JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Thor Åge Christiansen, organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avdeling 9.

Thor Åge Christiansen, organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avdeling 9.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte og ansatte vil ha mindre alkoholbruk i fagbevegelsen

– Drikkepresset skaper alkoholikere, mener Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet22.11.2017
09:51
21.08.2023 17:14

ragnhild@lomedia.no

I Sverige vedtok svensk LO nylig at det ikke lenger vil bli servert gratis alkohol på arrangementer i LO-regi. Flere av de største forbundene i svensk LO hadde allerede innført tilsvarende regler. Det skjedde etter en stor skandale i 2016, der Aftonbladet avslørte at forbundet Kommunal, Fagforbundets svenske søsterorganisasjon, blant annet hadde brukt betydelige beløp på alkohol til tillitsvalgte og ansatte.

På LO-Aktuelts Facebook-side har ideen om en alkohol-stopp høstet mange reaksjoner, både positive og negative.

Thor Åge Christiansen, organisasjonsarbeider i Fellesforbundets avdeling 9, er en av dem som mener det er på tide å få en slutt på gratis alkohol i fagbevegelsen.

– Det er vanskelig å se for seg noen som helst argumentasjon for at medlemmene skal betale alkoholen til tillitsvalgte som skal kjempe for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, mener Christiansen.

Navs beskjed til torturoffer: Du finnes ikke i systemet

Like problematisk, mener han, er det at LO og forbundene risikerer å skape et avhengighetsproblem.

Christiansen har selv bakgrunn fra Ringnes, og har sett alkoholens skyggesider.

– Jeg kom inn i Ringnes rett etter at det var slutt på å servere alkohol i arbeidstida, og jeg så hvordan alkoholen ødela for mange. Derfor er jeg opptatt av at fagbevegelsen ikke skal legge til rette for alkoholisme. Det kan vi gjøre ved å ta bort muligheten for gratis drikke.

En del av hverdagen

Organisasjonsrådgiver i LO, Onur Safak Johansen, håper at LO i Norge vil følge samme linje som svenskene.

– For mange ansatte og tillitsvalgte i fagbevegelsen er kurs og konferanser en del av hverdagen, og her inngår ofte alkohol. «Vi møtes i baren», sier man gjerne etter at dagens program er over. Trenger man alltid å møtes i baren? spør Johansen.

På kurs og konferanser som LO arrangerer, er det praksis å servere to enheter til maten, samt en avec på avslutningsmiddagen, opplyser informasjonssjef Jenny Ann Hammerø i LO. «To enheter» gratis alkohol er vanlig også i mange av LOs forbund ved tilsvarende arrangementer.

– Et tabuområde

– Det trenger ikke å være et problem hvis det bare er to enheter nå og da. Men når det blir mange ganger i uka, så blir det fort et problem, mener Johansen.

Både hun og Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet forteller at de i løpet av sin tid i fagbevegelsen har sett flere eksempler på tillitsvalgte og ansatte som har fått problemer med forbruket sitt.

– Jeg har sett hvor mye alkohol kan ødelegge, og jeg vet om mange som sliter. Men det snakkes ikke om det, for dette er skambelagt, sier Johansen.

Organisasjonsarbeider Christiansen i Fellesforbundet sier han både har vært med på å hjelpe tillitsvalgte ut av sine alkoholproblemer, og har vært delaktig i å fjerne tillitsvalgte som har hatt så store problemer at de ikke fungerte i jobben.

Disse ti grafene viser Forskjells-Norge

– En ukultur

Det er særlig tillitsvalgte som reiser mye, som er utsatt, mener Christiansen.

– Det føles som et ganske stort press å ta den ølen eller den vinen til maten.

– Kjenner du personlig på det presset?

– Jeg har kjent på det. Jeg drikker sjelden i slike sammenhenger lenger, for jeg reiser såpass mye at dersom jeg skulle drikke ved alle sånne anledninger, så hadde jeg blitt alkoholiker.

– Er det en drikkekultur i fagbevegelsen?

– Ja, og en ukultur som jeg kaller det.

– Tillitsvalgte skal være forbilder

Mangeårig tillitsvalgt i Fagforbundet, Are Saastad, gikk enda lenger da han for ti år siden tok til motmæle mot alkoholbruken i fagbevegelsen. «I realiteten er det tatt aktive valg for å institusjonalisere en alkoholsmurt kultur», skrev Saastad i et innlegg i LO-Aktuelt i 2007.

Da han sluttet som tillitsvalgt for fem år siden, hadde han vært tillitsvalgt i 34 år. I løpet av den tiden hadde han blitt mer og mer opprørt over det han i dag kaller en «fordrukken kultur» i eget forbund.

– Jeg har sett mange alkoholikere utvikle seg i fagbevegelsen, sier den tidligere lederen av Fagforbundet ved Aker sykehus.

Saastad, som i dag er daglig leder av Reform ressurssenter for menn, mener tillitsvalgte må gå foran med et godt eksempel.

– Min erfaring er nettopp det motsatte. Jeg har i dag kontakt med et bredt utvalg av virksomheter, og jeg har aldri opplevd lignende alkoholkultur som i fagbevegelsen, sier han.

Saastad er kjent med at det har skjedd en oppstramming i hans gamle forbund, Fagforbundet. Forbundet innførte egne alkoholpolitiske retningslinjer i 2016. Her heter det nå at «alkoholfrie arrangementer i forbundets regi er et naturlig valg, og arrangør skal aktivt vurdere om det skal serveres alkohol overhodet».

– Dette er en forbedring, men det er som sies er jo helt selvsagte ting, sier Saastad.

Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

Må betale selv

Onur Safak Johansen i LO understreker at hun ikke er avholdskvinne. Hun drikker alkohol, men ikke når hun selv er arrangør for kurs og konferanser. På hennes arrangementer blir det heller ikke servert gratis alkohol.

– Vi dekker middag og drikke, men kun alkoholfritt. Dersom noen gjerne vil ha alkohol til maten, er det helt i orden, men da må de betale den selv.

– Hva sier kursdeltakerne til det?

– Jeg opplever at alle synes det er greit.

– Men det betyr at det er opp til den enkelte kursholder om det skal serveres alkohol eller ikke?

– Ja, det stemmer.

INKLUDERE ALLE: Det er ikke er alle som drikker, enten det er av religiøse, helsemessige eller andre personlige årsaker, minner Onur Safak Johansen om. Derfor mener hun at for stort fokus på alkohol bidrar til en ikke-inkluderende kultur.

INKLUDERE ALLE: Det er ikke er alle som drikker, enten det er av religiøse, helsemessige eller andre personlige årsaker, minner Onur Safak Johansen om. Derfor mener hun at for stort fokus på alkohol bidrar til en ikke-inkluderende kultur.

Sissel M. Rasmussen

– Kan bidra til fellesskap

I LOs interne retningslinjer heter det at alle med ansvar for planlegging og gjennomføring av slike arrangementer er ansvarlige for at alkoholserveringen «foregår ut fra en bevisst holdning til både de positive og de mulige negative sidene ved alkoholbruken».

«Moderat bruk av alkohol kan oppleves som positivt i flere situasjoner og sammenkomster, og på den måten bidra til glede og fellesskap. Samtidig innebærer bruk av alkohol en risiko for helseskader, negativt omdømme og ubehagelige opplevelser. LO ønsker å stå for holdninger som balanserer disse hensyn som er beskrevet i vår rusmiddelpolitikk», heter det i LOs retningslinjer.

LO-sekretær Trude Tinnlund sier at Landsorganisasjonen her hjemme ikke har vurdert å innføre tilsvarende regler som i Sverige.

– Vi har registrert det svenske vedtaket, som har sin bakgrunn i skandalen i Kommunal. Vi har foreløpig ikke hatt den samme diskusjonen i Norge. Men både vi og forbundene er demokratiske organisasjoner. Hvis dette er et tema som kommer opp, så skal vi selvfølgelig ta den debatten, sier Tinnlund til LO-Aktuelt.

– Er det greit å bruke medlemmenes penger på alkohol?

– Alkoholservering skjer gjerne i forbindelse med at våre medlemmer avslutter et kurs. Sånn sett er det medlemmene som også nyter godt av den ordningen. Det er selvfølgelig et spørsmål om hva man skal bruke penger på, men man kan ikke sette likhetstegn mellom norsk LO og svensk LO.

Mindre enn før

Thor Åge Christiansen vedgår at det drikkes mindre i fagbevegelsen nå enn tidligere. Det er blitt mer greit å bestille en brus, men det er stor forskjell på forbund og på avdelinger. I en del sammenhenger er det fortsatt «fri bar», påpeker Christiansen.

– Hvilke konsekvenser har dette for beslutningene vi skal fatte dagen etterpå? spør Christiansen retorisk.

– Jeg mener mange arbeidsgivere er flinkere til å ta tak i dette enn det vi i fagbevegelsen er.

I disse yrkesgruppene sover de ansatte dårligst

Burde det finnes en sykmelding for sorg?

Ungdomsorganisasjoner sier nei til gratis alkohol

Flere av forbundenes ungdomsorganisasjoner har allerede vedtatt at det ikke skal serveres gratis alkohol på deres arrangementer. Fagforbundet Ung vedtok dette for fire år siden. Det har vært bra for organisasjonen, mener Christina Beck Jørgensen som nylig gikk av som leder.

– Da jeg kom inn i Fagforbundet Ung for seks å siden, var det mange som drakk alkohol. En del følte det som et press. En var ikke kul hvis en ikke drakk. Nå opplever jeg at vi er en mye mer samlet gjeng.

I tillegg har vedtaket bidratt til at medlemmenes penger blir brukt mye mer fornuftig, mener Beck Jørgensen. Nå har de mer penger til ulike typer aktiviteter for medlemmene.

– Så dere merker det på lommeboka?

– Ja, helt klart, svarer Beck Jørgensen.

– Det koster rundt 100 kroner for en halvliter eller et glass vin. Hvis en skal spandere det på 40-50 personer ti ganger i året, blir det penger ut av det.

Inspirert av svenske Handels

Også i FO-Studentene og i HK Ung er det et prinsipp at de ikke serverer gratis alkohol.

– For oss er det viktig at medlemmenes penger skal brukes på aktivitet, og at alle skal følge seg inkludert, forklarer ungdomssekretær Vidar Hovland i HK Ung.

Han forteller at vedtaket ble gjort uten særlig intern debatt etter inspirasjon fra det svenske søsterforbundet Handels.

– Vil kunne organisere bredere

I NTL Ung gjelder en restriktiv alkoholpolitikk. Leder Sahar Azari i NTL Ung mener det svenske vedtaket burde være en inspirasjon for norsk fagbevegelse.

– Jeg synes det er sprekt vedtak fra LO Sverige og at tiden er inne for å ta debatten i Norge også. Fagbevegelsen vil tjene på å få en mer restriktiv alkoholpolitikk og kanskje klarer vi å organisere bredere med en endring i alkoholpolitikken, sier hun til LO-Aktuelt.

Christina Beck Jørgensen i Fagforbundet understreker at tillitsvalgte absolutt bør få noe igjen for den jobben de gjør.

– Men det er mange måter å gi noe tilbake på. Det må ikke være alkohol, påpeker hun.

Fagforbundet vil se på egne retningslinjer

Helene Harsvik Skeibrokk, fylkesleder i Fagforbundet Hedmark, var pådriver da LOs største forbund innførte egne alkoholpolitiske retningslinjer i 2016. Her heter det nå at «alkoholfrie arrangementer i forbundets regi er et naturlig valg, og arrangør skal aktivt vurdere om det skal serveres alkohol overhodet». Videre understrekes det at tillitsvalgte og ansatte ikke skal opptre tydelig beruset.

I Hedmark har Fagforbundet laget lokale retningslinjer som sier at det kun skal serveres alkohol ved avslutningsmiddagen på vedtektsfestede konferanser, og da begrenset til to enheter per snute. I praksis betyr det fire-fem middager i året.

Skeibrokk sier til LO-Aktuelt at hun er tilhenger av det svensk LO har gjort, og gjerne skulle sett samme prinsipp innført i Norge. Derfor har hun sendt dette inn som en drøftingssak til forbundsstyret i Fagforbundet.

– Et spørsmål om etikk

Til LO-Aktuelt sier forbundsleder Mette Nord at forbundsstyret ønsker å gå igjennom retningslinjene på nytt og se om det er behov for ytterligere innstramming.

– Jeg mener vi skal ha en rutine for revidere retningslinjene våre i hver landsmøteperiode. Det handler dels om at vi skal ha et bevisst forhold til hvordan vi bruker penger til enhver tid. Dels er det er spørsmål om etikk. Vi ønsker å ha muligheten til å servere alkohol i noen sammenhenger, men det skal være innenfor ansvarlige rammer.

På forbundets nylig avholdte landsmøte ble det ved avslutningsmiddagen servert en aperitiff, to glass vin og en avec til kaffen. I tillegg fikk de 434 delegatene en bong med mulighet for å kjøpe to enheter alkohol på forbundets regning.

– Vet du hvor mye dette har kostet?

– Nei, vi har ikke brukket det ned på det nivået. Her dreier det seg om tillitsvalgte som får en påskjønnelse i form av en landsmøtefest der de får et godt måltid mat med drikke til. Festen markerer avslutningen på et langt og veldig viktig møte.

– Har dere oversikt over hvor mye penger som går til alkohol generelt sett?

– Nei, vi har ikke skilt på det i regnskapene. Når vi arrangerer kurs og konferanser, går dette på samme pott som bespisning, hotell og så videre.

– Er det en drikkekultur i fagbevegelsen?

– Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Jeg opplever at det drikkes mindre nå enn før, både i fagbevegelsen og i andre sammenhenger.

22.11.2017
09:51
21.08.2023 17:14Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter dårligere betingelser og lavere lønn

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Det tok lang tid før Hilde Abigael Bergersen aksepterte at hun var døv, men selvtilliten blir stadig bedre. Arbeidsplassen hennes får mye av fortjenesten for det.

Det tok lang tid før Hilde Abigael Bergersen aksepterte at hun var døv, men selvtilliten blir stadig bedre. Arbeidsplassen hennes får mye av fortjenesten for det.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske


Flere saker