JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Landsmøte i Fagforbundet

Ingen får vite hvem som kan komme til å lede Fagforbundet de neste åra

Fagforbundet holder kortene tett til brystet før landsmøtet og offentliggjør forslag til ny ledelse først to timer før valget. – Dette er demokratisk, sier valgkomiteleder Trond Helland.
INNSTILLER: Leder av Fagforbundet Rogaland Trond Helland er satt til å lede valgkomiteen som skal innstille hvem som skal lede Fagforbundet de neste tre årene, samt en mengde andre posisjoner i organisasjonen. Her fra kommunalkonferansen på Gardermoen forrige uke.

INNSTILLER: Leder av Fagforbundet Rogaland Trond Helland er satt til å lede valgkomiteen som skal innstille hvem som skal lede Fagforbundet de neste tre årene, samt en mengde andre posisjoner i organisasjonen. Her fra kommunalkonferansen på Gardermoen forrige uke.

Bjørn A. Grimstad

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Landsmøtet, det viktigste beslutningsorganet i Norges største fagforbund, avholdes i Oslo om en måned. Fram til da skal valgkomiteen finne kandidater som skal innstilles til en rekke toppverv i Fagforbundet. Valgkomiteen ledes av Trond Helland, mangeårig leder for forbundsregionen Rogaland.

Får to timer på seg

Hverken pressen, medlemmer i Fagforbundet eller delegatene til landsmøtet får listen før kort tid før klubba går i bordet.

– Vi kommer ikke til å legge ut innstillingen før et par timer før valget. Dette har vært kutyme i Fagforbundet i alle år og er noe vi er nøye på, sier Helland til Fagbladet.

Han sier at dette er av hensyn til prosessen. Den varer helt fram til tirsdagen under landsmøtet, som er valgdagen.

– Vi ser ikke at organisasjonen er tjent med mye spekulasjoner på forhånd. Derfor lukker vi prosessen så mye som vi gjør. Det er mange personer som kommer i søkelyset. Det kan bli mye spekulasjon hvis mange skal diskutere dette til alle tider, sier Helland.

Kartlegger kompetanse

– Hvordan velger dere ut de som skal sitte i vervene i Fagforbundet?

– Det er viktig å tenke gjennom hva man trenger av kompetanse. Hovedoppgavene er tariff, samfunnsbygging og politikk – og organisasjon. Det er bærebjelkene i Fagforbundet, sier han.

Valgkomiteen skal blant annet innstille hvem som skal være leder for Fagforbundet, samt de to nestlederne, og medlemmer av arbeidsutvalget (AU), landsstyret og forbundsstyret.

Må finne ny nestleder

Sissel M. Skoghaug ble valgt som nestleder av LO under LO-kongressen i månedsskiftet mai/juni. Siden har hennes tidligere plass som nestleder i Fagforbundet stått åpen.

Da Sissel M. Skoghaug (t.h) ble valgt til netleder i LO, mistet Mette Nord (t.v) en av sine nestledere i Fagforbundet. Nå er det spennende hvem som blir Skoghaugs etterfølger.

Da Sissel M. Skoghaug (t.h) ble valgt til netleder i LO, mistet Mette Nord (t.v) en av sine nestledere i Fagforbundet. Nå er det spennende hvem som blir Skoghaugs etterfølger.

Bjørn A. Grimstad

Det hersker dermed spenning rundt hvem som blir hennes etterfølger.

Mette Nord har sittet som leder av Fagforbundet siden 2013. Fagbladet erfarer at det ikke er gitt noen signaler på at hun planlegger å gå av ved landsmøtet.

Det samme gjelder også nestleder Odd Haldgeir Larsen.

Får Odd Haldgeir Larsen fornyet tillit som en av Fagforbundets to nestledere?

Får Odd Haldgeir Larsen fornyet tillit som en av Fagforbundets to nestledere?

Per Flakstad

Ingen får noen navn

Trond Helland kan fortelle at valgkomiteens arbeid går etter planen og at tonen er god.

Han er opptatt av at komiteen skal ha minst mulig påvirkning fra debattene som pågår, og at det fører til en ryddig prosess. Det er enda en grunn til at kortene holdes tett inntil brystet.

Fagbladet har vært i kontakt med en rekke personer med verv i ledelsen i Fagforbundet i dag, om de stiller til gjenvalg. De viser til valgkomiteens leder.

Helland forteller at det kommer mange henvendelser fra media for tiden, men at ingen får noen navn fra ham.  

– Opplever du det demokratisk at prosessen er så lukket fram til to timer før valget?

– Dette er demokratisk, for det er en veldig bredt sammensatt valgkomité. Den representerer de ulike miljøene og regionene, samt pensjonistene og de unge, sier han.

Valgkomiteen består av 20 medlemmer fra hele landet. Det er en fra hver av de 12 forbundsregionene, en fra hver av de fire yrkesseksjonene, og en fra henholdsvis ungdomsutvalget og pensjonistutvalget. I tillegg kommer leder og nestleder av valgkomiteen (se hele listen i faktaboks under).

Det er Fagforbundets forbundsstyre som innstiller til landsstyret hvem som skal sitte i valgkomiteen, og disse navnene er dermed kjent i organisasjonen.

Delegatene får to timer

Når valgkomiteens innstilling legges ut, har delegatene rundt to timer på seg til å lese gjennom dokumentene og diskutere om de skal stille eventuelle motkandidater under valget. Dette kalles et benkeforslag.

– Delegasjonene skal få tid til å se gjennom forslagene og eventuelt komme med et benkeforslag. Hva som dukker opp da, er ikke noe vi har kontroll over, sier Helland.

 Fagforbundets vedtekter tilsier at det ved valg skal være 40 prosent av hvert kjønn. Dette har vært opp til diskusjon ved flere anledninger, ifølge Helland.

– I medlemsmassen er det en stor overvekt av kvinner, så man kan si at det ikke representerer kjønnsbalansen i Fagforbundet. Men det har ikke blitt vedtatt noen andre forslag, sier han.

– Hvor trygt sitter de som allerede innehar vervet og sier ja til gjenvalg?

– Vi står fullt fritt til å innstille de som er best egnet til å være i posisjonen. Med så mange tusen dyktige tillitsvalgte er det ikke gitt at de som sitter i dag, vil bli innstilt til å fortsette i vervet. Det er ikke umulig at vi innstiller en ny nestleder eller leder i Fagforbundet. Vi stiller med blanke ark, sier Helland.

Disse skal velges på landsmøtet i oktober

• Leder av Fagforbundet og to nestledere.

• Ledere av de fire yrkesseksjonene (Samferdsel og teknisk, Helse og sosial, Kirke, kultur og oppvekst, og Kontor og administrasjon).

• To arbeidsutvalgsmedlemmer.

• Sammen utgjør disse arbeidsutvalget (AU), også kjent som Fagforbundets ledelse.

• Styrer i yrkesseksjonene: leder, nestleder, fire styremedlemmer og varamedlemmer.

• Ungdomsutvalg (Fagforbundet Ung): leder, nestleder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.

• Pensjonistutvalg: leder, nestleder, fem medlemmer derav minst ett uføremedlem og fem varamedlemmer.

• Kontrollkomité på tre medlemmer og tre varamedlemmer. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha verv i noe ledd i forbundet.

• Lederne av kompetansesentrene. Disse har møte- og talerett i landsstyret.

• Fagforbundets landsstyre (89 medlemmer) og forbundsstyre (23 medlemmer).

Kilde: Fagforbundets vedtekter

Disse sitter i valgkomiteen

Trond Helland (leder, fra Landsstyret)                                  

Mariann Brandstad (nestleder, fra Landsstyret)                          

Kristine Bjella Stavn (Viken)                       

Vidar Evje (Oslo)                                            

Helene Harsvik Skeibrok (Innlandet)                   

Marianne Nilsen Skjønstad (Vestfold og Telemark)              

Venke Anny Nes (Agder)                             

Marianne Hirzel (Rogaland)                           

Rita Jordal (Vestland)                                           

Geir Ole Kanestrøm (Møre og Romsdal)                          

Arnt Sigurd Kjøglum (Trøndelag)                          

Tore Andre Jakobsen (Nordland)                         

Hilde Bernhardsen (Troms)                             

Bjørg Tapio (Finnmark)                                      

Karianne Sten Solheim (Yrkesseksjon helse og sosial)                     

Janne K. Bjørnerås (Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst)                        

Rita Nilsen (Yrkesseksjon samferdsel og teknisk)                                     

Janne Kristin Wiik (Yrkesseksjon kontor og administrasjon)                       

Katrine Froestad (Fagforbundet Ung)                          

Solveig Løvik Norevik (Pensjonistorganiseringen)  

Warning
Annonse
Annonse

Disse skal velges på landsmøtet i oktober

• Leder av Fagforbundet og to nestledere.

• Ledere av de fire yrkesseksjonene (Samferdsel og teknisk, Helse og sosial, Kirke, kultur og oppvekst, og Kontor og administrasjon).

• To arbeidsutvalgsmedlemmer.

• Sammen utgjør disse arbeidsutvalget (AU), også kjent som Fagforbundets ledelse.

• Styrer i yrkesseksjonene: leder, nestleder, fire styremedlemmer og varamedlemmer.

• Ungdomsutvalg (Fagforbundet Ung): leder, nestleder, fire medlemmer og fire varamedlemmer.

• Pensjonistutvalg: leder, nestleder, fem medlemmer derav minst ett uføremedlem og fem varamedlemmer.

• Kontrollkomité på tre medlemmer og tre varamedlemmer. Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha verv i noe ledd i forbundet.

• Lederne av kompetansesentrene. Disse har møte- og talerett i landsstyret.

• Fagforbundets landsstyre (89 medlemmer) og forbundsstyre (23 medlemmer).

Kilde: Fagforbundets vedtekter