steria har vært inne i arbeidet vil deres markedsposisjon som skyleverandør kunne føre til spørsmål om i hvilken grad de er egnet til å delta i konseptutviklingsarbeidet.

Sopra Steria er allerede i dag leverandør av skytjenester til det offentlige, blant annet i Lånekassen og er en av de tre prekvalifiserte leverandørene som skal levere skyløsninger til Forsvarets MAST-prosjekt til en verdi av 16 milliarder.

Det er oppsiktsvekkende at NSM har valgt å hyre inn et konsulentselskap som selv vil være blant de mest aktuelle leverandørene, dersom prosjektet ender opp med en anbefaling om at en nasjonal sky skal drives av private leverandører og ikke av staten selv.

En politisk diskusjon om hvilke veivalg som skal tas i eforvaltningspolitikken, eller hvordan man innretter et konseptutvalgsutredningsarbeid slik at det ikke hefter tvil ved konklusjonene tar jeg gjerne, men aller helst med de som har ansvaret for politikken, de ansvarlige politikerne. 

Annonse
Annonse