JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jusprofessor: – Endelig en dom som fastslår at foreldre ikke har rett til å legge ut bilder og videoer av barna sine

Mor i en barnevernssak er straffedømt for å legge ut bilder av syvåringen sin på Facebook. Jusprofessor Elisabeth Gording Stang sier hun har ventet på en slik dom.
Jusprofessor i rettsvitenskap, Elisabeth Gording Stang (midten) har ventet på en dom som slår fast at foreldres ytringsfrihet ikke står over barns integritetsvern.

Jusprofessor i rettsvitenskap, Elisabeth Gording Stang (midten) har ventet på en dom som slår fast at foreldres ytringsfrihet ikke står over barns integritetsvern.

Eirik Dahl Viggen

anne@lomedia.no

En slik dom har jusprofessoren ved Oslomet ventet på:

– Foreldres ytringsfrihet står ikke over barns integritetsvern. Heller ikke når det skjer i egen kamp mot barnevernet, skriver jusprofessor Elisabeth Gording Stang på Facebook.

Hålogaland lagmannsrett mener kvinnen krenket den sju år gamle datterens rett til privatliv, blant annet gjennom å legge ut videoer i sosiale medier.

«At barnet som syvåring ikke reagerer på slik offentliggjøring, utelukker ikke senere reaksjoner, f.eks. i ungdomstiden», skriver Hålogaland lagmannsrett i dommen.

Det var Rett24 som først omtalte saken.

(Barnets navn) skal hjem

Rett24 skriver at det tidligere ikke er kjente eksempler på at noen er blitt straffedømt for å krenke sitt eget barns privatliv gjennom posting i sosiale medier. Nyhetsorganet skriver at den 49 år gamle kvinnen har vært i konflikt med barnevernet etter vedtak om omsorgsovertakelse. Kvinnen opprettet en åpen Facebook-gruppe med tittelen «NN skal hjem!»

Barnevernet advarer mot foreldrekampanjer på nett

– Det finnes en rekke slike grupper på sosiale medier og dette har fått holde på i årevis uten at noen har kunnet gripe inn. Det er mange forståelige grunner til at foreldre i fortvilte situasjoner gjør dette. Men det krenker like fullt barna, uttrykker Gording Stang på Facebook.

Sensitivt materiale

Rett24 skriver at kvinnen la ut en lang rekke sjikanøse meldinger om de ansatte i barnevernet, samt bilder og videoer av datteren, som viste henne gråtende. Dessuten brev fra barneverntjenesten av «svært sensitiv og privat karakter». Retten avviste at det ligger til foreldreansvaret å samtykke til slik publisering på barnets vegne.

Nytt doktorgradsarbeid: – Sosiale medier gir nye svar på hvordan klienter opplever barnevernet

– Retten til vern om privatliv er en av de menneskerettighetene som for barn er dårligst beskyttet. Grunnen er at det ofte er foreldre eller andre omsorgspersoner som barnet er avhengig av, som utfører krenkelsene. Så dette er en utrolig viktig dom, skriver Gording Stang.

Hun håper høyesterett kommer til samme resultat dersom anken tas opp.

Et vanskelig tema

Til Rett24 sier fagdirektør Anine Kierulf ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter at samtykkespørsmålet på vegne av små barn er et vanskelig tema.

– Det er jo ikke tvil om at man som forelder har en samtykkekompetanse på vegne av sine barn, som går langt. Samtidig tror jeg det er ganske overraskende for mange at barns privatliv har et selvstendig vern, og at foreldre ikke står fritt til å skalte og valte med det som man vil. Denne dommen har åpenbar prinsipiell interesse, og jeg tror det er viktig å få noen rettslige vurderinger rundt disse spørsmålene, sier Kierulf til Rett24.

Dommen er foreløpig ikke publisert. Kvinnens forsvarer opplyser til rett24 at saken vil bli anket til Høyesterett.

Warning
Annonse
Annonse