JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Veireno-direktøren om maratonukene

– All overtid i Oslo-renovasjonen er frivillig

Det fryktes for helsa til ansatte i Veireno som henter søppel i Oslo opptil 17 timer om dagen og 90 timer i uka. Direktøren slår i dag tilbake: – Dette er helt frivillig.
BEINHARDE UKER: Veirneo-ansatte har jobbet opptil 90 timer på ei uke for å komme ajour med søpla i Oslo. Direktøren understreker i dag at all overtid, spesielt den som går utover arbeidsmiljølovens bestemmelser, er frivillig.

BEINHARDE UKER: Veirneo-ansatte har jobbet opptil 90 timer på ei uke for å komme ajour med søpla i Oslo. Direktøren understreker i dag at all overtid, spesielt den som går utover arbeidsmiljølovens bestemmelser, er frivillig.

Ola Tømmerås

ola.tommeras@fagbladet.no

Det private selskapet Veireno vant anbudet på å hente alt husholdningsavfall i Oslo, og jobben startet i oktober i år. Selskapet hadde store oppstartsproblemer, og flere steder fløt søppelet i ukesvis.

Veireno-direktør Jonny Enger avviser at overtidsbruken skyldes høyere fysisk belastning for hver arbeidstaker. Han understreker også at dette er helt frivillig.

– All overtid er basert på frivillighet hos arbeidstakerne, spesielt all overtid utover arbeidsmiljølovens § 10-6 (4), skriver Veireno-sjefen i mail til fagbladet.no.

Han mener tillitsvalgtapparatet er gjenstridige med å tillate utvidet overtid. Se hele Engers uttalelse lenger ned.

Mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Fagbladet har gjennomgått timelistene til ansatte i Veireno. De viser mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I Vestfold vurderte Arbeidstilsynet bruddene som så alvorlige at de politianmeldte renovasjonsselskapet. I Oslo er Arbeidstilsynets rapport ennå ikke klar, men timelistene forteller om lignende dager. Selskapet ble bedt om å sende inn timelister til Arbeidstilsynet i november. Fagbladet har nå fått innsyn i de innsendte listene.

Maraton i avfallsinnsamling

Mens Veireno har jobbet seg inn i anbudet i Oslo med nytt konsept, har det vært få normale arbeidsdager og uker. Listene viser lange rekker av dager på 12 til 15 timer. Ved ett tilfelle har en ansatte kjørt søppel i 17 timer, fra seks om morgenen til 23 på kvelden, for så å ta ut renovasjonsbilen igjen klokka seks på morgenen neste dag.

Den lengste arbeidsuka er på 90 timer mens mange ligger mellom 50 og 70 timer. Blant 25 ansatte som Arbeidstilsynet ba om detaljerte timelister for, har renovatører jobbet opptil tre uker i strekk med kun en dags hvile før ny maratonperiode.

Har søkt om utvidelse

Veireno har søkt om å få utvidet bruk av overtid, men selv om søknaden blir godkjent, så er det flere tilfeller av overtidsbruk langt over hva loven tillater av maksimal arbeidsbelastning. (Se faktaboks)

Bekymret for helsa

– Vi er bekymret for at arbeidsbelastningen kan påvirke helsa, sier senioringeniør i Arbeidstilsynet, Vigdis Tingelstad. Hun vil ikke utdype det nærmere nå, men overfor NRK sa hun tidligere i måneden:

– Vi vet at det kan få helsemessige konsekvenser å jobbe lenge. Renovasjon er i tillegg fysisk hardt arbeid.

Senere denne måneden er det ventet at Arbeidstilsynet legger fram rapporten fra det siste tilsynet i Veireno.

Blir forbanna

– Dette gjør meg rett og slett forbanna.

Det sier leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen.

– Renovasjonsetaten og operatøren lover å kjøre dag, kveld og hver eneste helg for å ta inn etterslep og søppelkaos, men uten å bry seg om at ansatte som løper rundt i Oslo på helsa løs, sier han.

– En mulig innsparing er alt som gjelder, ikke de ansatte. Det viser etter min mening et utrolig samfunnssyn, sier Guldbrandsen.

Guldbrandsen har ofte tatt til orde for at renovasjonen må gjøres i egenregi for å unngå tilstandene Oslo kommune nå opplever. Mange norske kommuner har fortsatt kommunal avfallsinnsamling. En rapport fra forskningsstiftelsen DeFacto i fjor viste at konkurranseutsetting av renovasjonen ikke har gitt billigere renovasjonsgebyrer for innbyggerne. Tvert imot er gebyrene høyest i kommuner som har satt renovasjon på anbud.

– Det enste som er sikkert med renovasjon på anbud er at noen skal ha profitt og tjene penger på arbeidsforhold som blir dårligere for hver anbudsrunde, sier Guldbrandsen.

TØFFE DAGER: Ansatte har hatt arbeidsuker på opptil 90 timer for å ta unna avfallet i Oslo.

TØFFE DAGER: Ansatte har hatt arbeidsuker på opptil 90 timer for å ta unna avfallet i Oslo.

Werner Juvik

Ingen pålegges for mye overtid

Veireno-direktør Jonny Enger har flere ganger forsikret overfor Fagbladet at all overtid er frivillig. Da Arbeidstilsynet kom på tilsyn i forrige måned kommenterte han slik:

«Vi har mange ansatte som selv ønsker å jobbe noe lengre arbeidsdager for å lære sine ruter, få system på sine nøkler og kjøre inn sine ruter. Vi pålegger ikke våre ansatte å arbeide overtid utover lovens rammer.»

– Veireno startet arbeid med å få på plass en avtale om utvidet bruk av overtid med tillitsvalgte tidlig i planleggingsfasen, sier Veireno-sjef Johhny Enger i en e-post til fagbladet.no.

– Tillitsvalgtapparatet ga i planleggingsfasen utrykk for at man har forståelse av at i en oppstartsfase/periode i forbindelse med ny renovasjonskontrakt vil være innkjøringsproblemer, og behov for økt bruk av overtid vil være normalt. Tillitsvalgapparatet har og gitt uttrykk for at de ønsket at det eventuelle behovet måtte materialisere seg før endelig avtale ville bli gitt, sir han, og fortsetter:

– Behovet for utvidet bruk av overtid materialiserte seg i løpet av første uken etter oppstart. Veireno har ved flere anledninger tatt opp saken med tillitsvalgte under drøftelsesmøter og tillitsvalgtapparatet har ikke gitt arbeidsgiver noen begrunnelse på årsak til at de ikke ønsker å inngå en slik avtale som loven gir anledning til. Bedriften har forsøkt å være i forkant med avtale om utvidet bruk av overtid da vi startet opp dette arbeidet i sommer 2016.

Johnny Enger sier at bedriften har søkt arbeidstilsynet om utvidet bruk av overtid, men har pr. i dag ennå ikke fått svar.

– Behov for utvidet overtidsbruk skyldes ikke at produksjonen pr. ansatt skal utføres i et større skala, sier han, og lister opp det han mener er årsakene til behovet for utvidet bruk av overtid:

- Nye ruter er opparbeidet. Av den tid bruker de ansatte mer tid for å finne frem til avfallsbeholdere, lære seg rutene sine etc.

- Nye elektroniske systemer som arbeidstaker bruker lengre tid til å sette seg inn i.

- Nøkler må sorteres på nytt i henhold til nytt ruteoppsett.

-Trafikale problemer, spesielt i oppstartsfasen pga. togstreik.

– Arbeidstaker har ikke en større fysisk belastning. Det tar mer tid for å fullføre rutene pga. utfordringer beskrevet ovenfor, ifølge Enger.

– Videre så presiseres det at all overtid er basert på frivillighet hos arbeidstakerne, spesielt all overtid utover arbeidsmiljølovens § 10-6 (4), sier Veireno-sjefen til fagbladet.no.

«Ingen grunn til at de over 60 skal ha mer ferie eller fordeler enn andre»

Nå er det ikke lenger lov å tvinge 67-åringer til å slutte på jobben

Hjelp, jeg har fått advarsel fra sjefen

Så mye er det tillatt å jobbe

• Du kan pålegges inntil 10 timer overtid i uka, 25 timer på fire uker og opptil 200 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal ikke overstige 13 timer per dag eller 48 timer per uke.

• Etter avtale med tillitsvalgte kan overtiden økes til 20 timer i uka, 50 timer på fire uker og opptil 300 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal likevel ikke overstige 69 timer i noen enkeltuke. Det kan avtales opptil 16 timer arbeid på en dag, men da skal den ansatte ha hvileperiode umiddelbart etter.

• Med tillatelse fra Arbeidstilsynet, kan ansatte jobbe opptil 25 timer overtid i uka, 200 timer i halvåret og 400 timer i året.

• Det finnes flere bestemmelser for hvordan arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Les hele regelverket her.

Annonse
Annonse

Så mye er det tillatt å jobbe

• Du kan pålegges inntil 10 timer overtid i uka, 25 timer på fire uker og opptil 200 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal ikke overstige 13 timer per dag eller 48 timer per uke.

• Etter avtale med tillitsvalgte kan overtiden økes til 20 timer i uka, 50 timer på fire uker og opptil 300 timer i året. Samlet arbeidstid, inklusiv overtid, skal likevel ikke overstige 69 timer i noen enkeltuke. Det kan avtales opptil 16 timer arbeid på en dag, men da skal den ansatte ha hvileperiode umiddelbart etter.

• Med tillatelse fra Arbeidstilsynet, kan ansatte jobbe opptil 25 timer overtid i uka, 200 timer i halvåret og 400 timer i året.

• Det finnes flere bestemmelser for hvordan arbeidstiden kan gjennomsnittsberegnes. Les hele regelverket her.