JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oppsigelse

14 ting du må vite om nedbemanning

Dette må du passe på når jobben skal kutte stillinger.
Det er mange fallgruver ved nedbemanning. (Illustrasjonsfoto)

Det er mange fallgruver ved nedbemanning. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

katharina@lomedia.no

1. Færre folk

Nedbemanning betyr å kutte i antall årsverk i bedriften.

2. Må være en begrunnet årsak

Det må alltid foreligge en saklig grunn for nedbemanning, for eksempel overtallighet, at bedriften har mangel på oppdrag eller går med et så stort underskudd at det er en akutt fare for nedleggelse hvis nedbemanning ikke gjennomføres.

3. Tillitsvalgte skal involveres

Arbeidsgiver skal drøfte alle forhold om nedbemanningen med tillitsvalgte, først grunnlaget for nedbemanning og deretter hvordan nedbemanningen skal gjennomføres. Det er nedfelt både i hovedavtalene mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonene og i arbeidsmiljøloven.

4. Tillitsvalgte må få tilgang til dokumenter

Tillitsvalgte har krav på å få innsyn i relevante dokumenter, også ansiennitetslistene. 

5. Ansiennitetsprinsippet skal følges

Det er viktig at den tillitsvalgte i protokollen (referatet) viser til at reglene om ansiennitet skal følges.

På arbeidsplasser med tariffavtale skal utvelgelsen av overtallige ansatte alltid ta utgangspunkt i ansiennitet som i praksis betyr at den sist ansatte mister jobben først.

I virksomheter uten tariffavtale veier ikke ansiennitetsprinsippet like tungt.

Widerøe varsler oppsigelser: Bakkeselskap med 1800 ansatte blir berørt

6. Tillitsvalgte må være obs på hva de underskriver på

Tillitsvalgte må ikke godta formuleringer i protokoller som er i strid med hovedavtalen eller på noen måte svekker ansiennitetsprinsippet. 

7. Hele virksomheten bør være utvelgelseskretsen

Hovedregelen er at hele virksomheten er utvelgelseskretsen.

Hvis for eksempel en butikkjede skal legge ned en butikk, er det ikke nødvendigvis de ansatte i denne butikken som mister jobben. Utvelgelseskretsen kan være alle filialer i kjeden. 

8. Ikke inngå lokale avtaler på arbeidsplassen

Som tillitsvalgt må du være varsom med å inngå egne avtaler med arbeidsgiver. Slike avtaler kan være i strid med tariffavtalen og den tillitsvalgte kan ende opp som «gissel» for sjefen. 

9. Ta med en tillitsvalgt i drøftelsesmøte

Det skal gjennomføres individuelle drøftinger mellom ansatte og arbeidsgiver før en oppsigelse. Du kan ta med en tillitsvalgt eller en annen rådgiver i møtet.

Formålet er at alle relevante hensyn skal fram i lyset.

10. En oppsigelse er alltid skriftlig

En oppsigelse skal være skriftlig og leveres personlig eller sendes rekommandert.

11. Krev forhandlinger

Oppsagte ansatte kan han kreve forhandlinger innen to uker fra oppsigelsen fant sted. Ta med en tillitsvalgt til møtet og husk å skrive protokoll.

12. Tvister kan avgjøres i retten

Hvis arbeidsgiver opprettholder oppsigelsen og dere ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for domstolene.

13. Dine rettigheter som oppsagt

Dersom arbeidsgiveren din igjen trenger arbeidskraft, har du som oppsagt fortrinnsrett til ny ansettelse i virksomheten i tolv måneder etter oppsigelsesfristens utløp.

14. Ring forbundet

Både medlemmer og tillitsvalgte i en bedrift som nedbemanner bør ta kontakt med forbundet for bistand.

Nedbemanning: Ellen mistet jobben etter 23 år i Elkjøp: – Det er møkk å bli behandla sånn

Kilde: LO-advokatene

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse