Hanna Skotheim" />
Randi Hjelmervik (foran) og Malin Lillenes Tvedt er prosjektledere i prosjektet de styrer på oppdrag fra Helsedirektoratet. Mens Hjelmervik er klinisk barnevernspedagog er Malin Tvedt vernepleier.

Randi Hjelmervik (foran) og Malin Lillenes Tvedt er prosjektledere i prosjektet de styrer på oppdrag fra Helsedirektoratet. Mens Hjelmervik er klinisk barnevernspedagog er Malin Tvedt vernepleier.

Hanna Skotheim

Slik skal de hindre at barn begår seksuelle overgrep

Halvparten av alle seksuelle overgrep mot barn begås av andre mindreårige. Det trengs mer kunnskap om skadelig seksuell atferd, mener lederne bak et nytt prosjekt.20.09.2022
15:46
20.09.2022 15:46

hanna@lomedia.no

Opp mot 50 prosent av alle seksuelle overgrep begått mot barn, begås av andre mindreårige, viser forskning. Av dem er det estimert at én tredjedel har en kognitiv funksjonsnedsettelse.

– Funnene viser at det er behov for å øke kompetansen i Norge for å hindre at det begås nye overgrep, sier Randi Hjelmervik.

Hun er klinisk barnevernspedagog i habiliteringstjenesten Helse Fonna. Sammen med kollega og vernepleier Malin Lillenes Tvedt leder hun et nasjonalt kompetanseutviklingsprosjekt innen problematisk og skadelig atferd. Prosjektet ble satt i gang av Helsedirektoratet, og målet er å forebygge at barn og unge med utviklingshemming eller autismespekterdiagnose utøver problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge.

– I tillegg til at atferden må stoppes, må den unge hjelpes til passende måter å samhandle med andre på, også når det kommer til seksualitet, sier Tvedt.

– Da er det viktig å gi god og riktig veiledning til både ungdommen og de som står ungdommen nær, både foreldre og eventuelt hjelpeapparatet. Dette for å hindre at ungdommen står alene om ansvaret. Helheten må kartlegges, ikke bare atferden, fortsetter hun.

Les også: Tone analyserte 96 avhør og 74 volds- og overgrepssaker. Funnene var tydelige

Forskjellsbehandles

Det er etablert et nasjonalt klinisk nettverk, som Fontene møter i forbindelse med et seminar på Gardermoen i september. I tre døgn har de fått mer kunnskap og utvekslet egne erfaringer som de med de andre ansatte ute i habiliteringstjenestene.

Her er gjengen som tilbragte tre døgn på Gardermoen. Nettverket anerkjenner at det burde vært flere menn med.

Her er gjengen som tilbragte tre døgn på Gardermoen. Nettverket anerkjenner at det burde vært flere menn med.

Hanna Skotheim

– Denne gruppa med barn og unge som vi jobber med, ønsker å passe inn. Hva gjør de da når de ikke får den samme tilgangen på tilrettelagt informasjon som andre? Det trengs helhetlig opplæring og oppfølging, sier Monique Jørgensen, vernepleier ved Finnmarkssykehuset.

Hun husker godt hvor dårlig seksualundervisningen var da hun selv gikk på skolen på 90-tallet. Enda bedre husker hun at elevene med utviklingshemming aldri deltok i disse timene. 

– Forskning viser at barn og unge med utviklingshemming er utsatt for overgrep og at de også utfører det. Vi må forebygge at det skjer, sier Monique Jørgensen.

– Forskning viser at barn og unge med utviklingshemming er utsatt for overgrep og at de også utfører det. Vi må forebygge at det skjer, sier Monique Jørgensen.

Hanna Skotheim

Lik behandling

Det er flere som jobber med seksuell helse, men mange mangler de nødvendige verktøyene for den konkrete pasientgruppa når det kommer til skadelig seksuell helse. Nettverket mener derfor at fagfolk trenger bedre verktøy.

Habiliteringstjenestene må også samarbeide mer, mener de.

– Hvordan skal vi møte de som har blitt utsatt for eller selv har begått overgrep, og hvordan sikrer vi at de får lik behandling? Behandlingsløpet må være likt, sier Frida Josefine Calberg Wold, vernepleier i Vestre Viken.

Vernepleier Frida Josefine Calberg Wold understreker hvor viktig det er å finne ut hvordan man underviser konkret og visuelt nok. – Barn og unge med utviklingshemming får mindre opplæring i seksualitet selv om de er dem som kanskje trenger det mest, sier hun.

Vernepleier Frida Josefine Calberg Wold understreker hvor viktig det er å finne ut hvordan man underviser konkret og visuelt nok. – Barn og unge med utviklingshemming får mindre opplæring i seksualitet selv om de er dem som kanskje trenger det mest, sier hun.

Hanna Skotheim

Det er også målet med prosjektet: At det finnes utredning- og behandlingskompetanse i alle habiliteringstjenestene i landet. Et annet ønske er at fagpersoner fra habiliteringstjenestene skal være representert i utvalgte konsultasjonsteam i regi av Statens barnehus. Disse teamene bistår fagpersoner som står i saker der barn, unge eller voksne med utviklingshemming har utøvd seksuell skadelig atferd.

Nettverket mener også at skadelig seksuell atferd bør bli en mer sentral del av helse- og sosialutdanningene og at det må bli bedre kjent at habiliteringstjenestene både kan og skal bistå i saker som omhandler denne tematikken. 

– De som jobber ute i kommunene, på skolene, i boliger, foreldre og andre pårørende må vite at det finnes bistand hvis det skjer noe eller man mistenker at det for eksempel har skjedd et overgrep, sier Calberg Wold.

Les også: Brilleland fikk beskjed om å droppe ansatte med hijab. Lene Elin er stolt over svaret sjefen ga

Om prosjektet

• Målet er å gi utrednings- og behandlingskompetanse i habiliteringstjenestene over hele landet.

• Skal stoppe og redusere antall skadelige hendelser og antall utsatte på et tidlig stadium.

• Målgruppen er barn og unge med medfødt eller ervervet skade med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Habiliteringstjenestene

• Alle barn og unge med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan ha rett til habilitering i spesialisthelsetjenesten. 

• Det gjelder i hovedsak barn og unge (0 -18 år) med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser og som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester. 

• Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er rettet mot pasienter over 18 år med medfødt eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter som har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten.

• Med tidlig ervervet funksjonsnedsettelse menes her at tilstanden er ervervet før 18 år.

20.09.2022
15:46
20.09.2022 15:46

Om prosjektet

• Målet er å gi utrednings- og behandlingskompetanse i habiliteringstjenestene over hele landet.

• Skal stoppe og redusere antall skadelige hendelser og antall utsatte på et tidlig stadium.

• Målgruppen er barn og unge med medfødt eller ervervet skade med problematisk eller skadelig seksuell atferd.

Habiliteringstjenestene

• Alle barn og unge med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan ha rett til habilitering i spesialisthelsetjenesten. 

• Det gjelder i hovedsak barn og unge (0 -18 år) med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforsinkelser/utviklingsforstyrrelser og som har behov for spesialiserte habiliteringstjenester. 

• Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten er rettet mot pasienter over 18 år med medfødt eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser av komplisert og sammensatt karakter som har behov for habilitering i spesialisthelsetjenesten.

• Med tidlig ervervet funksjonsnedsettelse menes her at tilstanden er ervervet før 18 år.
Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge


Flere saker