JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tore oppdaget en feil på lønnsslippen. Tre år senere har han fått pengene etterbetalt – og fast jobb

– Hva kan jeg si, annet enn at jeg er strålende fornøyd. Jeg har nå fått akkurat de samme rettighetene som alle andre ansatte i kommunen, sier Tore Eugen Hansen.
VIL BIDRA: Tore Eugen Hansen er hundre prosent ufør, men ønsker sterkt å bidra og være en del av arbeidslivet. Derfor bruker han sin restarbeidsevne til å være støttekontakt og avlaster for en eldre kvinne med veiledningsbehov og lite nettverk.

VIL BIDRA: Tore Eugen Hansen er hundre prosent ufør, men ønsker sterkt å bidra og være en del av arbeidslivet. Derfor bruker han sin restarbeidsevne til å være støttekontakt og avlaster for en eldre kvinne med veiledningsbehov og lite nettverk.

Per Flakstad

Han var ikke fornøyd med det som sto på lønnsslippen som kom 12. januar 2015:

– Det er noe feil her, mente Tore Eugen Hansen, som savnet feriepengene.

Fram til 2014 hadde alle støttekontaktene i Meland kommune fått feriepenger på samme måte som de andre ansatte. Men nå måtte Meland utenfor Bergen spare penger, og dermed var det slutt på feriepengene til dem som ikke var ansatt, men som jobbet for kommunen gjennom oppdragskontrakter. Tore var en av dem.

Mange arbeidsløse får kutt i dagpengene

Strålende fornøyd

Tre år senere har han fått både fast stilling, økt lønn og etterbetalt feriepenger. Siden han gikk betydelig opp i timelønn som fast ansatt, har han også fått etterbetalt mellomlegget mellom lønnen han fikk som oppdragstaker og det han skulle hatt som ansatt de fire siste årene.

I tillegg er stillingsprosenten hans beregnet til 24 prosent. Det er nok til at han er blitt innmeldt i kommunens tjenestepensjonsordning med virkning fra fire år tilbake.

– Hva kan jeg si, annet enn at jeg er strålende fornøyd. Jeg har nå fått akkurat de samme rettighetene som alle andre ansatte i kommunen, sier Tore Eugen Hansen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LANG TID:  I løpet av årene har Tore Eugen Hansen sendt mange henvendelser til Meland med krav om å bli ansatt, og han har samlet en tjukk perm med dokumenter som dokumenterer den jobben han har måttet gjøre for han nå er blitt ansatt med de samme rettighetene som de øvrige ansatte i kommunen.

LANG TID: I løpet av årene har Tore Eugen Hansen sendt mange henvendelser til Meland med krav om å bli ansatt, og han har samlet en tjukk perm med dokumenter som dokumenterer den jobben han har måttet gjøre for han nå er blitt ansatt med de samme rettighetene som de øvrige ansatte i kommunen.

Per Flakstad

Dette er snittlønna i over 300 yrker

Gjør en viktig jobb

Ni timer i uka tilbringer Tore sammen med en voksen kvinne, som bor i en tilrettelagt bolig og arbeider i en vernet bedrift. Hun har få andre mennesker rundt seg, og Tore bidrar til at hun kan leve et meningsfylt liv.

– En dag i uka drar vi hjem til meg og familien min og spiser middag sammen. Ellers kjører jeg henne når hun har behov for det, vi handler sammen, og rett som det er går vi på kino eller teater, forteller han.

– Jeg føler at jeg gjør en viktig jobb. For samfunnet betyr det noe at mennesker med veiledningsbehov blir fulgt opp, og for dem det gjelder, betyr det mye å ha denne kontakten med andre mennesker, legger han til.

Solid etterbetaling

Etter at han hadde henvendt seg flere ganger til kommunen og jobbet målrettet med saken, kontaktet han fagforeningen.

– Tore hadde gjort et godt grunnarbeid, så min jobb ble å sende saken oppover i systemet til Fagforbundets regionale kompetansesenter, sier hovedtillitsvalgt Anita Dale.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FIKK HJELP: Tore Eugen Hansen hadde jobbet systematisk med saken i i lang tid, men virkelig fart i den ble det da hovedtillitsvalgt Anita Dale sendte den til kompetansesenteret i Hordaland. dere til FAgforbundet sentralt, og etter hvert ble det tatt ut stevning mot kommen. Partene ble i et rettsforlik enige om at Tore skulle ansettes.

FIKK HJELP: Tore Eugen Hansen hadde jobbet systematisk med saken i i lang tid, men virkelig fart i den ble det da hovedtillitsvalgt Anita Dale sendte den til kompetansesenteret i Hordaland. dere til FAgforbundet sentralt, og etter hvert ble det tatt ut stevning mot kommen. Partene ble i et rettsforlik enige om at Tore skulle ansettes.

Per Flakstad

Saken endte med at Fagforbundet stevnet Meland kommune. Men det ble aldri noen rettssak. I et rettsforlik i sommer gikk kommunen med på å gi ham fast ansettelse og etterbetale et sekssifret beløp.

– Jeg hadde merket meg en dom fra Ålesund, der en avlaster og støttekontakt fikk fast stilling, og der Høyesterett avviste anken fra kommunen og KS. Dette brukte jeg i min argumentasjon, og det gjorde også Fagforbundet. Jeg må få lov til å berømme forbundsadvokat Kjetil Edvardsen, som gjorde en fantastisk jobb.

– Samtidig må jeg også gi skryt til kommunen, som til slutt tok ansvar og ordnet opp. Hvis nå de andre støttekontaktene og avlasterne får de samme betingelsene som jeg har oppnådd, så vil Meland være en foregangskommune på dette feltet, sier han.

Ønsker å bidra

For Tore personlig betyr det også noe å være en del av det aktive arbeidslivet.

Han er født med en sykdom som gjør at han har svært lite førlighet i beina, men såpass at han kan kjøre en tilrettelagt bil.

Han var i full jobb fram til 2000, men da gjorde senvirkninger av sykdommen at han ble uførepensjonist.

– Jeg ønsker å bidra i samfunnet, og derfor betyr det litt ekstra for meg at jeg nå er blitt ansatt på lik linje med andre, sier han.

Ikke rørt pengene

Paradoksalt nok kan ansettelsen også bli et lite problem, siden han har uførepensjon. Han har gått såpass mye opp i lønn, at uførepensjonen hans sannsynligvis vil bli noe redusert.

– Det er litt surt, men samtidig er reglene slik at jeg bare kan tjene opp til et visst beløp uten at pensjonen blir redusert. Det må jeg forholde meg til, sier han.

Derimot kan etterbetalingen føre til at pensjonen hans blir dramatisk redusert i år, siden hele beløpet regnes som årets lønn.

– Etterbetalingen gjelder jo for fire år, og Fagforbundet har bedt om at beløpet fordeles på alle årene. Det vil gi meg en reduksjon som ikke er fullt så dramatisk, så jeg håper det går i orden.

– Selv etter fire måneder har jeg ennå ikke hørt noe fra Nav. Derfor har jeg foreløpig ikke turt å røre pengene, sier Tore Eugen Hansen.

«Jeg ønsker å bidra i samfunnet, og derfor betyr det litt ekstra for meg at jeg nå er blitt ansatt på lik linje med andre.»

Tore Eugen Hansen

Avlastere og besøkshjem får avtale

Tore jobbet i flere år for å bli ansatt. Etter at Fagforbundet og kommunenes interesseorganisasjon KS nylig opprettet en ny særavtale, kan dette gå automatisk for mange av kollegaene hans rundt i landet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

FAST JOBB: Tore Eugen Hansen fikk hjelp av Fagforbundet til å saksøke Meland kommune fordi han ikke ble ansatt. Da kom kommunen han i møte og tilbød han en fast stilling gjennom et rettsforlik.

FAST JOBB: Tore Eugen Hansen fikk hjelp av Fagforbundet til å saksøke Meland kommune fordi han ikke ble ansatt. Da kom kommunen han i møte og tilbød han en fast stilling gjennom et rettsforlik.

Per Flakstad

Avtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for avlastere som arbeider etter helse- og omsorgstjenesteloven og besøkshjem som er etablert etter barnevernsloven.

Resultatet er en minstelønnsavtale som medfører en vesentlig forbedring for det store flertallet av avlastere og besøkshjem.

Mange av dem går kraftig opp i lønn, og de vil få rettigheter på linje med øvrige ansatte, blant annet rett til sykepenger, feriepenger og innmelding i kommunenes tjenestepensjonsordning.

Avtalen kommer som følge av at Høyesterett i 2016 avviste anken fra Ålesund kommune etter at både tingretten og lagmannsretten hadde gitt en avlaster og støttekontakt medhold i at hun skulle ansettes i kommunen, og ikke gå som oppdragstaker.

Det er foreløpig ikke avklart hvem som vil falle inn under avtalen, og hvem som ikke vil gjøre det. I november sendte KS ut et rundskriv om den nye særavtalen, og Fagforbundet kommer til å sende ut supplerende informasjon til foreninger og tillitsvalgte.

De som er omfattet av den, skal automatisk få nye rettigheter som ansatte. De som ikke hører noe, men som mener de skal omfattes av avtalen, må ta kontakt med sine lokale tillitsvalgte.

Warning
Annonse
Annonse