JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Færre får bostøtte og det blir dyrere å bo. Nå legger SV press på KrF for å løse floka

SV frykter en styrt avvikling av bostøtten til utsatte grupper.
LØFTER BOSTØTTE: Færre og færre med lave inntekter bor trygt i eget hjem, mener SVs Karin Andersen.

LØFTER BOSTØTTE: Færre og færre med lave inntekter bor trygt i eget hjem, mener SVs Karin Andersen.

Eirik Dahl Viggen

– Det er en sterk og god KrF-profil å bidra overfor de fattige familiene som har det vanskeligst. Nå har partiet en gyllen muligheten til å gjøre en god gjerning ved å løfte og prioritere bostøtta i regjeringsforhandlingene, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) til Fri Fagbevegelse.

Nye Nav-regler: – Helt skandaløst at mange nå ender på sosialhjelp

Blir opprørt

Bostøtte er en behovsprøvd ordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør hvor mye du eventuelt har krav på. Du har ikke rett til bostøtte hvis inntekten i husstanden din overstiger en inntektsgrense.

SV-politikeren blir opprørt når hun illustrerer hvor fattig en familie må være for å motta støtte:

• Inntektsgrensen for en familie i Oslo med to voksne og tre barn var i 2017 om lag 362.000 kroner per år, eller 71 prosent av lavinntektsgrensen for en slik familie, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

• I 2017 utbetalte Husbanken nær 2,7 milliarder kroner i bostøtte. Husstandene hadde i snitt en årlig brutto inntekt på om lag 134.000 kroner og årlige boutgifter på om lag 92.000 kroner.

– Dette er alvorlig. Mange risikerer verken å ha råd til tak over hodet eller mat på bordet. Boligmarkedet er en stor forskjellsmaskin, og de siste årenes kraftige nedgang i bostøtte som regjeringen vet om og ønsker, er både en villet og grovt usosial politikk, mener hun.

– Vi kan gjøre noe med det. Bostøtten er et system der vi kan justere inntektsgrenser, taket for boutgifter og differensiere mellom ulike kommuner med ulike utgiftsbehov, legger Andersen til.

Alle uføre må med

SV vil at KrF med sin sosiale profil skal gjøre følgende for å løfte dagens bostøtteordning:

• Sørge for at alle uføre skal få bostøtte som før. (Flere uføre, og spesielt unge uføre, mistet retten til bostøtte etter at uførereformen trådte i kraft i 2015. Det ble opprettet en kompensasjonsordning, men den er midlertidig og fanger kun opp dem som mottok bostøtte og uførepensjon før 2015.)

• De ulike elementene i bostøtta må justeres for å komme opp på nivået i 2009. Siden den gang og fram til 2018 har ikke bostøtten vært regulert tilsvarende prisstigningen. Det gjorde at mange mistet bostøtte selv om de ikke har hatt tilsvarende vekst i inntekt.

– Bostøtta er behovsprøvd, og det er ordninger som regjeringen liker, men denne er så dårlig at folk med en snittinntekt på 150.000 kroner ikke har krav på bostøtte. Det er dokumentert i årets statsbudsjett, og årsrapportene fra Husbanken har også markert dette tydelig, sier SV-politikeren.

I statsbudsjettet for 2019 har regjeringen sammen med KrF økt bostøtten slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

Ap-politiker: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret

Vil ha bedre løsninger

Stortingsrepresentant Tore Storehaug i KrF er ordknapp i sitt tilsvar. Han skriver følgende på e-post:

– KrF er opptatt av denne problematikken og vil ha bedre løsninger slik at flere, særlig utsatte grupper, kan eie egen bolig. Partiet er i regjeringsforhandlingar nå, så jeg kan derfor ikke kommentere spesifikke innspill fra SVs Andersen.

KrF har de siste årene konsekvent stemt imot forslag om å øke bostøtten, eller å gjøre endringer som sørger for at de mest utsatte får mer, ifølge SV. Heller ikke i partiets alternative budsjetter i perioden 2016-2019 har SV funnet noe konkret om prioritering av bostøtte.

Det rimer dårlig med KrFs politiske program. En av formuleringene i programmet lyder slik:

«De økonomiske virkemidlene bør være målrettet mot de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Sentrale boligvirkemidler som bostøtte, startlån og boligtilskudd må gjøre det mulig både å skaffe seg og beholde sin egen bolig. KrF vil at botilskuddet skal økes og gis til flere som trenger økonomisk tilskudd. Kommunene må i samarbeid med Husbanken ha økt innsats mot bostedsløshet.»

Vanskelig situasjon

Kuttene i bostøtta de siste årene er den største utfordringen for de aller mest vanskeligstilte i samfunnet. Personene som rammes oppgir dette selv når de henvender seg til SV.

I 2017 ble det utbetalt nesten 300 millioner kroner mindre i bostøtte enn i 2013. Det blir dyrere å bo, men det er stadig færre som mottar bostøtte. Årsaken er ifølge regjeringen at satsene i beregningen av bostøtte fram til 2017 ikke fulgte den generelle veksten i priser, inntekter og boutgifter:

• I snitt var det 123.700 husstander som mottok bostøtte i 2011, ifølge Husbanken.

• I siste justering av statsbudsjettet for 2018 fastslår regjeringen at det nye anslaget er 88.800. Altså er det i løpet av denne perioden blitt 34.900 færre husstander som mottar bostøtte.

SV hevder at kuttene i bostøtta har skjedd uten en utredning på forhånd, eller at noen har sett på konsekvensene. I alternativt statsbudsjett foreslår partiet å øke bostøtta med 300 millioner kroner.

– Hvis man virkelig vil gjøre noe med det sosiale, er det å sikre bostøtta kanskje noe av det aller viktigste, understreker Karin Andersen.

SV: Uføre må få mer igjen for å jobbe

Warning
Annonse
Annonse