JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ETTER- OG VIDEREUTDANNING: Bærer du på en urealisert drøm? I LO-forbundene finnes mange ordninger som kan hjelpe deg et stykke på veien.

ETTER- OG VIDEREUTDANNING: Bærer du på en urealisert drøm? I LO-forbundene finnes mange ordninger som kan hjelpe deg et stykke på veien.

Ole Palmstrøm

Vil du ha studiefri med lønn? Sjekk hva du kan få

Det finnes flere stipender og støtteordninger for dem som ønsker faglig påfyll. Noen kan også ha krav på lønn under videreutdanning.28.03.2018
08:54
21.08.2023 17:14

ragnhild@lomedia.no

Arbeidsmiljøloven sikrer alle arbeidstakere rett til permisjon for å ta mer utdanning. Kravet er at du har vært i arbeidslivet i minst tre år, og du må ha vært ansatt hos din arbeidsgiver de siste to årene. Derimot er det ikke noe krav om at du må være fast ansatt eller jobbe heltid.

Skal du ta utdanning ut over grunnskole eller videregående skole, må utdanningen være yrkesrelatert for at du skal ha krav på permisjon. Det er ikke nødvendig at utdanningen er relevant for stillingen du har. Det er nok at den er relevant for arbeidsmarkedet generelt.

Mens de fleste tariffavtalene nøyer seg med å henvise til arbeidsmiljølovens bestemmelse om retten til utdanningspermisjon, er det noen som går lengre.

Landsoverenskomsten for elektrofagene, Energiavtalen og Heisoverenskomsten – alle avtaler der EL og IT Forbundet er part – er tre eksempler på det. De to første slår fast at alle ansatte over en periode på to år skal få tilbud om etter- eller videreutdanning, mens Heisoverenskomsten sier at ansatte har rett til 40 timer i året med etterutdanning.

Om du får støtte til utdanningen, er en annen sak. Loven gir deg kun rett på permisjon uten lønn. Enkelte arbeidsgivere betaler lønn under utdanning. Er din arbeidsgiver ikke blant dem, finnes det heldigvis mange ordninger som kan hjelpe deg økonomisk.

• Dette er lønna i over 300 yrker

Lånekassen

Du må ikke være i tjueårene for å få lån og stipend fra Lånekassen. Du kan faktisk søke om støtte fram til du er 65 år. Lånekassen gir støtte til alt fra videreutdanning til sommerkurs, og til både heltid- og deltidsutdanning.

Sjekk tariffavtalen

Noen tariffavtaler har bestemmelser som gir deg rett til lønn under utdanning – helt eller delvis. Er du ansatt i Staten, finnes det en egen særavtale om permisjon under etter- og videreutdanning. Her heter det at du kan få permisjon med full eller delvis lønn i inntil ett år dersom etter- og videreutdanning er nødvendig for virksomheten. Det samme kan du få dersom det er nødvendig for at du fortsatt skal kunne arbeide i stillingen eller virksomheten.

Særavtalen gir dessuten rett til betalte lese- og eksamensdager. Dette er også en rettighet kommuneansatte har, gjennom hovedtariffavtalen i kommunesektoren.

LOs utdanningsfond

Enten du skal ta et helårs studie eller kortere kurs kan du søke LOs utdanningsfond om støtte dersom du jobber i privat sektor og er medlem i ett av de 12 forbundene som har rettigheter i fondet. Det gjelder blant annet Fagforbundet, Fellesforbundet, Industri Energi, Handel og Kontor, El og IT Forbundet og Norsk Tjenestemannslag. Du må ha hatt sammenhengende medlemskap i over tre år for å få støtte.

LO Stats utdanningsstipend

Medlemmer som er omfattet av Hovedtariffavtalen i Staten eller overenskomstene i Spekter, kan søke om LO Stats utdanningsstipend. Her kan du få støtte både til heltidsstudier og kortere studier.

FLT: Eget utdanningsselskap

Flere LO-forbund har egne fond eller ordninger for utdanningsstøtte. Den mest «gullkantede» ordningen er det trolig medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) som nyter godt av. FLT opprettet i 1999 et eget utdanningsselskap – Addisco – som tilbyr kurs og studier på høyskole- og universitetsnivå. FLTs medlemmer med tariffavtale i privat sektor kan søke om støtte til etter- og videreutdanning og få inntil 50. 000 kroner i et årlig stipend.

I 2016 ble det gitt hele 20 millioner kroner i utdanningsstøtte til medlemmer gjennom FLTs ordning.

• Derfor er FLT størst på etter- og videreutdanning

HK: Inntil 50 000 i stipend

Handel og Kontor er et annet forbund som har gode ordninger. Tre prosent av kontingentpengene fra medlemmene går hvert år inn i HKs Utdanningsfond. Her kan alle som har vært medlemmer i tre år eller mer, søke om støtte til utdanning, uavhengig av om de er omfattet av tariffavtale eller ikke. Handel og Kontor har også en egen stipendordning for høyere utdanning, der en kan få inntil 50 000 kroner for utdanning på heltid.

Ansatte i fagbevegelsens egne organisasjoner, som er omfattet av overenskomsten mellom HK og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening, kan søke Kompetansefondet HK-AAF om stipend. Her kan den enkelte få inntil 70.000 kroner i støtte til etter- og videreutdanning.

I tillegg har Handel og Kontor en samarbeidsavtale med FLT, som gjør at de tilbyr 18 studieplasser på Addisco sine kurs hvert semester.

EL og IT Forbundet: Bedriftene betaler

Et tredje forbund som setter kompetanseheving høyt, er El og IT Forbundet. Forbundet har flere utdanningsfond knyttet til sine tariffavtaler. Det største er Utdanningsfondet LOK som i 2016 innvilget 5,5 millioner kroner i utdanningsstøtte for medlemmene.

Fondet er finansiert gjennom den såkalte ELBUS-ordningen hvor medlemsbedrifter som er omfattet av landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), betaler inn en avgift seks ganger i året. Pengene deles mellom arbeidsgiverforeningen NELFO og EL og IT Forbundet som bruker sin andel til å betale kurs og stipend til medlemmene.

Fellesforbundet: Grafisk Utdanningsfond

Også i Fellesforbundet kan medlemmer i aviser, trykkerier og grafiske bedrifter søke om støtte fra et eget fond. Grafisk Utdanningsfond finansierer en egen stipendordning og gir støtte til kurs og kompetanseutvikling både for enkeltmedlemmer, til bedriftsinterne opplegg og i regi av forbundet og arbeidsgiverforeningen. Fondet finansieres av innbetalinger både fra bedriftene og de ansatte.

Flere stipendordninger

Fagforbundet, Postkom, Norsk Arbeidsmandsforbund og Skolenes Landsforbund er også blant forbundene som har egne stipendordninger for medlemmer som ønsker mer utdanning.

I Fagforbundet kan medlemmer med dokumenterte lese- og skrivevansker i tillegg søke forbundet om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10 000 kroner per år.

Rabatt på studieavgiften

Enkelte forbund har egne avtaler med studiesteder. Forbundet Industri Energi har en samarbeidsavtale med Handelshøyskolen BI der alle som har vært fullt betalende yrkesaktive medlemmer i minst seks måneder, kan få refundert 25 prosent av studieavgiften. I tillegg kan medlemmer søke om inntil 13 500 kroner i stipend per år.

Idrettsutøvernes fagforbund, NISO, er opptatt av å hjelpe medlemmene sine med å planlegge en karriere etter idretten. Forbundet dekker derfor utgifter til karriereveiledning, har flere utdanningsstipender og egne avtaler med blant annet Høyskolen Kristiania, NKI og Handelshøyskolen BI. NISO-medlemmer får dermed rabatt på studieavgiften og egen kontaktperson eller veileder ved flere studiesteder.

• Ny fagskolelov løser ikke alle problemene

• Rekordmange lærere søker videreutdanning

• Jørn Eggum: Rett til fagutdanning for alle

Dette sier arbeidsmiljøloven

§ 12-11.Utdanningspermisjon

(1) Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

(2) Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.

28.03.2018
08:54
21.08.2023 17:14

Dette sier arbeidsmiljøloven

§ 12-11.Utdanningspermisjon

(1) Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt hos arbeidsgiveren de siste to år, har rett til hel eller delvis permisjon i inntil tre år for å delta i organiserte utdanningstilbud. Utdanning ut over grunnskole eller videregående opplæringsnivå må være yrkesrelatert for å gi rett til permisjon. Yrkesrelatert utdanning omfatter alle typer arbeidsmarkedsrelevant etter- og videreutdanning.

(2) Permisjon kan likevel ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponeringer.
Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet


Flere saker