JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nagle nie otrzymujesz wynagrodzenia należnego zgodnie z umową. W takim przypadku dobrze wiedzieć, jak postępować.

Nagle nie otrzymujesz wynagrodzenia należnego zgodnie z umową. W takim przypadku dobrze wiedzieć, jak postępować.

Colourbox.com

Kradzież płac, nieotrzymane płace, płace, świadczenie urlopowe

Nie otrzymujesz należnego ci wynagrodzenia? Oto sześć rad

Brakuje ci wynagrodzenia lub świadczenia urlopowego? Oto jak postępować.
04.04.2024
13:16
08.04.2024 13:18

foreignworkers@lomedia.no

Co robić, gdy twój pracodawca wypłaca wynagrodzenie niższe od uzgodnionego, płaci z opóźnieniem lub nie wypłaca świadczenia urlopowego?

Nazywa się to kradzieżą płac i jest w Norwegii zabronione.

Wstrzymywanie wynagrodzenia i swiadczenia urlopowego jest zabronione, z pewnymi wyjątkami. Wyjątki są ograniczone. Przykładami mogą być sytuacje, w których pracownik otrzymał w przeszłości zbyt wysokie wynagrodzenie i był tego świadomy, opuścił miejsce pracy, lub wyrządził szkodę, a w związku z tym zapadł wyrok lub przyznał się do winy. W innych przypadkach nazywa się to kradzieżą płac i jest karalne dla pracodawcy w Kodeksie karnym.

W przypadku nieotrzymania należnego ci wynagrodzenia możesz zrobić jak następuje:

1. Wyślij żądanie płacowe do swojego pracodawcy

Niewypłaconych pieniędzy należy się od pracodawcy domagać. Można to zrobić, wysyłając do pracodawcy to co nazywamy żądaniem płacowym.

Żądanie płacowe to dokument, który można napisać samodzielnie i który powinien zawierać:

• Wysokość wynagrodzenia i świadczenia urlopowego, które pracodawca jest ci winien.

Oblicz, ile brakuje. Jako dokumentację należy użyć karty ewidencji czasu pracy, odcinki wypłat oraz swoją umowę o pracę.

• Okres bez wypłat wynagrodzenia.

Na przykład: Żądam wypłaty zaległych wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowego za okres od … (data) do … (data).

• Żądaj odsetków za opóźnione wypłaty.

Oprócz nieotrzymanego przez ciebie wynagrodzenia, pracodawca ma obowiązek zapłacenia ci odsetków, zgodnie z norweską ustawą o odsetkach za zaległą zapłatę. Odsetki za zwłokę wynoszą obecnie 11,75%.

• Zwróć się do pracodawcy o wypłatę całej kwoty (wynagrodzenia, świadczenia urlopowego i odsetków) na twoje konto bankowe. Podaj na piśmie numer swojego konta.

• Ustal na tydzień termin uiszczenia zapłat przez pracodawcę.

• Na zakończenie napisz: Jeżeli zaległe wynagrodzenie i świadczenie urlopowe nie zostaną otrzymane w terminie, rozważę wszczęcie dochodzenia moich roszczeń drogą prawną.

Po napisaniu żądania płacowego z wszystkimi informacjami, należy wysłać je do pracodawcy «listem poleconym». W ten sposób otrzymasz dokumentację wysłania listu. Nie otrzymasz jej wysyłając zwykły list, tylko z naklejonym znaczkiem. Koszt listu poleconego to od 227 NOK wzwyż. Można to zrobić na poczcie.

2. Skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym

Nawet jeżeli złożyłeś żądanie płacowe, nie wiadomo czy pracodawca wypłaci lub będzie w stanie wypłacić wynagrodzenie.

Dalszy tok sprawy jest zwykle bardzo skomplikowany. Dobrze jest wtedy skorzystać z pomocy prawnej.

Członkostwo w związku zawodowym uprawnia do pomocy prawnej mającej na celu odzyskanie niezapłaconych wynagrodzeń.

3. Nie jesteś członkiem związku zawodowego? Zorganizuj się

Zapisanie się do norweskiego związku zawodowego to dobry pomysł.

W zasadzie trzeba być członkiem związku zawodowego przed zwróceniem się do niego o pomoc.

4. Tu możesz się zwrócić o bezpłatną pomoc prawną

Możesz także się zwrócić o bezpłatną pomoc prawną do następujących organizacji wolontariackich:

Caritas

Jussformidlingen (Pośrednictwo pomocy prawnej)

Jussbuss (Autobus pomocy prawnej)

JURK – Juridisk rådgivning for kvinner (Porady prawne dla kobiet)

5. Gdy pracodawca nie chce wypłacić wynagrodzenia w wyznaczonym przez ciebie terminie

W takiej sytuacji możesz skierować sprawę do Rady Pojednawczej (Forliksrådet) w gminie, w której znajduje się siedziba twojego pracodawcy.

Rada Pojednawcza wezwie ciebie i twojego pracodawcę na spotkanie. W Radzie Pojednawczej sprawa może zostać rozstrzygnięta drogą pojednania (porozumienia) lub wyroku.

Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana przez Radę Pojednawczą, albo nie zgadzasz się z wyrokiem, możesz skierować sprawę dalej, do sądu.

Należy wtedy pozyskać pomoc prawną, aby zorientować się, czy istnieją podstawy do skierowania sprawy do sądu. Patrz powyższa lista organizacji wolontariackich oferujących bezpłatną pomoc prawną.

6. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie wypłacić ci wynagrodzenia, należy ogłosić jego upadłość

Jeżeli pracodawca zbankrutuje, Nav może pokryć brakujące wynagrodzenie i świadczenie urlopowe.

Możesz samodzielnie zwrócić się do sądu rejonowego o ogłoszenie upadłości Twojego pracodawcy.

Najprostszym sposobem otwarcia upadłości jest skontaktowanie się wraz z twoim pracodawcą z sądem pierwszej instancji (Tingretten) gdzie pracodawca potwierdzi, że nie jest w stanie zapłacić. Pracodawca nie zawsze jest do tego skłonny.

Na ile wstecz można złożyć roszczenia o wynagrodzenie i świadczenie urlopowe, aby Nav mógł je pokryć w ramach programu gwarancji wynagrodzeń, ustalone jest w przepisach prawnych.

Dlatego też Nav doradza, by pracownicy sami zwracali się do sądu pierwszej instancji w celu ogłoszenia upadłości pracodawcy, a nie czekali, aż zrobią to inni. Jeżeli czeka się zbyt długo może zaistnieć ryzyko, że Nav roszczeń nie spełni.

Tłumaczenie: Halina Thee.

Śledź nas na Facebooku: FriFagbevegelse for foreign workers

Flere artikler polsk

FriFagbevegelse for foreign workers

Here you will find articles relevant for foreigners working in Norway. Articles in Polish, Lithuanian and English will cover topics such as the rights, rules and laws that apply.

The website is made by FriFagbevegelse, a news site about working life and the trade union movement.

Please share the articles with colleagues and friends.

Got a story to tell? Contact us: foreignworkers@lomedia.no

> Read more news in English
> Więcej wiadomości po polsku
> Skaitykite daugiau naujienų lietuvių kalba

04.04.2024
13:16
08.04.2024 13:18

FriFagbevegelse for foreign workers

Here you will find articles relevant for foreigners working in Norway. Articles in Polish, Lithuanian and English will cover topics such as the rights, rules and laws that apply.

The website is made by FriFagbevegelse, a news site about working life and the trade union movement.

Please share the articles with colleagues and friends.

Got a story to tell? Contact us: foreignworkers@lomedia.no

> Read more news in English
> Więcej wiadomości po polsku
> Skaitykite daugiau naujienų lietuvių kalba