JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Syv år siden utredning: Statsbudsjettet har ingen nye penger til fagskole for brann- og redningspersonell

– Det er en katastrofe for beredskapen at brann og redning fortsatt mangler fagskole, sier Åsunn Lyngedal (Ap).

Sissel M. Rasmussen

ola.tommmeras@fagbladet.no

Syv år etter at et regjeringsoppnevnt utvalg konkluderte med at det haster å få på plass en fagskole for brann- og redningspersonell, stamper fortsatt skolen i utredninger. De samme pengene som ble bevilget foregående år til et forprosjekt, bevilges på nytt. Det er ingen nye penger til å sikre finansiering av fagskolen i budsjettet.

Skolen skulle åpnet dørene for nye elever i 2018, i henhold til opprinnelig framdriftsplan, men fortsatt er ingen spade satt i jorda. Statsbygg er ifølge regjeringen, nå klar med prosjektavklaringsfasen.

p

– Et løftebrudd

– Dette er et gjentatt løftebrudd år etter år, mener Åsunn Lyngedal (Ap). De siste årene har hun stilt spørsmål om hvorfor det ikke har skjedd noe, og når en fagskole for brann- og redningspersonell kan bli realitet. Hvert år har svaret fra skiftende justisministre vært at åpning ikke kan tidfestes, at nødvendig infrastruktur utredes og at forprosjekt skal i gang.

Dette svaret har fagmiljøene i brann og redning fått hvert år.

Etterspurt fagutdanning

Norge har ingen fagutdanning for brann- og redningspersonell, noe fagmiljøet har etterspurt i flere tiår. I dag blir brann- og redningsarbeidere først ansatt etter opptaksprøver på den enkelte brannstasjon. Deretter blir de skolert via kurs på Norges brannskole.

Etter flere store hendelser på begynnelsen av 2000-tallet ble det påpekt et tydelig behov for å opprette fagskole. Dette både for å sikre kompetanse i alle brannvesen og for å få bukt med etterslepet på obligatorisk utdanning i frivillige brannkorps.

– Det er alvorlig for beredskapen at brann- og redningspersonell kun blir tilbudt kurs. Det skulle vært opprettet fagskole for lenge siden, mener Lyngedal. Hun viser også til at brann- og redningsarbeidere stadig oftere er først på skadested, før de andre blålysetatene.

– Jeg er redd for at det ikke blir noe fagskole dersom dette trekker ut flere år, sier hun.

Mister ungdommen

Mens fagskolen står i stampe uten tidfestet dato for åpning, velger ungdommene andre utdanninger. I postjournalen til DSB har Fagbladet registrert stadige henvendelser om hvor man kan søke på opptak til utdanning innen brann- og redningsarbeid.

– Vi mister unge søkere år etter år, sier brannsjef i Stjørdal, Bjørn Rønning. De har ikke noe skole å søke til.

– Det er positivt at det fortsatt bevilges penger til et forprosjekt, men det er ikke nok etter alle utsettelsene. Finansiering burde vært på plass for å sikre framdrift, sier han.

Vil styrke brannutdanninga

I statsbudsjettet opplyser regjeringen at den vil styrke brannutdanninga ved å etablere en ny fagskole, men at nøyaktig framdriftsplan og oppstartstidspunkt ikke kan tidfestes.

Det ble bevilget 13,3 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2019, til gjennomføring av forprosjektet.

– Dette sikrer at arbeidet med å etablere ny fagskole holder fram i 2020, skriver regjeringen.

p

Kvalitet viktigst

– Jeg vil understreke at hensynet til god kostnadskontroll og en kvalitativt god fagskole må veie tyngre enn hensynet til tidspunktet for oppstart, sa Ingvild Smines Tybring-Gjedde i Stortingets spørretime da regjeringen sist gang fikk spørsmål om hvor det blir av fagskole for brann- og redningspersonell.

Når fagskolen er i full drift, skal den etter planen ta inn 160 studenter årlig. Det vil være 240 studenter til stede i Tjeldsund samtidig, mens 80 til enhver tid vil være ute i praksis i et brann- og redningsvesen.

Brannutdanningen som venter og venter

2012: Det haster med å få på plass fagskole for brann- og redningspersonell, konkluderer regjeringens egen utredning.

2015: Regjeringen vedtar å opprette en nasjonal fagskole for brann og redning på Tjeldsund i Vesterålen, der brann- og redningspersonell i dag har en brannskole for kursing av personell. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får i oppdrag å utarbeide en plan for gjennomføring. De første elevene skal begynne høsten 2018.

2016: Prosjektet får ikke bevilgninger over statsbudsjettet, og oppstart utsettes et år.

2017: Første bevilgninger på statsbudsjettet.

2018: Ingen spade er satt i jorda. Det stilles spørsmål ved hvorfor ingenting har skjedd. Regjeringen vil ikke tidfeste når skolen kan komme i gang. Statsbygg får oppdrag å starte prosjektavklaring.

2019: Det bevilges på nytt penger til forprosjekt. Regjeringen vil ikke tidfeste når arbeidene skal ta til.

Warning
Annonse
Annonse

Brannutdanningen som venter og venter

2012: Det haster med å få på plass fagskole for brann- og redningspersonell, konkluderer regjeringens egen utredning.

2015: Regjeringen vedtar å opprette en nasjonal fagskole for brann og redning på Tjeldsund i Vesterålen, der brann- og redningspersonell i dag har en brannskole for kursing av personell. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) får i oppdrag å utarbeide en plan for gjennomføring. De første elevene skal begynne høsten 2018.

2016: Prosjektet får ikke bevilgninger over statsbudsjettet, og oppstart utsettes et år.

2017: Første bevilgninger på statsbudsjettet.

2018: Ingen spade er satt i jorda. Det stilles spørsmål ved hvorfor ingenting har skjedd. Regjeringen vil ikke tidfeste når skolen kan komme i gang. Statsbygg får oppdrag å starte prosjektavklaring.

2019: Det bevilges på nytt penger til forprosjekt. Regjeringen vil ikke tidfeste når arbeidene skal ta til.