JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvilken virkning har EØS-avtalen på norsk arbeidsliv? Nå tar Arbeiderpartiet diskusjonen

Arbeiderpartiet har opprettet et eget utvalg som skal gi råd og anbefalinger til partiet i arbeidslivsspørsmål. Nå har de satt EØS på dagsorden.
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen sa at endringene i utstasjoneringsdirektivet i hovedsak er positive for arbeidstakerne da han møtte APs arbeidslivsutvalg.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen sa at endringene i utstasjoneringsdirektivet i hovedsak er positive for arbeidstakerne da han møtte APs arbeidslivsutvalg.

Torgny Hasås

torgny@lomedia.no

Stortingsrepresentant Arild Grande leder utvalget. Utvalget har allerede levert to anbefalinger som går på heltid-, deltid og seriøsitetsregisteret.

På sitt andre møte hadde utvalget satt EØS på dagsorden. Advokat Per Andreas Bjørgan prøvde å besvare spørsmålet om hvilket handlingsrom som finnes innenfor EØS-avtalen til å regulere norsk arbeidsliv. Og hvilke begrensninger som reelt finnes og hva som er myter. Bjørgan har selv arbeidet i Eftas overvåkingsorgan (ESA) og har sett hvordan ting fungerer fra det perspektivet. Han kom med et viktig råd for norsk fagbevegelse og myndighetene; se til andre land. Hvis et annet land har en praksis som er lik den vi ønsker å innføre, kommer ikke ESA til å reise sak hvis EU-kommisjonen har godkjent praksis i andre land.

Line Eldring fra Fellesforbundet snakket om sosial dumping utfra fagbevegelsens perspektiv, og syntes det var foruroligende at diskusjonen om hva som er sosial dumping har stilnet. Naturlig nok brukte hun mye av tida til å snakke om verftssaken og problemene knyttet til allmenngjøring av bestemmelsene om reise, kost og losji i tariffavtalene.

Dette er lønna i over 300 yrker

Sosial pilar

Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og leder av Stortingets parlamentarikerdelegasjon til Efta, gikk gjennom aktuelle saker i EU på arbeidslivsfeltet. EU har vedtatt at det skal opprettes en sosial pilar. Å fylle denne med innhold blir en av de viktigste oppgavene for den sosialdemokratiske gruppa i europaparlamentet framover.

Utstasjoneringsdirektivet er under revisjon. Dette direktivet regulerer arbeidsforholdene for arbeidstakere som blir sendt til utlandet for å jobbe. Spørsmålet er om hjemlandets vilkår eller vertslandets vilkår skal gjelde. Det har vært gjennom en omfattende prosess i EU, og er nå inne i det som kalles trilogi-forhandlinger. Slike forhandlinger er en snarvei i EU-systemet der EU-parlamentet, rådet og kommisjonen setter seg ned i fellesskap og finner felles formuleringer. Det er ventet at disse forhandlingene er ferdige i løpet av våren.

Hansen mente at endringene i utstasjoneringsdirektivet vil være positive for arbeidstakerne.

Nytt forslag til EU-direktiv vil gjøre det enklere for tilkallingsvikarer å si nei til vakter

Ikke doble ytelser

EU-kommisjonen fremmet forslag til opplysningsdirektiv som vil tydeliggjøre arbeidstakerbegrepet. LOs sekretariat behandlet en høringsuttalelse om dette direktivet mandag.

EU har på trappene en ny trygdeforordning som blant annet skal sikre at arbeidstakere som flytter mellom to land får de trygdeytelsene de har krav på, men ikke doble ytelser.

En veitransportpakke er til behandling i EU som skal stramme inn på kabotasjeregelverket, mente Hansen.

Det er også planer om å opprette et europeisk arbeidstilsyn, som skal samarbeide med de nasjonale arbeidstilsynene for å sikre helse, miljø og sikkerhet.

Valg i 2019

Han tok også opp en gjennomgående konfliktlinje i EU om hvordan det ulike lønnsnivået mellom øst og vest skapte konflikter. Hansen refererte til en bulgarsk parlamentariker som mente at de vestlige EU-landene tok fra de østligste et viktig konkurransefortrinn, de lave lønningene, når ble anklaget for sosial dumping.

Hansen mente at trenden i EU var at det ble mer og mer gjennomslag for vertslandets lønnsnivå.

Om et år, våren 2019, er det valg til EU-parlamentet. Han regnet med at det kom til å føre til at det ble mye større tempo på å gjennomføre saker slik at de ble ferdigbehandlet før valget.

Reisetid er arbeidstid, bekrefter EFTA-domstolen

Dette er utvalget:

Arild Grande, Nord-Trøndelag (leder)

Jonas Bals, LO

Anne Cathrine Berger, NITO

Robert Steen, finansbyråd Oslo kommune

Gunn Karin Gjul, Fagforbundet

Ida Pinnerød, ordfører Bodø

Kari Nessa Nordtun, gruppeleder Stavanger

Endre Sjøvold, NTNU

Hilde Elgesem Andersen, Fellesforbundet/Horten

Ina Libak, AUF

Sekretærer: Ståle Grøtte og Lars Raaum

Warning
Annonse
Annonse