JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LO-økonom Stein Reegård har dissens i uvalgets rapport.

LO-økonom Stein Reegård har dissens i uvalgets rapport.

Leif Martin Kirknes

Utvalgsrapport anbefaler dramatiske endringer for offentlig sektor

LO-økonom frykter EØS-avtalen blir brukt som brekkstang for mer privatisering

Med dissens fra LO og KS går et offentlig utvalg inn for dramatiske endringer i offentlig sektor.23.01.2018
15:55
24.01.2018 08:55

helge@lomedia.no

Tirsdag ettermiddag ble den såkalte Hjelmeng-rapporten lagt fram med tittelen «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører.» En arbeidsgruppe har vurdert spørsmål om ulovlig statsstøtte. Spørsmålet gjelder hvorvidt det at det offentlige ikke betaler skatt til seg selv eller kan gå konkurs, gjør at private blir utkonkurrert og dermed at ordningene bryter med EU-reglene om ulovlig statsstøtte. Konsekvensen blir blant annet at offentlige må skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper når de konkurrerer med private.

– Dette vil innebære en forsterket privatisering og at Norge går foran hele EU-området i justering etter pålegg fra myndighet på europeisk nivå. Viktig tjenesteyting vil bortfalle fordi kommunene vil fratas oppgaver og eller finne dem umulige å videreføre, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud til frifagbevegelse.no.

– Hvis utvalgets innstilling blir regjeringens politikk, betyr det en omfattende omorganisering i offentlig sektor. Da får ESA gjennomslag for noe ingen andre land har måttet gjennomføre. Konkurransetilsynet vil få en overmyndighet overfor kommunesektoren som kan bestemme hvordan de skal organisere seg. Dette er det stikk motsatte av å bruke handlingsrommet i EØS, sier utvalgsmedlem Stein Reegård til frifagbevegelse.no.

Han mener flertallsinnstillingen er helt uakseptabel på særlig to punkter:

– Den innebærer at Norge skal gå foran hele EU i å tilrettelegge for privatisering. Og den gir Konkurransemyndigheten uforsvarlig stor makt overfor hvordan kommunene skal organisere seg. Faktisk også over statlige etater, sier Stein Reegård.

Hillgunn (63) mistet AFP-en da hun byttet jobb - selv om både den gamle og den nye arbeidsgiveren hadde AFP-ordning

Gå foran EU

Reegård påpeker at EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi og at den gir trygghet for markedsadgang og dermed arbeidsplassene framover.

– Men vi må bruke avtalen til å fremme fordelene og utnytte handlingsrom. Vi må unngå at uforutsigbare og ulogiske utslag former offentlighetens forståelse av EØS, sier han til frifagbevegelse.no.

Derfor mener han det er helt uakseptabelt at ESA krever at Norge skal gå foran hele EU i å lage marked i offentlig sektor.

– De fremmer krav som er mer vidtgående enn det som er gjort fra EU-siden overfor noe medlemsland. Det er tull at EØS-avtalen skal lage problemer for norske svømmehaller og treningssentre. Lar vi dette drive kan det være enda mer grunnleggende tjenester det er snakk om neste gang. Det er selvsagt tull at regler for statsstøtte skal lage problemer på disse områdene. Det var aldri forutsetningen for EØS. Det var heller aldri meningen med reglene for statsstøtte. De skulle hindre subsidiekappløp for industri, ikke lage problemer for offentlig sektor, sier Reegård.

Komplisert samspill

– Regelverket er blitt veldig uklart og uoversiktlig. Derfor blir det en løpende kamp om forståelse og tolking ikke bare av det rettslige, men også av virkeligheten. Det kompliserte samspillet mellom lov og rettspraksis innebærer at det er en løpende interessekamp som foregår, påpeker Reegård.

Og legger til:

– Jeg håper regjeringen forstår at de må gå høyere på banen og ikke la seg drive av ESA. Det rammer legitimiteten og oppslutningen om EØS. Det påfører offentlig sektor kostnader og ressursbruk som burde settes inn mot skatteflukt og arbeidslivskriminalitet. Ikke mot å leke butikk i kommunene og at staten skal kreve inn skatt fra seg sjøl, mener Reegård.

Oslo stopper private vaktmestertjenester

Stor omorganisering

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud mener en gjennomføring av dette vil medføre en stor omorganisering av både stat og kommuner.

– En oppfølging av ESA-pålegget vil innebære endringer som norske myndigheter til nå ikke har funnet det hensiktsmessig å gjøre, sier hun til frifagbevegelse.no.

– Dette vil innebære en forsterket privatisering og at Norge går foran hele EU-området i justering etter pålegg fra myndighet på europeisk nivå. Viktig tjenesteyting vil bortfalle fordi kommunene vil fratas oppgaver og eller finne dem umulige å videreføre, fortsetter Aasrud.

– Det er kritikkverdig at regjeringen ikke følger opp den politiske enigheten om å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og står opp mot et forslag som har versert siden 2013 og som mangler viktig juridisk grunnlag. Dette betyr at regjeringen langt på vei aksepterer at Norge skal være første land ut for et europeisk myndighetspålegg. Gjennom denne passiviteten svekkes Norges interesser overfor senere prosesser, sier Aasrud.

Må skilles ut

NHO mener at det offentlige må skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper når de konkurrerer med private.

– Næringsvirksomhet i det offentlige betaler ikke skatt, og de har derfor lavere kostnader enn private bedrifter. Offentlige virksomheter kan heller ikke gå konkurs, og dermed kan de få bedre vilkår hos leverandører, for eksempel lån med lavere rente, enn det private ville fått, sier avdelingsdirektør i NHO, Per Øyvind Langeland.

- Målet må være at private og offentlige bedrifter kan konkurrere på like vilkår. Vi reduserer problemene med offentlig støtte hvis det offentlige skiller ut næringsvirksomhet i egne foretak, legger han til, og understreker at det bør være unntak fra dette hvis utskilling blir uforholdsmessig.

– For eksempel vil utskilt virksomhet til et aksjeselskap være en egen juridisk enhet, med separat økonomi, egen ledelse og eget regnskap. Transparensen vil øke, og det vil bli lettere å føre tilsyn med om EØS-regelverket blir overholdt.

Han hevdet forslaget fra NHO i rapporten ikke fører til forbud mot hva slags virksomhet en offentlig bedrift kan drive eller mot at kommuner eier aksjeselskaper.

– Et krav om utskilling hindrer heller ikke at det offentlige selv produserer sine varer og tjenester – såkalt egenregi – fordi det kun er virksomhet som konkurrerer i et marked med private som skilles ut. NHOs forslag innebærer altså ikke noen automatisk konkurranseutsetting av tjenesten, mener Langeland.

Ut på høring

– Vi ønsker like konkurransevilkår mellom det offentlige og private aktører, samtidig som det offentlige skal være i stand til å løse sine oppgaver på en god måte. Departementet ba derfor om en grundig vurdering av om Norge er forpliktet til å endre på reglene om skatteplikt og konkursforbud. Vi ønsker også å se på om det er tiltak Norge bør gjennomføre, selv om vi ikke er forpliktet til å gjøre det. Jeg ser frem til å lese rapporten, og jobbe videre med denne saken, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Rapporten vil nå bli sendt på høring, før regjeringen tar stilling til hvordan den skal følges opp.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

23.01.2018
15:55
24.01.2018 08:55Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

– Jeg forstår ikke hvordan Nav kan ansette leger med slike holdninger til mennesker som blir syke, sier stortingsrepresentant Seher Aydar (R).

André Kjernsli

Rødt raser etter avsløringen om at syke Ikea-ansatte tvinges på jobb

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

– Målet fra ledelsen flyttet seg. Vi ble utsatt for et taktisk skittent spill uten at vi visste det, sier forbundsleder.

Jan-Erik Østlie

Pilotene mener de har blitt lurt av SAS-ledelsen: – Vi ble brukt i et skittent spill, sier Norsk Flygerforbund

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

Martin Guttormsen Slørdal

Tusenfryd underbetaler unge i sommerjobb, mener Norsk Arbeidsmandsforbund

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

FriFagbevegelse/NTB

«Tvungen lønnsnemnd» har reddet ferien for mange, men hva er det?

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Den varslede mulige pilotstreiken i SAS ble utsatt med 72 timer. Den nye fristen går ut ved midnatt fredag 1. juli.

Erlend Angelo

Skjebnenatt for SAS: Dette er konflikten som kan knuse flyselskapet


Flere saker