JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier han etter tariffoppgjøret satser på å legge fram forslag til hvordan LO skal følge opp kongressens vedtak om full boikott av Israel. «Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel», bestemte flertallet på LO-kongressen i mai i fjor.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier han etter tariffoppgjøret satser på å legge fram forslag til hvordan LO skal følge opp kongressens vedtak om full boikott av Israel. «Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel», bestemte flertallet på LO-kongressen i mai i fjor.

Sissel M. Rasmussen

Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Transportarbeiderforbundet og LO i Oslo etterlyser handling fra LO i boikottsaken

Israel-boikott: LO-forbund mener LO må følge opp boikottvedtaket med faktiske tiltak

– Situasjonen for palestinerne i Gaza og på Vestbredden gjør det mer akutt, sier EL og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen.05.03.2018
10:11
05.03.2018 10:31

yngvil@lomedia.no

Snart har ett år gått siden LO-kongressen vedtok å jobbe for full boikott av Israel for å presse fram en slutt på okkupasjonen. LO sentralt fikk dermed oppdraget med å utarbeide plan for faktiske tiltak. Foreløpig er ingenting bestemt.

Israel raser over boikottvedtaket fra LO, mener det er diskriminerende og reagerer med innreiseforbud for LO-tillitsvalgte. Over 120 LO-medlemmer meldte seg ut som følge av boikottvedtaket i mai i fjor.

LO i Oslo og ledelsen i landets største fagorganisasjon Fagforbundet, EL og IT Forbundet og Transportarbeiderforbundet, med sine til sammen 420.000 medlemmer, etterlyser nå handling fra LO-ledelsen. Når pensjonsoppgjøret og tariffoppgjøret er i havn, må LO handle for å sette Israel-boikottvedtaket ut i livet, mener Fagforbundet.

Hans-Christian Gabrielsen sier til FriFagbevegelse at han satser på å fremme forslag til hvordan boikottvedtaket skal følges opp for LO-sekretariatet - der lederne for de største LO-forbundene sitter - etter tariffoppgjøret.

– Palestinernes situasjon er akutt

EL og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen var en av tre i redaksjonskomiteen som kjempet for full boikott på kongressen, som er LOs øverste organ. De to andre var fra Fagforbundet.

«Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt, må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel», bestemte flertallet på LO-kongressen.

– Er tiden inne for at LO følger opp boikottvedtaket med faktiske tiltak?

– Ja. Situasjonen på bakken gjør det mer akutt. Det er ikke noe større grunnlag for dialog med Israel nå enn for ett år siden, sier Jan Olav Andersen til FriFagbevegelse.

– Har Israel etter din mening endret sin politikk slik at begrunnelsen for LOs boikottvedtak er borte?

– Nei. Tvert imot, svarer han.

Få nyhetsbrevet vårt

EL og IT: – LO bør begynne med ITUC

Andersen mener LO er forpliktet til å følge opp boikottvedtaket internasjonalt, og at Den internasjonale fagbevegelsen ITUC og Den europeiske fagbevegelsen ETUC er riktige fora for det.

– LO-kongressens vedtak legger klare føringer for hvordan LO bør bruke internasjonale fora både for å sette spørsmålet om boikott på dagorden og for å fremme LOs synspunkt på saken når den blir satt på dagsorden av andre, sier Andersen.

ITUC holder kongress i desember i København. Da vil toppledelsen i verdens fagforbund være til stede.

Både leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen, og Roy Pedersen, leder i LO i Oslo, og Fagforbundets solidaritetsansvarlige Stein Guldbrandsen slutter opp om det Andersen foreslår:

– LO bør forberede et forslag til uttalelse om situasjonen i Palestina til ITUC-kongressen. Det koster ikke LO mye å gjøre det. Det er et sted å starte, sier LO i Oslo-leder Roy Pedersen til FriFagbevegelse.

– Da får LO fortalt om sitt kongressvedtak og kan bruke det til å invitere andre deler av fagbevegelsen for å få til en internasjonal boikott av Israel, mener Pedersen.

Fagforbundet: – Oljefondet må ut av bosettingsselskapene

Fagforbundet mener LO bør presse på for at Oljefondet trekker seg ut av selskaper som tjener penger på de folkerettsstridige israelske koloniene på Vestbredden. Forbundet viser til Danwatch, en gruppe uavhengige gravejournalister, som i fjor publiserte en liste over 36 slike selskaper som Oljefondet har investert mer enn 50 milliarder norske oljekroner i.

– De dokumenterte at Oljefondet er verstingen blant de europeiske pensjonsfondene med investeringer i selskaper som profiterer på okkupasjonen, sier Stein Guldbrandsen som har ansvar for Fagforbundets solidaritetsarbeid internasjonalt og nasjonalt, til FriFagbevegelse.

Oljefondet eier aksjer i alle de 36 selskapene, viser oversikten. Også det danske og det svenske pensjonsfondet har investeringer i slike selskaper.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

- Hvor lenge skal lidelsene vare, spør denne kvinnen i Gaza. Folk i Gaza har nå bare strøm mellom 4 og 6 timer om dagen, opplyser FNs nødhjelpkoordinator i det okkuperte palestinske området.

- Hvor lenge skal lidelsene vare, spør denne kvinnen i Gaza. Folk i Gaza har nå bare strøm mellom 4 og 6 timer om dagen, opplyser FNs nødhjelpkoordinator i det okkuperte palestinske området.

SCANPIX / Mustafa Hassona

Kongressen vedtok også at «LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle».

– Når det gjelder den norske regjeringen, har jeg ikke så høye forventninger til hva det er mulig å få til. Men LO bør også jobbe opp mot partier de har nære forbindelser til, sier Jan Olav Andersen.

Den borgerlige regjeringen er mot boikott av Israel.

Forslag til tiltak etter tariffoppgjøret

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var selv imot en full boikott. Han gikk inn for en boikott som begrenset seg til forbud mot import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden.

– Når planlegger du å legge fram forslag for LOs sekretariat til konkrete tiltak for å følge opp LO-kongressens vedtak om å jobbe for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel?

«Det er for tidlig å si. Vi satser på å kunne legge fram en sak etter tariffoppgjøret», svarer Gabrielsen på e-post til FriFagbevegelse.

LO-lederen støtter innspillene om å ta opp kongressvedtaket om Israel-boikott i både Den europeiske fagbevegelsen (ETUC) og Den internasjonale fagbevegelsen (ITUC), og trekker fram at det i tillegg er naturlig å diskutere aktuelle forslag i Den nordiske faglige samorganisasjon.

Fagforbundet mener LO må presse på for at Oljefondet trekker sine investeringer ut av alle selskaper som tjener penger på de folkerettsstridige israelske bosettingene på Vestbredden. Til dette svarer Gabrielsen: «Dette et spørsmål det er naturlig å drøfte med LOs sekretariat i forbindelse med andre tiltak for å følge opp kongressens vedtak».

Dette er saken:

• LO-kongressen i 2017 vedtok at LO skal arbeide «for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel».

• Et flertall på 193 delegater stemte for og 117 stemte mot.

• Det opprinnelige forslaget var at LO skulle fortsette å jobbe for en begrenset boikott, av varer produsert i de israelske koloniene på Vestbredden.

• LO mener målet med boikott er at «Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle.»

• LO-kongressens flertall mente at boikott er et nødvendig tiltak «siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt».

• 16. februar 2018: Den norske NNN-tillitsvalgte Mohammed Malik ble kastet ut av Israel, grunnet hans tilknytning til LO.

• 21. februar 2018: LO i Oslo krevde i et brev til Israels ambassade at Israel opphever sin praksis med innreiseforbud mot personer som tilhører organisasjoner som støtter boikott av Israel.

• 22. februar 2018: Israels ambassadør til Norge svarte at LOs ledere ikke kan forvente å slippe inn i Israel før vedtaket om boikott av Israel oppheves.

• Mars 2018: Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Transportarbeiderforbundet og LO i Oslo at LO sentralt følger opp boikottvedtaket med faktiske tiltak.

Les også disse sakene:

Israels ambassadør sier LO-lederne ikke er velkommen til Israel

Israel deporterte LO-tillitsvalgte Mohammed Malik

Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp ba Norge ta opp innreiseforbud med Israel

Nederlag for LO-ledelsen i stemmedrama. LO skal jobbe for full boikott av Israel

Israels nye boikottlov kan nekte LO-lederen og alle LO-ansatte innreise til Palestina

Fagforbundet støtter BDS - den palestinske boikotten av Israel

• Følg oss på Facebook

LO-forbund som har vedtatt ulike former for boikott av Israel:

Fagforbundet (360.000 medlemmer)

Fagforbundets landsmøte vedtok i 2017 å støtte opp om den palestinske boikottbevegelsen som 170 palestinske organisasjoner er tilsluttet. Hovedmålet til bevegelsen er at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden, Øst-Jerusalem, Gaza og Golanhøydene og anerkjenner de palestinske flyktningenes rett til å vende tilbake.

Fellesforbundet (142.000 medlemmer)

Forbundet krever at «norske myndigheter må legge til rette for en internasjonal boikott av israelske varer produsert på okkupert palestinsk område», heter det i uttalelsen som ble vedtatt på landsmøtet i 2015.

Norsk Tjenestemannslag (50.000 medlemmer)

Forbundet krever «internasjonal boikott av varer og investeringer fra de okkuperte områdene», heter det i uttalelsen som ble vedtatt på landsmøtet i 2014.

EL og IT Forbundet (40.000 medlemmer)

Forbundet nedfelte i handlingsprogrammet for 2015-2019 at det skal «Arbeide for boikott av Israel og at LO bryter samarbeidet med Histadrut (israelsk LO, journ.anm.)».

I uttalelsen fra landsmøtet i 2015 heter det «EL og IT Forbundet oppfordrer medlemmer og andre til å boikotte israelske varer (…).»

Fellesorganisasjonen (27.000 medlemmer)

«Import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden må forbys. Norske myndigheter bør ta initiativ til internasjonal boikott av slike varer», heter det i forbundets uttalelse fra kongressen i 2015.

Norsk Transportarbeiderforbund (20.000 medlemmer)

«Da det er umulig å skille varer produsert i Israel fra varer produsert av illegale nybyggere i de okkuperte områdene, kan det iverksettes importboikott av alle israelske varer. Da palestinere har begrenset eller manglende adgang til å delta i normals israelsk samfunnsliv, mener NTF at en kulturell og akademisk boikott av Israel også kan være på sin plass», heter det i forbundets uttalelse om Palestina som ble vedtatt på landsmøtet i 2014.

Musikernes fellesorganisasjon (8000 medlemmer)

«MFO ønsker å vise solidaritet med kunstnere og kulturarbeidere på tvers av landegrenser ved å arbeide for en boikott av israelske kulturinstitusjoner i ulovlige bosettinger på Vestbredden», heter det i forbundets uttalelse fra landsmøtet i 2014.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

05.03.2018
10:11
05.03.2018 10:31Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

FriFagbevegelse/NTB

«Tvungen lønnsnemnd» har reddet ferien for mange, men hva er det?

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet


Flere saker