JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
UTESTENGT: De hadde håpet å kunne gå på jobb og få enighet om tariffavtalen med ledelsen, frisørene Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim. I steden er det bostyrer som jobber bak stålgardinen.

UTESTENGT: De hadde håpet å kunne gå på jobb og få enighet om tariffavtalen med ledelsen, frisørene Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim. I steden er det bostyrer som jobber bak stålgardinen.

Werner Juvik

Oppsigelse

Karoline, Anja og Merete ba om lønnsavtale. Nå står de uten jobb

Frisørene fra Sandefjord vant i retten på alle punkter. Da la eieren rett og slett ned salongen.

22.10.2022
06:00
03.11.2022 09:19

ola.tommeras@fagbladet.no

De har tilbrakt mange år i Hairport Sandefjord. Nå går de forbi en halvveis lukket stålgardin i kjøpesenteret Hvaltorvet. Salongen er stengt. På innsiden jobber bostyreren.

Da Fagbladet møter de tre frisørene Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim på kjøpesenteret Hvaltorvet i Sandefjord, har det gått tre uker siden de vant en knusende seier over salongens ledelse og eiere i Vestfold tingrett.

De var tilkjent både dekning av lønnstap, erstatning og saksomkostninger etter halvannet år i arbeidskonflikt.

Nå ventet de tre på at dommen enten skulle bli rettskraftig eller anket. Tidligere har de sagt nei til å stå fram i Fagbladet. De håpet i det siste på å få ro, en løsning med eierne av NHO-bedriften.

SOM ET HJEM: Anja Bagås, Merete Solheim og Karoline Skaflestad forlater Hval-senteret etter mange år bak frisørstolene der.

SOM ET HJEM: Anja Bagås, Merete Solheim og Karoline Skaflestad forlater Hval-senteret etter mange år bak frisørstolene der.

Werner Juvik

Holmestrand: Frisørene ba om tariffavtale. Ledelsen svarte med å legge ned hele arbeidsplassen

Konkurs da fristen gikk ut

Forrige uke ble avsluttet med alt annet enn ro. Da gikk fristen ut for å betale erstatning, saksomkostninger og trekk i lønna som retten fastslo var urettmessig. Men oppgjør fikk de ikke. Eier gikk i stedet til skifteretten og begjærte selskapet konkurs.

– Det kunne umulig ha kommet som en overraskelse på de tre, skriver motparten Jørgen Smith Larsen, som var styreleder og eier sammen med daglig leder Merete Østberg, i en epost.

Han viser til at salongens økonomi ble grundig belyst i rettssaken.

– Det ble opplyst fra advokat Hellenes i prosesskrift og i rettssaken at hvis ikke økonomien bedret seg, var det stor mulighet for at bedriften ville melde oppbud, skriver han.

Se ytterligere tilsvar fra styreleder lenger ned.

UTESTENGT: Første mandag uten jobb. Fagbladet møter Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim på kafe i Sandefjord.

UTESTENGT: Første mandag uten jobb. Fagbladet møter Karoline Skaflestad, Anja Bagås og Merete Solheim på kafe i Sandefjord.

Werner Juvik

– Salongen var hjemmet

Hadde dette vært en vanlig mandag, ville de tre ha gjort klar utstyr og ønsket kunder velkommen. Karoline Skaflestad har 12 år bak seg i bedriften, Merete Solheim 15 år og Anja Bagås fem år. Samtlige har hatt frisøryrket som levevei det meste av livet.

– Det føles rart. Salongen var på en måte hjemmet mitt. Jeg har vært her siden jeg var 18 år, sier Merete Solheim.

Hun har vært tilknyttet frisøryrket på forskjellig vis siden barndommen.

Rett etter konkursåpning skal saksene ha ligget klare for to av de uorganiserte kollegene på Hairport Nordbyen i nabobyen Larvik. Dette er et annet aksjeselskap, som eies av Merete Østberg som også eide 49 prosent av Hairport Sandefjord.

– Det er riktig. Alle har mulighet til å søke jobb, svarer styreleder Smith Larsen, som også er medlem av styret til Hairport Nordbyen, til at de uorganiserte fikk tilbud om plass i salongen i nabobyen.

Østberg står også oppført som daglig leder på denne salongen. Hun har fått mulighet til å kommentere saken, men har foreløpig ikke besvart Fagbladets henvendelser.

- Vi følte at vi ble målbevisst presset ut, sier plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad.

- Vi følte at vi ble målbevisst presset ut, sier plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad.

Werner Juvik

– Dreier seg ikke om penger

– Dette er fagforeningsknusing så det holder. Det hører ikke hjemme noen steder i arbeidslivet, sier leder for Fagforbundet Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Hun har fulgt saken tett siden den startet for halvannet år siden. Og dette er ikke den eneste. I sommer gjorde en salongeier i en annen NHO-bedrift tilsvarende i Holmestrand etter at Fagforbundet krevde tariffavtale.

Jacobsen mener motstanden mot tariffavtale ikke dreier seg om penger. Det kom også retten fram til, som konkluderte med at kun AFP var en reell ekstrakostnad. Den hadde de ansatte gått med på å dekke med kutt i provisjonen.

– Det handler om de ansattes rett til medbestemmelse når bedriften har tariffavtale. Enkelte eiere har en irrasjonell frykt for å miste full kontroll over arbeidsplassen, mener Jacobsen.

KONKURS: Det ble aldri oppgjør etter seier i retten. I steden er salongen konkurs. Bostyrer er allerede i gang med å skaffe oversikt.

KONKURS: Det ble aldri oppgjør etter seier i retten. I steden er salongen konkurs. Bostyrer er allerede i gang med å skaffe oversikt.

Werner Juvik

Krevde tariffavtale

Konflikten startet i fjor vår. Hairport Sandefjord er en NHO-bedrift. I salongen er det seks ansatte og to lærlinger. Tre var uorganiserte, tre av de ansatte og lærlingene, var organisert i Frisørenes fagforening. Dermed krevde Fagforbundet rutinemessig tariffavtale.

Da ble det bråk. Etter forhandlinger utover sommer, høst og vinter var det ikke kommet fram til enighet om utforming av lønnssystemet.

De ansatte gikk opprinnelig på provisjonslønn. I tariffavtalen er det en flat minstelønn eller garantilønn som kombineres med provisjon og tillegger for ubekvem arbeidstid.

Partene ble enige om å fortsette provisjonslønn, men eier ville redusere denne kraftig for å dekke det han mente var store ekstrakostnader ved å innføre tariffavtale.

At de tre gikk med på å redusere provisjon for å dekke AFP-kostnader, hjalp ikke.

Fikk endringsoppsigelse

1. mars i år fikk de endringsoppsigelse fra eier. «Dere får heretter kun utbetalt minstelønn etter tariffavtalen», var beskjeden. 27. april forsøkte eier igjen på oppsigelse.

– Det var beintøft, forteller Karoline Skaflestad.

Både hun og Anja har barn å forsørge. Anja Bagås er aleneforsørger for to. Dommen fastslår at de tre i februar og mars fikk et lønnstap på henholdsvis 16.300 kroner, 15.000 kroner og 2500 kroner.

– Vi er ikke akkurat høytlønte fra før. Slike beløp svir, sier de.

Stevnet eierne

De ansatte stevnet eier med hjelp av Fagforbundet. Saken ble berammet i august i år i Vestfold tingrett. Da jobbet de tre fortsatt i salongen. De har vært på jobb hver dag fram til nå, til konkurs ble åpnet og stålgitteret senket.

Salongens advokat hevdet endringsoppsigelsene er innenfor ledelsens styringsrett. Det er retten uenig i, viser dommen.

Ledelsen går på et knusende nederlag. I dommen avvises alle påstander om ekstrakostnader med unntak av AFP-kostnader. Retten anslår disse til 10.400 kroner per ansatt ved lønn på 500.000 kroner.

I Fagforbundets beregninger var AFP-kostnader på 7.400 kroner i året per ansatt med det lønnsnivået de hadde. Denne hadde de ansatte allerede sagt seg villig til å dekke ved redusert provisjon.

Eier blir dømt til å betale lønna han trakk de ansatte i februar og mars, erstatning på 30.000 kroner til hver, og saksomkostninger for motparten.

Men i stedet for oppgjør får de tre torsdag kveld beskjed om at arbeidsplassen er konkurs. Fredag 7. oktober ble ingen frisyre gjort. Da ble stålgitteret åpnet kun for bostyrer.

Ble presset ut

– Det har vært en beintøff og slitsom tid. Hver eneste gang vi trodde at vi hadde kommet fram til en avtale, så kom et nytt utspill med tilbud om noe enda verre, sier plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad.

Hun opplever forhandlingene som målrettede forsøk på å presse dem ut av arbeidsplassen.

– Innstillingen til ledelsen har hele tiden vært at vi kunne skylde oss selv når vi har organisert oss slik at det kommer krav om tariffavtale, sier hun.

Eiers advokat opplyste i retten at salongen allerede hadde for høye lønnskostnader. Ifølge regnskapene tok eier imidlertid ut relativt solid utbytte i 2021 på 595.000 kroner, selv om det var langt mer enn årsresultatet på 151.000 kroner.

I retten viste eier til at tariffavtale ville medføre mer ferie, betalt tillitsvalgt, 12 prosent feriepenger, lønn for kurs og opplæring, lønn for personalmøter, lønnsansiennitet ved førstegangstjeneste, betalt velferdspermisjon, overtidsbetaling, betalt for ubekvem arbeidstid og AFP-kostnader.

Med unntak av AFP-kostnader kom retten fram til at salongen hadde de nevnte kostnadene uavhengig av tariffavtalen.

– Ikke stor nok reduksjon

– Det er til en viss grad korrekt at de ansatte tilbød å redusere sin provisjon for å dekke ekstrakostnader, men det var dessverre ikke nok. Vi la også fram i retten at de har lønnsprosent på 67 til 76 prosent. Ved en så høy kostnad taper bedriften på medarbeideren, hevder Smith Larsen i epost til Fagbladet.

De ansatte påpeker at denne lønnsprosenten har de hatt hele tiden uten at salongen gikk med tap.

– Det ble krevd langt mer enn dekning av tilleggene. De ville at vi skulle ta hele regninga for tariffavtalen og mer til, sier Karoline Skaflestad som var plasstillitsvalgt ved salongen. I dommen blir de gitt medhold i at ledelsens beregninger ikke var reelle.

Signerte tariffavtale

Smith Larsen mener også at det er feil at de ikke fikk tariffavtale, siden den ble signert i april 2021.

– Avtalen ble signert, men tariffavtalens bestemmelser ble jo aldri fulgt. Det har jo nettopp vært konflikten, påpeker leder av Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Om at de ansatte stadig ble møtt med forverrede tilbud når de trodde de var kommet fram til en avtale, skriver Smith Larsen:

– Vi var i rettsmekling og der ble flere forslag diskutert uten av vi kom til enighet. I rettssaken manet dommeren om at partene skulle diskutere muligheten for forlik. Hairport sa seg villig til å diskutere muligheten for forlik, motparten ønsket det ikke.

Plasstillitsvalgt Karoline Skaflestad sier:

– Det så vi ingen grunn til. De brant sine bruer etter halvannet år med dårlig behandling.

Avviser fagforeningsknusning

Smith Larsen avviser at de driver med fagforeningsknusing.

– Vi har arbeidet sammen med fagforeninger i over 30 år uten problemer, skriver han.

– Men det har jo vært uten tariffavtale, påpeker leder i Frisørenes fagforening, Vivian Jacobsen.

Om utbyttet viser Smith Larsen til at utbyttet i 2021 er oppsamlet gjennom de siste fire år, og at bare deler av dette er utbetalt.

Hairport Sandefjords ledelse

Hairport Sandefjord hadde to eiere, forretningsmannen Jørgen Smith Larsen fra Larvik (51 prosent) og daglig leder Merete Østberg (49 prosent).

22.10.2022
06:00
03.11.2022 09:19

Hairport Sandefjords ledelse

Hairport Sandefjord hadde to eiere, forretningsmannen Jørgen Smith Larsen fra Larvik (51 prosent) og daglig leder Merete Østberg (49 prosent).
Mest lest

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen


Flere saker