JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav får hard kritikk av utvalg. Her er de viktigste punktene

Kvaliteten på saksbehandlingen er for dårlig i Nav, fastslår et utvalg i sin rapport.
Utvalgsleder Roald Hopsnes fortalte i sin presentasjon av funnene at utvalget har jobbet ut fra brukernes perspektiv.

Utvalgsleder Roald Hopsnes fortalte i sin presentasjon av funnene at utvalget har jobbet ut fra brukernes perspektiv.

Morten Holm / NTB

simen@lomedia.no

Utvalgets oppdrag har vært å foreta en helhetlig gjennomgang av klage- og ankeprosessen i Nav og Trygderetten.

I mandatet fra regjeringen er det pekt på spesielt to problemer: lang saksbehandlingstid og et stadig økende antall klage- og ankesaker.

Forrige uke kom rapporten «Raskt og riktig – en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten», og utvalget kommer med kritikk av Nav.

Utvalget mener det er flere grunner til at det blir flere klage- og ankesaker:

• Kvaliteten på saksbehandlingen og førstegangsvedtakene er for dårlig.

• Sakene er for dårlig utredet når vedtak treffes.

• Kommunikasjon mellom saksbehandler og bruker er for dårlig.

• Vedtakene har ikke tilstrekkelig begrunnelser.

Utvalget mener det er mange årsaker til lang saksbehandling:

• Loven legger opp til at samme sak ved klage skal vurderes i flere omganger.

• Klageinstansen og Trygderetten opphever mange vedtak og sender sakene tilbake til ny behandling i førsteinstans.

• Muligheten for å avklare rettstilstanden brukes ikke i tilstrekkelig grad.

• Det er uklare forventninger til kvalitet og produksjon i Trygderetten.

Utvalgsleder Roald Hopsnes fortalte i sin presentasjon av funnene at utvalget har jobbet ut fra brukernes perspektiv.

Han understreket at utvalget mener alle har gode intensjoner i jobben de gjør, men at det likevel ender med kritikkverdige forhold.

Utvalget foreslår blant annet:

• At det blir færre vurderinger av samme sak i klage- og ankesystemet

• At kvaliteten på saksbehandlingen bør forbedres

• At brukernes mulighet til innsyn i og dialog om egen sak bør bli bedre

• At departementets styring bør fokusere mer på kvalitet

• En rekke tiltak for å effektivisere saksbehandlingen i Trygderetten

Vil ha raske tiltak

Nå skal utredningen ut på offentlig høring. Da får blant andre Fellesorganisasjonen (FO) komme med sine innspill. Forbundsleder Mimmi Kvisvik mener det må settes i gang raske tiltak for å hindre at Nav får enda dårligere tillit i befolkningen.

– Det gjør noe med omdømme og tillit til Nav. Vi må gjøre saksbehandlingen mer forutsigbar, og folk må få delta mer direkte og ha mer kunnskap om saken sin selv. Vi er også nødt til å gi vedtak med gode og forståelige begrunnelser, sier Kvisvik.

Hun mener det er et veldig tydelig behov for få mer kvalitet i saksbehandlingen og å få ned saksbehandlingstida. I stedet for å bruke tid på at en sak behandles mange ganger, er det bedre at førstegangsbehandlinga er god og treffer bedre, mener Kvisvik. 

Mimmi Kvisvik hadde nylig med seg en rekke politikere til Nav Sagene for å høre hva de ansatte hadde å si om sin arbeidshverdag.

Mimmi Kvisvik hadde nylig med seg en rekke politikere til Nav Sagene for å høre hva de ansatte hadde å si om sin arbeidshverdag.

Hanna Skotheim

Økt sosialfaglig kompetanse i Nav er en del av løsningen, mener hun. Men kompetanse i seg selv er ikke nok.

– Sosialarbeidere har viktige verktøy i dialog med folk, men det vil ikke være noen automatikk i at det blir bedre. Når man gjennom årene Nav har eksistert har hatt fokus på kvantitet og ikke kvalitet, ligger det noen forventninger og rammebetingelser man ikke får flyttet bare ved å endre kompetanse.

– Uheldig

En ting som overrasket utvalget, var at hele 35 prosent av klager på vedtak, ble omgjort i første klageinstans.

– Tallet er etter utvalgets syn for høyt, og det viser at det fattes en del uriktige vedtak i første runde, sa utvalgslederen i sin presentasjon.

Mimmi Kvisvik reagerer også på tallene. Hun er ikke overrasket over at det skjer, men av omfanget.

– Det er uheldig, og det viser at det er grunnleggende forvaltningslovkrav som ikke ivaretas. Nå er er det viktig å få på plass en lovfestet internkontroll og et helhetlig kvalitetssystem, og det kan skje ganske raskt, sier hun.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen mener utvalget har gitt regjeringen et godt utgangspunkt for å forbedre klage- og ankesystemet i Nav.

– Mitt mål er at saksbehandlingstiden skal ned og kvaliteten på saksbehandlingen skal opp, sa hun da hun mottok utredningen i går.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse