JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum (til venstre) var ikke redd for å gi fra seg kraftige verktøy til leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johnsen, på NTFs ekstraordinære landsmøte tidligere i måneden. Transportarbeiderne håper i hvert fall å slå hardt fra seg på Fellesforbundets landsmøte til høsten.

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum (til venstre) var ikke redd for å gi fra seg kraftige verktøy til leder i Transportarbeiderforbundet, Lars Morten Johnsen, på NTFs ekstraordinære landsmøte tidligere i måneden. Transportarbeiderne håper i hvert fall å slå hardt fra seg på Fellesforbundets landsmøte til høsten.

Erlend Angelo

Nå blir transportarbeiderne en maktfaktor i Fellesforbundet. Her er sakene de vil kjempe for

Norge ut av EØS er bare ett av de mange forslagene fra Transportarbeiderforbundets avdelinger som de 60 transportarbeiderne på Fellesforbundets landsmøte til høsten vil kjempe for.22.05.2019
14:01
22.05.2019 14:16

res@lomedia.no

Til høsten kommer en delegasjon transportarbeidere til sitt første landsmøte i Fellesforbundet. Dersom det er et flertall for EØS-nei blant disse, kan det vippe hele forbundets syn på saken.

Landsmøte i Fellesforbundet har det siste drøye tiåret blitt synonymt med EØS-strid. Helt siden 2007 har hvert eneste landsmøte vært farget av debatten om handelsavtalen som ble inngått i 1992.

I 2015 stemte et stort mindretall for å si nei til EØS, hvis Norge ikke fikk beholde tarifflønn for tilreisende verftsarbeidere.

Det var bare et flertall på tre personer som avviste dette EØS-forslaget.

Det er dette knappe flertallet transportarbeider-delegatene kan snu.

Ut av EØS

Flere av foreningene har nå sendt inn forslag om at Fellesforbundet må gjøre vedtak om at EØS-avtalen må sies opp. Vestnorsk Transportarbeiderforening begrunner det slik:

p

«Både det forrige landsmøtet i Fellesforbundet og siste LO-kongress gjorde vedtak om at man støtter at Norge fortsatt skal være tilsluttet EØS-avtalen under forutsetning av at denne ikke kan overstyre norske lov- og avtaleverk. Vi har de senere årene sett flere eksempler på at denne forutsetningen ikke er til stede. Havnearbeiderkonflikten og RKL-saken er ferske eksempler på dette.»

Møre og Romsdal Transportarbeiderforening har en klar mener landsmøtet i høsten må gjøre følgende vedtak:

«Landsmøtet i Fellesforbundet krever at regjeringen sier opp dagens EØS-avtale da dagens avtale fører til sosial dumping og at Norge mister råderett over eget lovverk.»

Alle forslagene er imidlertid ikke like kategoriske. Rogaland Transportarbeiderforenings forslag til vedtak går nemlig ut på at Fellesforbundet skal kreve at «Regjeringen snarest setter i gang et arbeid for å undersøke alternative tilknytnings- og/eller avtaleformer overfor EU».

Verner om bransjerådsmodellen

Som en del av sammenslåingsavtalen mellom Transportarbeiderforbundet og Fellesforbundet ble det åpnet for at Transportarbeiderforbundets foreninger kunne sende inn forslag til behandling på Fellesforbundets landsmøte i oktober, på lik linje med Fellesforbundets avdelinger. Den muligheten benyttet tolv av NTFs 16 foreninger seg av, og totalt har det kommet inn 50 forslag.

I arbeidet fram til sammenslåingen som ble vedtatt 8. mai på NTFs ekstraordinære landsmøte, har de to forbundenes bransjerådsmodell blitt beskrevet som svært like og at det i praksis ikke vil være noen forskjell når transportarbeiderne blir en del av Fellesforbundet. Det virker det ikke som foreningene i NTF har slått seg til ro med. Det er nemlig kommet flest forslag på endringer i Fellesforbundes vedtekter på dette punktet.

Agder Transportarbeiderforening sier eksempelvis at det kun er yrkesaktive medlemmer innenfor de respektive bransjene som skal være valgbare til bransjerådene. Det gjelder også lederen av bransjerådet. Transportarbeiderforeningen Nord, TFN, er en av mange foreninger som foreslår at avdelingslederne i Fellesforbundet skal ha møte- og talerett på bransjekonferansene. TFN foreslår også at bransjerådene skal ha mellom tre og ni medlemmer avhengig av antall medlemmer i den enkelte bransje. Dette forslaget er fremmet av flere foreninger.

p

Oslo Transportarbeiderforening foreslår at det skal være bransjekonferanser for alle bransjer der Fellesforbundet har overenskomst, «eller der organisasjonsledd i forbundet jobber med å opprette overenskomst.»

Transportarbeiderforeningen Vestfold-Telemark setter en konkret grense for når det skal opprettes bransjeråd.

«Innenfor alle bransjer hvor medlemmene er fordelt på to eller flere foreninger, og hvor det totale medlemstallet i forbundet overstiger 200 yrkesaktive medlemmer, skal det avholdes bransjekonferanse. På overenskomster med færre enn 200 medlemmer skal forbundet tilrettelegge for at bransjen er representert på bransjekonferansen og at det kan opprettes et utvalg som representerer bransjen.»

Felles for dem alle, er at det er et ønske om å vedtektsfeste bransjerådsmodellen.

Større representantskap

Det er også et klart ønske å få vedtektsfestet at samtlige av Fellesforbundets avdelinger, da inkludert de nye 16 fra Transportarbeiderforbundet, skal få plass representantskapet.

Her er forslagene som er kommet inn, mer eller mindre helt identiske. Det foreslås at avdelingene velger sine representanter hvert år, og at avdelinger med opp til 1999 yrkesaktive medlemmer skal ha en representant, de med fra 2000 til 3999 yrkesaktive medlemmer får to representanter, mens de med 4000 eller flere yrkesaktive medlemmer får tre representanter.

«Forbundsstyrets medlemmer inngår i denne fordelingen. Dette for å unngå at det totale antall representanter økes nevneverdig fra dagens modell», skriver Oslo og Omegn Bussarbeiderforening i sitt forslag.

Flere forsikringer

Medlemmene i de to forbundene har ulike forsikringsordninger innbakt i medlemsskapet. Transportarbeiderforbundet har alle forsikringene Fellesforbundet har, men inkluderer også advokat- og reiseforsikring i sin medlemspakke. Det mener mange av foreningene at Fellesforbundet bør ha også. Spesielt advokatforsikringen får skryt.

«Erfaringene til Norsk Transportarbeiderforbund viser at det er stor tilfredshet blant våre medlemmer i forhold til denne forsikringen. NTF fikk en god pris når denne forsikringen ble innført, og om Fellesforbundet overtar avtalen, bør vi kunne få en enda lavere pris», skriver Møre og Romsdal Transportarbeiderforening i sin begrunnelse for hvorfor de foreslår å videreføre advokatforsikringen som en kollektiv ordning i Fellesforbundet.

Ungdom og likestilling

Det ligger også inne enkeltforslag på å utvide dagens valgte ledelse i Fellesforbundet fra sju til åtte personer som følge av utvidelsen med Transportarbeiderforbundet og at man bør ha uravstemning om viktige saker, ikke det langt svakere «kan» som det står i dagens vedtekter. Oslo Transportarbeiderforening ber også om at foreninga skal få avdelingsnummer 4, siden har hatt det samme nummeret i NTF og at det er «knyttet en identitet til avdelingsnummeret ikke bare for medlemmene i foreninga, men også blant de andre avdelingene i NTF».

p

Den foreninga har sammen med Agder foreslått at aldersgrensen for ungdomsarbeid heves fra 30 til 35 år i tråd med praksis i både LO og NTF. De to foreningene er også samstemte i at det må opprettes et likestillings- og likeverdsutvalg i Fellesforbundet. «Alle som bor i Norge skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse. dette må være en prioritert oppgave for Fellesforbundet og tilsluttede avdelinger, da ikke alle har samme mulighet til å delta i fellesskapet på likt grunnlag», heter det i forslaget.

Utover det har både Sogn og Fjordane Transportarbeiderforening og Transportarbeiderforening flere ulike forslag til hva som bør være satsingsområder i Fellesforbundet de neste årene.

Hvor stor gjennomslagskraft transportarbeiderne får på vedtekter og politikk i Fellesforbundet blir avgjort på landsmøtet 12-16. oktober i år.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
22.05.2019
14:01
22.05.2019 14:16Mest lest

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Leif Martin Kirknes og Jan-Erik Østli

Ap og Sp jevnstore blant Fellesforbundets medlemmer

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet

Den tidligere LO-lederen kan nevne flere eksempler på saker som er løst gjennom det fagligpolitiske samarbeidet.

Den tidligere LO-lederen kan nevne flere eksempler på saker som er løst gjennom det fagligpolitiske samarbeidet.

Martin Guttormsen Slørdal

– Borgerlige politikere er hyggelige, men det skjer liksom ikke noe

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Erlend Angelo

Kan man virkelig avskaffe stoppeklokkeomsorg? Her er de ulike erfaringene fra Oslo

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Helge Rønning Birkelund

LO frykter revidert budsjett er politisk spill. Arbeidsminister Isaksen benekter det

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Sissel M. Rasmussen

Sjøfolk er lei av å bo på karantenehotell. Nå raser de mot nye regler fra regjeringen

Debatt

Equinor minner litt om en hest uten rytter. Staten eier 70 prosent av aksjene, men vil ikke bestemme noe som helst., skriver Rødts Mímir Kristjánsson.

Equinor minner litt om en hest uten rytter. Staten eier 70 prosent av aksjene, men vil ikke bestemme noe som helst., skriver Rødts Mímir Kristjánsson.

Nadia Frantzen

«Gjenreis Statoil nå!», skriver Mímir Kristjánsson

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, sier finansminster Jan Tore Sanner (H).

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, sier finansminster Jan Tore Sanner (H).

Jan-Erik Østlie

Regjeringen vil bruke 402 milliarder kroner. Se hva opposisjonen mener om budsjettet

Colourbox.com

Mann omkom i arbeidsulykke i Tysvær i Rogaland


Flere saker