JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommentar

Vi bør ha lært av flommen i 1995

Flomsikring er ikke politisk sexy. Det er eksempelvis mer stas for politikere å åpne en ny skole, vei eller togstrekning, skriver Kjell Werner.

Flomsikring er ikke politisk sexy. Det er eksempelvis mer stas for politikere å åpne en ny skole, vei eller togstrekning, skriver Kjell Werner.

Stian Lysberg Solum / NTB

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Norge må forberede seg på at det stadig oftere blir våtere og villere vær.

Det fører til at elver tid om annen går over sine bredder og skaper store flomskader. Slik som nylig på Østlandet og nå i Midt-Norge.

Statlige og kommunale myndigheter må derfor stå bedre rustet til å møte slike situasjoner, både i form av beredskap og ikke minst med forebyggende tiltak.

Dette er det bred politisk enighet om, men det synes vanskeligere å gjøre ord til handling.

Samtidig er det lett å være etterpåklok. Men det er alltid nyttig å se på historien, for å lære av den. I så måte har Klassekampen gitt oss en god tankevekker.

Avisen har sett nærmere på hvor store bevilgninger Norges Vassdrags- og energidirektorat har bedt om og hva som så langt er fasit under den forrige og dagens regjering.

Her er det dyster lesning: Allerede i 2019 ba NVE om 200 millioner kroner mer i årlige bevilgninger til flom- og skredsikring. I statsbudsjettet for 2020 ble postene til slike formål kuttet med 18 millioner.  

I fjor kom NVE med et ønske om 1,8 milliarder kroner ekstra over de fireårsperioden fram mot 2027. Så langt ligger regjeringen minst 340 millioner kroner bak dette skjemaet.

I tillegg har kommunene ansvar for selv å forebygge, planlegge og sikre seg bedre mot flom.

På denne bakgrunn er det interessant å trekke fram begrunnelsen NVE i 2019 ga for å få mer penger:

«Uten satsingen vil tap og skader fra flom, skred, og særlig problemer med håndtering av vannmengdene i byer og tettsteder, bli større som følge av urbanisering og klimaendringer».

Og enda bedre i neste setning: «En arealplanlegging som tar hensyn til naturfarer er et effektivt virkemiddel for å forebygge skade og vil gi en samfunnsmessig gevinst».

NVE har i flere runder sagt klart ifra.

Det er samfunnsmessig lønnsomt å investere i flom- og skredsikring. Vi får tregangeren igjen, hevder NVE.

I tillegg kommer de menneskelige gevinstene, først og fremst i form av følt trygghet. Men flomsikring er ikke politisk sexy. Det er eksempelvis mer stas for politikere å åpne en ny skole, vei eller togstrekning.

Mange husker sikkert flommen i 1995, som da var den verste flommen i Norge siden 1789.

Året etter kom det en offentlig utredning som oppsummerte erfaringene. Beskjeden var at vi må være forberedt på å takle naturlige klimavariasjoner og menneskeskapte klimaendringer.

Snart 30 år senere bør vi ha lært mer enn det som dessverre er tilfelle.

Warning
Annonse
Annonse