JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Nav

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Ansatte ved rundt halvparten Nav-kontorene i Norge sier de behandler søknader om sosialhjelp annerledes nå enn for ett år siden.07.12.2023
08:53
08.12.2023 12:46

berit.baumberger@fagbladet.no

I fjor raste debatten om dyrtid, stigende renter og voksende matkøer. Som en respons på dette ble det lansert en ny veileder for Nav-ansatte.

Den skulle gjøre det enklere å vite hvilket handlingsrom de ansatte faktisk har i dagens lovverk. Blant annet ble det anbefalt å stille mindre krav til dokumentasjon i akutte sosialhjelp-saker.

Endret praksis?

Nå vet man mer om hvordan veilederen er blitt tatt i bruk rundt omkring i landet.

Bare 9 prosent svarer at veilederen ikke har ført til noen endring i praksis på kontoret. 43 prosent sier de har endret praksis «i noen grad», og 3 prosent «i stor grad». 44 prosent har endret praksis «i liten grad».

– Vi er positive til at veilederen har bidratt til å trygge Nav-kontorene på handlingsrommet i sosialtjenesteloven, sier Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i Arbeids- og tjenestedirektoratet.

«Vi tenker i større grad muligheter framfor begrensninger,» heter det i et sitat gjengitt i rapporten.

«Vi har endret praksis ved å ha hyppigere og bedre dialog med innbyggerne,» står det også.

Rom for skjønn

Den nye veilederen skulle vise «rausheten som ligger i lovverket», slik arbeidsministeren formulerte seg da den ble lansert like før jul 2022.

Den anbefaler blant annet å være tilbakeholden med å kreve salg av eiendeler hvis hjelpebehovet er kortvarig. Den fremhever også at barns behov skal tas spesielt hensyn til.

Hvordan endret?

Dette er noen av funnene rundt hvordan praksis oppgis å være er endret:

• Flere Nav-kontor svarer at det rettes større oppmerksomhet på barn, barnefamilier og deres behov.

• Flere sier at de vurderer krav til dokumentasjon annerledes.

• Noen stiller mindre krav til dokumentasjon når det er første gang en bruker søker.

• Enkelte har endret rutine rundt innhenting av kontoutskrifter.

• Det beskrives fra flere at de bruker skjønn mer enn før, og at de gjør mer individuelle vurderinger av nivået på stønaden.

Ap: – God utvikling 

Arbeidspolitisk talskvinne Tuva Moflag (Ap) er fornøyd med at så mange kontorer oppgir at veilederen hjelper dem.

– Veilederen kom i en tid da vi så eksempler på folk som ikke fikk den hjelpen de mente de trenger, sier Moflag til Fagbladet.

– Hvorfor er det viktig å kutte i krav om dokumentasjon ved kortvarig hjelp?

– Det skal være ubyråkratisk, og du skal føle at du får hjelp når du oppsøker Nav. Kortsiktig betyr at det er akutt. Enkelte trenger kanskje å gjøre noen endringer i livssituasjon for å unngå at hjelpen blir langvarig. Da skal ikke kravene fra Nav være noe som bidrar til at du faller utenfor.

– Veilederen er bare en tydeliggjøring av dagens lovverk. Når så mange kontorer likevel oppgir å ha endret praksis, betyr det at Nav har vært for strenge fram til nå?

– Det tyder på at de ikke har brukt handlingsrommet som lå i loven. Så tenker jeg også at det er bra vi har muligheten til å lage slike veiledere, som «dytter» lovverket litt i riktig retning i dagens situasjon, sier Moflag.

 

Mange som før

Flere Nav-kontor svarer imidlertid at de ikke har gjort særlig store endringer i praksis. De fleste begrunner dette med at de allerede brukte det handlingsrommet som er der, før veilederen kom.

Veilederen oppleves for dem mer som en bekreftelse på at de allerede jobber riktig, og den brukes bare som et støtteverktøy eller et hjelpemiddel for nyansatte Nav-saksbehandlere.

– Ikke for strenge

Grundtjernlien i Arbeids- og tjenestedirektoratet merker seg nettopp dette: At flere Nav-kontor sier at de allerede har brukt handlingsrommet.

– Det er vi glade for, skriver Grundtjernlien i en e-post til Fagbladet.

– Men når så mange kontorer oppgir å ha endret praksis, betyr det at Nav har vært for strenge?

– Veilederne har både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak ifølge sosialtjenesteloven. Vi har ikke grunnlag for å si at veilederne har vært for strenge, men bruk av skjønn kan føre til ulikheter i stønadsnivået, skriver Grundtjernlien. 

Det er kommunen som har ansvaret for sosialhjelp hos Nav.

– Som fagdirektorat har vi ingen direkte styringslinje til kommunene. Vi jobber med ulike satsinger for å øke kompetansen ytterligere, skriver Grundtjernlien.

Om undersøkelsen

• Ansatte ved 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på undersøkelsen.

• 204 kontorer har tatt i bruk den nye veilederen.

• Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til alle Nav-kontor, sendt ut i april i år.

Kilde: Rapport utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

07.12.2023
08:53
08.12.2023 12:46

Om undersøkelsen

• Ansatte ved 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på undersøkelsen.

• 204 kontorer har tatt i bruk den nye veilederen.

• Undersøkelsen er basert på et spørreskjema til alle Nav-kontor, sendt ut i april i år.

Kilde: Rapport utarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

– Sosialarbeidere kan godt være en litt stoltere profesjon, sier Hilma Nikolaisen.

Fartein Rudjord

Hilma Nikolaisens historie er ikke om en traumatisert alenemor – men «systemet» gjorde det tungvint

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker