JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– De ansatte er blitt hørt, sier hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune, Runa Kristiansen Hjertø.

– De ansatte er blitt hørt, sier hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune, Runa Kristiansen Hjertø.

Ole Martin Wold

Valg 2023

Barnevernsansatte stilte krav under valgkampen. Slik har det gått

I Trondheim sa ansatte tydelig fra til politikerne før valget i 2019. Da ble det slutt på at folk satt med 40 saker på en gang.04.09.2023
14:09
04.09.2023 15:24

anne@lomedia.no

– Vi har jobba beinhardt!

Runa Kristiansen Hjertø er hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Trondheim kommune. Hun har vært tett på kommuneledelse og politikere for å få barnevernet i Trondheim på fote.

Før kommunevalget i 2019 var FOs medlemmer i barnevernet spesielt tydelige på ett krav: Flere folk på jobb.

De ba om mer tid til å gjøre jobben sin, til å kunne ha gode samtaler med barn og foreldre og finne løsninger sammen med dem.

– De ansatte er blitt hørt. Politikerne har lyttet til ansatte og til familier som får hjelp fra barnevernet, sier Hjertø.

Lokalvalget 2023: Frykter gruvedrift i Lemmivárri: – Vil være å få en kniv i hjertet

20 flere stillinger

Barnevernstjenesten i Trondheim er blitt styrket med 20 årsverk i 2020–2022. I samme periode, fra 2019 til 2022 falt sykefraværet med nær 12 prosent.

– Årsaker til sykefravær er alltid sammensatt, men vi har tydelige tilbakemeldinger på at det å ha god tid til godt faglig arbeid er avgjørende for om man orker å stå i jobben, sier Hjertø.

Hun påpeker at flere hoder er en forutsetning for alt det andre man trenger; veiledning og videreutdanning.

– Hvem skal ha æren for det dere har fått til?

– De ansatte! FO-medlemmene og tillitsvalgte ute på arbeidsplassene har vært tydelige på behovet. Men æren må også deles med barnevernsledere, kommuneledelse og politisk ledelse. Dette har vi fått til gjennom trepartsarbeid, sier Hjertø.

Arbeidsfolk på valg: Møt lokalpolitikere fra fagbevegelsen som stiller til valg

– Tellingen må være veiledende

I 2022 fikk 919 barn i kommunen tiltak gjennom barnevernet; det var 176 færre enn året før.

– Vi må til enhver tid se på hva som er reelle behov. Vi må alltid spørre oss om vi har god nok bemanning. Det går ikke an å bare telle saker. I 2021 opplevde vi for eksempel en økning i antall alvorlige bekymringer, sier hun.

Antall saker per ansatt er viktig, påpeker Hjertø, men tellingen må være veiledende.

– Alle familier og barn er forskjellige og har ulike behov. Sakene vil dermed ha svært ulike omfang, sier hun.

Før hadde noen 40 saker

Barnevernsleder Camilla Kristiansen-Wahl i Lerkendal bydel sier det har gjort positive utslag at de er blitt styrket med flere ansatte, men hun mener det er misvisende å kalle det bemanningsnorm.

– Det er skjedd en styrking, og det merker man. Men vi er ikke så opptatt av antallet saker per ansatt. Det er vanskelig å måle: Enkelte følger opp tjue saker mens andre har fire, sier Wahl.

- Vi gir et bedre tilbud til familier ved å ha organisert oss annerledes og på grunn av stillingene som er tilført, sier Camilla Kristiansen- Wahl.

- Vi gir et bedre tilbud til familier ved å ha organisert oss annerledes og på grunn av stillingene som er tilført, sier Camilla Kristiansen- Wahl.

Privat

Hun begynte som leder i Lerkendal for to år siden og har hørt historier om ansatte som satt med 40 saker.

– Ingen har det sånn nå. Det handler om den totale reorganiseringen vi har gjort, sier hun.

I Lerkendal har de styrket avdelingen som tar imot saker. Dessuten har de ansatt en person som veileder ansatte hver uke. Teamleder-funksjonen er også styrket slik at ingen leder flere enn ti ansatte. De har også en stilling ekstra som dekker opp for sykefravær og permisjoner. De ansatte slipper følelsen av vikarer inn og ut.

– Disse grepene er like viktige som en norm på antall saker, mener Kristiansen-Wahl.

– Normen må være veiledende

Sosionom Mona Berger (SV) har vært varaordfører i fire år og er fornøyd med at Trondheim har innført en veiledende bemanningsnorm, der det settes en begrensning på hvor mange saker ansatte skal ha.

Varaordfører Mona Berger (SV) er fornøyd med at Trondheim styrer ut i fra en veiledende bemanningsnorm i barnevernet.

Varaordfører Mona Berger (SV) er fornøyd med at Trondheim styrer ut i fra en veiledende bemanningsnorm i barnevernet.

Anne Myklebust Odland

Til Fontene understreker Berger at normen må være veiledende.

– Hva betyr det?

– Det betyr at det ikke er en streng og rigid regel. Det skal ikke være en tvangstrøye. Noen har få og tunge saker, mens andre har flere og enklere saker, men den er noe å telle ut fra, sier SV-politikeren.

Det er brukt om lag 35 millioner kroner på å bemanne opp barnevernet i Trondheim de siste fire årene.

– Det koster faktisk ikke så mye, det vil jeg gjerne si til andre kommuner, sier Berger.

Hun understreker at det er en god gevinst av å ansette flere i barnevernstjenesten.

– At sykefraværet har falt såpass mye som 12 prosent, det er betydelig, sier hun.

– Kan du være sikker på at reduksjon i sykefraværet henger sammen med flere ansatte og bemanningsnorm?

– Det er flere ting vi har gjort, men flere ansatte er jo helt sentralt, sier hun.

Vil ikke kalle det norm

Det bekrefter Ingvild Dahl, som er rådgiver i oppvekstadministrasjonen.

- Det er bra at vi har fått styrket den delen av barnevernet som driver med saksbehandling og undersøkelser av meldinger, sier Ingvild Dahl, som er utdannet barnevernspedagog.

- Det er bra at vi har fått styrket den delen av barnevernet som driver med saksbehandling og undersøkelser av meldinger, sier Ingvild Dahl, som er utdannet barnevernspedagog.

Privat

Hun understreker at det ikke nytter å pøse på med nye folk så lenge man ikke også gjør noe med kultur, ledelse og ivaretakelse av ansatte.

Dahl forteller at ansatte ga tilbakemelding om at de fikk for lite emosjonell støtte i jobben. Derfor mener hun det er svært avgjørende at de nå får veiledning. I veiledningen snakker og reflekterer medarbeiderne om hva jobben gjør med dem og hvordan de kan håndtere det så det ikke preger dem negativt.

– De får hjelp med strategier for å løse en krevende arbeidshverdag, forteller Dahl.

Hun tror veiledningen kan ha gitt positivt utslag på sykefraværet og ikke minst følelsen av å mestre jobben.

Spurte befolkningen om råd

Kommunedirektøren har også involvert innbyggerne i å utvikle barnevernet. De har sendt ut spørreskjemaer og intervjuet barn og familier som har vært i kontakt med Barne- og familietjenesten og ansatte som jobber nærmest familiene. Denne innsikten brukes til å forbedre tjenestene.

– Hva er den viktigste endringen dere har gjort?

– Det er at vi har etablert en tiltaksavdeling i hver bydel. Slik kommer vi nærmere der barna bor. Vi skal også slutte å henvise familier til andre tjenester i kommunen. Mantraet skal være: «Velkommen, du har kommet riktig», sier Dahl.

Det betyr at de ulike tjenestene, som blant annet skolehelse, PPT og barnevern, skal snakke bedre sammen. De skal flytte kompetansen dit det trengs uten at familiene må fylle inn nye skjemaer og stå på nye ventelister.

– Familier bruker masse energi på å finne fram og samle oss. At vi er så fragmenterte i hjelpeapparatet er ikke bra. Slik skal det ikke være, understreker Dahl.

– Hva har hatt mest å si for å få barnevernet på fote?

– Jeg tror ikke det går an å trekke en enkel konklusjon. Men når veiledning sammen med bemanningsnorm og fokus på god ledelse og kompetanseheving virker sammen, så blir det bra, understreker Dahl.

Barnevernet i Trondheim:

• Består av fire bydeler og en omsorgsenhet.

• Det er Lerkendal, Heimdal, Midtbyen og Østbyen.

04.09.2023
14:09
04.09.2023 15:24

Barnevernet i Trondheim:

• Består av fire bydeler og en omsorgsenhet.

• Det er Lerkendal, Heimdal, Midtbyen og Østbyen.
Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere


Flere saker