JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

«Steg for steg har strømmen vår har blitt til en vare»

Regjeringen må snarest komme i gang med reforhandlinger med EU, skriver Thor Åge Christiansen. (Arkivfoto)

Regjeringen må snarest komme i gang med reforhandlinger med EU, skriver Thor Åge Christiansen. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Norsk industri, øvrig næringsliv og husholdninger har - helt siden kraftsystemet ble etablert i Norge - nyte godt av forutsigbare og rimelige strømpriser. 

Norsk kraft har historisk sett vært et gode for fellesskapet og gitt oss store konkurransefordeler.

Steg for steg har ulike regjeringer overlatt styringa og kontrollen til det frie markedet, og strømmen vår har blitt til en vare.

Denne utviklingen har vist seg å være svært skadelidende for norsk næringsliv, industri og husholdninger. Denne situasjonen vil også være en trussel for fremtidig industriutvikling basert på det grønne skiftet.

Regjeringen må snarest komme i gang med reforhandlinger med EU med sikte på å sikre norsk politisk styring og kontroll over vårt arvesølv.

Det forventes at regjeringen kjemper for at krafta vår også i fremtiden skal være til stor fordel for norsk næringsliv, industri og husholdninger.

I Arbeiderpartiets partiprogram slås det fast at «Norge er rikt på naturressurser. Disse ressursene tilhører folket og fellesskapet. Forvaltningen av fellesskapets ressurser må være underlagt folkevalgt styring».

Det er også naturlig å vise til Hurdalsplattformen som sier at «Innen enkelte områder er det avgjørende at fellesskapet bruker statlig eierskap for å sikre nasjonal kontroll. Dette gjelder spesielt våre energi- og naturressurser».

Bedrifter som skaper arbeidsplasser må få en strømpris på linje med det de hadde før strømpriskrisa, slik kan en bidra til å nå miljømålene for kloden vår. Husholdningene må sikres strøm til oppvarming, matlaging og hygiene til en akseptabel og forståelig pris.

Samtidig skal vi dele av vårt kraftoverskudd og sørge for gjensidig forsyningssikkerhet dersom uforutsette hendelser krever dette.

I en tid med krig i Europa er det viktig at det velges løsninger der Norge viser solidaritet med land som trenger mer energi som vi blant annet gjør gjennom den enorme gasseksporten.

Vedtak:

Årsmøte i Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder krever at Regjeringen og Stortinget endrer energipolitikken fra å være markedsstyrt til politisk styrt slik at den underlegges full politisk kontroll og styring slik det også omtales i Hurdalsplattformen.

Årsmøtet krever at Regjeringen snarest kommer i gang med reforhandlinger med EU, med sikte på å sikre norsk politisk styring og kontroll over vårt arvesølv.

Elektrifisering av sokkelen må ikke foregå med landkraft.

Norge trenger en energipolitikk som sikrer en større nasjonal og mer demokratisk kontroll med kraftproduksjonen slik at både næringsliv og privatpersoner sikres lave og forutsigbare energipriser.

Warning
Annonse
Annonse