JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Faglig strid om olje i nord

Oljeindustriens landsforening kommer med kraftig kritikk av Havforskningsinstituttets holdning til oljevirksomhet i Barentshavet.

– Det er synd at Havforskningsinstituttet går ut over det gode utredningsarbeidet som er gjort. Instituttet topper i stedet med en politisk vurdering, sier OLFs direktør for næringspolitikk, Alfred Nordgård til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Havforskningsinstituttet anbefaler restriksjoner på alle blokkene som er foreslått utlyst i Barentshavet. Instituttet sier nei til å åpne 13 av disse blokkene, mens de øvrige 38 blokkene ikke bør bores i perioden mars til ut august.

Av de 100 blokkene som er foreslått utlyst i 21. konsesjonsrunde, mener Havforskningsinstituttet at under en firedel bør åpnes uten restriksjoner.

Uriktig inntrykk

Disse anbefalingene får nå krass kritikk i et brev som Oljeindustriens landsforening har sendt til Olje- og energidepartementet.

– Referansebruken formidler et uriktig inntrykk av resultatene fra risikoanalyser gjennomført som en del av helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet, heter det i kommentaren fra OLF.

I brevet blir Havforskningsinstituttet kritisert for ikke å legge vekt på sannsynligheten for ulike scenarioer. Det er i strid med regimet for de helhetlige forvaltningsplanene.

Uten referanse

– I vedlegget til uttalelsen er det for Barentshavet referert til «konflikter mellom oljeinstallasjoner og utøvelsen av fiske» uten at det er gitt nærmere referanse eller vurdering, sier Nordgård.

Han reagerer også på at instituttet sjablongmessig putter alle blokker som er identifisert som gyteområder. Dette mener OLF at står i kontrast til kunnskapsoppdateringen til forvaltningsplanen, som bygger på en risikobasert tilnærming.

Useriøst

OLF mener at Havforskningsinstituttet bruker verst tenkelige beregninger for gyteområder i Nordland 5 på en feil måte.

– Dette særskilte resultatet har ingen relevans utover den aktuelle lokasjonen, og det er useriøst å anvende denne som referanse for vurdering av samtlige blokker i 21. utlysningsrunde, hevder OLF i brevet til departementet.

Ifølge OLF benytter også Havforskningsinstituttet en fortolkning av føre-var-prinsippet som avviker fra det som er etablert i Naturmangfoldsloven.

Avviser kritikken

Lederen for Havforskningsinstituttets forskningsprogram for olje og fisk, Erik Olsen, avviser kritikken fra OLF.

– Vi presenterer råd ut fra verst tenkelige hendelser og begir oss ikke inn i en debatt om sannsynligheter, sier Olsen.

– Oljekatastrofen i Mexico-golfen er et godt eksempel på at det er riktig å tenke slik når vi skal gi råd for virksomhet 40-50 år fram i tid, sier Olsen.

Han mener det er riktig å fraråde oljeaktivitet i gyteområder.

– De dreier seg om den mest sårbare perioden i en fisks liv, sier Olsen og peker spesielt på verdifulle gyteområder utenfor Mørekysten og Lofoten.

Han slår også tilbake mot OLF, som tillegger Havforskningsinstituttet meninger som instituttet ikke har.

– Vi har aldri skrevet at vi baserer våre råd på null risiko, sier Olsen. (ANB)

Annonse
Annonse