JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ivar Grøndahl, seniorrådgivar ved juridisk avdeling i Visma.

Ivar Grøndahl, seniorrådgivar ved juridisk avdeling i Visma.

Visma (pressebilde)

Diettskatten fører til forskjellsbehandling, seier skatteekspert

– Det er eit særdeles dårleg handverk frå direktoratet, seier skatterådgivar Ivar Grøndahl om den nye diettskatten.15.01.2018
10:32
15.01.2018 11:03

tormod.ytrehus@lomedia.no

Han er ein av fleire skatteekspertar som no er frustrerte etter at regjeringa innførte ein ny diettskatt frå 2018.

– Heile poenget med endringa var å gjere systemet enklare for lønsmottakarar og arbeidsgivarar. Men den nye ordninga er verken enkel for arbeidsgivarar eller tilsette som reiser. No er vi tilbake til skjønnsmessige vurderingar igjen, seier Grøndahl, som er seniorrådgivar i juridisk avdeling i Visma Software AS, og har rettleia arbeidsgivarar om arbeidsgivarpliktar i over tretti år.

– Vi meiner det burde vore ein enklare variant, med føreseielegheit for tilsette og arbeidsgivar. Vi lever av å rettleie om gjeldande regelverk, men det er vanskeleg å rettleie når vi ikkje har klare svar. Det går ei smertegrense for oss også.

Avdelinga hans rettleiar små og mellomstore bedriftar, hovudsakleg i privat sektor, og har 12.650 kundar med til saman 18 millionar lønsslippar.

Bjørnar og Aleksander tapar 29.000 kroner årleg på regjeringas nye diettskatt

Ikkje likebehandling

– Det kjem nok til å bli ein del ulike vurderingar rundt om i Norge, spådde Espen Øren, rådgivar i Infotjenester, når arbeidsgivarane sjølv skal vurdere om kostgodtgjeringa er skattefri eller ikkje. Dei må no vurdere kor føreseieleg og regelmessig tilsette si reise er.

Grøndahl seier seg einig og trekk fram at det i tillegg sannsynlegvis vil vere ulike vurderingar på kemnarkontora.

– Arbeidsgivarane bestemmer sjølv. Då blir det langt frå likebehandling for tilsette i ulike bedrifter. Det er eit særdeles dårleg handverk frå direktoratet, seier Grøndahl.

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, reagerer også på rettferda ved den nye ordninga og at ein ikkje lenger kan få skattefri diett når ein har kokemoglegheiter der ein bur. Han viser til at meirkostnaden kan variere.

– Kor mykje det kostar å lage mat i pendlarbustaden er avhengig av livssituasjonen – om ein har familie eller ikkje. Det kostar jo meir å ha to hushaldningar. Dei vil også fjerne frådraget for losji. Desse to endringane vil ramme dei som jobbar borte frå arbeidsplassen betydeleg. Og det er det mange yrkesgrupper som er, seier Lothe.

I tillegg kritiserer han misforholdet mellom den skattefrie satsen for å overnatte på høvesvis pensjonat (159 kroner) og hotell (569 kroner). Han har sjølv undersøkt prisforskjellane, som han meiner er ikkje-eksisterande.

– Du kan ikkje ete for 159 kroner på pensjonat – det skjøner alle.

Ny diettskatt vil ramme 500.000 nordmenn

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Bo Mathisen (pressebilde)

Uføreseielege reglar

– Om den politiske beslutninga er at ordninga skal vere føreseieleg for arbeidsgivarar og tilsette, er det enklaste å seie at alle som er på reise for arbeidsgivar – anten det er normalsituasjonen eller sporadiske reiser – skal ha skattefri diett om dei leverer vedlegg (kvitteringar, journ.mrk). Får du godtgjering utan billag kan det vere skattepliktig. Det vil vere mykje enklare, meiner Grøndahl.

Gråsonene er for store i den nye ordninga, meiner rådgivaren.

– Det er mange tilfelle kor arbeidstakar ikkje har meirkostnadar til mat. Men det er vanskeleg å finne ut kor grensa går. Ytterpunkta er greie: Dei med mobil arbeidsstad (om du jobbar på for eksempel fly og tog, journ.mrk.) har for eksempel ikkje rett til skattefri diett. Gråsona er mykje større enn før, seier han og utdjupar:

– Snekkaren og handverkaren veit når ein skal reise - då er det føreseieleg. Om ein journalist sit på kontoret og får beskjed om at ein skal reise, er det ikkje føreseieleg. Men om du får beskjed om at du skal reise om tre veker – er det då føreseieleg?

Nå blir det nye skatteregler for alle ansatte som mottar matpenger på reise. Se tallene her

Meirkostnader

– I prinsippet meiner vi det er meirkostnadar som skal dekkast. Ser tilsette på utgiftsgodtgjeringa som ei skattefri løn, må dei revurdere kva ytelsen skal dekke. Då får dei heller forhandle om høgare løn, seier han og legg til:

– Men skattedirektoratets definisjonar av meirkostnadar er altfor kompliserte. Det blir forskjellsbehandling, og det er definitivt ikkje bra.

Han er spesielt kritisk til Skatteetatens haldningar når dei skildrar ein normalarbeidssituasjon.

– Etaten sa, på eit informasjonsmøte rett før jul, at dei som er ute på regelmessig reise har same arbeidssituasjon som dei som sit på kontor. Når ein sit i ein trapp og et … Det er heilt meiningslaust å forlange at ein norsk arbeidstakar skal ha sånne forhold, seier Grøndahl og sikter til saka om at Bjørnar og Aleksander ofte må ta lønsjen i trappa.

Rolf Lothe i Skattebetalerforeninga er enig.

– Den grad ein har meirkostnadar bør det vere skattefritt, seier Lothe og held fram:

– Har ein ikkje tilgang til kantine på jobb for å kjøpe eller oppbevare mat, har ein meirkostnader. Det er grunnhaldninga mi.

På ett punkt kan den nye diettskatten slå skeivt ut

Forhandlar om satsane

Grøndahl trur no forhandlingane om statens reiseregulativ står om å heve satsane, for å kompensere for at ein ikkje lenger får skattefri kostgodtgjering etter avtalen.

Forhandlingane skulle vere ferdig i fjor, men trekte ut. Randi Stensaker, sekretær i LO Stat, vil ikkje gå nærmare inn på krava.

– Men reint generelt går vi jo ikkje inn i forhandlingar for å justere ned satsane, seier ho og viser til både stigande lønsutvikling og prisutvikling som bakteppe.

Randi Stensaker, sekretær i LO Stat.

Randi Stensaker, sekretær i LO Stat.

Ole Palmstrøm (arkivbilde)

Ho opplyser om at dei blei ferdige med omtrent halvparten av dei 16 særavtalene i fjor haust og at sju-åtte avtaler står igjen. To av desse er særavtalene for reise innanlands og utanlands.

– Vi er opptatt av å sjå alle elementa i avtalene i samanheng. Kostsatsane går igjen i fleire avtaler og betyr noko for samanhengen. Ein et jo det same uansett kva avtale ein er på, seier Stensaker.

Snart må du betale skatt på diettgodtgjørelse

Mindre byråkratisk, meiner NHO

– Dei vil spare pengar, seier skatterådgivaren.

TORMOD YTREHUS

tormod.ytrehus@lomedia.no

Næringslivets hovudorganisasjon meiner, til skilnad frå rådgivarar innanfor arbeidsgivarpliktar, at den nye ordninga er mindre byråkratisk.

– NHO stør forslaget til avgrensingane i frådrag og satsar for skattefri godtgjering for meirutgifter til kost og losji. Den gamle ordninga kravde mykje byråkrati og var vanskeleg å kontrollere. Vi legg til grunn at dei gjenverande moglegheitene vil sikre frådrag eller dekning for dei reelle meirutgiftene ved å bu utanfor heimen på grunn av arbeidet. Det er av betydning for å sikre tilstrekkeleg mobilitet i arbeidsmarknaden, skriv Øyvind Lind-Fossen, informasjonssjef i NHO, på spørsmål frå frifagbevegelse.no om kva dei meiner om den nye diettskatten.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Moment Studio (pressebilde)

– Vil spare pengar

Ivar Grøndahl, rådgivar i Visma, trur ikkje det er mindre byråkrati som gjer at hovudorganisasjonen stør dei nye reglane.

– Det at NHO stør endringane trur eg er fordi dei ikkje er villig til å følge statens særavtale. Mange i privat sektor følger statens særavtale, men gjer no unntak, gjennom at ein berre får den trekkfrie delen eller liknande. Då vil norske arbeidsgivarar få lågare kostnadar. Eg trur det er økonomisk motivert at NHO stør endringane – den nye ordninga er definitivt ikkje enklare for norske arbeidsgivarar.

Men dei veit slettes ikkje at dette blir konsekvensen, svarer NHOs direktør for arbeidsliv Nina Melsom:

– Skattesatsane på diett er meint å reflektere dei faktiske utgiftene til ein arbeidstakar. At satsane er sett ned viser at Stortinget meiner at satsane er for høge i forhold til dei reelle kostnadane. Kva effekt endringane gir i praksis og for den enkelte bedrift avhengar av kva avtaler arbeidsgivar har med sine tilsette. Dette har NHO ikkje førebels full oversikt over.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.01.2018
10:32
15.01.2018 11:03Mest lest

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere

LO Stat-leder Egil André Aas på vei inn døren til Riksmekleren for å få hjelp til å finne en løsning i lønnsoppgjøret for ansatte i staten.

LO Stat-leder Egil André Aas på vei inn døren til Riksmekleren for å få hjelp til å finne en løsning i lønnsoppgjøret for ansatte i staten.

Merete Jansen

LO Stat-lederen optimist foran meklingen for statsansatte


Flere saker