JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Striden om tjenestepensjon:

Ni av ti kommuner kan ha ulovlige pensjonsavtaler

Mange norske kommuner bryter kanskje EØS-reglene med for lange kontrakter for pensjon, viser en ny undersøkelse.
SVARER: Norske kommuner og alle landets helseforetak er bedt om å bidra med informasjon når Norge må forklare sin modell for kontrollorganet i Brussel.

SVARER: Norske kommuner og alle landets helseforetak er bedt om å bidra med informasjon når Norge må forklare sin modell for kontrollorganet i Brussel.

Cornelius Poppe / NTB

berit.baumberger@fagbladet.no

I alt 105 norske kommuner har svart på en rekke spørsmål om sine kontrakter med KLP som leverandør av tjenestepensjon.

Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra regjeringen, i forbindelse med at Norge er klaget inn til ESA.

Mer enn ti år?

Bakteppet er dette: Storebrand, som er konkurrent til KLP i markedet for offentlig tjenestepensjon, har klaget Norge inn for ESA.

Så langt har ESA ment at det ikke er lov med kontrakter for pensjon som varer i mer enn ti år. Etter det må tjenesten legges ut på anbud, har ESA slått fast i en foreløpig konklusjon.

ESA (EFTA Surveillance Authority)

Et overvåkingsorgan som sjekker at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i EØS-land (Norge, Island og Liechtenstein).

Svar fra Kommune-Norge

I forbindelse med Norges svar til ESA i den omfattende klagesaken, har de bedt KS om hjelp til å samle inn informasjon om situasjonen i Kommune-Norge. De finner at:

• 93 prosent av kommunene svarer at avtalen ikke har begrensning i tid.

• 88 prosent sier avtalen varer lenger enn ti år.

• Hos 43 av de 105 kommunene var avtalen inngått før EØS-avtalen trådte i kraft. Det har staten tidligere brukt som argument for at de da ikke kan være omfattet av lovverket.

«Store kostnader og usikkerhet»

ESA ba også om innspill på om det er særlige forhold ved tjenestepensjon som kan berettige at kontraktene varer mer enn ti år.

Dette er noe av hva kommunene svarer:

«Store kostnader og usikkerhet rundt premiefond ved flytting.»

«I perioder har det kun vært KLP på markedet. Det er derfor trygt og sikkert for våre ansatte å ha sin pensjonsordning i en organisasjon som ikke går inn og ut av markedet over tid.»

«Å gjennomføre en konkret anbudsrunde for denne tjenesten er særlig ressurskrevende for en liten kommune. Kommunen har ikke selv denne kompetansen og ville måtte bruke ekstern bistand til jobben.»

«Ingen særlige forhold. Det er tidligere vurdert å legge ut på anbud, men det ble ikke gjort.»

Ønsker forutsigbarhet

Kommunene vektlegger altså behov for stabilitet og forutsigbarhet og mener det er ressurskrevende å bytte leverandør.

KS har levert innspillene til departementet:

– Etter vår vurdering kan svarene ikke danne grunnlag for avgjørelser knyttet til enkeltkommuner og deres kontrakt, men gir et overordnet bilde av respondentenes avtaler om pensjonstjenester, heter det i brevet fra KS.

Helseforetakene: Ønsker langsiktighet

Også alle landets helseforetak er forespurt om å bidra med informasjon i forbindelse med at Norge svarer på ESAs spørsmål i denne saken.

– Helseforetakene ønsker å framheve viktigheten og betydningen av at pensjon er langsiktige forpliktelser overfor våre og helseforetakenes ansatte, heter det i foretakenes redegjørelse.

– Det er således avgjørende at det legges til rette for ordninger som understøtter en trygg og sikker forvaltning av pensjon, slik at de lovmessige og tariffavtalte ordningene har garantier og sikkerhet for framtidige forpliktelser langt fram i tid. Pensjon utgjør en betydelig kostnad for helseforetakene, og forutsigbarhet og stabilitet i kostnadsnivå er svært viktig, skriver administrerende direktør i Helse Sør-Øst, på vegne av alle foretakene i Norge.

Norge leverte sine svar til ESA i midten av juni.

Nå venter en avgjørelse på om kontrollorganet vil gå videre med saken eller ei.

PS: En god del kommuner i Norge, som Oslo, Bergen og Trondheim, har sine helt egne pensjonskasser. De er ikke berørt av denne saken, nettopp fordi de ordner med pensjonen sin selv. 

Warning
Annonse
Annonse