JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Skal ta inn elever i 2024:

Brannskolen kan åpne etter 30 år: Nå er brannutdanningen godkjent

Tre tiår etter første utredning går fagskole for brann- og redningsarbeidere nå i full fart mot realisering. Denne uka godkjente NOKUT det nye studiet.
FAGLIG: Brann- og redningsarbeidere har lenge etterspurt fagutdanning. Nå er en fagskole vedtatt, og regjeringen har avgjort at den skal ligge nordpå, i Tjeldsund kommune.

FAGLIG: Brann- og redningsarbeidere har lenge etterspurt fagutdanning. Nå er en fagskole vedtatt, og regjeringen har avgjort at den skal ligge nordpå, i Tjeldsund kommune.

Ola Tømmerås

ola.tommeras@fagbladet.no

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet skal åpne dørene for første kull i 2024, ifølge nåværende plan. Det er mer enn tretti år etter at Kirke- og Undervisningsdepartementet første gang utredet og konkluderte med et presserende behov for brann- og redningsutdanning.

Aktuelt: Henning vil bli brannmann, men skolen finnes ikke

Klare for innsats

Fagskolen skal avløse dagens ordning der brann- og redningsarbeidere først blir ansatt i et lokalt brannvesen for så å bli kurset.

Fagskolen blir toårig. Elevene som går ut av skolen – det første kullet i 2026 – skal være kvalifisert til å gå rett i jobb innen beredskap som røyk- og kjemikaliedykker, forebyggende brannvern og som operatør på 110-sentralen.

– Vi skal levere ferdig utdanna brann- og redningspersonell til alle landets brann- og redningsvesen. De skal være klare for innsats og løse nødvendige oppgaver fra første dag de blir ansatt i et brannvesen, sa skoledirektør for Norges brannskole, Agnar Christensen, til Fagbladet i 2020.

Bakgrunn: Jubler over 140 millioner til skolen

Nå skjer det

Like før jul oppnevnte Justis- og beredskapsdepartementet et styre for den kommende skolen. 26. januar i år var det markering av byggestart for nye fasiliteter i Tjeldsund. På få måneder passeres altså nå den tredje milepælen for fagutdanningen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leder etableringen, og skolen vil i framtida være underlagt DSB.

– Godkjenningen er en viktig milepæl på veien mot fremtidens brann- og redningsutdanning, og en stor anerkjennelse av den grundige jobben som er gjort med søknaden, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB i en pressemelding.

Lang kamp: 2019: Fortvilet etter manglende penger

Strålende fornøyd

NOKUT har gitt en betinget akkreditering av fagskoleutdanningen. Det betyr at enkelte mangler må rettes opp før utdanningen starter opp. Det dreier seg om å klargjøre prosedyrer rundt opptak og skikkethetsvurdering, samt bedre dokumentasjon av ordning med studentombud og studentorganets arbeid.

– Nå skal vi gå nøye gjennom betingelsene og sørge for at manglene NOKUT peker på blir rettet opp, sier DSB-direktøren.

Styreleder for Brann- og redningsskolen Irene Lange Nordahl er strålende fornøyd med NOKUT-godkjenningen.

– Jeg er svært glad for grundig og positiv tilbakemelding på vår søknad om akkreditering av studiet. Vi har et felles mål om å sikre høy kvalitet i denne viktige utdanningen, sier hun.

Slik skal skoleårene bli

Dette er rammen for utdanningen tidligere presentert for Fagbladet.

1. semester:

• Yrkesrollen – hva gjør en brannkonstabel?

• Risiko og sårbarhet – å kjenne sin rolle og oppgaver i «det store bildet».

• Arbeidsverktøy – bruk av utstyr, teknikker og metoder.

• Operativ beredskap I

2. semester

• Forebygging – risikogrupper, brannhindrende tiltak, forebygging i operativ oppgaveløsning

• 110 Nødalarmering – Opplæring fire uker i Stavern.

• Operativ beredskap II

3. semester

Hele 3. semester, til sammen 20 uker, vil bestå av praksis i et brann- og redningsvesen og fordeles slik:

• Ni uker i beredskap.

• Fire uker forebyggende arbeid.

• Tre uker på 110-sentral

• Tre uker Kode 160 (utrykningskjøring)

4. semester

• Førerkort klasse C

• Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid, ROS-analyser og beredskaps-analyser

• Systematisk erfaringslæring – evaluere, instruere, planlegge mindre øvelser og lignende.

• Fordypningsoppgave innenfor et selvvalgt tema

Mer om tema og innhold på DSBs nettsider

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

• Skal stå klar i 2024.

• Toårig heltidsstudie. Yrkesrettet utdanning som vil gi 120 studiepoeng.

• Årlig opptak på 160 elever. Kontinuerlig 320 i studier eller praksis.

• Blir i framtida eneste utdanning som kvalifiserer for jobb i beredskap eller 110-sentraler.

• Uteksaminerte skal være klare for innsats fra dag én.

Lang vei for ny fagskole

1992: Utvalg nedsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet anbefaler ny fagskole for brann.

2010: Regjeringen oppnevner utvalg for

å utrede brannfaglig utdanning.

2012: Regjeringens utvalg konkluderer: Det haster med å få på plass en fagskole.

2015: Regjeringen vedtar å opprette fagskole på Tjeldsund i Nordland.

2016 – 2019: Stortinget bevilger titalls millioner kroner hvert år til igangsetting, men lite skjer. Ansvaret ligger under skiftende justisministre.

2020: Stortinget bevilger 140 millioner til igangsetting.

2022: Januar markeres byggestart. Måneden før ble et styre for den kommende skolen oppnevnt.

Warning
Annonse
Annonse

Slik skal skoleårene bli

Dette er rammen for utdanningen tidligere presentert for Fagbladet.

1. semester:

• Yrkesrollen – hva gjør en brannkonstabel?

• Risiko og sårbarhet – å kjenne sin rolle og oppgaver i «det store bildet».

• Arbeidsverktøy – bruk av utstyr, teknikker og metoder.

• Operativ beredskap I

2. semester

• Forebygging – risikogrupper, brannhindrende tiltak, forebygging i operativ oppgaveløsning

• 110 Nødalarmering – Opplæring fire uker i Stavern.

• Operativ beredskap II

3. semester

Hele 3. semester, til sammen 20 uker, vil bestå av praksis i et brann- og redningsvesen og fordeles slik:

• Ni uker i beredskap.

• Fire uker forebyggende arbeid.

• Tre uker på 110-sentral

• Tre uker Kode 160 (utrykningskjøring)

4. semester

• Førerkort klasse C

• Helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid, ROS-analyser og beredskaps-analyser

• Systematisk erfaringslæring – evaluere, instruere, planlegge mindre øvelser og lignende.

• Fordypningsoppgave innenfor et selvvalgt tema

Mer om tema og innhold på DSBs nettsider

Fagskole for brann, redning og samfunnssikkerhet

• Skal stå klar i 2024.

• Toårig heltidsstudie. Yrkesrettet utdanning som vil gi 120 studiepoeng.

• Årlig opptak på 160 elever. Kontinuerlig 320 i studier eller praksis.

• Blir i framtida eneste utdanning som kvalifiserer for jobb i beredskap eller 110-sentraler.

• Uteksaminerte skal være klare for innsats fra dag én.

Lang vei for ny fagskole

1992: Utvalg nedsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet anbefaler ny fagskole for brann.

2010: Regjeringen oppnevner utvalg for

å utrede brannfaglig utdanning.

2012: Regjeringens utvalg konkluderer: Det haster med å få på plass en fagskole.

2015: Regjeringen vedtar å opprette fagskole på Tjeldsund i Nordland.

2016 – 2019: Stortinget bevilger titalls millioner kroner hvert år til igangsetting, men lite skjer. Ansvaret ligger under skiftende justisministre.

2020: Stortinget bevilger 140 millioner til igangsetting.

2022: Januar markeres byggestart. Måneden før ble et styre for den kommende skolen oppnevnt.