JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i Norge henger håpløst langt etter på flere viktige områder, skriver NTL-tilltisvalgt Pål Skaufjord.

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i Norge henger håpløst langt etter på flere viktige områder, skriver NTL-tilltisvalgt Pål Skaufjord.

Jan-Erik Østlie

Debatt

Vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt for å styrke a-krimsamarbeidet

Verktøyene mange av oss vil ha, finnes i samarbeidende land som er underlagt de samme reglene som i Norge.
02.11.2023
13:14
02.11.2023 13:20
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Nav-direktør Ole Johan Heir «slår tilbake» i FriFagbevegelse 27. oktober, og det er nærliggende å lese tilsvaret som en forsikring om at det meste er rosenrødt innenfor det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Nyanserende innspill er alltid bra, men det er forskjell på å nyansere og å idyllisere.

Norge henger håpløst langt etter

Vi som jobber mot arbeidslivskriminalitet i Norge, har en rekke fortrinn.

Tilliten mellom befolkningen og myndighetene er den sterkeste i hele OECD, vi har en raus velferdsstat med stor oppslutning og et regulert arbeidsliv som for de flestes del oppleves som ryddig. A-krimsenterne satses på og får tilført store ressurser.

Hein opplyser i tilsvaret om at mangelfull/feilaktig registrering i arbeidstakerregisteret også blir sanksjonert i større grad enn hva jeg trodde.

Men et foreløpig årsresultat på 26 overtredelsesgebyrer og 14 tvangsmulkter i kampen mot uregistrert arbeid bare styrker et av mine gjentagende hovedpoenger: Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i Norge henger håpløst langt etter på flere viktige områder.

To ting viktigere enn straffenivået

Jeg har fått være med det litauiske Arbeidstilsynet ut på tilsyn ved flere anledninger det siste året. I fjor delte etaten ut 1853 bøter for uregistrert arbeid – i et land med 2,8 millioner innbyggere.

Uregistrert arbeid er et fenomen vi regelmessig også ser i Norge, men innenfor eksisterende rammevilkår er det dessverre sjelden at vi får gjort noe med det.    

Veiledning og dialog løser de fleste utfordringer, også for tilsynsmyndigheter. At sanksjoner ikke er et mål i seg selv, er jeg for ordens skyld også helt enig i. Effektiv sanksjonering er like fullt et svært viktig middel for å bekjempe og forebygge lovbrudd, også innenfor arbeidslivet.

Påstanden er heldigvis ikke bare min egen. Effektiv bruk av de ulike etatenes sanksjonsmuligheter er noe av grunntanken bak opprettelsene av a-krimsenterne og en intensjon som har blitt uttrykt i de siste regjeringenes nedskrevne strategier mot arbeidslivskriminalitet.

Kriminelle i arbeidslivet er profittmotiverte, og det er et vanlig argument at straffenivået for denne typen kriminalitet må være så strengt at forbrytelsene ikke lønner seg. 

Men modusfunn innenfor kriminologisk forskning tilsier at i hvert fall to ting er viktigere enn selve straffenivået:

• Opplevelsen av en høy risiko for å bli oppdaget og straffet for det aktuelle lovbruddet.

• At det går kort tid mellom lovbruddet og sanksjonen.

Verktøyene vi savner, hadde vi tidligere

Litauiske inspektører kan varsle gebyrer for uregistrert arbeid allerede idet dette avdekkes ute på tilsyn. I Norge vi har vi et ufravikelig krav til skriftlige arbeidsavtaler, i overenstemmelse med lovens intensjoner om stillingsvern og ellers ryddige ansettelsesforhold.

Etter arbeidsmiljøloven § 14-5 har imidlertid arbeidsgivere en hel måned på å få denne på plass. Arbeidstilsynet kan i tur og orden varsle og vedta pålegg, men det tar lang tid før en kan stille noen relevant form for makt bak kravet. Da er det ikke alltid så enkelt å etterleve lovens intensjoner om ryddige arbeidsforhold overfor useriøse eller sågar kriminelle aktører.  

Ser en til Bulgaria, må arbeidsgivere fremvise arbeidsavtaler til Arbeidstilsynet under selve tilsynet, hvis ikke blir de bøtelagt umiddelbart. Hele 3186 bøter slike bøter ble utdelt i 2022.

Ja, eksemplene er anekdotiske og knytter seg til selektive (dog sentrale) former for lovbrudd. Faktum forblir like fullt at verktøyene mange av oss vil ha, finnes i samarbeidende land som er underlagt de samme overnasjonale reglene som oss selv.

Vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt for å styrke a-krimsamarbeidet med nyttige verktøy.   

I både Estland og Litauen kan for øvrig inspektører også bortvise uregistrerte arbeidstakere fra arbeidsplassen, frem til de blir korrekt registrert (noe som for øvrig lar seg ordne veldig fort).

Det leder meg over til et annet poeng: Noen av verktøyene som a-krimsamarbeidet savner, hadde vi faktisk tidligere.

Skurkene har fått bedre vilkår

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) skrev eksplisitt i 2018 at politiets deltakelse i samarbeidet, ikke minst bruken av deres raske virkemidler i medhold av politiloven § 7, er av avgjørende betydning for de samarbeidende etatene.

Oppdager Skatteetaten, Nav, Arbeidstilsynet eller andre kontrolletater grove lovbrudd, bør jo ikke lovbruddet få fortsette.

Derfor er det både effektivt og hensiktsmessig å stenge serveringssteder som driver uten bevilling, kiosker som belaster kunden merverdiavgift uten å være mva-registrert, eller å bortvise malere som ikke er ansatte, men «bare hjelper til» på en byggeplass. Dette er tverretatlig merverdi i praksis.

Men: Politiet i Norge har ikke fått lov til å stanse pågående arbeidslivslovbrudd på flere år, etter at en Økokrim-utnevnt arbeidsgruppe konkluderte med at dette aldri var intensjonen med politiloven.

Politidirektoratet har angivelig hatt en prosess for å se om det er behov for en rettsutvikling her – i hvert fall siden 2021 – men de mange dyktige og motiverte politifolkene som jobber mot arbeidslivskriminalitet, har fortsatt ikke sett noen matnyttige utfall av dette.

Det har ganske riktig skjedd en utvikling i a-krimarbeid, men utviklingen på akkurat dette området har først og fremst gitt skurkene i arbeidslivet bedre arbeidsvilkår.

02.11.2023
13:14
02.11.2023 13:20Mest lest

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Et flertall på Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer ved siden av trygden. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Stortinget ønsker at uføre skal kunne tjene mer

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Leder i Elektroarbeidernes  fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Leder i Elektroarbeidernes fagforening i Trøndelag stoler mer på Fellesforbundet enn på LO.

Torgny Hasås

Uføre må være med i ny AFP, mener fagforeningsleder

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt