JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

STORE KONSEKVENSER: Dersom Fagforbundet vinner fram med saken i arbeidsretten, kan det få store konsekvenser for lønna og arbeidstida til Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen, som jobber medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon eid av det svenske konsernet Team Olivia.

Ole Martin Wold

Arbeidsretten

Milliardsøksmålet som kan endre privat barnevern

Kommersielle virksomheter må forhandle medleverturnus med Fagforbundet eller LO dersom forbundet vinner fram med rettssak. Vinner de på alle punkter, kan ansatte i kommersiell omsorg bli tilkjent milliardbeløp.18.01.2022
08:54
18.01.2022 12:24

ida.wangberg@fagbladet.no

Inger Robertsen og Jon Rune Nyheim jobber i en kommersiell barnevernsinstitusjon på Fosen i Trøndelag. De jobber i snitt opp mot 60 timer i uka, langt utover arbeidsmiljølovens grenser.

Vanligvis må man søke forbundene sentralt om unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i loven, men det må ikke virksomheter som driver barnevernsinstitusjoner og en del andre omsorgstjenester. Årsaken til det er medleverforskriften, som åpner for at man kan avtale langturnus individuelt med hver enkelt ansatt, i stedet for å forhandle med forbundene om hvordan turnusordningen skal se ut og hva de ansatte skal få i kompensasjon.

Fagforbundet mener imidlertid at denne praksisen er tariffstridig. For selv om medleverforskriften gir unntak fra arbeidsmiljøloven, mener forbundet at arbeidsgiver likevel er bundet av tariffavtalen. Og i overenskomst 453 mellom NHO og Fagforbundet står det at for ansatte i skift og turnus skal arbeidstida «i gjennomsnitt ikke overstige 35,5 t. pr. uke».

Kan få stor betydning

Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, som vant Stendi-saken for Fagforbundet, er klar for Arbeidsretten, der rettssaken skal gå i februar.

– Dersom man innfører medleverturnus på opp mot 60 timer i uka og det står maks 35,5 timer i tariffavtalen, må man få aksept fra den som er part i avtalen. Det er Fagforbundet og LO, og ikke lokal tillitsvalgt. Selv om mange har inngått avtaler om medleverturnus lokalt, har vi ment at de ikke har kunnet gjøre dette uten å få godkjenning fra Fagforbundet/LO, sier Edvardsen til Fagbladet.

STEVNER NHO: Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen mener NHOs virksomheter har opptrådt tariffstridig når de har tatt i bruk medleverturnus uten å forhandle dette med Fagforbundet eller LO.

STEVNER NHO: Forbundsadvokat Kjetil Edvardsen mener NHOs virksomheter har opptrådt tariffstridig når de har tatt i bruk medleverturnus uten å forhandle dette med Fagforbundet eller LO.

Werner Juvik

Ifølge Edvardsen har forbundet hatt denne oppfatningen i flere år, men det er først nå tillitsvalgte har tvistet på dette lokalt. Det har skjedd i virksomheten Human Care AS, som i ettertid har byttet navn til Humana AS, og i Olivia Solhaugen, der Jon Rune Nyheim og Inger Robertsen jobber. Fagforbundet har nå stevnet disse virksomhetene og NHO for Arbeidsretten.

Vinner Fagforbundet gjennom med sine krav, vil alle virksomheter som er omfattet av overenskomst 453 måtte søke Fagforbundet/LO om å bruke langturnus. Det betyr at forbundet vil kunne forhandle fram turnusordninger som er gunstigere for de ansatte, og høyere tillegg som kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

Det vil kunne få stor betydning for både arbeidstidsordningen og lønna til Nyheim og Robertsen framover. Men det stopper ikke der. For Fagforbundet krever også etterbetaling tre år tilbake i tid. Får Fagforbundet medhold fra Arbeidsretten i dette kravet, vil de ansatte kunne få etterbetalt overtidstillegg for alle arbeidstimer over 35,5 timer i uka, pluss tillegg for kveld, natt og helg. Det blir en del, når man har jobbet døgnet rundt, 60 timer i uka.

Milliardsøksmål

Forbundsadvokat Edvardsen mener kravet om etterbetaling samlet sett kan dreie seg om et milliardbeløp, dersom forbundet vinner på alle punkter.

– Det er viktig for meg å understreke at det er et veldig usikkert anslag, men det er snakk om mange timer og mange ansatte i de 15 virksomhetene som etter hvert vil omfattes av denne rettsavgjørelsen. Så det er tenkelig at det kan bli utfallet, sier han.

Han er klar over at det vil ha store økonomiske konsekvenser for virksomhetene.

– Får vi medhold på alle punkter og krever full etterbetaling, vil det kunne bety at enkelte av virksomhetene går konkurs og de ansatte mister jobben. Her vil vi selvsagt kunne forhandle fram løsninger som ivaretar våre medlemmers interesser, sier han.

– Vil det ikke lønne seg veldig å ikke ha tariffavtale, dersom Arbeidsretten er enig i deres tolkning?

– I utgangspunktet vil det i denne situasjonen se slik ut. Men vi mener virksomhetene likevel er tjent med å følge tariffavtalene. Vi har håp om at regjeringen vil pålegge kommunene å stille krav om ordnede arbeidsforhold når de kjøper inn tjenester fra private, på lik linje med det Bufetat gjør i dag, sier Kjetil Edvardsen.

NHO: – Ikke tariffstridig

NHO mener på sin side at overenskomst 453 ikke er til hinder for at tariffbundne bedrifter kan bruke medleverturnus med hjemmel i medleverforskriften, og at arbeidstidsordningene ved Human Care og Olivia Solhaugen derfor ikke er tariffstridige. NHOs oppfatning er at medleverturnus er en særskilt ordning, som overenskomst 453 ikke regulerer.

Subsidiært mener NHO at Fagforbundet har akseptert praksisen med medleverordninger i disse virksomhetene, ved å ikke ha reagert på dette tidligere. NHO avviser krav om etterbetaling.

NHO-advokat Torunn Hardeland ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i mediene, og vil derfor ikke kommentere saken ytterligere.

– Overraskende

Morten Nybakk, administrerende direktør i Team Olivia, som eier Olivia Solhaugen, mener i likhet med sin arbeidsgiverorganisasjon at overenskomst 453 ikke er til hinder for bruk av medleverforskriften.

– Vi har i flere år inngått lokale særavtaler med våre tillitsvalgte. Her har det også vært stor enighet omkring medleverturnusen. Det var derfor svært trist og overraskende for oss å motta stevningen, skriver Nybakk i en epost til Fagbladet. 

– Hvilke konsekvenser vil det få for Olivia Solhaugen dersom Fagforbundet får medhold for sitt syn i Arbeidsretten?

– Det drøfter vi nå med våre tillitsvalgte. På generell basis vil det bety at tariffstridige forhold må korrigeres, og at våre virksomheter som er bundet av overenskomst 453 ikke kan ha en arbeidstidsordning som overstiger en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på mer enn 35,5 timer. Dette mener vi vil være svært uheldig for våre barn.

Dette er rettssaken om medleverturnus

Fagforbundet har stevnet Human Care AS og Olivia Solhaugen AS, NHO og NHO Service og Handel for Arbeidsretten for å ha praktisert arbeidstidsordninger i sine virksomheter som Fagforbundet mener er tariffstridige.

Oppsummering av Fagforbundets påstand:

• Unntak fra tariffavtalens bestemmelser om at ukentlig arbeidstid i snitt ikke skal overstige 35,5 timer kan kun etableres av LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service og Handel i fellesskap som overordnet tariffpart.

• Arbeidstidsordningene ved Human Care AS og Olivia Solhaugen AS i perioden 1. mai 2016–30. april 2020 som har hatt ukentlig arbeidstid på over 35,5 timer i snitt er tariffstridige. 

• Human Care AS og Olivia Solhaugen AS må etterbetale berørte arbeidstakere fra og med 1. april 2018.

• NHO mener virksomhetene som er omfattet av overenskomst 453 kan bruke medleverturnus med hjemmel i medleverforskriften, og at de derfor ikke trenger å forhandle det med partene i overenskomsten.

• NHO mener praksisen derfor ikke er tariffstridig, og avviser krav om etterbetaling.

• Vinner Fagforbundet fram med sitt syn, vil det få konsekvenser for alle virksomheter som er omfattet av overenskomst 453 som bruker medleverturnus.

Dette er medleverturnus

• Medleverforskriften gjør at virksomheter som driver omsorgstilbud for personer med rus- eller atferdsproblemer, barn plassert i barnevernsinstitusjoner, personer med utviklingshemming, enslige mindreårige flyktninger og som bosettes i kommunene og enslige mindreårige asylsøkere, ikke trenger å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

• Dersom de ansatte gir samtykke til det, kan de jobbe inntil 60 timer i uka i snitt.

• Den vanligste medleverturnusen i kommersielle virksomheter er 3/7-4/7.

• I stat og kommune, der langturnus forhandles med fagforbundene, er den vanligste langturnusordningen 2/7-2/7-3/7.

• 3/7-4/7-turnus gir 28 flere hele døgn på jobb i løpet av et år enn 2/7-2/7-3/7-turnus gir.

• Medleverforskriften slår fast at man skal ha åtte timer sammenhengende hvile på natten og to på dagen.

• Ansatte i medleverturnus i kommersielle virksomheter får vanligvis et medlevertillegg i stedet for tillegg for kveld, natt og helg.

• Offentlig ansatte som går langturnus får vanligvis et medlevertillegg pluss tillegg for kveld, natt og hel.

18.01.2022
08:54
18.01.2022 12:24Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

Statsansatte venter på meklinga: – Vi er streikeklare


Flere saker